Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr X-252-95 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII-226-95 z dnia 25 października 1995 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Goleniowie 2017-10-06 11:39
dokument Uchwała Nr X-251-95 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kliniska, Rurzyca, Pucice 2016-08-22 15:09
dokument Uchwała Nr X-250-95 w sprawie ustalenia granic i obwodów głosowania obwodowych komisji do spraw referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli w dniu 18.02.1996 2016-08-22 15:08
dokument Uchwała Nr X-249-95 w sprawie ograniczeń w używaniu i sprzedaży galanterii pirotechnicznej na terenie gminy i miasta Goleniów 2016-08-22 15:07
dokument Uchwała Nr X-248-95 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów 2016-08-22 15:06
dokument Uchwała Nr X-247-95 w sprawie obniżenia stawek podatku od środków transportowych na rok 1996 2016-08-22 15:05
dokument Uchwała Nr X-246-95 w sprawie zmiany uchwały o wyborze koncepcji gospodarczej gminy wobec targowisk oraz określenia wysokości opłat targowych 2016-08-22 15:04
dokument Uchwała Nr X-245-95 w sprawie podatku od nieruchomości na 1996 rok 2016-08-22 15:03
dokument Uchwała Nr X-244-95 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1995 2016-08-22 15:03
dokument Uchwała Nr X-243-95 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1995 2016-08-22 15:02
dokument Uchwała Nr X-242-95 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1995 2016-08-22 15:01
dokument Uchwała Nr IX-241-95 w sprawie zobowiązania Zarządu Gminy 2016-08-22 15:00
dokument Uchwała Nr IX-240-95 w sprawie przejęcia prowadzenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Goleniowie 2016-08-22 14:33
dokument Uchwała Nr IX-239-95 w sprawie przejęcia prowadzenia Młodzieżowego Domu Kultury w Goleniowie 2016-08-22 14:31
dokument Uchwała Nr IX-238-95 w sprawie wyboru składu osobowego Doraźnej Komisji Statutowej RM w Goleniowie 2016-08-22 14:27
dokument Uchwała Nr IX-237-95 w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej 2016-08-22 14:25
dokument Uchwała Nr IX-236-95 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej oraz wyboru jej przewodniczącego 2016-08-22 14:24
dokument Uchwała Nr IX-235-95 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1995 2016-08-22 14:23
dokument Uchwała Nr IX-234-95 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1995 2016-08-22 14:22
dokument Uchwała Nr IX-233-95 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1995 2016-08-22 14:21
dokument Uchwała Nr VIII-232-95 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie odnośnie wprowadzenia zmian w Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 r. 2016-08-22 14:21
dokument Uchwała Nr VIII-231-95 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2016-09-02 09:25
dokument Uchwała Nr VIII-230-95 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów 2016-09-02 09:25
dokument Uchwała Nr VIII-229-95 w sprawie uchwalenia "Programu działania Rady Miejskiej w Goleniowie na kadencję 1994-1998 oraz kierunków dalszego rozwoju" 2016-08-22 14:12
dokument Uchwała Nr VIII-228-95 w sprawie powołania i uzupełnienia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-22 14:11
dokument Uchwała Nr VIII-227-95 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania wsi Kliniska, Rurzyca, Pucice, w Pucicach 2016-08-22 14:09
dokument Uchwała Nr VIII-226-95 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Goleniowie 2016-08-22 14:08
dokument Uchwała Nr VIII-225-95 w sprawie przyjęcia rezygnacji członków Komisji Rewizyjnej 2016-08-22 14:07
dokument Uchwała Nr VIII-224-95 w sprawie odwołania składów osobowych Komisji Budżetu i Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-22 14:03
dokument Uchwała Nr VIII-223-95 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-22 14:02
dokument Uchwała Nr VIII-222-95 w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-22 14:01
dokument Uchwała Nr VIII-221-95 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1995 2016-08-22 14:01
dokument Uchwała Nr VII-220-95 w sprawie przyjęcia planu pracy KOMISJI REWIZYJNEJ RM w Goleniowie na IV kwartał 1995 roku 2016-08-22 13:37
dokument Uchwała Nr VII-219-95 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie o powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 r. 2016-08-22 13:34
dokument Uchwała Nr VII-218-95 w sprawie zawarcia umowy nieodpłatnego przekazania Gminie Goleniów na własność nieruchomości wchodzących w skład zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 2016-08-22 13:33
dokument Uchwała Nr VII-217-95 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 2016-08-22 13:32
dokument Uchwała Nr VII-216-95 w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy i Burmistrza Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela 2016-08-22 13:31
dokument Uchwała Nr VII-215-95 w sprawie uchwalenia Regulaminu Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-08-22 13:31
dokument Uchwała Nr VII-214-95 w sprawie uchwalenia regulaminu Zarządu Gminy Goleniów 2016-08-22 13:29
dokument Uchwała Nr VII-213-95 w sprawie wzniesienia pomnika "PAMIĘCI WSZYSTKICH, KTÓRZY NA ZAWSZE SPOCZĘLI W ZIEMI GOLENIOWSKIEJ" 2016-08-22 13:42
dokument Uchwała Nr VII-212-95 w sprawie rozdysponowania środków finansowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 1995 2016-08-22 13:27
dokument Uchwała Nr VII-211-95 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1995 2016-08-22 13:26
dokument Uchwała Nr VII-210-95 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1995 2016-08-22 13:09
dokument Uchwała Nr VII-209-95 w sprawie "Kierunków profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Goleniów" 2016-08-22 13:08
dokument Uchwała Nr VI-208-95 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów we wsi Białuń 2016-08-22 13:07
dokument Uchwała Nr VI-207-95 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta służącej do obliczenia podatku rolnego na II półrocze 1995 roku 2016-08-22 13:06
dokument Uchwała Nr VI-206-95 w sprawie zmian w budżecie gminy na 1995 roku 2016-08-22 13:05
dokument Uchwała Nr VI-205-95 w sprawie ustalenia granic i obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2016-08-22 13:04
dokument Uchwała Nr VI-204-95 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-22 13:04
dokument Uchwała Nr V-203-95 w sprawie zmian w budżecie na rok 1995 2016-08-22 13:03
dokument Uchwała Nr V-202-95 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV - 163 - 95 Rady Miejskiej z dnia 10 maja 1995 r. 2016-08-22 13:02
dokument Uchwała Nr V-201-95 w sprawie wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Gminy Goleniów 2016-08-22 13:01
dokument Uchwała Nr V-200-95 w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Goleniów 2016-08-22 12:53
dokument Uchwała Nr V-199-95 w sprawie udziału Komitetu Społecznego w Kliniskach w budowie ujęcia wody 2016-08-22 12:52
dokument Uchwała Nr V-198-95 w sprawie przekazania przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w obrębie Lubczyna Gminie Goleniów 2016-08-22 12:51
dokument Uchwała Nr V-197-95 uchylająca uchwałę nr V-300-94 Rady gminy i Miasta w Goleniowie z dnia 24 maja 1994 r. w sprawie wydzierżawienia zabytkowego spichlerza położonego w Goleniowie przy ul. Nadrzecznej 8 2016-08-22 12:48
dokument Uchwała Nr V-196-95 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów we wsi Pucice 2016-08-22 12:47
dokument Uchwała Nr V-195-95 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów we wsi Załom 2016-08-22 12:46
dokument Uchwała Nr V-194-95 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów wsi Lubczyna i Czarna Łąka wraz z terenami sąsiednimi 2016-08-22 12:45
dokument Uchwała Nr V-193-95 w sprawie zmiany uchwały Nr II - 140 - 95 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 15 marca 1995 r. 2016-08-22 12:44
dokument Uchwała Nr V-192-95 w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów we wsi Białuń 2016-08-22 12:38
dokument Uchwała Nr V-191-95 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie dróg krajowych Nr 3 i Nr 6 2016-08-22 12:37
dokument Uchwała Nr V-190-95 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Infrastruktury i Rozwoju RM w Goleniowie 2016-08-22 12:03
dokument Uchwała Nr V-189-95 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej RM w Goleniowie 2016-08-22 12:02
dokument Uchwała Nr V-188-95 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu RM w Goleniowie 2016-08-22 12:01
dokument Uchwała Nr V-187-95 w sprawie wskazówek Rady Miejskiej do przygotowania projektu budżetu gminy Goleniów na 1996 rok 2016-08-22 12:00
dokument Uchwała Nr V-186-95 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-22 11:59
dokument Uchwała Nr V-185-95 w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Magdaleny Kochan z funkcji Przewodniczącej Komisji Społecznej RM w Goleniowie 2016-08-22 11:58
dokument Uchwała Nr V-184-95 w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Waldemara Ogrodniczaka z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-22 11:57
dokument Uchwała Nr V-183-95 w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy Goleniów do poręczenia kredytu dla Spółdzielni ?Lokator? w Mostach 2016-08-22 11:56
dokument Uchwała Nr V-182-95 upoważniająca Zarząd Gminy Goleniów do poręczenia kredytu zaciągniętego przez Miasto i Gminę Trzebiatów 2016-08-22 11:54
dokument Uchwała N V-181-95 w sprawie wydzierżawienia terenu przy ul. Króla Władysława Łokietka w Goleniowie 2016-08-22 11:51
dokument Uchwała Nr V-180-95 uchylająca § 1 uchwały Nr IV - 74 - 94 Rady Gminy i Miasta w Goleniowie z dnia 27 października w części dotyczącej wydzierżawienia spółce SWED - WOOD Poland LTD z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 56c terenu przy ul. Króla Władysława Łokietka nr 8 oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 203 o pow. 9.040 m2 w obrębie nr 5 miasta Goleniowa 2016-08-22 11:32
dokument Uchwała Nr V-179-95 w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy Goleniów do zawierania porozumień z podmiotami zagranicznymi 2016-08-22 11:26
dokument Uchwała Nr V-178-95 w sprawie przeznaczenia budynku"Klubu Garnizonowego" w Goleniowie ul. Słowackiego 1 na Centrum Kultury Gminy Goleniów 2016-08-22 11:25
dokument Uchwała Nr V-177-95 w sprawie przeznaczenia budynku przy ulicy Jagiełły Nr 3 na pomieszczenie Centrum Opieki Społecznej Gminy Goleniów 2016-08-22 11:24
dokument Uchwała Nr V-176-95 w sprawie przeznaczenia Domu Kultury w budowie przy Pl. Lotników na Centrum Administracyjne Gminy Goleniów 2016-08-22 11:24
dokument Uchwała Nr V-175-95 w sprawie uchylenia uchwały Nr VII-56-90 RGiM z dnia 30 listopada 1990 roku o sprawie zbycia ?Domu Kultury? w Goleniowie 2016-08-22 11:23
dokument Uchwała Nr V-174-95 w sprawie ustalenia szczegółowości układu wykonawczego budżetu gminy 2016-08-22 11:22
dokument Uchwała Nr V-173-95 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1995 2016-08-22 11:21
dokument Uchwała Nr V-172-95 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 2016-08-22 11:20
dokument Uchwała Nr V-171-95 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Miejskiej do opracowania kierunków działania Rady Miejskiej w Goleniowie na kadencję 1994-1998 2016-08-22 11:19
dokument Uchwała Nr V-170-95 w sprawie uchwalenia Regulaminu Prezydium Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-22 11:05
dokument Uchwała Nr V-169-95 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla w Helenowie, oraz ustalenia ich trybu 2016-08-22 11:04
dokument Uchwała Nr V-168-95 w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Goleniowa 2016-08-22 11:03
dokument Uchwała Nr IV-167-95 w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-22 11:02
dokument Uchwała Nr IV-166-95 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Goleniowie 2016-08-22 11:02
dokument Uchwała Nr IV-165-95 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej ZZOZ w Goleniowie 2016-08-22 11:01
dokument Uchwała Nr IV-164-95 w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przedszkola w Mostach 2016-08-22 10:52
dokument Uchwała Nr IV-163-95 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne 2016-08-22 10:51
dokument Uchwała Nr III-162-95 w sprawie powołania Doraźnej Komisji d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2016-08-22 10:50
dokument Uchwała Nr III-161-95 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Goleniowie 2016-08-22 10:49
dokument Uchwała Nr III-160-95 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze 2016-08-19 14:22
dokument Uchwała Nr III-159-95 w sprawie ustalenia wielkości terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla członków i kandydatów spółdzielni mieszkaniowych 2016-08-19 14:22
dokument Uchwała Nr III-158-95 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów we wsi Pucice 2016-08-19 11:57
dokument Uchwała Nr III-157-95 w sprawie wyboru Miejskiej Komisji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miejskiej 2016-08-19 11:57
dokument Uchwała Nr III-156-95 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-19 11:56
dokument Uchwała Nr III-155-95 w sprawie absolutorium dla Zarządu Gminy Goleniów 2016-08-19 11:55
dokument Uchwała Nr III-154-95 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1995 2016-08-19 11:54
dokument Uchwała Nr III-153-95 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za rok 1994 2016-08-19 12:06
dokument Uchwała Nr III-152-95 w sprawie wynagrodzenia dla Sekretarza Gminy Goleniów 2016-08-19 11:53
dokument Uchwała Nr III-151-95 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Goleniów 2016-08-19 11:52
dokument Uchwała Nr III-150-95 w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy w Goleniowie do poręczenia umowy pożyczki zaciągniętej przez Gminę Trzebiatów w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2016-08-19 11:52
dokument Uchwała Nr III-149-95 w sprawie poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Gminę Trzebiatów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków 2016-08-19 11:51
dokument Uchwała Nr II-148-95 w sprawie: udzielenia pożyczki na komputery 2016-08-19 11:50
dokument Uchwała Nr II-147-95 w sprawie odwołania Doraźnej Komisji Statutowej RM w Goleniowie 2016-08-19 11:49
dokument Uchwała Nr II-146-95 w sprawie odwołania Doraźnej Komisji Rolnictwa RM w Goleniowie 2016-08-19 11:48
dokument Uchwała Nr II-145-95 w sprawie "Biuletynu Informacyjnego Gminy Goleniów" 2016-08-19 11:48
dokument Uchwała Nr II-144-95 w sprawie uchylenia uchwały Nr I-7-94 Rady Gminy i Miasta w Goleniowie z dnia 7 lipca 1994 r. w sprawie ustalenia składu ilościowego Zarządu GiM w Goleniowie 2016-08-19 11:47
dokument Uchwała Nr II-143-95 w sprawie ustalenia formy organizacyjno-prawnej dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Goleniowie ul. Maszewska 18 2016-08-19 11:46
dokument Uchwała Nr II-142-95 w sprawie wydzierżawienia terenu przy ul. Króla Władysława Jagiełły i ul. Szkolnej w Goleniowie 2016-08-19 11:45
dokument Uchwała Nr II-141-95 w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa nie podlegających komunalizacji 2016-08-19 11:44
dokument Uchwała Nr II-140-95 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów we wsi Krępsko 2016-08-19 11:36
dokument Uchwała Nr II-139-95 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów na obszarze Nadleśnictwa Goleniów 2016-08-19 11:35
dokument Uchwała Nr II-138-95 w sprawie ochrony środowiska przed odpadami oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy Goleniów 2016-08-19 11:35
dokument Uchwała Nr II-137-95 w sprawie uchwalenia STATUTÓW SOŁECTW GMINY GOLENIÓW 2016-08-19 11:33
dokument Uchwała Nr II-136-95 w sprawie uchwalenia STATUTU OSIEDLA HELENÓW W GOLENIOWIE 2016-08-19 11:32
dokument Uchwała Nr II-135-95 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-08-19 11:32
dokument Uchwała Nr II-134-95 w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-19 11:31
dokument Uchwała Nr II-133-95 w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-19 11:30
dokument Uchwała Nr II-132-95 w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-19 11:29
dokument Uchwała Nr II-131-95 w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-19 11:28
dokument Uchwała Nr II-130-95 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-19 11:12
dokument Uchwała Nr II-129-95 w sprawie uchwalenia STATUTU GMINY GOLENIÓW 2016-08-19 11:11
dokument Uchwała Nr I-128-95 w sprawie uchylenia uchwały Nr XII-139-91 RGiM w Goleniowie z dnia 10 grudnia 1991 r. w sprawie wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez WPEC-ZEC Goleniów 2016-08-19 11:10
dokument Uchwała Nr I-127-95 w sprawie zmiany uchwały Nr VII-106-94 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie podatku od nieruchomości 2016-08-19 11:09
dokument Uchwała Nr I-126-95 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 6-6-93 Zarządu Gminy i Miasta w Goleniowie z dnia 12 lutego 1993 r. oraz doprowadzenia do powołania przez organ założycielski rady pracowniczej i dyrektora Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Goleniowie w trybie zgodnym z przepisami prawa 2016-08-19 11:09
dokument Uchwała Nr I-125-95 zmieniająca uchwałę Nr II-274-94 RGiM w Goleniowie z dnia 1 marca 1994 r. w sprawie wyznaczenia wielkości terenów przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego 2016-08-19 11:07
dokument Uchwała Nr -124-95 w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnego prowadzącego posiedzenie komisji Rady 2016-08-19 11:06
dokument Uchwała Nr I-123-95 w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej 2016-08-19 11:05
dokument Uchwała Nr I-122-95 w sprawie zmiany uchwały o wyborze koncepcji gospodarczej gminy wobec targowisk oraz określenia wysokości opłat targowych 2016-08-19 11:04
dokument Uchwała Nr I-121-95 w sprawie przekazania przez Skarb Państwa składników majątkowych szkół podstawowych Gminie Goleniów 2016-08-19 11:03
dokument Uchwała Nr I-120-95 w sprawie zmiany uchwały Nr Iv-79-94 Rady Gminy i Miasta w Goleniowie z dnia 27 października 1994 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych znajdujących się w budynkach komunalnych, komunalnych domach jednorodzinnych i zbywanie gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z tych obiektów 2016-08-19 10:50
dokument Uchwała Nr I-119-95 w sprawie obniżenia niektórych stawek podatku od środków transportowych 2016-08-19 10:49
dokument Uchwała Nr I-118-95 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 2016-08-19 10:47
dokument Uchwała Nr I-117-95 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta służącej do obliczenia podatku rolnego na I półrocze 1995 roku 2016-08-19 10:46
dokument Uchwała Nr I-116-95 w sprawie uzupełnienia składów stałych komisji Rady Miejskiej 2016-08-19 10:45
dokument Uchwała Nr I-115-95 w sprawie ustalenia wysokości diety sołtysowi zaproszonemu na sesję Rady 2016-08-19 10:45
dokument Uchwała Nr I-114-95 w sprawie przejęcia prowadzenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Goleniowie 2016-08-19 10:44
dokument Uchwała Nr I-113-95 w sprawie przejęcia prowadzenia Młodzieżowego Domu Kultury w Goleniowie 2016-08-19 10:44
dokument Uchwała Nr I-112-95 w sprawie przejęcia prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 6 Goleniowie 2016-08-19 10:36