Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXVII/464/17 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2018 r. 2017-12-28 11:55
dokument Uchwała Nr XXXVII/463/17 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych Gminy Goleniów na lata 2018-2021 będących w posiadaniu Wodociągów Zachodniopomorskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2018-01-09 15:01
dokument Uchwała Nr XXXVII/462/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2015-2020 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2017-12-28 11:52
dokument Uchwała Nr XXXVII/461/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/435/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Goleniów 2017-12-28 11:52
dokument Uchwała Nr XXXVII/460/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017-2025 2017-12-28 11:51
dokument Uchwała Nr XXXVII/459/17 w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. 2017-12-28 11:50
dokument Uchwała Nr XXXVII/458/17 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 2018-01-03 10:14
dokument Uchwała Nr XXXVII/457/17 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2018-2025 2017-12-28 11:49
dokument Uchwała Nr XXXVII/456/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2018 rok 2017-12-28 11:48
dokument Uchwała Nr XXXVI/455/17 w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. 2017-12-04 11:50
dokument Uchwała Nr XXXVI/454/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu w 2018 r. na realizację zadania polegającego na przebudowie dróg powiatowych w granicach miejscowości Lubczyna gm. Goleniów 2017-12-04 11:50
dokument Uchwała Nr XXXVI/453/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu w 2018 r. na realizację zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Goleniowskim" 2017-12-04 11:49
dokument Uchwała Nr XXXVI/452/17 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia intencji udziału Gminy Goleniów, jako partnera przy dofinansowaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu Zielonych Inwestycji GIS z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2017-12-04 11:48
dokument Uchwała Nr XXXVI/451/17 w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Kliniska o uznanie za ochronne lasy stanowiące własność Skarbu Państwa w obszarze Gminy Goleniów 2017-12-04 11:47
dokument Uchwała Nr XXXVI/450/17 w sprawie udzielenia dotacji na remont kościoła filialnego w miejscowości Stawno p.w. Opieki św. Józefa 2017-12-04 11:46
dokument Uchwała Nr XXXVI/449/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030 2017-12-04 11:45
dokument Uchwała Nr XXXVI/448/17 w sprawie regulaminu płacowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 2017-12-04 11:44
dokument Uchwała Nr XXXVI/447/17 w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 2017-12-04 11:44
dokument Uchwała Nr XXXVI/446/17 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2018 rok" 2017-12-04 11:34
dokument Uchwała Nr XXXV/445/17 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej ponownego rozpatrzenia skargi z dnia 31 maja 2016 r. 2017-10-27 10:33
dokument Uchwała Nr XXXV/444/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej organizacji ruchu przed budynkiem Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2017-10-27 10:33
dokument Uchwała Nr XXXV/443/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej niezabezpieczenia przejścia pieszych 2017-10-27 10:32
dokument Uchwała Nr XXXV/442/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017-2025 2017-10-27 10:31
dokument Uchwała Nr XXXV/441/17 w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. 2017-10-27 10:31
dokument Uchwała Nr XXXV/440/17 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2017-10-27 10:30
dokument Uchwała Nr XXXV/439/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Odrodzenia w Goleniowie 2017-10-27 10:30
dokument Uchwała Nr XXXV/438/17 w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy "Oliwkowej" we wsi Krępsko 2017-10-27 10:29
dokument Uchwała Nr XXXV/437/17 w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą "Przebudowa ul. Puszkina i ul. Witosa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Goleniowie" 2017-10-27 10:28
dokument Uchwała Nr XXXV/436/17 w sprawie powierzenia Gminie Goleniów prowadzenia zarządu ulic powiatowych na terenie miasta Goleniów oraz sposobu prowadzenia inwestycji przez Gminę na drogach powiatowych na terenie Gminy Goleniów 2017-10-27 10:23
dokument Uchwała Nr XXXV/435/17 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Goleniów 2017-10-27 10:20
dokument Uchwała Nr XXXIV/434/17 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przekazania wniosku Burmistrzowi Gminy Goleniów 2017-09-19 14:01
dokument Uchwała Nr XXXIV/433/17 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza Gminy Goleniów skargi z dnia 22 czerwca 2017 r. 2017-09-19 14:01
dokument Uchwała Nr XXXIV/432/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie nieprawidłowości przy wydaniu decyzji 2017-09-19 14:00
dokument Uchwała Nr XXXIV/431/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie obrony cywilnej 2017-09-19 14:00
dokument Uchwała Nr XXXIV/430/17 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXII/407/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów 2017-09-19 13:59
dokument Uchwała Nr XXXIV/429/17 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXII/407/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów 2017-09-19 13:49
dokument Uchwała Nr XXXIV/428/17 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXII/407/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów 2017-09-19 13:48
dokument Uchwała Nr XXXIV/427/17 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXII/408/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie 2017-09-19 13:47
dokument Uchwała Nr XXXIV/426/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy 2017-09-19 13:46
dokument Uchwała Nr XXXIV/425/17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2017-09-19 13:45
dokument Uchwała Nr XXXIV/424/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017-2025 2017-09-19 13:44
dokument Uchwała Nr XXXIV/423/17 w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. 2017-09-19 13:41
dokument Uchwała Nr XXXIV/422/17 w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego wykonania zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa drogi - budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Przestrzenna, ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, miasto Goleniów" 2017-09-19 13:39
dokument Uchwała Nr XXXIV/421/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach 2017-09-19 13:38
dokument Uchwała Nr XXXIV/420/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich 2017-09-19 13:37
dokument Uchwała Nr XXXIV/419/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Zespole Szkół Publicznych w Białuniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marka Kotańskiego w Zespole Szkół Publicznych w Białuniu 2017-09-19 13:21
dokument Uchwała Nr XXXIV/418/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie 2017-09-19 13:18
dokument Uchwała Nr XXXIV/417/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krępsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Krępsku 2017-09-19 13:18
dokument Uchwała Nr XXXIV/416/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Joanny Kulmowej w Komarowie 2017-09-19 13:17
dokument Uchwała Nr XXXIV/415/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie 2017-09-19 13:16
dokument Uchwała Nr XXXIV/414/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie 2017-09-19 13:14
dokument Uchwała Nr XXXIV/413/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie 2017-09-19 13:14
dokument Uchwała Nr XXXIV/412/17 w sprawie przejęcia przez jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę Goleniów mienia, należności i zobowiązań finansowych oraz dokumentacji dotychczasowych szkół włączanych do lub przekształcanych w inny typ szkoły 2017-09-19 13:12
dokument Uchwała Nr XXXIII/411/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017-2025 2017-08-22 08:52
dokument Uchwała Nr XXXIII/410/17 w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. 2017-08-22 08:51
dokument Uchwała Nr XXXIII/409/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030 2017-08-22 08:50
dokument Uchwała Nr XXXII/408/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie 2017-06-26 10:25
dokument Uchwała Nr XXXII/407/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów 2017-06-26 10:25
dokument Uchwała Nr XXXII/406/17 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy 2017-06-26 10:24
dokument Uchwała Nr XXXII/405/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017-2025 2017-06-26 10:23
dokument Uchwała Nr XXXII/404/17 w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. 2017-06-26 10:23
dokument Uchwała Nr XXXII/403/17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2017-06-26 10:22
dokument Uchwała Nr XXXII/402/17 w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Goleniów partnerskiego projektu "Transgraniczny Festiwal Kultury i Sztuki Euroregionu Pomerania. Remont, modernizacja i wyposażenie Rampy Kolejowej w Goleniowie, Amfiteatru Miejskiego w Stargardzie i budynku przy Zamku w Bröellin wraz z dostosowaniem obiektów do nowych funkcji użytkowych" 2017-06-26 10:21
dokument Uchwała Nr XXXII/401/17 w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Goleniów projektu "Budowa ul. Leśnej w dz. 143 w m. Załom, Gmina Goleniów" 2017-06-26 10:20
dokument Uchwała Nr XXXII/400/17 w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Goleniów partnerskiego projektu "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351" 2017-06-26 10:19
dokument Uchwała Nr XXXII/399/17 w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą "Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych w części przemysłowej miasta Goleniów" 2017-06-26 10:18
dokument Uchwała Nr XXXII/398/17 w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej z Lubczyny do Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy" 2017-06-26 10:15
dokument Uchwała Nr XXXII/397/17 w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego wykonania zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa gmina Goleniów" 2017-06-26 10:14
dokument Uchwała Nr XXXII/396/17 w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego wykonania zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Goleniowa do Marszewa" 2017-06-26 10:13
dokument Uchwała Nr XXXII/395/17 w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 2017-06-26 10:12
dokument Uchwała Nr XXXII/394/17 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 2017-06-26 10:11
dokument Uchwała Nr XXXII/393/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów za 2016 rok 2017-06-26 10:11
dokument Nr XXXI/392/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie nieprawidłowości przy sporządzeniu i podpisaniu aneksu 2017-06-07 14:45
dokument Nr XXXI/391/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów 2017-06-07 14:45
dokument Nr XXXI/390/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie 2017-06-07 14:44
dokument Nr XXXI/389/17 w sprawie Karty Samorządności 2017-06-07 14:43
dokument Nr XXXI/388/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017-2025 2017-06-07 14:42
dokument Nr XXXI/387/17 w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. 2017-06-07 14:41
dokument Nr XXXI/386/17 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego pn. "Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - I" 2017-06-07 14:41
dokument Nr XXXI/385/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Ciechno, Budno, Marszewo, Żółwia Błoć, Żdżary, Miękowo, Wierzchosław, Niewiadowo i Nr 9 miasta Goleniów 2017-06-08 09:15
dokument Nr XXXI/384/17 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Goleniowie w obrębie ewidencyjnym nr 11 przy ul. Bocznej 2017-06-07 14:35
dokument Nr XXXI/383/17 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 4 - dotyczącego terenu w rejonie "Górki Radarowej" 2017-06-07 14:34
dokument Nr XXXI/382/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia nieruchomości zabudowanych remizami strażackimi w Krępsku, Lubczynie i Mostach 2017-06-07 14:33
dokument Nr XXXI/381/17 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy i miasta Goleniów na lata 2017-2021" 2017-06-07 14:31
dokument Nr XXXI/380/17 w sprawie udzielania dotacji na remont kościoła filialnego w miejscowości Podańsko p.w. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 2017-06-07 14:30
dokument Nr XXXI/379/17 w sprawie udzielania dotacji na remont kościoła parafialnego w miejscowości Mosty p.w. Matki Bożej Gromnicznej 2017-06-07 14:30
dokument Nr XXXI/378/17 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Aktywna integracja w Gminie Goleniów" nr RPZP.07.01.00-32-K414/17 złożonego w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K414/17 dla osi priorytetowej VII - "Wyłączenie społeczne", Działania 7.1 - "Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 2017-06-07 14:29
dokument Nr XXXI/377/17 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/553/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów 2017-06-07 14:28
dokument Nr XXXI/376/17 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Goleniów za 2016 r. 2017-06-07 14:27
dokument Nr XXXI/375/17 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Goleniowie 2017-06-07 14:26
dokument Nr XXXI/374/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 2017-06-07 14:25
dokument Uchwała Nr XXX/373/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na niewywiązywanie się przez Burmistrza Gminy Goleniów z ustawowego obowiązku ochrony danych osobowych 2017-05-05 09:43
dokument Uchwała Nr XXX/372/17 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej niedopełnienia obowiązku ochrony danych osobowych 2017-05-05 09:42
dokument Uchwała Nr XXX/371/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie 2017-05-05 09:41
dokument Uchwała Nr XXX/370/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2017 i 2018 r. na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaku rowerowego 2017-05-05 09:41
dokument Uchwała Nr XXX/369/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017-2025 2017-05-05 09:40
dokument Uchwała Nr XXX/368/17 w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. 2017-05-05 09:38
dokument Uchwała Nr XXX/367/17 w sprawie nadania urzędowych nazw ulic "Leśny Świt" i "Klonowa" w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Goleniów 2017-05-05 09:38
dokument Uchwała Nr XXX/366/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica - Goleniowski Park Przemysłowy 2017-05-05 09:36
dokument Uchwała Nr XXX/365/17 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy dróg - ulice S. Starzyńskiego, Rumiankowa, Miętowa i Paproci w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną 2017-05-05 09:34
dokument Uchwała Nr XXX/364/17 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy drogi wzdłuż Kanału Jankowskiego w Łozienicy 2017-05-05 09:33
dokument Uchwała Nr XXX/363/17 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie za rok 2016 wraz z informacją z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2016 i wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2017-05-05 10:11
dokument Uchwała Nr XXX/362/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie za rok 2016 2017-05-05 09:29
dokument Uchwała Nr XXX/361/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Goleniowskiego Domu Kultury za rok 2016 2017-05-05 09:27
dokument Uchwała Nr XXIX/360/17 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Burmistrza Gminy Goleniów 2017-04-04 13:26
dokument Uchwała Nr XXIX/359/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie 2017-04-04 13:25
dokument Uchwała Nr XXIX/358/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów 2017-04-04 13:24
dokument Uchwała Nr XXIX/357/17 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza Gminy Goleniów skargi z dnia 16.11.2016 r. 2017-04-04 13:24
dokument Uchwała Nr XXIX/356/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Goleniowie 2017-04-04 13:23
dokument Uchwała Nr XXIX/355/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2017 i 2018 r. na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaku rowerowego 2017-04-04 13:22
dokument Uchwała Nr XXIX/354/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017-2025 2017-04-04 13:21
dokument Uchwała Nr XXIX/353/17 w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. 2017-04-04 13:20
dokument Uchwała Nr XXIX/352/17 w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej GROMADA 2017-04-04 13:19
dokument Uchwała Nr XXIX/351/17 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie Gminy Goleniów 2017-04-04 13:19
dokument Uchwała Nr XXIX/350/17 w sprawie pierwszeństwa nabywania lokali użytkowych, pomieszczeń gospodarczych i garaży 2017-04-04 13:18
dokument Uchwała Nr XXIX/349/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta i Gminy Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 2017-04-04 13:17
dokument Uchwała Nr XXIX/348/17 w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych na bulwarach wzdłuż rzeki Ina w Goleniowie 2017-04-04 13:16
dokument Uchwała Nr XXIX/347/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-04-04 13:16
dokument Uchwała Nr XXIX/346/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Goleniów 2017-04-04 13:15
dokument Uchwała Nr XXIX/345/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów 2017-04-04 13:14
dokument Uchwała Nr XXIX/344/17 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów 2017-04-04 13:13
dokument Uchwała Nr XXIX/343/17 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego pn. "Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - I" 2017-04-04 13:12
dokument Uchwała Nr XXIX/342/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Żółwia Błoć 2017-04-04 13:11
dokument Uchwała Nr XXIX/341/17 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów 2017-04-04 13:09
dokument Uchwała Nr XXIX/340/17 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Goleniów 2017-04-04 13:02
dokument Uchwała Nr XXIX/339/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej w Gminie Goleniów na lata 2016-2023 2017-04-04 13:01
dokument Uchwała Nr XXIX/338/17 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2017-2020 2017-04-04 13:01
dokument Uchwała Nr XXIX/337/17 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2017 rok" 2017-04-04 13:00
dokument Uchwała Nr XXIX/336/17 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów na 2017 rok 2017-04-04 12:59
dokument Uchwała Nr XXVIII/335/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na niewywiązywanie się przez Burmistrza Gminy Goleniów z ustawowego obowiązku ochrony danych osobowych 2017-02-10 14:01
dokument Uchwała Nr XXVIII/334/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Goleniów 2017-02-10 14:00
dokument Uchwała Nr XXVIII/333/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie nieprawidłowo sporządzonego Porozumienia 2017-02-10 13:59
dokument Uchwała Nr XXVIII/332/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów 2017-02-10 13:59
dokument Uchwała Nr XXVIII/331/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-02-10 13:59
dokument Uchwała Nr XXVIII/330/17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Goleniów 2017-02-10 13:58
dokument Uchwała Nr XXVIII/329/17 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów 2017-02-10 13:58
dokument Uchwała Nr XXVIII/328/17 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów 2017-02-10 13:57
dokument Uchwała Nr XXVIII/327/17 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Goleniów 2017-02-10 13:57
dokument Uchwała Nr XXVIII/326/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2015-2021 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2017-02-13 10:46
dokument Uchwała Nr XXVIII/325/17 w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny 2017-02-10 13:56
dokument Uchwała Nr XXVIII/324/17 w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. 2017-02-10 13:55
dokument Uchwała Nr XXVIII/323/17 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goleniowie na 2017 rok 2017-02-10 13:47