Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XVII/232/03 w sprawie przyznania nagrody uznaniowej Burmistrzowi Gminy Goleniów 2016-09-29 14:59
dokument Uchwała Nr XVII/231/03 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie 2016-09-29 14:57
dokument Uchwała Nr XVII/230/03 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie 2016-09-29 14:56
dokument Uchwała Nr XVII/229/03 w sprawie uznania za pomniki przyrody 2016-09-29 14:55
dokument Uchwała Nr XVII/228/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Ciechno i miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 11 2016-09-29 14:50
dokument Uchwała Nr XVII/227/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, obręb geodezyjny Ciechno 2016-09-29 14:48
dokument Uchwała Nr XVII/226/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2016-09-29 14:46
dokument Uchwała Nr XVII/225/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów, obręb geodezyjny nr 11 2016-09-29 14:40
dokument Uchwała Nr XVII/224/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi 2016-09-29 14:38
dokument Uchwała Nr XVII/223/03 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z siedzibą w Goleniowie 2016-09-29 14:36
dokument Uchwała Nr XVII/222/03 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku 2016-09-29 14:30
dokument Uchwała Nr XVII/221/03 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2003 2016-09-29 14:16
dokument Uchwała Nr XVII/220/03 w sprawie zmian budżetu gminy na 2003r. 2016-09-29 14:15
dokument Uchwała Nr XVII/219/03 w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2004 rok" 2016-09-29 14:13
dokument Uchwała Nr XVI/218/03 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2004 2016-09-29 14:08
dokument Uchwała Nr XVI/217/03 w sprawie opłaty targowej 2016-09-29 14:06
dokument Uchwała Nr XVI/216/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w latach 2003-2004 2016-09-29 14:04
dokument Uchwała Nr XVI/215/03 w sprawie zmian budżetu gminy na 2003r. 2016-09-29 14:02
dokument Uchwała Nr XVI/214/03 w sprawie nadania tytułu Zasłużonej Mieszkanki Gminy Goleniów dla Pani Feliksy Żukowskiej 2016-09-29 14:00
dokument Uchwała Nr XV/213/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 4 i Gminy Goleniów w obrębach geodezyjnych Żółwia Błoć, Marszewo, Budno, Ciechno 2016-09-29 13:59
dokument Uchwała Nr XV/212/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, obręb geodezyjny Marszewo 2016-09-29 13:56
dokument Uchwała Nr XV/211/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Ciechno 2016-09-29 13:48
dokument Uchwała Nr XV/210/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, obręb geodezyjny Ciechno 2016-09-29 13:45
dokument Uchwała Nr XV/209/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć 2016-09-29 13:41
dokument Uchwała Nr XV/208/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, obręb geodezyjny Żółwia Błoć 2016-09-29 13:37
dokument Uchwała Nr XV/207/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 4 2016-09-29 13:34
dokument Uchwała Nr XV/206/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów, obręb geodezyjny nr 4 2016-09-29 13:24
dokument Uchwała Nr XV/205/03 w sprawie opłaty targowej 2016-09-29 13:21
dokument Uchwała Nr XV/204/03 w sprawie zmian budżetu gminy na 2003r. 2016-09-29 13:20
dokument Uchwała Nr XV/203/03 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2004 2016-09-29 13:16
dokument Uchwała Nr XV/202/03 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r. 2016-09-29 13:15
dokument Uchwała Nr XV/201/03 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów w roku 2004 2016-09-29 13:14
dokument Uchwała Nr XV/200/03 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Załom 2016-09-29 13:12
dokument Uchwała Nr XV/199/03 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Goleniowie 2016-09-29 13:10
dokument Uchwała Nr XIV/198/03 w sprawie zmian budżetu gminy na 2003r. 2016-09-29 13:07
dokument Uchwała Nr XIII/197/03 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Goleniów dla Papieża Jana Pawła II 2016-09-29 13:06
dokument Uchwała Nr XII/196/03 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 2016-09-29 13:04
dokument Uchwała Nr XII/195/03 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie 2016-09-29 13:02
dokument Uchwała Nr XII/194/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2016-09-29 12:57
dokument Uchwała Nr XII/193/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, obejmującego tereny pod zalesienia 2016-09-29 12:49
dokument Uchwała Nr XII/192/03 w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów - obręb geodezyjny nr 7 - powiększenie istniejącego cmentarza komunalnego 2016-09-29 13:03
dokument Uchwała Nr XII/191/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, obręb geodezyjny Danowo 2016-09-29 12:41
dokument Uchwała Nr XII/190/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, obręb geodezyjny Budno 2016-09-29 12:32
dokument Uchwała Nr XII/189/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, obręb geodezyjny Załom 2016-09-29 12:29
dokument Uchwała Nr XII/188/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, obręb geodezyjny Bącznik 2016-09-29 12:25
dokument Uchwała Nr XII/187/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, obręb geodezyjny Borzysławiec 2016-09-29 12:23
dokument Uchwała Nr XII/186/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, obręb geodezyjny Tarnowiec 2016-09-29 12:20
dokument Uchwała Nr XII/185/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, obręb geodezyjny Lubczyna 2016-09-29 12:16
dokument Uchwała Nr XII/184/03 w sprawie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, obręb geodezyjny Podańsko 2016-09-29 12:07
dokument Uchwała Nr XII/183/03 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Goleniowie 2016-09-29 11:58
dokument Uchwała Nr XII/182/03 w sprawie współpracy Gminy Goleniów z miastem Bergen 2016-09-29 11:57
dokument Uchwała Nr XII/181/03 w sprawie zmian budżetu gminy na 2003r. 2016-09-29 11:54
dokument Uchwała Nr XII/180/03 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku 2016-09-29 11:53
dokument Uchwała Nr XII/179/03 w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi 2016-09-29 11:51
dokument Uchwała Nr XII/178/03 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad przyznawania i podziału środków na zadania z zakresu kultury fizycznej 2016-09-29 11:49
dokument Uchwała Nr XII/177/03 w sprawie zmiany Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida w Goleniowie 2016-09-29 11:48
dokument Uchwała Nr XI/176/03 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Goleniów 2016-09-29 10:11
dokument Uchwała Nr XI/175/03 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Goleniów 2016-09-29 10:11
dokument Uchwała Nr XI/174/03 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Kapituły ds. nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2016-09-29 10:09
dokument Uchwała Nr XI/173/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady do podpisywania dokumentów dla Burmistrza Gminy wynikających ze stosunku pracy 2016-09-29 10:07
dokument Uchwała Nr XI/172/03 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie 2016-09-29 10:06
dokument Uchwała Nr XI/171/03 w sprawie zatwierdzenia priorytetów w konkursie grantowym dla organizacji pozarządowych w roku 2004 2016-09-29 10:04
dokument Uchwała Nr XI/170/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2016-09-29 09:58
dokument Uchwała Nr XI/169/03 w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów i zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów. 2016-09-29 09:51
dokument Uchwała Nr XI/168/03 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Goleniowie 2016-09-29 09:45
dokument Uchwała Nr XI/167/03 w sprawie zmiany nazwy Straż Gminna dla Gminy Goleniów na nazwę Straż Miejska w Goleniowie i uchwalenia jej Regulamin 2016-09-29 09:29
dokument Uchwała Nr XI/166/03 w sprawie zasad współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi 2016-09-29 09:19
dokument Uchwała Nr XI/165/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów 2016-09-29 09:12
dokument Uchwała Nr XI/164/03 w sprawie określenia na 2004 rok limitu wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 2016-09-29 09:09
dokument Uchwała Nr XI/163/03 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku 2016-09-29 09:08
dokument Uchwała Nr XI/162/03 w sprawie zmian budżetu gminy na 2003r. 2016-09-29 09:06
dokument Uchwała Nr XI/161/03 w sprawie procedury przekazywania z budżetu Gminy środków finansowych dla jednostek pomocniczych 2016-09-29 09:05
dokument Uchwała Nr XI/160/03 w sprawie przyznania dotacji dla Miejskiego Klubu Sportowego INA Goleniów 2016-09-29 09:03
dokument Uchwała Nr X/159/03 w sprawie powołania Zespołu Rady Miejskiej w Goleniowie do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników 2016-09-29 09:02
dokument Uchwała Nr X/158/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w latach 2003-2004 2016-09-29 09:01
dokument Uchwała Nr X/157/03 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku 2016-09-29 09:00
dokument Uchwała Nr X/156/03 w sprawie zmian budżetu gminy na 2003r 2016-09-29 08:58
dokument Uchwała Nr X/155/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2016-09-29 08:57
dokument Uchwała Nr X/154/03 w sprawie zmieny uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2016-09-29 08:50
dokument Uchwała Nr X/153/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Modrzewie 2016-09-29 08:48
dokument Uchwała Nr X/152/03 w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Gminy Goleniów na I rok studiów za wyniki w nauce dla najlepszego absolwenta publicznej szkoły ponadgimnazjalnej 2016-09-29 08:45
dokument Uchwała Nr X/151/03 w sprawie kierunków rozwoju Gminy Goleniów na lata 2002-2006 2016-09-29 08:43
dokument Uchwała Nr IX/150/03 w sprawie zmian w Statucie Gminy Goleniów 2016-09-28 13:02
dokument Uchwała Nr IX/149/03 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-09-28 13:01
dokument Uchwała Nr IX/148/03 w sprawie uznania za pomniki przyrody 2016-09-28 13:00
dokument Uchwała Nr IX/147/03 w sprawie uznania czterdziestu jeden drzew rosnących na terenie działki nr 699/1 w obrębie ewidencyjnym Imno tworzących Aleję Dębów za pomniki przyrody 2016-09-28 12:58
dokument Uchwała Nr IX/146/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Goleniów 2016-09-28 12:56
dokument Uchwała Nr IX/145/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Goleniów 2016-09-28 12:55
dokument Uchwała Nr IX/144/03 w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla Helenów 2016-09-28 12:54
dokument Uchwała Nr IX/143/03 w sprawie kontynuowania wspópracy między gminami Goleniów i Pyrzyce 2016-09-28 12:53
dokument Uchwała Nr IX/142/03 w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów obejmującej teren stacji paliw w Mostach 2016-09-28 12:51
dokument Uchwała Nr IX/141/03 w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników amatorów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie między-narodowym lub krajowym 2016-09-28 12:47
dokument Uchwała Nr IX/140/03 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych stanowiących składniki miesięcznej stawki wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleniowie 2016-09-28 12:46
dokument Uchwała Nr IX/139/03 w sprawie partycypacji Gminy Goleniów w kosztach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach budownictwa Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oraz zapewnienia środków finansowych na częściową spłatę kredytu zaciągniętego na budowę 2016-09-28 12:42
dokument Uchwała Nr IX/138/03 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 2016-09-28 12:40
dokument Uchwała Nr IX/137/03 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku 2016-09-28 12:35
dokument Uchwała Nr IX/136/03 w sprawie zmian budżetu gminy na 2003r. 2016-09-28 12:34
dokument Uchwała Nr IX/135/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Rurzycy 2016-09-28 12:33
dokument Uchwała Nr IX/134/03 w sprawie przedłużenia zasięgu nazwy ulicy 2016-09-28 12:32
dokument Uchwała Nr IX/133/03 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Załom 2016-09-28 12:31
dokument Uchwała Nr VIII/132/03 w sprawie udzielenia pożyczki Zachodniopomorskiemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 2016-09-28 12:29
dokument Uchwała Nr VIII/131/03 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia obwodu Zespołu Szkół Publicznych w Mostach 2016-09-28 12:28
dokument Uchwała Nr VIII/130/03 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych do orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników samorządowych mianowanych 2016-09-28 12:27
dokument Uchwała Nr VIII/129/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębach geodezyjnych nr 1 i nr 6 2016-09-28 12:26
dokument Uchwała Nr VIII/128/03 w sprawie zmianie uchwały Nr III/54 /02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów 2016-09-28 12:23
dokument Uchwała Nr VIII/127/03 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LIII/474/02 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectw Gminy Goleniów 2016-09-28 12:06
dokument Uchwała Nr VIII/126/03 w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/474/02 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectw Gminy Goleniów 2016-09-28 12:04
dokument Uchwała Nr VIII/125/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goleniów 2016-09-28 12:02
dokument Uchwała Nr VIII/124/03 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania 2016-09-28 11:58
dokument Uchwała Nr VIII/123/03 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Powiatowym w Goleniowie i w Zakładzie Karnym w Goleniowie 2016-09-28 11:56
dokument Uchwała Nr VIII/122/03 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Goleniów za rok 2002 2016-09-28 11:52
dokument Uchwała Nr VII/121/03 w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej 2016-09-28 11:33
dokument Uchwała Nr VII/120/03 w sprawie podstawowej tematyki sesji Rady Miejskiej na 2003 r. 2016-09-28 11:31
dokument Uchwała Nr VII/119/03 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 2016-09-28 11:30
dokument Uchwała Nr VII/118/03 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goleniowie 2016-09-28 11:25
dokument Uchwała Nr VII/117/03 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie 2016-09-28 11:24
dokument Uchwała Nr VII/116/03 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Goleniowie 2016-09-28 11:23
dokument Uchwała Nr VII/115/03 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 w Goleniowie 2016-09-28 11:21
dokument Uchwała Nr VII/114/03 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia obwodu Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich 2016-09-28 11:19
dokument Uchwała Nr VII/113/03 w sprawie nadania nazw ulicom w Goleniowie 2016-09-28 11:18
dokument Uchwała Nr VII/112/03 w sprawie uchylenia uchwały z dnia 2 października 1996 r. Nr VII-311-96 w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego obowiązującego na placach i w parkach w Goleniowie 2016-09-28 11:14
dokument Uchwała Nr VII/111/03 w sprawie zmiany uchwały Nr III/41 /02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów 2016-09-28 11:15
dokument Uchwała Nr VII/110/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, obręb geodezyjny Łozienica 2016-09-28 11:03
dokument Uchwała Nr VII/109/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów u zbiegu ulic : Wolińskiej, Nowogardzkiej, Jagiełły i Szkolnej 2016-09-28 10:55
dokument Uchwała Nr VII/108/03 w sprawie zmiany uchwały Nr III/54 /02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów zmienionej uchwałą Nr III/98/03 z dnia 26 lutego 2003 r. o zmianie uchwały Nr III/54/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów 2016-09-28 10:47
dokument Uchwała Nr VII/107/03 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/483/02 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 września 2002 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów 2016-09-28 10:43
dokument Uchwała Nr VII/106/03 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowni-ków zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Goleniów 2016-09-28 10:41
dokument Uchwała Nr VII/105/03 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku 2016-09-28 10:31
dokument Uchwała Nr VII/104/03 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XLIX/436/02 z dn. 25 kwietnia 2002r. w sprawie objęcia przez Gminę Goleniów udziałów w Porcie Lotniczym Szczecin "Goleniów Sp. z o.o. w Goleniowie, zmienionej uchwałą nr L/449/02 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 maja 2002r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XLIX/436/02 z dn. 25 kwietnia 2002r. w sprawie objęcia przez Gminę Goleniów udziałów w Porcie Lotniczym Szczecin" Goleniów Sp. z o.o. w Goleniowie 2016-09-28 10:33
dokument Uchwała Nr VII/103/03 w sprawie zmian budżetu gminy na 2003r. 2016-09-28 10:20
dokument Uchwała Nr VI/102/03 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Goleniów w Zgromadzeniu Związku - Celowego Związku Gmin "R-XXI" 2016-09-28 09:57
dokument Uchwała Nr VI/101/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 5 2016-09-28 09:53
dokument Uchwała Nr VI/100/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębach geodezyjnych Żółwia Błoć, Marszewo, Budno Ciechno 2016-09-28 09:46
dokument Uchwała Nr VI/99/03 w sprawie zmiany uchwały Nr III/56 /02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2016-09-28 09:35
dokument Uchwała Nr VI/98/03 w sprawie zmiany uchwały Nr III/54 /02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów 2016-09-28 09:32
dokument Uchwała Nr VI/97/03 w sprawie zmiany uchwały Nr III/47/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2016-09-28 09:28
dokument Uchwała Nr VI/96/03 w sprawie zmiany uchwały Nr III/39/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2016-09-28 09:24
dokument Uchwała Nr VI/95/03 w sprawie zasad rejestracji i ewidencji psów na obszarze Gminy Goleniów 2016-09-28 09:20
dokument Uchwała Nr VI/94/03 w sprawie zmian budżetu gminy na 2003r. 2016-09-28 09:17
dokument Uchwała Nr VI/93/03 w sprawieprocedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej 2016-09-28 09:14
dokument Uchwała Nr VI/92/03 w sprawie rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych składanych do udzielenia absolutorium 2016-09-28 09:11
dokument Uchwała Nr VI/91/03 w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej wspólnotom mieszkaniowym oraz właścicielom mieszkań w Gminie Goleniów 2016-09-28 09:09
dokument Uchwała Nr VI/90/03 w sprawie wyznaczenia reprezentantów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" 2016-09-28 09:07
dokument Uchwała Nr VI/89/03 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2016-09-28 09:04
dokument Uchwała Nr V/88/03 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2003 r. 2016-09-28 09:03
dokument Uchwała Nr V/87/03 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla w Helenowie, oraz ustalenia ich trybu 2016-09-28 09:01
dokument Uchwała Nr V/86/03 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-09-28 08:57
dokument Uchwała Nr V/85/03 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2016-09-28 08:55
dokument Uchwała Nr V/84/03 w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu i metali kolorowych na terenie gminy i miasta Goleniów obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i ilości 2016-09-28 08:53
dokument Uchwała Nr V/83/03 w sparwie zmiany uchwały dotyczącej włączenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Goleniowie w strukturę organizacyjną młodzieżowego domu kultury w Goleniowie i zmiany nazwy Młodzieżowy Dom Kultury na Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu 2016-09-28 08:51
dokument Uchwała Nr V/82/03 w sprawie zmieniany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu targowisk miejskich położonych w Goleniowie 2016-09-28 08:50
dokument Uchwała Nr V/81/03 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów u zbiegu ulic Nowogardzkiej i Grenadierów 2016-09-28 08:47
dokument Uchwała Nr V/80/03 w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2003 rok" 2016-09-28 08:42
dokument Uchwała Nr V/79/03 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy dla przedsiębiorców na terenie Gminy Goleniów 2016-09-28 08:40
dokument Uchwała Nr V/78/03 w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w latach 2003-2004 2016-09-28 08:38
dokument Uchwała Nr V/77/03 w sprawie udzielenia poręczenia cywilnego jako zabezpieczenia kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2016-09-28 08:35
dokument Uchwała Nr V/76/03 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego dla lokali mieszkalnych w nowo realizowanym budynku Goleniowskiego TBS Sp. z o. o. w Goleniowie na działce nr 342/21 obręb nr 5 miasta Goleniowa 2016-09-28 08:32
dokument Uchwała Nr V/75/03 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2003 rok 2016-09-28 08:27