Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 09 listopada 2016r., pod znakiem: WPNS.6220.16.2012 wydał postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją z dnia 19.11.2013r. znak:WPNS.6220.16.2012.JC w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Wykonanie  melioracji szczegółowych Komarowo? oraz ?Odbudowa Kanału Jankowskiego w km 0+000 - 12+500 i Kanału Komorowskiego w km 0+000 ? 3 +200?.

 

WPNS.6220.16.2012.                                                                                                                                                                                                      Goleniów, dnia 09 listopada   2016r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                        o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.),

podaje się stronom do wiadomości,

 

że na wniosek osoby fizycznej w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.11.2013r. znak:WPNS.6220.16.2012.JC w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    dla przedsięwzięcia pn: „Wykonanie  melioracji szczegółowych Komarowo” oraz „Odbudowa Kanału Jankowskiego w km 0+000 - 12+500 i Kanału Komorowskiego w km 0+000 – 3 +200”.

 

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW,

 

w dniu 09 listopada 2016r., pod znakiem: WPNS.6220.16.2012 wydał postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją z dnia 19.11.2013r. znak:WPNS.6220.16.2012.JC w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Wykonanie  melioracji szczegółowych Komarowo” oraz „Odbudowa Kanału Jankowskiego w km 0+000 - 12+500 i Kanału Komorowskiego w km 0+000 – 3 +200”.

 

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23) w związku z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta           w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości  Komarowo i  Łozienica oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/

Z treścią ww. postanowienia strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (ul. Plac Lotników1), w godzinach 730-1530. Jednocześnie informuję, że na w/w postanowienie nie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Strony mogą zapoznać się z dokumentami w/w przedsięwzięcia, składać wnioski  i zastrzeżenia siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72 - 100 Goleniów  (pokój nr 206) w terminie 14dni od chwili podania do publicznej wiadomości.                         

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 15-11-2016 09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Kamila Buksik 15-11-2016 09:30