Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie.

WPNS.6220.38.2016.JC                                                                                                                                                                                                                                                               Goleniów, dnia  22 lutego 2017 r.

 

 

 

 

                                                  OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 36 § 1 i 2 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale    społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko    (Dz. U. z 2016r  poz.353 z późn.zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3    i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie.

 

Przyczyną przedłużenia terminu jest konieczność uzupełnienia przez Wnioskodawcę raportu   o oddziaływaniu na środowisko, przesłanego do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Szczecinie.

 

Jednocześnie nadmienia się, iż Burmistrz Gminy Goleniów wyda decyzję w w/w sprawie  w terminie do 30 dni od daty wpływu do tutejszego Organu uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.                               

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku   z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego  ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz.353 z późn.zm.)- niniejsze zawiadomienie zostaje podane  stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta  w Goleniowie http://bip.goleniow.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta  w Goleniowie przy ul. Plac Lotników 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 23-02-2017 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 23-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2017 10:23