Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami sporządzony dla przedsięwzięcia pn: ?Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW    w miejscowości Łozienica, w gminie Goleniów?, zlokalizowanego na działkach                                    o nr ewidencyjnych 103/7 obręb geodezyjny Łozienica, 89/11 obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska.

WPNS.6220.16.2016.JC                                                                                                                                                                                                                                                                               Goleniów, dnia 03 marca 2017r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

 

Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami sporządzony dla przedsięwzięcia pn: „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW    w miejscowości Łozienica, w gminie Goleniów”, zlokalizowanego na działkach  o nr ewidencyjnych 103/7 obręb geodezyjny Łozienica, 89/11 obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska.

 

Postępowanie prowadzone jest na wniosek PGB Inwestycje Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz  z jego uzupełnienieniami.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Goleniów.

 

Organem właściwym do wydania uzgodnienia w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

      Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz.262) do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie,   Plac Lotników 1, w terminie                  30-dniowym od daty podania tej informacji do publicznej wiadomości (od 06.03.2017r. do 0 6.04.2017r.)  w godzinach od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku).

Postępowanie toczy się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pokój 206.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

 

Po upływie ustawowego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 03-03-2017 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 03-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 03-03-2017 12:02