Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie 326/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r 2018-10-01 07:44
dokument Zarządzenie Nr 325/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 grudnia w sprawie uchwalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2018-01-05 08:57
dokument Zarządzenie nr 324/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie dotacji dla Goleniowskiego Stowarzyszenia Abstynentów Klub Abstynenta "Exodus" z siedzibą w Goleniowie przy ul. Jagiełły 3 na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegające na prowadzeniu Klubu Abstynenta Exodus w Goleniowie 2018-01-03 08:58
dokument Zarządzenie nr 323/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r. 2018-01-08 13:48
dokument Zarządzenie nr 322/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Goleniów ustawami w 2018r 2018-01-08 13:47
dokument Zarządzenie 321/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r 2018-01-08 13:44
dokument Zarządzenie Nr 320/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów. 2018-01-12 13:10
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 319/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów 2017-12-28 13:01
dokument Zarządzenie 318/2017 z dnia 24 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r 2018-01-02 19:50
dokument Zarządzenie 317/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r 2017-12-28 15:55
dokument Zarządzenie Nr 316/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 grudnia 2017 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów na 2018 r. 2017-12-27 08:11
dokument Zarządzenie Nr 315/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany  Regulaminu pracy zespołu ds. inicjatyw lokalnych 2018-01-03 15:06
dokument Zarządzenie Nr 314/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie dotacji dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2017-12-21 14:06
dokument Zarządzenie Nr 313/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Prowadzenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie 2017-12-21 14:08
dokument Zarządzenie Nr 312/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie dotacji dla Goleniowskiego Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym ?Ewa? na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2017-12-21 14:04
dokument Zarządzenie Nr 311/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Prowadzenie świetlic dziennego pobytu dla seniorów 2017-12-21 14:03
dokument Zarządzenie Nr 310/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży 2017-12-21 14:01
dokument Zarządzenie Nr 308/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. Prowadzenie Klubu Abstynenta Eksodus w Goleniowie 2017-12-22 08:17
dokument Zarządzenie Nr 307/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2017-12-18 10:58
dokument Zarządzenie 306/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r 2017-12-28 10:49
dokument Zarządzenie nr 305/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie ko0munalne 2017-12-15 11:41
dokument Zarządzenie 304/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r 2017-12-14 09:01
dokument Zarządzenie Nr 303/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 grudnia 2017 r. w prawie wyznaczenia dnia 2 stycznia 2017 r. dniem wolnym od pracy 2017-12-12 11:29
dokument Zarządzenie Nr 302 /2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Burmistrza Gminy Goleniów BARNIM 2017-12-11 14:25
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 301/2017 z dnia 06 grudnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów. 2017-12-13 14:28
dokument Zarządzenie 300/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r 2017-12-12 14:01
dokument Zarządzenie Nr 299/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Społeczno ? Kulturalnego Brama Vitae w Goleniowie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Spotkanie wigilijne 2017-12-05 14:15
dokument Zarządzenie Nr 298/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Spotkanie wigilijne 2017-12-04 11:36
dokument Zarządzenie 297/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r 2017-12-07 15:19
dokument Zarządzenie Nr 296/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 listopada 2017r. 2017-11-30 09:08
dokument Zarządzenie 295/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r 2017-12-07 15:19
dokument zarządzenie Burmistrza nr 294/2017 z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów. 2017-12-13 14:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 293/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2017-11-28 15:02
dokument ZARZĄDZENIE Nr 292/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2017-11-28 15:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 291/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2017-11-28 14:59
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 290/2017 z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów. 2017-12-13 12:42
dokument Zarządzenie Nr 289/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu ?Chcemy Więcej ? aktywna integracja społeczno ? zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów ? przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym? 2017-11-20 14:32
dokument Zarządzenie 288/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r 2017-11-21 13:45
dokument Zarządzenie nr 287/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16.11.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. 2017-11-17 10:13
dokument ZARZĄDZENIE Nr 286/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym 2017-11-17 11:57
dokument Zarządzenie 285/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r 2017-11-21 08:33
dokument Zarządzenie Nr 284/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi ?Grodnica? w Kliniskach Wielkich na realizację zadania publicznego z zakresu promocji wolontariatu 2017-11-10 13:59
dokument Zarządzenie Nr 283/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi ?Grodnica? w Kliniskach Wielkich na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych 2017-11-10 13:58
dokument Zarządzenie Nr 282/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 listopada 2017 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania zespołu spisowego 2017-11-10 14:28
dokument Zarządzenie nr 281/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku gminnego 2017-11-10 14:26
dokument Zarządzenie Nr 280/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2017-11-09 14:00
dokument Zarządzenie 279/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r 2017-11-16 10:47
dokument Zarządzenie Nr 278/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07.11.2017 r. w sprawie określenia przystanku, którego właścicielem lub zarządzającym nie jest Gmina Goleniów udostępnionego dla wszystkich operatorów lub przewoźników oraz informacji o stawce opłat za korzystanie z tego przystanku przez operatorów i przewoźników 2017-11-09 12:12
dokument Zarządzenie Nr 277/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Bożonarodzeniowa pomoc świąteczna dla najuboższych 2017-11-07 12:30
dokument Zarządzenie Nr 276/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2017-11-08 10:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 275/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-11-07 16:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 274/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-10-30 19:29
dokument Zarządzenie Nr 273/2017 Burmistrza gminy Goleniów z dnia 24 października 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiacych mienie komunalne 2017-10-31 09:18
dokument Zarządzenie Nr 272/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. polityki społecznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2017-10-24 15:03
dokument Zarządzenie Nr 270/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia dnia 2 listopada 2017 r. dniem wolnym od pracy 2017-10-20 12:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 269/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-10-25 09:45
dokument Zarządzenie Nr 268/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 października 2017 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2017-10-20 14:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 267/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-10-17 21:17
dokument Zarządzenie Nr 265/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 października 2017 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. płac i księgowości w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2017-10-06 11:44
dokument ZARZĄDZENIE nr 264/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 października 2017 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy 2017-10-10 13:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 263/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-10-11 09:31
dokument Zarządzenie nr 262/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 października 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania do składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Goleniowie. 2017-10-16 10:51
dokument Zarządzenie nr 261/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03 października 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2017-10-12 11:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 260/2017 Burmistrza Gminy Goleniow z dnia 02 października 2017 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. komunikacji społecznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2017-10-02 12:47
dokument Zarządzenie Nr 259/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 października 2017 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. inwestorów w Goleniowskim Parku Przemysłowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2017-10-02 12:46
dokument Zarządzenie Nr 258/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 października 2017 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2017-10-02 12:44
dokument Zarządzenie Nr 257/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 października 2017 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. polityki społecznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2017-10-02 12:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr 256/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Goleniów lokali, które wynajmowane będą jako lokale socjalne 2018-03-02 08:20
dokument Zarządzenie Nr 256/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia  29  września   2017r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Goleniów lokali, które wynajmowane będą jako lokale socjalne 2017-10-24 09:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 255/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-10-09 11:54
dokument Zarządzenie Nr 254/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2017-09-29 13:47
dokument Zarządzenie Nr 253/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania zespołu spisowego 2017-09-29 13:46
dokument Zarządzenie nr 252/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28.09.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2017-09-29 12:38
dokument Zarządzenie Nr 251/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 września 2017r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Lubczynie przy ul.Lipowej 13/3 2017-10-03 14:48
dokument Zarządzenie Nr 250/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 września 2017r. w sprawie : udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Barnima I 4B/6 2017-09-29 12:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 249/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządze-nia Nr 85/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym 2017-09-28 14:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 248/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-10-04 07:37
dokument Zarządzenie Nr 247/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 września 2017 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2017-09-26 09:55
dokument Zarządzenie Nr 246/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 września 2017r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Grunwaldzkiej 2a/9 2017-09-20 13:26
dokument Zarządzenie nr 245/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.09.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2017-09-21 15:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 244/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-09-28 14:35
dokument Zarządzenie nr 243/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 262/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Goleniów i jej jednostkach organizacyjnych 2017-09-20 11:37
dokument Zarządzenie Nr 242/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 września 2017 r. w spawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2017-09-15 09:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 241/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-09-19 11:43
dokument Zarządzenie Nr 240/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 września 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Pocztowej 19/5 2017-09-19 13:47
dokument Zarządzenie Nr 237/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dn. 06.09.2017 r. w spr. określenia przystanku, którego właścicielem lub zarządzającym nie jest Gmina Goleniów udostępnionego dla wszystkich operatorów lub przewoźników oraz informacji o stawce opłat za korzystanie z tego przystanku przez operatorów i przewoźników 2017-09-11 14:27
dokument Zarządzenie nr 238/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 września 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2017-09-19 13:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 236/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-09-13 10:55
dokument Zarządzenie Nr 235 /2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania zespołu ds. osoby/ rodziny 2017-09-06 08:59
dokument Zarządzenie Nr 234 /2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 września 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania do składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Goleniowie 2017-09-06 08:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 232/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-09-06 15:08
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 231/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Goleniów. 2017-12-13 12:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 230 / 2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia treningu uruchamiania i pracy syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności 2017-08-30 11:39
dokument Zarządzenie Nr 229/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Lipowej 14/7 2017-08-29 14:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 228/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-09-01 11:16
dokument Zarządzenie Nr 227/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2017-09-01 12:58
dokument Zarządzenie Nr 226/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2017-09-01 12:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 225/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-09-01 11:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 225/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-09-06 08:57
dokument Zarządzenie nr 224/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18.08.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nierucomosci stanowiącej mienie komunalne. 2017-08-18 13:35
dokument Zarządzenie nr 223/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18.08.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nierucomosci stanowiących mienie komunalne. 2017-08-18 13:33
dokument Zarządzenie nr 222/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18.08.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nierucomosci stanowiącej mienie komunalne. 2017-08-18 13:43
dokument Zarządzenie nr 221/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18.08.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nierucomosci stanowiącej mienie komunalne. 2017-08-18 13:29
dokument Zarządzenie nr 220/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18.08.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nierucomosci stanowiących mienie komunalne. 2017-08-18 13:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 219/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-08-18 09:13
dokument Zarządzenie Nr 218/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Goleniów na okres od 1 września 2017r. do 31 grudnia 2017r. 2017-08-17 11:50
dokument Zarządzenie Nr 217/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków dla miasta i gminy Goleniów 2017-08-22 09:45
dokument Zarządzenie Nr 216/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego 2017-08-18 13:24
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 215/2017 z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Goleniów. 2017-12-13 11:54
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 214/2017 z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiacych włąsność Gminy Goleniów. 2017-12-13 11:41
dokument Zarządzenie Nr 213/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 sierpnia 2017 w sprawie zatwierdzenia diagnozy w zakresie zidentyfikowanych potrzeb i planowanego wsparcia dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krępsku 2017-08-16 13:23
dokument Zarządzenie Nr 212/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 sierpnia 2017 w sprawie zatwierdzenia diagnozy w zakresie zidentyfikowanych potrzeb i planowanego wsparcia dla Szkoły Podstawowej im. prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich będącej częścią Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich 2017-08-16 13:21
dokument Zarządzenie Nr 211/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 sierpnia 2017 w sprawie zatwierdzenia diagnozy w zakresie zidentyfikowanych potrzeb i planowanego wsparcia dla Szkoły Podstawowej w Mostach będącej częścią Zespołu Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach 2017-08-16 13:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 210/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-08-18 09:13
dokument Zarządzenie Nr 209/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu ds. osoby/rodziny 2017-08-22 08:41
dokument Zarządzenie nr 208/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 04.08.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2017-08-04 09:04
dokument Zarządzenie nr 207/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu określającego zasady w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 2017-08-07 10:17
dokument Zarządzenie Nr 206/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia do składu osobowego Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Szczecin ? Goleniów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Glewicach przedstawiciela Gminy Goleniów 2017-08-03 14:47
dokument Zarządzenie Nr 205/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Glewice 2017-08-01 14:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 204/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-08-10 10:12
dokument Zarządzenie Nr 203/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 lipca 2017 w sprawie zatwierdzenia diagnozy w zakresie zidentyfikowanych potrzeb i planowanego wsparcia dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Goleniowie 2017-07-28 07:33
dokument Zarządzenie Nr 202/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków dla miasta i gminy Goleniów 2017-08-16 13:55
dokument Zarządzenie nr 201/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27.07.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2017-07-27 10:47
dokument Zarządzenie Nr 200/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia do zbycia lokali mieszkalnych 2017-07-27 11:01
dokument ZARZĄDZENIE nr 199/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie nabycia praw do nieruchomości położonych w Goleniowie przy ulicy F. Chopina. 2017-07-20 12:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 198/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-07-21 15:48
dokument Zarządzenie nr 197/2017 Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów 2017-07-24 12:57
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 196/2017 z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiacych własność Gminy Goleniów. 2017-12-13 11:35
dokument Zarządzenie Nr 196/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów. 2017-08-07 09:59
dokument Zarządzenie nr 195/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2017-07-26 11:05
dokument Zarządzenie Nr 194/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.T. Kościuszki 3/63 2017-07-26 11:01
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 193/2017 z dnia 13 sierpnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów. 2017-12-13 11:31
dokument Zarządzenie nr 192/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13.07.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2017-07-21 14:12
dokument Zarządzenie nr 191/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13.07.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. 2017-07-21 13:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 190/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-07-21 15:47
dokument Zarządzenie Nr 189/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Mosty Osiedle 2017-07-12 15:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 188/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego 2017-07-11 10:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 187/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-07-13 14:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 186/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-07-13 14:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 185/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. No-blistów Polskich w Goleniowie 2017-08-16 14:24
dokument Zarządzenie Nr 184/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 lipca 2017 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów na okres od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 2017-07-07 09:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 183/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-07-07 13:56
dokument Zarządzenie Nr 182/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2017-07-03 11:04
dokument Zarządzenie Nr 181/2017 Burmistrza Gminy Golenió z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Armii Krajowej 13a/6 2017-06-30 09:07
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 180/2017 z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów. 2017-12-13 11:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 179/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bolesła-wa Chrobrego w Goleniowie 2017-08-16 14:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 178/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 26 czerwca 2017 r.w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Goleniowie 2017-08-16 14:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 176/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Lotni-ków Polskich w Mostach 2017-08-16 14:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 175/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Wie-sława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich 2017-08-16 14:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 174/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hen-ryka Sienkiewicza w Goleniowie 2017-08-16 14:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 173/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie 2017-08-16 14:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 172/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-06-29 10:59
dokument Zarządzenie Nr 171/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na dwa stanowiska Aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2017-06-26 14:09
dokument ZARZĄDZENIE nr 170/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych, położonych w Kątach na cele komunikacyjne. 2017-06-26 08:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 169/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-06-29 10:59
dokument Zarządzenie Nr 168/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie określenia wzoru sprawozdania częściowego i końcowego z wykonania zadania dotowanego na podstawie Uchwały Nr XIX/225/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów 2017-06-21 15:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 167/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-06-20 15:59
dokument Zarządzenie Nr 166/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 2017-06-26 09:01
dokument Zarządzenie nr 164/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku gminnego 2017-06-19 12:47
dokument Zarządzenie nr 163/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku gminnego 2017-06-19 12:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 162/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-06-20 15:58
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 161/2017 z dnia 16 czerwca 2017r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiacej własnośc Gminy Goleniów 2017-12-13 11:21
dokument Zarządzenie Nr 160/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia doskładu osobowego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie przedstawicieli Gminy Goleniów 2017-06-14 14:26
dokument Zarządzenie Nr 159/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Armii Krajowej 12a/1 2017-06-19 10:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 158/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-06-14 13:45
dokument Zarządzenie nr 157/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13.06.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2017-06-13 14:27
dokument Zarządzenie Nr 156/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego 2017-06-19 10:05
dokument Zarządzenie nr 155/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13.06.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2017-06-13 14:26
dokument Zarządzenie nr 154/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13.06.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. 2017-06-13 14:24
dokument ZARZĄDZENIE Nr 153/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2017-06-13 15:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 152/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2017-06-13 14:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 151/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2017-06-13 14:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr 150/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2017-06-13 14:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2017-06-13 14:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 145/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-06-14 13:44
dokument ZARZĄDZENIE nr 144/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 czerwca 2017 roku 2017-06-12 13:31
dokument ZARZĄDZENIE nr 143/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 czerwca 2017 roku 2017-06-12 13:27
dokument Zarządzenie Nr 142 /2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia  5 czerwca 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania do składu Zespołu Interdyscyplinarnego  w Goleniowie. 2017-06-23 07:29
dokument Zarzadzenie Nr 141/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-06-08 07:53
dokument Zarządzenie nr 140/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05.06.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. 2017-06-05 15:11
dokument Zarządzenie nr 139/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05.06.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2017-06-13 08:58
dokument Zarządzenia Nr 138/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Grenadierów 68/4 2017-06-06 12:07
dokument ZARZĄDZENIE nr 137/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy 2017-06-12 13:23
dokument Zarządzenie Nr 136/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego 2017-06-06 12:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 135/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 134/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie 2017-06-01 14:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 134/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie 2017-05-31 14:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 133/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Goleniowie 2017-05-31 14:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 132/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach 2017-05-31 14:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 131/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich 2017-05-31 14:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 130/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie 2017-05-31 14:01
dokument Zarządzenie Burmistrza Gminy Goleniów Nr 129/2017 z dnia 25.05.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2017-05-26 11:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 128/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-05-27 08:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 127/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-05-22 14:23
dokument Zarządzenie nr 125/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2017-05-25 08:46
dokument Zarzadzenie nr 124/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2017-05-24 08:09
dokument Zarządzenie Nr 123/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Niepokonani w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.: Piknik ?Rozwiń Żagle? 2017-05-18 14:42
dokument Zarządzenie Nr 122/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia 4x4 Zachodniopomorskie w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.: Festyn rodzinny 2017-05-19 12:23
dokument Zarządzenie Nr 121/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego ?Helenów? w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.: Piknik ?Heleniada? 2017-05-18 14:41
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 120/2017r. z dnia 18 maja 2017r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego. 2017-12-13 14:49
dokument Zarządzenie nr 119/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17.05.2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniow o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2017-05-18 08:49
dokument Zarządzenie Nr 118/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokali mieszkalnych 2017-05-23 11:36
dokument Zarządzenie nr 117/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powołania Zakładowej Komisji Socjalnej działającej przy Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie. 2017-05-18 12:53
dokument Zarządzenie Nr 116/2017Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2017-05-15 14:34
dokument Zarządzenie Nr 115/2017Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Podańsko 2017-05-15 14:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 113/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-05-22 14:23
dokument Zarządzenie Nr 112/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 maja 2017r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków dla miasta i gminy Goleniów 2017-05-15 12:25
dokument Zarządzenie nr 111/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09.05.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2017-05-09 12:39
dokument Zarządzenie nr 110/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09.05.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2017-05-09 12:45
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 109/2017 z dnia 09 maja 2017r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej. 2017-12-13 11:14
dokument Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokali mieszkalnych 2017-05-10 14:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 107/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-05-09 12:19
dokument Zarządzenie nr 106/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05.05.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2017-05-05 13:15
dokument Zarządzenie nr 105/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05.05.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2017-05-05 13:13
dokument Zarządzenie nr 104/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 04.05.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. 2017-05-04 15:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 103/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-05-09 12:19
dokument Zarządzenie Nr 102 /2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2017-04-28 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 101/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-04-27 15:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 100/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-04-27 15:09
dokument Zarządzenie nr 99/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20.04.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. 2017-04-20 10:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 98/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 19 kwietnia 2017 r.zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych 2017-04-19 12:02
dokument ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2017-04-19 12:01
dokument Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 kwietnia 2017r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków dla miasta i gminy Goleniów 2017-04-25 13:11
dokument Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego 2017-05-02 08:36
dokument Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Gminy goleniów z dnia 14 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2017-04-25 13:09
dokument Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie składu komisji konkursowej do prowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2017-04-14 11:12
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 92/2017 z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Goleniów. 2017-12-13 11:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 90/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-05-05 11:56
dokument Zarządzenie nr 89/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. remontów i inwestycji w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2017-04-11 10:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 88/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 11 kwietnia 2017 r.w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych 2017-04-18 08:52
dokument ZARZĄDZENIE Nr 87/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 11 kwietnia 2017 r.w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2017-04-18 08:50
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 86/2017 z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Goleniów. 2017-12-13 11:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 85/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym 2017-04-13 11:39
dokument Zarządzenie nr 84/2017 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds Rewitalizacji 2017-04-14 12:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-04-14 13:37
dokument Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017-03-31 12:44
dokument Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2019-03-27 09:20
dokument Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2017-04-10 13:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-04-13 14:49
dokument Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 marca 2017r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków dla miasta i gminy Goleniów 2017-03-27 11:40
dokument Zarządzenie nr 77/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22.03.2017r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Goleniów lokali, które wynajmowane będą jako lokale socjalne 2017-08-22 12:56
dokument Zarządzenie nr 77/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 marca 2017r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Goleniów lokali, które wynajmowane będą jako lokale socjalne 2017-03-27 12:23
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 75/2017 z dnia 20 marca 2017r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów. 2017-12-13 10:44
dokument Zarządzenie nr 74/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20.03.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2017-03-20 14:51
dokument Zarządzenie nr 73/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20.03.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2017-03-20 14:49
dokument Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2017-03-14 14:28
dokument Zarządzenie Nr 71 /2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi ?Grodnica? w Kliniskach Wielkich na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2017-03-14 14:17
dokument Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiacej mienie komunalne. 2017-03-10 14:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-03-21 08:09
dokument Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2017-03-10 11:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-03-21 08:09
dokument Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08 marca 2017r. w sprawie: przyjęcia gminnej Ewidencji Zabytków dla miasta i gminy Goleniów 2017-03-14 12:21
dokument Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08 marca 2017r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Załom, stanowiącej teren nieczynnego cmentarza 2017-03-16 15:06
dokument Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 01 marca 2017r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Lipowej 1b/6 2017-03-03 08:37
dokument Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2017-03-17 09:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 61/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2017-02-28 13:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-03-10 10:03
dokument Zarządzenie nr 59/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28.02.2017r. w sprawie zmiany zarzadzenie nr 127/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 czerwca 2010r. / ze zmianami/w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów oraz ich obciążania. 2017-02-28 09:01
dokument Zarządzenie nr 58/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28.02.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. 2017-02-28 08:58
dokument Zarządzenie nr 57/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28.02.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2017-02-28 08:56
dokument Zarządzenie nr 56/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28.02.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2017-02-28 08:55
dokument Zarządzenie nr 55/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27.02.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. 2017-02-27 14:43
dokument Zarządzenie nr 54/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20.02.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2017-02-27 13:46
dokument Zarządzenie nr 53/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17.02.2017r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji 2017-02-20 11:13
dokument Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające zarzędzenie Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat i określenia sposobu ich ustalania, za usługi o chrakterze użeteczności publicznej w sferze kultury fizycznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie i za korzystanie z obiektów i urządzeń administrowanych przez tę jednostkę. 2017-02-20 09:13
dokument Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na dwa stanowiska Aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2017-02-15 14:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-03-04 21:54
dokument Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji kierowanych do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2017-02-15 11:40
dokument Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 lutego 2017 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2017-02-15 11:44
dokument Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej Sołectwa Stawno 2017-02-13 12:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 44/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 r. 2017-02-14 11:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-02-15 11:44
dokument Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. 2017-02-10 10:02
dokument Zarządzenie Nr 41 /2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2017-02-09 13:26
dokument Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Szczecinie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2017-02-09 13:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-02-15 11:42
dokument Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2017-02-08 13:54
dokument Zarządzenie nr 37/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 lutego 2017r. w sprawie : nabycia prawa własności działki gruntu położonej w obrębie ewidencyjnym Kliniska Wielkie, w celu poszerzenia pasa drogowego ulicy Klimatycznej 2017-02-07 08:42
dokument Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6/2017 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do sprzedaży i dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w Goleniowie przy ul.Tartacznej 2017-02-06 14:23
dokument Zarządzenie nr 35/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03.02.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2017-02-03 13:47
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 34/2017 z dnia 02 lutego 2017r. w sprawie przeznaczenia do wydzierzawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów. 2017-12-13 14:35
dokument Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2017-02-02 15:07
dokument Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2017-02-02 15:10
dokument Zarządzenie Nr 31/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2017-02-02 15:09
dokument Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2017-01-31 14:17
dokument Zarządzenie nr 28/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2017-02-15 14:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-02-15 11:43
dokument Zarządzenie nr 26/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25.01.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2017-01-26 15:08
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 25/2017 z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2017-02-02 13:23
dokument Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Goleniów w roku 2017 2017-01-25 08:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 22/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki organizacyjnej gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, którego jest dysponentem na rok 2017. 2017-01-25 08:45
dokument Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 2017-02-02 12:46
dokument Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego 2017-01-24 10:33
dokument Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży ?Tęczowa Kraina? w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2017-01-17 14:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. 2017-01-24 06:58
dokument Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2017-01-16 15:11
dokument Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2017-01-13 14:14
dokument Zarządzenie nr 15/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13.01.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. 2017-01-13 11:32
dokument Zarządzenie nr 14/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13.01.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2017-01-13 11:30
dokument ZARZĄDZENIE nr 13/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości - działek wchodzących w skład drogi Łozienica - Modrzewie. 2017-01-11 12:47
dokument ZARZĄDZENIE nr 12/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Goleniowie przy ulicy B. Chrobrego 7. 2017-01-11 12:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego 2017-01-17 09:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 10/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym 2017-01-12 13:34
dokument Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Konstytucji 3 Maja 43/5 2017-01-12 13:12
dokument ZARZĄDZENIE nr 6 z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do sprzedaży i dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w Goleniowie przy ulicy Tartacznej. 2017-01-05 12:44
dokument Zarządzenie nr 5/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 04.01.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu pod wynajem nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2017-01-05 14:05
dokument Zarządzenie nr 4/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 04.01.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2017-01-04 15:20
dokument Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu spisowego 2017-01-04 13:22
dokument Zarządzenie nr 2/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 2017-01-13 11:42
dokument Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Stawno 2017-01-02 15:33