Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie- zawiadamiam, że na wniosek Pana Marka Marek Dąbrownego Pełnomocnika Gminy Goleniów zostało wszczęte z dniem 07 listopada 2016 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ? Przebudowie drogi powiatowej nr 4118 Z i 4119 Z polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej oraz chodnika? na terenie działek nr 16, 9, 11 obręb Goleniów 9, nr 137/54 obręb Goleniów 4, nr 309/3, 312/8, 309/1, 46/16,48/1, 48/2, 136, 58, 70 obręb Maszewo.

WPNS.6220.34.2016.JC/MK                                                   Goleniów, dnia 08 listopada 2016r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów uzgadniających

 

 

Stosownie do art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji               o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia                      14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.                      poz. 23)

zawiadamiam,

że na wniosek Pana Marka Marek Dąbrownego Pełnomocnika Gminy Goleniów zostało wszczęte                             z dniem 07 listopada 2016 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                                          o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie drogi powiatowej nr 4118 Z i 4119 Z polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej oraz chodnika„ na terenie działek nr 16, 9, 11 obręb Goleniów 9, nr 137/54 obręb Goleniów 4, nr 309/3, 312/8, 309/1, 46/16,48/1, 48/2, 136, 58, 70 obręb Maszewo.    

 

            W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23)                          w związku z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji                            o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta                         w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/

           Strony mogą zapoznać się z dokumentami w/w przedsięwzięcia, składać wnioski                                         i zastrzeżenia siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72 - 100 Goleniów  (pokój nr 206) w terminie 14 dni od chwili podania do publicznej wiadomości.                                            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

Zgodnie z art, 64 ust. pkt 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji                      o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 08-11-2016 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 08-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Kamila Buksik 09-11-2016 12:16