Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Latka Małgorzata

Lp. Data i miejsce zgłoszenia Treść interpelacji, wniosku lub zapytania Odpowiedź
1. 27.02.2019 r.
VI sesja RM

Radna złożyła interpelację na piśmie (interpelacja w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/19559.dhtml

Odpowiedź
2. 25.09.2019r. XII sesja RM Zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji w sprawie organizacji obchodów Dni Seniora w 2019 r. Podczas posiedzenia Goleniowskiej Rady Seniorów w dniu 23 maja 2019 r., w punkcie 6 obrad Rady, Pani Dyrektor Mażena Domańska, w imieniu Pana Burmistrza zapewniła Radę Seniorów, że w październiku tego roku zostaną zorganizowane obchody Dni Seniora w scenariuszu  jak w roku poprzednim. Kosztowna impreza, według słów Pani Domańskiej, na 500 osób z Panem przygrywającym do tańca, występami artystycznymi i poczęstunkiem ma być zorganizowana również w FJ Duet. W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji. Ile kosztowała organizacja imprezy z okazji Dni Seniora w FJ Duet w 2018 r. na którą, zaprosił Pan Burmistrz seniorów tylko z organizacji senioralnych ? Czy zaproszenie Pana Burmistrza na tegoroczną imprezę zostanie skierowane również tylko do seniorów zrzeszonych w organizacjach senioralnych, czy będzie to impreza otwarta dla wszystkich seniorów naszej Gminy ? Są słuchy, że dzielenie seniorów na zrzeszonych i niezrzeszonych jest niestosowne. Czy niepełnosprawni zostaną zaproszeni na imprezę ? Czy dla osób niepełnosprawnych, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w imprezie zostanie zorganizowany bezpłatny transport do i z FJ Duet z miejsca zamieszkania seniora ? W protokole z obrad Rady Seniorów zapisano, że „Urząd Gminy nie zapewni żadnego transportu”. Uważam, że jest to wykluczenie niepełnosprawnych z życia publicznego. W jakiej pozycji budżetu na 2019 r. i w jakiej wysokości zarezerwowano pieniądze na organizację obchodów Dni Seniora w FJ Duet ? Czy wyznaczono już datę obchodów Dni Seniora i czy Pan Burmistrz zarezerwował już salę w FJ Duet ? Odpowiedź
3. 25.09.2019r. XII sesja RM Drugi wniosek dotyczy udzielenia informacji o stanie realizacji uchwały nr VII/67/19  z dnia 27 marca 2019 r. dotyczącej Programu senioralnego na 2019 r. W uchwale jw. zapisano działania przewidziane do realizacji w Programie senioralnym na 2019 r., a Panu Burmistrzowi powierzono wykonanie tej uchwały. W pozycji 2 załącznika do uchwały zapisano działanie pod nazwą „Zachodniopomorska Karta Seniora” z terminem realizacji maj-czerwiec 2019 r. W ramach tego działania miano podczas pikników lokalnych promować Kartę Seniora. W związku z tym wnoszę o przedstawienie informacji z wykonania tego zadania. W informacji proszę
o podanie komu Pan Burmistrz powierzył zorganizowanie pikników. W jakich miejscowościach i w jakich terminach zorganizowano pikniki. Jakie materiały promujące Zachodniopomorską Kartę Seniora przygotowano na tą akcję. Jak Pan Burmistrz ocenia efekty tej akcji informacyjnej.
Odpowiedź
4. 23.10.2019r. Wspólne posiedzenie komisji RM

Wniosła o udzielenie informacji w sprawie realizacji uchwały o opłacie targowej:

- jakie były wpływy z opłaty targowej w latach 2016, 2017, 2018 i za 9 miesięcy 2019 r.;

- jaki był procentowy udział opłaty targowej (po odjęciu poboru opłaty targowej) w dochodach własnych Gminy w latach 2016, 2017, 2018 i za 9 miesięcy 2019 r.
Odpowiedź
5. 30.10.2019r. XIII sesja RM Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/21259.dhtml Odpowiedź
6. 30.10.2019r. XIII sesja RM Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/21261.dhtml Odpowiedź
7. 30.10.2019r. XIII sesja RM Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/21262.dhtml Odpowiedź
8. 30.10.2019r. XIII sesja RM Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/21263.dhtml Odpowiedź
9. 27.11.2019r. XIV sesja RM  Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/21459.dhtml Odpowiedź
10. 27.11.2019r. XIV sesja RM  Pierwszy wniosek dotyczy udzielenia informacji w sprawie przejęcia przez GWiK kanalizacji sanitarnej w Mostach. Pan Burmistrz, adresat mojego wniosku, 30 października 2019 r., kiedy odczytałam na sesji Rady Miasta w dniu 30 października 2019 r. i złożyłam w Biurze Rady Miejskiej zgodnie z procedurą opisaną w Statucie Gminy Goleniów § 29 pkt. 2, był zobowiązany udzielić mi odpowiedzi na piśmie bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 14dni. Czego nie uczynił naruszając postanowienie Statutu. Biuro Rady Miejskiej zamieściło na BIP-ie Urzędu Miasta i Gminy Goleniów jako odpowiedź na mój wniosek pismo GWiK z dnia 12 listopada 2019 r. adresowane do Pana Burmistrza. Nie znajduję innego wyjaśnienia dla tej sytuacji, jak błąd ze strony Biura Rady Miejskiej, które dopuściło się do nieprzekazania Burmistrzowi mojego wniosku, do czego było zobowiązane. Nie korespondowałam z GWiK i nie od nich oczekiwałam odpowiedzi, ale od Pana Burmistrza. Kolejne pismo z GWiK z dnia 26 listopada 2019 r. tej samej treści, tym razem adresowane do mnie, również nie było odpowiedzią na mój wniosek od Pana Burmistrza. W związku z powyższym zwracam się do Pana Burmistrza o dopełnienie obowiązku wynikającego ze Statutu Gminy Goleniów i odpowiedzenia na mój wniosek z 30 października 2019 r. w którym były tylko cztery pytania związane z obietnicami Pana Burmistrza złożonymi na Facebooku Robert Krupowicz Twój Burmistrz w dniu 02 listopada 2018 r. mieszkańcom Mostów i Imna, że będzie budowa w tych miejscowościach nowej kanalizacji. Odpowiedź
11. 27.11.2019r. XIV sesja RM  Wnoszę o naprawienie trzech lamp przy Bibliotece Publicznej w Goleniowie. Nie świeci jedna lampa od frontu Biblioteki przy kwietniku i dwie z tyłu biblioteki przy znajdującym się tam parkingu. Odpowiedź
12. 18.12.2019r. XVI sesja RM Pierwszy wniosek o udzielenie informacji w sprawie montowanego w parku 750-lecia urządzenia na wyłączanie oświetlenia. Podczas XIV sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2019 r., Pan Mirosław Guzikiewicz Skarbnik Gminy, w odpowiedzi na moje wystąpienie, w którym proponowałam podjęcie różnych  działań oszczędnościowych, w tym montażu urządzenia umożliwiającego wyłączanie i zmniejszanie natężenia w parku oświadczył, tu cytuję: „Jeżeli chodzi o park, ten system wyłączania, czy ograniczenia tej energii jest w tej chwili montowany, więc ten postulat już jest spełniony”. Zaskakująca i bardzo dobra informacja. Presja mieszkańców i radnych wywieranych na Urząd Gminy, którzy od dłuższego czasu domagali się podjęcia działań w tym zakresie, okazała się skuteczna. W związku z tym, że urządzenie jest już w trakcie montażu, proszę o udzielenie informacji, kiedy podpisano umowę na montaż urządzenia do włączania i wyłączania zużycia energii elektrycznej dla instalacji oświetleniowej w parku 750-lecia ? Jaki był koszt zakupu i montażu urządzenia ? Kiedy nastąpi odbiór i przekazanie urządzenia do eksploatacji ? Czy zakupione urządzenie poza wyłączaniem oświetlenia umożliwi również zmniejszenie natężenia oświetlenia, które jest postrzegane jako bardzo uciążliwe. Odpowiedź
13. 18.12.2019r. XVI sesja RM Mieszkańcy miejscowości Modrzewie zwrócili się do mnie z zapytaniami, czy są plany związane z budową ścieżki rowerowej z Goleniowa do miejscowości Modrzewie i dalej w kierunku Krępska i Kątów ? Ścieżka rowerowa w kierunku  Modrzewia kończy się tuż za Goleniowem, przy zjeździe na autostradę. Także większa część drogi z Goleniowa do Modrzewia pieszo, czy rowerem odbywa się po ruchliwej drodze, co jest szczególnie niebezpieczne latem ze względu na duży ruch samochodów. Droga przez Modrzewie jest drogą alternatywną nad morze i w okresie letnim chętnie korzystają z niej turyści. Czy są plany budowy chodnika w miejscowości Modrzewie, z powodów jak wyżej ? Brak chodnika sprowadza niebezpieczeństwo na mieszkańców. Odpowiedź
14. 05.02.2020r. XVII sesja RM Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/21997.dhtml Odpowiedź
15. 27.04.2020r. XVIII sesja RM Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/22394.dhtml

Odpowiedź

Odpowiedź 

16. 27.04.2020r. XVIII sesja RM Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/22395.dhtml Odpowiedź 
17. 27.05.2020r. XIX sesja RM Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/22786.dhtml Odpowiedź
18. 27.05.2020r. XIX sesja RM Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/22787.dhtml Odpowiedź
19. 06.10.2020r. Komisja Rewizyjna  Wniosła o uporządkowanie terenu wokół fontanny przy ul. Szczecińskiej. Odpowiedź
20. 28.10.2020r. XXIV sesja RM Chciałam złożyć trzy wnioski. Wnoszę o przegląd oświetlenia w Parku 750-lecia w Goleniowie oraz naprawę uszkodzonych lamp. Podczas spaceru po parku zauważyłam, że cztery klosze są uszkodzone, rozbite w alejce przylegającej do ul. Szczecińskiej, a wiele szklanych opraw jest pomazanych różnymi napisami, moim zdaniem, takie typu graffiti, które należałoby usunąć. Odpowiedź
21. 28.10.2020r. XXIV sesja RM Drugi wniosek dotyczy stanu technicznego małego amfiteatru parkowego. Ten mały amfiteatr po prostu się rozsypuje. 2 lata po oddaniu do użytkowania wygląda jakby był wybudowany przynajmniej 10 lat temu, spękana konstrukcja. Jest po prostu brudny. Myślę, że przez te 2 lata nie był ani razu wyczyszczony, a przecież istnieją środki typu chociażby myjka ciśnieniowa, gdzie można byłoby raz do roku umyć porządnie. Mam takie pytanie do Pana Burmistrza, wydaje mi się, że przegląd gwarancyjny obejmuje 5 lat i w związku z tym, kiedy był wykonany przegląd gwarancyjny i czy w protokole z przeglądu wpisano spękane konstrukcje, które zauważyłam ? Do odpowiedzi bardzo bym prosiła załączyć wszystkie protokoły z przeglądów gwarancyjnych. Czy Pan Burmistrz wystąpił o usunięcie zauważalnych wad konstrukcji i kiedy zostaną one usunięte w ramach gwarancji ? Odpowiedź
22. 28.10.2020r. XXIV sesja RM Trzeci wniosek w sprawie wyłączenia z użytkowania boiska do koszykówki na goleniowskim stadionie. Jedyne boisko jakie znajduje się do koszykówki na goleniowskim stadionie od kilku lat, z moich obserwacji, jest wyłączone z użytkowania. Obiekt w reprezentacyjnym miejscu stadionu wyposażony w sztuczną nawierzchnię i oświetlenie służy do magazynowania wycofanych i przeznaczonych do złomowania nie używanych od lat maszyn i wyposażenia jak bramki. Te bezwartościowe rzeczy powinny być przechowywane w mniej reprezentacyjnym miejscu stadionu, jeśli nie zlikwidowane, bądź nie wysłane na złom. Mam pytanie, do czego służą i w ogóle po co przydadzą się w przyszłości dwie stalowe bramki, które są oparte niechlujnie o słup oświetleniowy tuż za ogrodzeniem tego boiska. Oczekuję od zarządcy stadionu podania przyczyny, dla której boisko do koszykówki na tak długo jest wyłączone z użytkowania. Podjęcia działań mających na celu przywrócenia boiska do koszykówki do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a nie na magazyn. Niezwłocznego uprzątnięcia tego boiska z wszystkich zalegających tam rzeczy. Odpowiedź
23. 25.11.2020r. XXV sesja RM Chciałam złożyć wniosek w sprawie oświetlenia siłowni plenerowej zlokalizowanej na stadionie w Goleniowie. Ta siłownia i przyległy do niej plac zabaw na stadionie miejskim pogrążone są w mroku, co zniechęca ludzi do korzystania w okresie jesienno-zimowym już po godzinie 1600. Brak jakiekolwiek oświetlenia w tym rejonie stadionu powoduje, że odwiedzający stadion w popołudniowych godzinach omijają tą część stadionu i nie czują się tam bezpiecznie, gdzie jest siłownia i plac zabaw dla dzieci. Przypomnę, że stadion miejski otwarty jest do 2200. Tymczasem siłownia plenerowa w parku oświetlona jest rzęsiście 4 wysokimi lampami i 14 niskimi od zmroku do świtu, co daje ćwiczącym w parku poczucie bezpieczeństwa. Takie samo bezpieczeństwo powinni mieć mieszkańcy odwiedzający siłownię na stadionie miejskim. W związku z tym wnioskuję o oświetlenie rejonu siłowni i placu zabaw na stadionie miejskim od zmroku do czasu zamknięcia stadionu w jakości nie gorszej jak siłownia plenerowa w parku. Odpowiedź
24. 16.12.2020r. XXVI sesja RM Ja chciałam ponownie złożyć wniosek o oświetlenie siłowni plenerowej zlokalizowanej na stadionie miejskim w Goleniowie. Wniosek w tej samej sprawie składałam 25 listopada 2020 r. i nie został pozytywnie rozpatrzony. Zachęcam Państwa radnych do zapoznania się z odpowiedzią Pana Burmistrza zamieszczoną na BIP w Goleniowie. W uzasadnieniu odmowy oświetlenia siłowni na stadionie Pan Burmistrz pisze: „że przemyślał i zdecydował, że emeryci i uczniowie powinni korzystać w ciągu dnia z nieoświetlonych elementów rekreacyjnych na stadionie, a po południu wszyscy mieszkańcy w celu rekreacyjnym powinni udać się do parku, gdzie są oświetlone obiekty i dlatego nie będzie oświetlał siłowni na stadionie”. Nie zgadzam się z tą argumentacją. Mieszkańcy mają prawo korzystać z wszystkich udogodnień zainstalowanych na stadionie w sposób bezpieczny i w godzinach jego otwarcia, a to wymaga jednak montażu dodatkowego oświetlenia. Pan Burmistrz nie powinien przypisywać sobie prawa decydować, gdzie i o której porze dnia będą oddawać się rekreacji poszczególne grupy społeczne. Pan Burmistrz nie znajduje również środków finansowych na dodatkowe oświetlenie
i pokrycie kosztów energii elektrycznej, o czym pisze w odmowie. Świadczy to tylko o tym, że Pan Burmistrz Zajko przed podpisaniem odmowy nie przespacerował się na stadion. Panie Burmistrzu, zapraszam Pana na wspólny spacer. Siłownię można oświetlić praktycznie bez kosztowo, wykorzystując słupy oświetleniowe i zamontowanymi na nich reflektorami, które oświetlały wyłączone obecnie z użytkowania boisko do koszykówki, a oświetlenie nie będzie gorsze niż na siłowni w parku. Czy rzeczywiście koszty energii związane z oświetleniem siłowni czteroma reflektorami przekraczają możliwości naszej Gminy ? Pan Burmistrz w nieokreślonej przyszłości dla zapewnienia bezpieczeństwa na stadionie rozważa podjęcie działań w zakresie zaplanowania oświetlenia parkowego w części stadionu, w której znajduje się siłownia. Panie Burmistrzu, ja nie wnioskowałam o oświetlenie parkowe. Wręcz przeciwnie, nie jestem za tego typu oświetleniem, jak w parku. Wnioskowałam o oświetlenie siłowni na stadionie w jakości nie gorszej niż oświetlenie siłowni w parku, a to nie jest jednak to samo. Pan Burmistrz przyznaje, że jest problem z bezpieczeństwem na stadionie. Proszę nie rozważać spraw bezpieczeństwa, a podjąć niezwłoczne działania zwiększające poczucie bezpieczeństwa mieszkańców odwiedzających nasz stadion miejski. W związku z tym składam ponownie wniosek o oświetlenie placu zabaw i siłowni na stadionie miejskim w Goleniowie.
Odpowiedź
25. 11.01.2021r. Komisja Rewizyjna Wniosła, aby Burmistrz określił, co się dzieje z inwestycją budowy dworca, ponieważ w mediach społecznościowych są sprzeczne informacje. Zapytała, z jakiego powodu wszystkie roboty zostały wstrzymane? Odpowiedź
26.

02.02.2021r. 

Wniosek złożony na piśmie 

Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24289.dhtml  
27.

02.02.2021r. 

Wniosek złożony na piśmie 

Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24290.dhtml

Odpowiedź

Odpowiedź

28. 17.02.2021r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Wniosła o udzielenie odpowiedzi na pytania, w związku z niewykonaniem uchwały Nr XVII/183/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu w zakresie przygotowania centralnego, jawnego rejestru wniosków budżetowych przechowywanego u Skarbnika Gminy, co zapisano w § 2 ust. 2 ww. uchwały. W § 11 zapisano, że „Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy”. Dodała, że w odpowiedzi na wniosek radnego Krzysztofa Zajko o udostępnienie wykazu wniosków budżetowych, Pan Burmistrz napisał: „W Gminie nie jest prowadzony jednolity wykaz wniosków składanych do projektu budżetu Gminy Goleniów na dany rok”. W odpowiedzi tej jednak nie ma wyjaśnień, dlaczego Burmistrz nie zarządził przygotowania takiego rejestru, do czego zobowiązuje go uchwała Rady Miejskiej. W związku z powyższym wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytania:

- Dlaczego Burmistrz nie realizuje uchwały Rady Miejskiej w zakresie przygotowania centralnego rejestru wniosków budżetowych ? Poprosiła
o podanie przyczyn.

- Czy Burmistrz zamierza wykonać nałożony na niego przez uchwałę Rady Miejskiej obowiązek przygotowania centralnego rejestru wniosków budżetowych na potrzeby budżetu 2022 r. ? Jeżeli tak, to prosi o poinformowanie i przekazanie takiego rejestru wniosków.
Odpowiedź
29. 24.02.2021r. XXIX sesja RM  Zabierając głos w dyskusji przy planie zagospodarowania przestrzennego zgłosiłam zapytanie do Pana Burmistrza i nie uzyskałam odpowiedzi. Mam nadzieję, że zostanie potraktowane jako wniosek i zostanie udzielona odpowiedź na piśmie ? Odpowiedź
30. 24.02.2021r. XXIX sesja RM  Chciałabym poprosić o udzielenie odpowiedzi, czy Pan Burmistrz Robert Krupowicz w dniu 24 lutego, czyli dzisiaj w dniu sesyjnym był w pracy na terenie budynku Urzędu, czy może w delegacji poza Urzędem ? Jakie ważne przyczyny spowodowały nieobecność osobistą Pana Burmistrza w dzisiejszej sesji ? Odpowiedź
31. 24.02.2021r. XXIX sesja RM  Ja tylko jedno zdanie odnośnie tego wniosku dalej idącego. Nasz Statut nie przewiduje uregulowania odnośnie wniosku dalej idącego, a jak rozpoznałam sytuację w wielu gminach są uregulowane zasady, co to jest wniosek dalej idący. Więc tu nam się kłania uzupełnienie i zmiana Statutu.

Odpowiedzi na sesji udzieliła Przewodnicząca Rady, iż wniosek zostanie przekazany do Komisji Statutowej. 

Odpowiedź

32. 27.02.2021r. Interpelacja złożona na piśmie  Radna złożyła interpelacje na piśmie (interpelacja w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24470.dhtml Odpowiedź
33.

28.04.2021 r. Wniosek złożony na piśmie

Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24855.dhtml Odpowiedź
34.

28.04.2021 r. Wniosek złożony na piśmie

Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24856.dhtml Odpowiedź
35.

28.04.2021 r. Wniosek złożony na piśmie

Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24857.dhtml Odpowiedź
36.

28.04.2021 r. Wniosek złożony na piśmie

Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24858.dhtml  
37. 20.05.2021 r. Wniosek złożony na piśmie  Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24996.dhtml Odpowiedź
38. 20.05.2021 r. Wniosek złożony na piśmie  Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24997.dhtml Odpowiedź
39. 20.05.2021 r. Wniosek złożony na piśmie  Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24998.dhtml Odpowiedź
40. 20.05.2021 r. Wniosek złożony na piśmie  Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24999.dhtml Odpowiedź
41.  31.05.2021 r. Komisja Rewizyjna  Wniosła o przegląd i ewentualną naprawę wszystkich ławek na terenie miasta Goleniów, w szczególności chodzi o ławkę tzw. internetową znajdującą się przy Placu Mieszka I, przed kościołem św. Katarzyny w Goleniowie.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Jasińska 28-01-2019 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Monika Jasińska 08-06-2021 10:17