Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr IX-433-97 o uchyleniu uchwały Nr III-156-95 RM z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-24 10:53
dokument Uchwała Nr IX-432-97 w sprawie: ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 2016-08-24 10:52
dokument Uchwała Nr IX-431-97 w sprawie wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Gminy Goleniów 2016-08-24 10:51
dokument Uchwała Nr IX-430-97 w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Gminy Goleniów 2016-08-24 10:48
dokument Uchwała Nr IX-429-97 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie 2016-08-24 10:46
dokument Uchwała Nr IX-428-97 w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Goleniowie przy ul. W. Witosa 7. 2016-08-24 10:44
dokument Uchwała Nr IX-427-97 w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Goleniów nieruchomości z zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 2016-08-24 10:42
dokument Uchwała Nr IX-426-97 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego obowiązującego na placach i w parkach 2016-08-24 10:40
dokument Uchwała Nr IX-425-97 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1997r. 2016-08-24 10:38
dokument Uchwała Nr IX-424-97 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goleniów na rok 1998 2016-09-23 15:15
dokument Uchwała Nr VIII-423-97 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów, w rejonie fragmentu śródmieścia Goleniowa 2016-08-24 10:28
dokument Uchwała Nr VIII-422-97 w sprawie: uchwalenia regulaminu obowiązującego na targowisku przy ulicy Zielona Droga w Goleniowie 2016-08-24 10:26
dokument Uchwała Nr VIII-421-97 w sprawie zmian budżetu gminy Goleniów na rok 1997 2016-08-24 10:24
dokument Uchwała Nr VIII-420-97 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wystawianie świadectw miejsc pochodzenia 2016-08-24 10:23
dokument Uchwała Nr VIII-419-97 w sprawie zmiany Uchwały Nr III-271-96 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych 2016-08-24 10:21
dokument Uchwała Nr VIII-418-97 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta służącej do obniżenia podatku rolnego na 1998 rok 2016-08-24 10:19
dokument Uchwała Nr VIII-417-97 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 1998 rok. 2016-08-24 10:18
dokument Uchwała Nr VIII-416-97 w sprawie zmiany uchwały o wyborze koncepcji gospodarczej gminy wobec targowisk oraz określenia wysokości opłat targowych 2016-08-24 10:17
dokument Uchwała Nr VIII-415-97 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 1998 2016-08-24 10:15
dokument Uchwała Nr VIII-414-97 w sprawie podatku od nieruchomości na 1998 rok 2016-08-24 10:13
dokument Uchwała Nr VII-413-97 w sprawie umorzenia zobowiązania w stosunku do gminy 2016-08-24 10:05
dokument Uchwała Nr VII-412-97 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia na terenie gminy i miasta liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów 2016-08-24 10:04
dokument Uchwała Nr VII-411-97 zmieniająca Uchwałę Nr XIII-99-90 z dnia 27 kwietnia 1990 r. Rady Narodowej Miasta i Gminy w Goleniowie w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie 2016-08-24 10:02
dokument Uchwała Nr VII-410-97 o zmianie uchwały Nr III-371-97 Rady Miejskiej z dnia 04 czerwca 1997 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Goleniów 2016-08-24 10:00
dokument Uchwała Nr VII-409-97 w sprawie powołania Kapituły Honorowego Obywatelstwa Gminy Goleniów 2016-08-24 09:58
dokument Uchwała Nr VII-408-97 w sprawie stanowiska o wyborze Zastępcy Burmistrza Gminy Goleniów 2016-08-24 09:57
dokument Uchwała Nr VII-407-97 w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych 2016-08-24 09:56
dokument Uchwała Nr VII-406-97 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Goleniów" 2016-08-24 09:52
dokument Uchwała Nr VII-405-97 w sprawie zmian w budżecie gminy na 1997r. 2016-08-24 09:50
dokument Uchwała Nr VI-404-97 w sprawie zmian budżetu gminy Goleniów na rok 1997 2016-08-24 09:44
dokument Uchwała Nr VI-403-97 w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Goleniów nieruchomości z zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 2016-08-24 09:41
dokument Uchwała Nr VI-402-97 sprawie przyznania środków finansowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na akcję "Sprzątanie Świata - Polska 97" 2016-08-24 09:39
dokument Uchwała Nr VI-401-97 sprawie zmiany treści aktu założycielskiego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 2016-08-24 09:37
dokument Uchwała Nr VI-400-97 o zmianie uchwały Nr V-192-95 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 czerwca 1995 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów we wsi Białuń 2016-08-24 09:27
dokument Uchwała Nr VI-399-97 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy GOLENIÓW 2016-08-24 09:11
dokument Uchwała Nr VI-398-97 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych w formie weksla in blanco przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji p.o. "Hala Widowiskowo ? Sportowa w Goleniowie przy Liceum Ogólnokształcącym w Goleniowie" 2016-08-24 09:08
dokument Uchwała Nr V-397-97 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych RM Goleniowie. 2016-08-24 09:06
dokument Uchwała NrV-396-97 w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych RM Goleniowie 2016-08-24 09:05
dokument Uchwała Nr V-395-97 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-24 09:03
dokument Uchwała Nr V-394-97 w sprawie zmian budżetu gminy Goleniów na rok 1997 2016-08-24 09:01
dokument Uchwała Nr IV-393-97 w sprawie wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Goleniowie 2016-08-24 08:55
dokument Uchwała Nr IV-392-97 w sprawie zmian w regulaminie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-08-24 08:53
dokument Uchwała Nr IV-391-97 w sprawie: ustalenia opłat za wodę 2016-08-24 08:51
dokument Uchwała Nr IV-390-97 w sprawie ustalenia granic i obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Goleniów 2016-08-24 08:49
dokument Uchwała Nr IV-389-97 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli MDKiS w Goleniowie 2016-08-23 15:25
dokument Uchwała Nr IV-388-97 w sprawie zmian budżetu gminy Goleniów na rok 1997 2016-08-23 15:17
dokument Uchwała Nr IV-387-97 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na terenie gminy i miasta liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów 2016-08-23 15:15
dokument Uchwała Nr IV-386-97 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrolowania zasad obrotu tymi napojami w Gminie Goleniów 2016-08-23 15:12
dokument Uchwała Nr IV-385-97 w sprawie uchwalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów 2016-08-23 15:08
dokument Uchwała Nr IV-384-97 w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Goleniów w latach 1997 - 1998 " 2016-08-23 15:07
dokument Uchwała Nr IV-383-97 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2016-08-23 14:58
dokument Uchwała Nr IV-382-97 zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze 2016-08-23 14:57
dokument Uchwała Nr IV-381-97 w sprawie zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej 2016-08-23 14:55
dokument Uchwała Nr IV-380-97 w sprawie utworzenia nowej formy budownictwa komunalnego w Gminie Goleniów - Towarzystwa Budownictwa Społecznego 2016-08-23 14:53
dokument Uchwała Nr III-379-97 w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej RM 2016-08-23 13:38
dokument Uchwała Nr III-378-97 w sprawie zmiany uchwały nr V-292-96 z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Goleniów 2016-08-23 13:36
dokument Uchwała Nr III-377-97 w sprawie: rozdysponowania środków finansowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 1997 2016-08-23 13:33
dokument Uchwała Nr III-376-97 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej 2016-08-23 13:28
dokument Uchwała Nr III-375-97 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2016-08-23 14:47
dokument Uchwała Nr III-374-97 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności i wykonania zadań finansowych OPS za rok 1996 r. 2016-09-23 14:37
dokument Uchwała Nr III-373-97 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Stawnie 2016-08-23 13:13
dokument Uchwała Nr III-372-97 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Krępsku 2016-08-23 13:11
dokument Uchwała Nr III-371-97 w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Goleniów 2016-08-23 13:10
dokument Uchwała Nr II-370-97 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 2016-08-23 13:08
dokument Uchwała Nr II-369-97 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Goleniów obejmującego obszar w granicach administracyjnych 2016-08-23 14:46
dokument Uchwała Nr II-368-97 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów 2016-08-23 13:05
dokument Uchwała Nr II-367-97 w sprawie zmian budżetu gminy Goleniów na rok 1997 2016-08-23 13:03
dokument Uchwała Nr II-366-97 zmieniająca uchwałę Nr XIII-99-90 z dnia 27 kwietnia 1990r. Rady Narodowej Miasta i Gminy w Goleniowie w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie 2016-08-23 13:01
dokument Uchwała Nr II-365-97 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2016-08-23 12:59
dokument Uchwała Nr II-364-97 w sprawie zmiany uchwały Nr I-350-97 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 19 lutego 1997 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynkach komunalnych, komunalnych domach jednorodzinnych i zbywania gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z tych obiektów 2016-08-23 12:58
dokument Uchwała Nr II-363-97 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy Goleniów za 1996 r. 2016-08-23 12:56
dokument Uchwała Nr I-362-97 w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Gminy Goleniów 2016-08-23 12:52
dokument Uchwała Nr I-361-97 w sprawie zmian budżetu gminy Goleniów na 1997r. 2016-08-23 12:51
dokument Uchwała Nr I-360-97 w sprawie powołania składu komisji i przyjęcia regulaminu do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Goleniowie 2016-08-23 12:48
dokument Uchwała Nr I-359-97 w sprawie uchwalenia statutu osiedla ?Za Iną? w Goleniowie 2016-08-23 12:47
dokument Uchwała Nr I-358-97 w sprawie wyboru delegata Rady Miejskiej w Goleniowie do SSWS 2016-08-23 12:45
dokument Uchwała Nr I-357-97 w sprawie : ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 2016-08-23 12:44
dokument Uchwała Nr I-356-97 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa w obrębach nr 4 i 8 miasta Goleniowa 2016-08-23 12:42
dokument Uchwała Nr I-355-97 w sprawie zmiany Uchwały Nr III-271-96 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. 2016-08-23 12:40
dokument Uchwała Nr I-354-97 w sprawie obowiązków właścicieli wynikających z posiadania psów 2016-08-23 12:36
dokument Uchwała Nr I-353-97 w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Goleniów nieruchomości z zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 2016-08-23 12:34
dokument Uchwała Nr I-352-97 sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Goleniów nieruchomości z zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 2016-08-23 12:33
dokument Uchwała Nr I-351-97 w sprawie zmiany Straży Miejskiej w Goleniowie na Straż Gminną dla Gminy Goleniów 2016-08-23 12:32
dokument Uchwała Nr I-350-97 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynkach komunalnych, komunalnych domach jednorodzinnych i zbywania gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z tych obiektów 2016-08-23 12:30
dokument Uchwała Nr I-349-97 w sprawie Lokalnego Programu polityki mieszkaniowej gminy Goleniów na lata 1997-2000 2016-08-23 12:29