Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 t.j.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t.j.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Goleniowie uchwały Nr XXIX/341/17 z dnia 29 marca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Zmiana Studium… dotyczy działek nr 87, nr 88/1, nr 89/1, nr 107/2 i nr 108/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Nadleśnictwo Kliniska; działki nr 65 położonej w obrębie ewidencyjnym Łozienica; działki nr 90/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobroszyn; działki nr 184/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Modrzewie; działek nr 216/42, nr 216/43, nr 216/44, nr 216/20, nr 25/1, nr 216/34, nr 55/5 oraz części działek: nr 9, nr 216/39, nr 84, nr 55/2 i nr 216/26 położonych w obrębie ewidencyjnym Łozienica

oraz ustalenia źródeł i sposobów zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną i wyznaczenia obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w granicach administracyjnych Gminy Goleniów.

 

Uchwała z uzasadnieniem znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, pok. 206 i na stronie internetowej www.goleniow.pl - BIP –uchwały Rady Miejskiej.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium… w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-mail:ugim@goleniow.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, do Burmistrza Gminy Goleniów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2017 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 21-08-2017 07:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-08-2017
Ostatnia aktualizacja: - 21-08-2017 07:16