Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Goleniowa przy ul. Bocznej.

 

         Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami)                 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353  z późniejszymi zmianami), a także uchwałą Rady Miejskiej w Goleniowie Nr XXI/237/2016 z dnia 25 maja 2016 r.                              o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu, 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

     projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego                          w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Goleniowa przy ul. Bocznej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w tym w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny  oddziaływania na środowisko.

 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem udostępniony zostanie w dniach:

od 7 kwietnia 2017 r.  do 10 maja 2017 r.

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  w Goleniowie, Plac Lotników 1 w pok.  nr 206  w godz. od 7³º do 15³º.

 

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na                 stronie internetowej: www.goleniow.pl ,

 

      Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami              odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta                              w Goleniowie  w sali konferencyjnej o godz. 15 30

 

      Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu czy prognozie               oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi do wyłożonych dokumentów.

 

       Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w nieprzekraczalnym terminie  do dnia                            24 maja 2017 r.

     Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej: e-mail: ugim@goleniow.pl do Burmistrza Gminy Goleniów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

      Zgodnie z art. 18 ust. 3. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 07-04-2017 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2017
Ostatnia aktualizacja: - 07-04-2017 10:04