Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXVIII/357/04 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek specjalną strefą ekonomiczną 2016-10-13 10:38
dokument Uchwała Nr XXVIII/356/04 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2005 r. 2016-10-13 10:37
dokument Uchwała Nr XXVIII/355/04 w sprawie rozpatrzenia skarg mieszkańca Goleniowa 2016-10-13 10:36
dokument Uchwała Nr XXVIII/354/04 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2005" 2016-10-13 10:35
dokument Uchwała Nr XXVIII/353/04 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku 2016-10-13 10:34
dokument Uchwała Nr XXVIII/352/04 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2004 2016-10-13 10:32
dokument Uchwała Nr XXVIII/351/04 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r. 2016-10-13 10:31
dokument Uchwała Nr XXVIII/350/04 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2005 rok 2016-10-13 10:30
dokument Uchwała Nr XXVIII/349/04 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Goleniów na lata 2004 - 2019 2016-10-13 10:29
dokument Uchwała Nr XXVIII/348/04 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w Gminie Goleniów na rok 2005 2016-10-13 10:28
dokument Uchwała Nr XXVII/347/04 w sprawie uznania za nieuzasadnioną skargę w sprawie zaniechania przez Burmistrza Gminy podjęcia czynności prawnych po otrzymaniu zawiadomienia 2016-10-13 10:26
dokument Uchwała Nr XXVII/346/04 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 2016-10-13 10:25
dokument Uchwała Nr XXVII/345/04 w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi 2016-10-13 10:25
dokument Uchwała Nr XXVII/344/04 w sprawie uchwalenia gminnego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego "Bezpieczna Gmina Goleniów" 2016-10-13 10:24
dokument Uchwała Nr XXVII/343/04 w sprawie "Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów na 2005 rok" 2016-10-13 10:22
dokument Uchwała Nr XXVI/342/04 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów przez Gminę Goleniów 2016-10-13 10:21
dokument Uchwała Nr XXV/341/04 w sprawie zmiany ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2004 rok? 2016-10-13 10:20
dokument Uchwała Nr XXV/340/04 o zmianie uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Miejskiej do opracowania procedury uchwalania budżetu Gminy i materiałów niezbędnych do udzielania absolutorium 2016-10-13 10:19
dokument Uchwała Nr XXV/339/04 w sprawie nadania nazwy ulicom w obrębie nr 1 miasta Goleniów 2016-10-13 10:18
dokument Uchwała Nr XXV/338/04 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2016-10-13 10:12
dokument Uchwała Nr XXV/337/04 o uchyleniu uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2016-10-13 10:11
dokument Uchwała Nr XXV/336/04 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu śródmieścia Goleniowa przy ul. Puszkina 2016-10-13 10:10
dokument Uchwała Nr XXV/335/04 w sprawie przystąpienia Gminy Goleniów do 2016-10-13 10:09
dokument Uchwała Nr XXV/334/04 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu 2016-10-13 10:08
dokument Uchwała Nr XXV/333/04 w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od posiadania psa i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2016-10-13 10:07
dokument Uchwała Nr XXV/332/04 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Goleniów 2016-10-13 10:06
dokument Uchwała Nr XXV/331/04 w sprawie zwolnień z tytułu podatku od posiadania psów 2016-10-13 10:04
dokument Uchwała Nr XXV/330/04 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów w roku 2005 2016-10-13 10:03
dokument Uchwała Nr XXV/329/04 w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2005 2016-10-13 10:02
dokument Uchwała Nr XXV/328/04 w sprawie opłaty targowej 2016-10-13 10:01
dokument Uchwała Nr XXV/327/04 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 2016-10-13 10:00
dokument Uchwała Nr XXV/326/04 w sprawie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości 2016-10-13 09:58
dokument Uchwała Nr XXV/325/04 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r. 2016-10-13 09:57
dokument Uchwała Nr XXV/324/04 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. 2016-10-13 09:56
dokument Uchwała Nr XXV/323/04 w sprawie nadania imienia Polskich Olimpijczyków Gimnazjum w Kliniskach 2016-10-13 09:55
dokument Uchwała Nr XXIV/322/04 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę między Gminą Goleniów, a Skarbem Państwa 2016-10-13 09:54
dokument Uchwała Nr XXIV/321/04 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę między Gminą Goleniów, a Skarbem Państwa nieruchomości położonych w Goleniowie, posiadających różne wartości 2016-10-13 09:53
dokument Uchwała Nr XXIV/320/04 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. 2016-10-12 16:14
dokument Uchwała Nr XXIV/319/04 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę między Gminą Goleniów, a Skarbem Państwa 2016-10-12 16:13
dokument Uchwała Nr XXIV/318/04 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska Gminy Goleniów" 2016-10-12 15:13
dokument Uchwała Nr XXIV/317/04 w sprawie przedłużenia zasięgu nazwy ulicy 2016-10-12 15:12
dokument Uchwała Nr XXIV/316/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów u zbiegu ulic Mikołajczyka i Wolińskiej w obrębie geodezyjnym nr 2 i 3 2016-10-12 15:11
dokument Uchwała Nr XXIV/315/04 w sprawie opłat za utrzymanie pionu żywieniowego oraz świadczenia usług edukacyjno-wychowawczych w przedszkolach Gminy Goleniów 2016-10-12 15:09
dokument Uchwała Nr XXIV/314/04 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku 2016-10-12 15:07
dokument Uchwała Nr XXIV/313/04 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 2016-10-12 15:06
dokument Uchwała Nr XXIV/312/04 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej 2016-10-12 15:05
dokument Uchwała Nr XXIV/311/04 w sprawie zmiany Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 2016-10-12 15:04
dokument Uchwała Nr XXIV/310/04 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie 2016-10-12 14:29
dokument Uchwała Nr XXIV/309/04 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Goleniów na lata 2005 - 2009 2016-10-12 14:28
dokument Uchwała Nr XXIII/308/04 w sprawie uznania za nieuzasadnione skarg na bezczynność Burmistrza Gminy Goleniów 2016-10-12 14:27
dokument Uchwała Nr XXIIII/307/04 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałami Rady Miejskiej 2016-10-12 14:26
dokument Uchwała Nr XXIII/306/04 w sprawie wyrażenia aprobaty na rozłożenie na raty zapłaty ceny lokalu użytkowego 2016-10-12 14:25
dokument Uchwała Nr XXIII/305/04 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku 2016-10-12 14:24
dokument Uchwała Nr XXIII/304/04 w sprawie zbycia udziałów Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczona odpowiedzialnością w Goleniowie 2016-10-12 14:23
dokument Uchwała Nr XXIIII/303/04 w sprawie ograniczeń w używaniu i sprzedaży galanterii pirotechnicznej na terenie Gminy Goleniów 2016-10-12 14:20
dokument Uchwała Nr XXIIII/302/04 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu targowisk miejskich położonych w Goleniowie 2016-10-12 14:19
dokument Uchwała Nr XXIII/301/04 w sprawie określenia na 2005 rok limitu wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 2016-10-12 14:17
dokument Uchwała Nr XXIII/300/04 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego przebiegu drogi (wschodnie drogowe obejście miasta Goleniowa) i węzła komunikacyjnego "Żółwia Błoć" na terenie Gminy Goleniów 2016-10-12 12:50
dokument Uchwała Nr XXIII/299/04 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Celowego Związku Gmin "R-XXI" z siedzibą w Nowogardzie 2016-10-12 12:49
dokument Uchwała Nr XXIII/298/04 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. 2016-10-12 12:46
dokument Uchawała Nr XXIII/297/04 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 2016-10-12 12:45
dokument Uchwała Nr XXII/296/04 w sprawie przystąpienia Gminy Goleniów do związku stowarzyszeń pn. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016-10-12 11:46
dokument Uchwała Nr XXII/295/04 w sprawie "Planu gospodarki odpadami dla Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na lata 2004 - 2015" 2016-10-12 11:43
dokument Uchwała Nr XXII/294/04 o uchyleniu uchwały w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 2016-10-12 11:41
dokument Uchwała Nr XXII/293/04 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Goleniowskiego Domu Kultury w Goleniowie za rok 2003 2016-10-12 11:40
dokument Uchwała Nr XXII/292/04 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku 2016-10-12 11:38
dokument Uchwała Nr XXII/291/04 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. 2016-10-12 11:37
dokument Uchwała Nr XXII/290/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów 2016-10-12 11:33
dokument Uchwała Nr XXII/289/04w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska Gminy Goleniów" 2016-10-12 11:32
dokument Uchwała Nr XXII/288/04 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Goleniów na lata 2004 ? 2006 2016-10-12 11:30
dokument Uchwała Nr XXI/287/04 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. 2016-10-12 11:28
dokument Uchwała Nr XXI/286/04 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego 2016-10-12 11:28
dokument Uchwała Nr XXI/286/04 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego 2016-10-12 11:26
dokument Uchwała Nr XXI/285/04 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy Goleniów 2016-10-12 11:24
dokument Uchwała Nr XXI/284/04 o uchyleniu uchwały w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2016-10-12 11:23
dokument Uchwała Nr XXI/283/04 w sprawie programu współpracy na 2004 rok Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi 2016-10-12 11:21
dokument Uchwała Nr XXI/282/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 5 2016-10-12 11:18
dokument Uchwała Nr XXI/281/04 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie za rok 2003 2016-10-12 11:16
dokument Uchwała Nr XXI/280/04 w sprawie nadania imienia Marka Kotańskiego Szkole Podstawowej w Białuniu 2016-10-12 10:23
dokument Uchwała Nr XXI/279/04 w sprawie wyrażenia opinii o gminnym planie gospodarki odpadami 2016-10-12 10:21
dokument Uchwała Nr XX/278/04 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji RM 2016-10-12 10:20
dokument Uchwała Nr XX/277/04 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 2016-10-12 10:19
dokument Uchwała Nr XX/276/04 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom 2016-10-12 10:18
dokument Uchwała Nr XX/275/04 w sprawie określenia obszarów współpracy na 2004 rok Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2016-10-12 10:17
dokument Uchwała Nr XX/274/04 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Zakładzie Karnym w Goleniowie i w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Powiatowym w Goleniowie 2016-10-12 10:16
dokument Uchwała Nr XX/273/04 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. i przejęcia do realizacji zadania inwestycyjnego Powiatu Goleniowskiego 2016-10-12 10:15
dokument Uchwała Nr XX/272/04 w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu opłat za używanie komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielanie innych ulg w spłacie tych należności 2016-10-12 10:13
dokument Uchwała Nr XX/271/04 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Goleniów na lata 2004 -2008" 2016-10-12 10:12
dokument Uchwała Nr XX/270/04 w sprawie : nadania nazwy ulicy we wsi Załom 2016-10-12 09:59
dokument Uchwała Nr XX/269/04 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Goleniów za rok 2003 2016-10-12 09:57
dokument Uchwała Nr XX/268/04 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów dla 2016-10-12 09:56
dokument Uchwała Nr XIX/267/04 w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu i metali kolorowych na terenie gminy i miasta Goleniów, obowiązku prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom oraz rejestracji jego rodzaju i ilości 2016-10-12 09:55
dokument Uchwała Nr XIX/266/04 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Miejskiej do opracowania procedury uchwalania budżetu Gminy i materiałów niezbędnych do udzielania absolutorium 2016-10-12 09:54
dokument Uchwała Nr XIX/265/04 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Mosty 2016-10-12 09:53
dokument Uchwała Nr XIX/264/04 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów ? obręb Mosty 2016-10-12 09:52
dokument Uchwała Nr XIX/263/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć 2016-10-12 09:51
dokument Uchwała Nr XIX/262/04 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2016-10-12 09:49
dokument Uchwała Nr XIX/261/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Goleniów w obrębach geodezyjnych nr 1 i nr 6 2016-10-12 09:48
dokument Uchwała Nr XIX/260/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2016-10-12 09:43
dokument Uchwała Nr XIX/260/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2016-10-12 09:42
dokument Uchwała Nr XIX/259/04 uchylająca uchwałę w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów obręb geodezyjny Pucice 2016-10-12 09:41
dokument Uchwała Nr XIX/258/04 w sprawie umiejscowienia Komendy Straży Miejskiej w Goleniowie w strukturze Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-10-12 09:40
dokument Uchwała Nr XIX/257/04 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie 2016-10-12 09:40
dokument Uchwała Nr XIX/256/04 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 2016-10-12 09:38
dokument Uchwała Nr XIX/255/04 w sprawie : nadania nazwy ulicom we wsi Łozienica 2016-10-12 09:37
dokument Uchwała Nr XIX/254/04 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. 2016-10-12 09:36
dokument Uchwała Nr XIX/253/04 w sprawie wstąpienia kandydata w okręgu wyborczym nr 4 z listy wyborczej nr 11 w miejsce radnego, którego mandat wygasł 2016-10-12 09:35
dokument Uchwała Nr XVIII/252/04 w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym 2016-10-12 09:34
dokument Uchwała Nr XVIII/251/04 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2004 r. 2016-10-12 09:33
dokument Uchwała Nr XVIII/250/04 w sprawie podstawowej tematyki sesji Rady Miejskiej na 2004 r. 2016-10-05 14:32
dokument Uchwała Nr XVIII/249/04 w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, obręb geodezyjny Pucice 2016-10-05 14:30
dokument Uchwała Nr XVIII/248/04 o zmianie tytułu uchwały Nr XLVI/406/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów 2016-10-05 14:29
dokument Uchwała Nr XVIII/247/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć 2016-10-05 14:28
dokument Uchwała Nr XVIII/246/04 o uchyleniu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, obręb geodezyjny Żółwia Błoć 2016-10-05 14:27
dokument Uchwała Nr XVIII/245/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Mosty 2016-10-05 14:25
dokument Uchwała Nr XVIII/244/04 o uchyleniu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, obręb geodezyjny Mosty 2016-10-05 14:18
dokument Uchwała Nr XVIII/243/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów - obręb Mosty 2016-10-05 14:11
dokument Uchwała Nr XVIII/242/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 4 2016-10-05 14:09
dokument Uchwała Nr XVIII/241/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów - obręb geodezyjny nr 4 2016-10-05 13:35
dokument Uchwała Nr XVIII/240/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Goleniów w obrębach geodezyjnych nr 1 i nr 6 2016-10-05 13:32
dokument Uchwała Nr XVIII/239/04 o uchyleniu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębach geodezyjnych nr 1 i nr 6 2016-10-05 13:30
dokument Uchwała Nr XVIII/238/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 1 2016-10-05 13:29
dokument Uchwała Nr XVIII/237/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów - obręb nr 1 2016-10-05 13:27
dokument Uchwała Nr XVIII/236/04 o uchyleniu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów - obręb nr 11 2016-10-05 13:27
dokument Uchwała Nr XVIII/235/04 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2004 rok 2016-10-05 13:18
dokument Uchwała Nr XVIII/234/04 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ryczałtowych diet dla radnych Rady Miejskiej oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych 2016-10-05 13:14
dokument Uchwała Nr XVIII/233/04 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2016-10-05 13:10