Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek Pana ?????? działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Goleniowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica ? Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych na terenie działek nr: 1 obręb geodezyjny Niedamierz, 103, 115/7, 115/3. 117/23 88, 114, 16 obręb geodezyjny Niewiadowo, nr 71, 627/2, 320, 323/4, 323/5, 324/3, 462/2, 464, 347, 317/8, 626/5, 103, 628/3, 115/7, 115/3, 117/23, 118 obręb Żółwia Błoć.,

WPNS.6220.27.2017.DB Goleniów, dnia 11.06.2018r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

  1. podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 .października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.),

podaje się stronom do wiadomości,

że na wniosek Pana ……………… działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Goleniowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych na terenie działek nr: 1 obręb geodezyjny Niedamierz, 103, 115/7, 115/3. 117/23 88, 114, 16 obręb geodezyjny Niewiadowo, nr 71, 627/2, 320, 323/4, 323/5, 324/3, 462/2, 464, 347, 317/8, 626/5, 103, 628/3, 115/7, 115/3, 117/23, 118 obręb Żółwia Błoć.,

 

 

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW,

po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, w tym w szczególności zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, w dniu 11.06 2018r., pod znakiem: WPNS.6220.27.2017.DB wydał postanowienie, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Z treścią ww. postanowienia strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (ul. Plac Lotników1), w godzinach 730-1530. Jednocześnie informuję, że na w/w postanowienie nie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 11-06-2018 10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 11-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2018 10:21