Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Muszyńska Aleksandra

Lp. Data i miejsce zgłoszenia Treść interpelacji, wniosku lub zapytania Odpowiedź
1. 27.02.2019r.
VI sesja RM

Chciałam złożyć wniosek, co prawda dotyczący punktu 17, dotyczący Informacji działalności między sesjami Burmistrza Gminy. Myślę, że jest to dobry punkt i miejsce. W dniu dzisiejszym, o godz. 1300dostaliśmy sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Goleniów. Chciałbym się zapytać od razu, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie czterech podpunktów, że trafia to do nas o godz. 1300, to jest pierwsze pytanie. Informacje są bardzo zdawkowe. Godzina też otrzymania i forma informacji wydaje mi się, że jest to taka trochę kpina z nas radnych. Oczekiwalibyśmy i to nie jest tylko i wyłącznie moje zdanie, tylko zdanie większej grupy radnych, oczekiwalibyśmy w tym sprawozdaniu z działalności Burmistrza Gminy Goleniów takich szczegółowych opisów. Oczywiście nie chodzi o np. wręczanie parom medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Chodzi nam o takie sprawy istotne dla naszej Gminy, czyli np. w co zaowocowało spotkanie w GDK w sprawie tymczasowej organizacji ruchu. Oczekujemy, że to nie będą takie zdawkowe informacje i chcielibyśmy troszeczeczkę zmienić tą formę. Wiemy, że w dniu dzisiejszym mamy zadać pytanie Burmistrzowi, ale niektórzy z naszych radnych np. jest absencja i już nie złożą tego pytania, a później muszą przejść długą drogę do gabinetu Pana Burmistrza, czy pisać. Wydaje mi się, że to byłoby bardzo właściwe, tym bardziej, że to są istotne informacje. Jesteśmy wówczas po uzyskaniu szczegółowej informacji, czego tak naprawdę to spotkanie dotyczyło i co najistotniejsze, jakie zapadły na tym spotkaniu decyzje. Będzie to dla nas kluczową wiedzą, co się dzieje w Gminie i co ważnego nastąpiło między styczniem, a lutym. I to, co istotne, na pytanie na jakie chciałabym uzyskać w dniu dzisiejszym odpowiedź, to jest pytanie, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie tak zdawkowych informacji i że to trafia do nas o godz. 1305 ?

Odpowiedź
2. 27.02.2019r.
VI sesja RM
Chciałabym się dowiedzieć z uwagi na to, iż mieszkańcy ul. Paproci poprosili mnie o otrzymanie informacji, na jakim etapie w decyzji jest napawa ich drogi ? Droga ta jest drogą gminną. Mieszkańcy ponoć wielokrotnie składali pisma i chciałabym otrzymać odpowiedź w tym temacie. Odpowiedź
3. 19.03.2019r. Stałe komisje  Poprosiła o ponowne ustosunkowanie się do jej wniosku, który złożyła podczas VI sesji Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2019 r., a chodziło o sprawozdanie Pana Burmistrza, o określenie jego formy oraz bardziej rozbudowany zakres. Prosiła o wskazanie, kto jest odpowiedzialny za przygotowanie czterech podpunktów i wyjaśnienie, dlaczego trafia to do nas o godz. 1300, czyli dwie godziny po rozpoczęciu sesji. Nie będzie zapoznawać z treścią odpowiedzi, którą otrzymała, ale uważa, iż taka odpowiedź jest mało jasno i w ogóle nie do tego tematu. Jakby komuś tutaj pomyliły się pytania. Poprosiła, aby raz jeszcze odpowiedzieć na jej pytania. Odpowiedź
4. 24.04.2019r. VIII sesja RM Chciałabym zadać następujące pytania. Jak kształtowały się roczne wpływy z opłat  targowych w latach 2010 – 2018 ? Odpowiedź
5. 24.04.2019r. VIII sesja RM Prosiłabym w imieniu mieszkańców oraz użytkowników pewnych dwóch działek o przegląd oraz naprawę drogi gminnej stanowiącej drogę dojazdową do kilku posesji, dotyczy to działek nr 741/1 i 53 obręb 11. Droga dojazdowa jest w fatalnym stanie. Takich dziur naprawdę bardzo dawno nie widziałam, a jest to Osiedle Helenów. Ten przegląd dróg powinien nastąpić bardzo szybko. Wspomnę, że droga ta nie jest drogą asfaltową, więc nie trzeba byłoby dużych nakładów finansowych poczynić, aby mieszkańcy tych posesji godnie dojeżdżali i ich auta się nie psuły. Odpowiedź
6. 24.04.2019r. VIII sesja RM Jak długo oczekuje się na lokal zastępczy, który Gmina musi zabezpieczyć i ile jest takich lokali w naszym zasobie ? Odpowiedź
7. 24.04.2019r. VIII sesja RM Kto w Urzędzie jest wyznaczonym koordynatorem czynności kancelaryjnych zgodnie z § 2 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej, która dostępna jest naBIP-ie ? Odpowiedź
8. 24.04.2019r. VIII sesja RM Proszę o udostępnienie dokumentów i zestawień. Wskażę podstawę, ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie kodeksu cywilnego. Nie będę czytała całego artykułu, ale chodzi mi głównie o artykuł 4 a. Proszę o przedstawienie zestawienie, o którym jest mowa w powyższym paragrafie. Jest to zestawienie dotyczące czynszu najmu lokali mieszkalnych za lata 2010-2018, ze wskazaniem kiedy i pod jaką pozycją zestawienia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w tych poszczególnych latach. Odpowiedź
9. 24.04.2019r. VIII sesja RM Kolejną podstawą, to jest ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Tu specjalnie oszczędzam czas Państwa radnych i wskazuję tylko tą podstawę i punkty do przeanalizowania. Tutaj do tej podstawy zajmujemy się art. 25 pkt. 2a. Proszę o przedstawienie ostatniego dostępnego dokumentu, o którym mowa właśnie w tym paragrafie. Chodzi przede wszystkim o plan wykorzystania zasobu. Odpowiedź
10. 24.04.2019r. VIII sesja RM Zostajemy przy tej samej ustawie o gospodarce nieruchomościami, art. 186 a. Proszę o przedstawienie, bądź przekazanie aktualnych danych, które zarządca nieruchomości winien przekazać organowi wykonawczemu gminy na podstawie art. 186 a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Odpowiedź
11. 28.06.2019r. X sesja RM Chciałabym zgłosić wniosek w imieniu mieszkańców ul. Grunwaldzkiej w sprawie określenia, kiedy zostanie wykonany remont chodnika przy murach obronnych, plus oświetlenie od strony bloków. Był to plan do realizacji w roku 2018. Odpowiedź
12. Wnioski złożone na piśmie 02.07.2019r. Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/20621.dhtml

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

13. Wnioski złożone na piśmie 02.07.2019r. Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/20622.dhtml Odpowiedź
14. Wnioski złożone na piśmie 02.07.2019r. Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/20623.dhtml Odpowiedź
15. Wniosek złożony na piśmie 22.07.2019r. Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/20716.dhtml Odpowiedź
16. Wniosek złożony na piśmie 22.07.2019r. Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/20717.dhtml Odpowiedź
17. 28.08.2019r. XI sesja RM Chciałabym zgłosić wniosek mieszkańców Łaniewa o utwardzenie drogi, zwłaszcza do posesji nr 16, do działki 89/7. Jest to droga gminna i w części jest ona utwardzona płytami yombo. W posesji nr 16 zamieszkuje osoba, która jest bardzo schorowana i niepełnosprawna i  nadzwyczajnej w świecie nie dojeżdża do tej posesji karetka pogotowia, a dzieci mają utrudnioną drogę w sezonie jesienno-zimowym. Wiem, że mieszkańcy składali już niejednokrotnie pismo do Pana Burmistrza. Bardzo uprzejmie proszę jeszcze raz o pochylenie się nad tym wnioskiem, utwardzenie płytami yombo drogi gminnej nr 77 w Łaniewie. Odpowiedź 
18. 17.10.2019r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Wniosła o określenie, przez radcę prawnego, czy nie rodzi konfliktu zasiadanie Pana Piotra Rosickiego w składzie osobowym Rady Nadzorczej Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, z pełnieniem funkcji radcy prawnego, świadczonej w razie nieobecności prawnika, który obsługuje Radę Miejską w Goleniowie. Odpowiedź
19. 23.10.2019r. wspólne posiedzenie komisji RM Wniosła o możliwość zamontowania kamery monitoringu na skrzyżowaniu ul. Andersa z ul. M. Konopnickiej w Goleniowie, przy Powiatowej Straży Pożarnej. W dniu dzisiejszym rozmawiała z kilkoma mieszkańcami, którzy wskazywali, iż jest to krzyżówka bardzo kolizyjna. Brak monitoringu w tym miejscu wyklucza jakiekolwiek możliwości dochodzenia prawdy, jak również zdarzenia kryminogenne które się zdarzają, zazwyczaj z uwagi na to, że ul. Konstytucji 3 Maja jest w pełni monitorowana, ucieczka po zdarzeniu odbywa się w stronę ul. Andersa. Zapytała, jaka jest możliwość zamontowania tam monitoringu w myśl obowiązujących przepisów? Odpowiedź
20. 24.10.2019r. Wniosek złożony na piśmie Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/21186.dhtml Odpowiedź
21. 24.10.2019r. Wniosek złożony na piśmie Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/21187.dhtml Odpowiedź
22. 19.11.2019r. Wspólne posiedzenie komisji Wniosła o udzielenie informacji, co dalej z budową osiedla obok ul. Stargardzkiej. Odpowiedź
23. 17.12.2019r. Wniosek złożony na piśmie Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/21842.dhtml Odpowiedź
24. 17.12.2019r. Wniosek złożony na piśmie Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/21843.dhtml Odpowiedź
25. 02.06.2020r. Komisja Rewizyjna Wniosła o zamontowanie lustra przy wyjeździe z osiedla GTBS przy ul. Szarych Szeregów na ul. Konstytucji 3-go Maja, pomiędzy Prywatnym Przedszkolem Językowym „Promyczek”, a ciągiem sklepów, tj. pomiędzy Konstytucji 3-go Maja 27, a 29. Odpowiedź
26. 24.06.2020r. XX sesja RM Teraz przejdę do wniosków. Chciałbym wnieść wniosek odnośnie przeglądu placów zabaw, zwłaszcza trzech. Bardzo często jestem użytkownikiem tych placów razem z synkiem. Intermarche to oczywiście jest, wielkie dziury, uzupełnienie dywaników. Skatetpark trzeba by było kogoś tam wysłać, bo jest on bardzo niebezpieczny. Chodzi mi o taki, nie wiem, jako to technicznie się nazywa, ale tam chłopaki zjeżdżają na deskorolkach i tam są po prostu wielkie dziury. Pewnie wydarzy się tragedia, aż w końcu zwrócimy na to uwagę. No i oczywiście też tutaj przy Plantach plac zabaw jest do przejrzenia pod kątem bezpieczeństwa. Odpowiedź
27. 24.06.2020r. XX sesja RM Bardzo istotny dla mnie wniosek, bardzo, bardzo chciałam podkreślić, że byłam cierpliwa i żałuję, że nie ma z nami Burmistrza Krupowicza, bo kilka sesji do tyłu złożył osobiste zapewnienie, że zostaną mi przedstawione dokumenty potwierdzające pełną świadomość mieszkańców budynku Kościuszki 3, że korzystając z bonifikaty i nabywając te lokale mieszkalne mieli oni pełną świadomość i Pan Burmistrz zobowiązał się na sesji, czy podczas sesji, że te dokumenty zostaną do mojej osoby dostarczone. Chcę powiedzieć, że tych dokumentów jest brak. Proszę o priorytetowe potraktowanie uzupełniania po prostu tego braku. Odpowiedź
28. 24.06.2020r. XX sesja RM Również mam wniosek o udzielenie informacji, bo bardzo często trafia do mnie informacja, Pani Olu, mamy szkołę artystyczną w Goleniowie i chodzi tu o Szkołę Podstawową 1. Chciałabym poznać czy szkoła SP 1 ma rzeczywiście miano szkoły artystycznej ? Jeśli takowe miano jest to, w jaki sposób jest ona finansowana oraz kiedy została powołana ? Odpowiedź
29. 29.06.2020r. Wniosek złożony na piśmie  Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/23074.dhtml Odpowiedź
30.

21.08.2020r. Wniosek złożony na piśmie 

Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/23338.dhtml Odpowiedź
31. 31.08.2020r. Wniosek złożony na piśmie Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/23433.dhtml Odpowiedź
32. 31.08.2020r. Wniosek złożony na piśmie Radna złożyła wniosek na piśmie (treść wniosku w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/23434.dhtml Odpowiedź
33.

09.09.2020r.
sesja XXIII RM

Chciałabym złożyć wniosek o odłowienie dzików  w kwartale ul. Odrodzenia i Ogrodowej. Wielokrotnie już zgłaszałam ten wniosek pracownikowi Urzędu. Jednakże sytuacja się powtarza. Jest dosyć niebezpiecznie, bo właśnie ul. Ogrodową i Odrodzenia biega bardzo dużo biegaczy. Korzystają z parku i obawiają się po prostu o  swoje życie. Odpowiedź
34. 09.09.2020r.
sesja XXIII RM
Proszę o usadowienie śmietnika w pasie chodnika między sklepem Lewiatan, a klubem nocnym na ul. Konstytucji 3 Maja. Jest to prośba osoby wynajmującej kino. Wielokrotnie po sobocie, mimo tego, że nie ma bardzo dużej ilości osób korzystającej z tego klubu nocnego, jednakże pracownicy kina notorycznie muszą sprzątać butelki. Tam po prostu w tej przestrzeni nie ma gdzie wyrzucić. Więc musimy wyjść naprzeciw sprzątaniu i po prostu zagwarantować mieszkańcom, żeby nie brudzili, nie śmiecili, tylko żeby wrzucali do śmietnika. Więc proszę rozważyć możliwość usadowienia gdzieś tego śmietnika. Odpowiedź
35. 22.09.2020r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Wniosła o przegląd i naprawę chodnika na ul. Przestrzennej od skrzyżowania z ul. J. Matejki do cmentarza w miejscowości Goleniów.

Odpowiedź

Odpowiedź

36. 22.10.2020r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  Wniosła o udostępnienie pełnej treści umowy zawartej z radcą prawnym Aleksandrą Brykczyńską-Grudzińską. Odpowiedź
37. 26.10.2020r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  Przekazała, że chciałaby złożyć wniosek do Przewodniczącej Rady o udzielenie informacji na jakim etapie jest przystosowanie radnych do posiedzeń komisji i sesji w trybie zdalnym. Sytuacja jak wiemy zaczyna mocno wymykać się spod kontroli i na pewno w ciągu dwóch, trzech tygodni nie będziemy mogli uczestniczyć w posiedzeniach. Prosi o odpowiedź, na jakim jest etapie wdrożenie, czy jest to już etap zakupowy, kiedy będzie wdrożenie i od kiedy będziemy mogli tak naprawdę 100% startować? Odpowiedź
38. 28.10.2020r. XXIV sesja RM Ja Pani Przewodnicząca może troszczeczkę podobnie w tonie jak tutaj kolega Łukasz Mituła, tylko nie o artykule na goleniow.net tylko o wpisach, które pojawiają się na Gminie Goleniów. Jak najbardziej zasadne jest tu wskazanie stanowiska Krzysztofa Sypienia. Jest dla mnie sprawą bardzo bulwersującą i być może pomyliłam tutaj kompetencje, bo nie wiem, kto kogo powinien zawezwać w sprawie mało rzetelnych można powiedzieć opinii prawnych, które się pojawiają i które są przyczynkiem, że czuję się troszczeczkę jako radna obarczana wadliwością wykonanej opinii i w momencie, gdy 15 października na Gminie Goleniów pojawił się taki wpis, który tak naprawdę dotyka wszystkich radnych, bo jesteśmy Radą Miejską w pełnym tym zakresie. Taki wpis „Rada Miejska próbowała naruszyć konstytucyjny podział. Decyzja „Wojewody”.  Bardzo narusza to i dotyka mnie osobiście, bo ja jako radna nigdy nie chciałam naruszyć konstytucyjnego podziału. Ale oczekuję, że opinia prawna, która zawsze jest, każdy nasz projekt uchwały jest opiniowany przez radczynię prawną.
W momencie, gdy w podobnym okresie czasu mamy trzy rozstrzygnięcia nadzorcze, które jasno wskazują, że albo naruszyliśmy przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, albo naruszyliśmy kompetencje wskazuje mi, że ta opinia prawna nie jest rzetelnie wykonywana. Ja, co do zasady bardzo szanuję Panię Aleksandrę, ale nie mogę sobie pozwolić jako radna na takie typu wpisy. Nie wiem jaka jest droga wyjścia, czy Pani bardziej rzetelnie będzie wykonywać swoją pracę, kto kogo miałby zobowiązać do precyzyjniejszej wykładni przepisów. Ja powiem Państwu, że ja naprawdę czuję się niestosownie, że dostajemy opinię, ja ślepo wierzę, że skoro dokument został sprawdzony przez Panią radczynię, to on jest w pełni prawny,a wychodzą trzy postępowania nadzorcze. Bardzo kiepski wpis na stronie Gminy Goleniów, który obarcza, że cała Rada próbowała naruszyć konstytucyjny podział. Pani Przewodnicząca jestem mocno rozgoryczona i chciałabym podjęcia skutecznych działań. Jako osoba publiczna nie mogę sobie pozwolić, żebyśmy my jako Rada byli obarczani złymi opiniami prawnymi, bo tak można byłoby podsumować.
Odpowiedź
39. 16.02.2021r. Wspólne posiedzenie komisji Wniosła o potwierdzenie, że działka 121/1 obręb Podańsko została zaznaczona w załączniku nr 5 do projektu uchwały w sprawie pomników przyrody na terenie gminy Goleniów, z powodu złej jakości załączników graficznych. Odpowiedź
40. 16.02.2021r. Wspólne posiedzenie komisji Wniosła o informację, dlaczego radca prawny Aleksandra Brykczyńska–Grudzińska podpisuje projekty uchwał, skoro nie zajmuje się już obsługą zarówno Rady Miejskiej, jak i Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie. Odpowiedź
41. 24.02.2021r. XXIX sesja RM Chciałabym, żeby w tym punkcie wolne wnioski sprostowali Państwo informacje, które gdzieś tutaj mieszkańcy rozpowszechniają, jakoby w budynku Kościuszki 3 został zbyty lokal mieszkalny przez Gminę na rzecz osoby fizycznej. Proszę o udzielenie informacji. Odpowiedź
42. 24.02.2021r. XXIX sesja RM Miałabym wniosek do radcy prawnego o wyjaśnienie, co oznacza wniosek dalej idący, przesłanki użycia i zastosowania tego wniosku dalej idącego oraz jego przegłosowania. Swój wniosek uzasadniam tym, iż mieliśmy już kilka razy taką sytuację, że Przewodnicząca stwierdza, że wniosek jest dalej idący, a często kłóci się to w opinii innych radnych, że wniosek ich, który postawili jest wnioskiem tym właśnie, który powinien zostać poddany pod głosowanie. Dlatego chciałabym mieć jasno napisaną informację, co on oznacza, żeby nie było żadnych wątpliwości, kiedy może być on zastosowany, kto o tym decyduje, że wniosek jest dalej idący, jakie są ku niemu przesłanki, iż można stwierdzić, że jest dalej idący i poddać pod głosowanie oraz jak to w procedurze przeprowadzić, żeby nie czuć wewnętrznym duchu niesprawiedliwości.

Odpowiedź

Odpowiedź

43.

08.03.2021r.

Wnioski złożone na piśmie 

Radna złożyła wnioski na piśmie (treść wniosków w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24502.dhtml

Odpowiedź

Odpowiedź

44. 22.03.2021r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Czy GTBS jako zarządca budynku wypowiedział umowy zarządzania budynków przy ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Marii Konopnickiej w Goleniowie? Odpowiedź
45. 22.03.2021r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Czy w ciągu roku zostały wypowiedziane inne umowy zarządzania przez GTBS innym wspólnotom? Jeśli wypowiedziano zarząd innym wspólnotom goleniowskim, to prosi o przedstawienie na dzień złożenia wniosku, ile to było wspólnot, jakie były przyczyny wypowiedzenia zarządu oraz adresy tych nieruchomości, które przestały być zarządzane przez GTBS. Odpowiedź
46. 22.03.2021r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Chciałaby doprecyzować wniosek, który złożyła na ostatniej sesji 24 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej budynku Kościuszki 3. Chciałaby uzyskać odpowiedź, czy w przeciągu roku od dnia złożenia wniosku, czyli od dnia 24 lutego 2021 r. Gmina zbyła jakiekolwiek mieszkanie w budynku na ul. Tadeusza Kościuszki 3.  Odpowiedź
47. 22.03.2021r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji W dniu 24 czerwca 2020 r. złożyła wniosek dotyczący również budynku na ul. Tadeusza Kościuszki 3.  Zostało jej przedstawione pismo Zarządu Kościuszki 1, 2, 3, które dotyczyło wykupu lokali w budynkach przy ul. Kościuszki 1, 2, 3. Wniosła o dołączenie do pisma podpisów lokatorów budynków przy ul. Kościuszki 1, 2, 3, jako uzupełnienie materiału, które zostało jej przekazane (Sygnatura sprawy WPNS.0003.18.2020.AS). Odpowiedź
48. 31.03.2021r. XXX sesja RM Pierwszy wniosek o uporządkowanie, oczyszczenie, wysprzątanie wizytówki Goleniowa, czyli Bramy Wolińskiej. Pani radna Chodyko, pamiętam, że wnioskowała kilkakrotnie, aby stan został uporządkowany. Ja  ostatnio prezentował Goleniów turystom, którzy przyjechali i byłam w wielkim szoku, jak Brama Wolińska wygląda. Wiem, że biuro turystyczne na chwilę obecną nie działa, ale jednak jest to wizytówka. Zadbajmy o nią. Odpowiedź
49. 31.03.2021r. XXX sesja RM Chciałabym złożyć wniosek z uwagi, iż nadchodzą ciepłe, piękne, wiosenne dni, aby przejrzeć wszystkie place zabaw w mieście Goleniów, jak i w Gminie pod względem bezpieczeństwa oraz uzupełnić wszelkie usterki, czyli zrobić przegląd placów zabaw. Odpowiedź
50. 31.03.2021r. XXX sesja RM Proszę o rozpatrzenie posadowienia dwóch śmietników na linii od ul. Słowackiego do ul. Polnej, czyli poprzez Słowackiego, Ogrodową, Polną z uwagi na to, iż tam nie ma żadnego śmietnika, a częstokroć ta część miasta jest mocno zaśmiecana z uwagi na brak śmietnika oraz osoby, które idą do Mc Donalda kupują produkty i rzucają, czy to na ogródki działkowe, czy to komuś do ogródka, bo nie ma tam po prostu śmietników. Odpowiedź
51. 31.03.2021r. XXX sesja RM Również prosiłabym rozważenie zainstalowania lustra drogowego na rogu ul. Ogrodowej i Polnej. Bardzo często dochodzi tam, może nie stricte do kolizji, ale zawsze jadąc tamtędy czuje się po prostu niepokój. Rozumiem, że po rozpoznaniu tego wniosku też przez Policję mam nadzieję, że odnajdzie on uznanie. Odpowiedź
52. 31.03.2021r. XXX sesja RM Ostatni wniosek i pytanie stricte do Pani Przewodniczącej. Chciałabym uzyskać informację, czemu Pani Przewodnicząca przez ten okres, kiedy ostatni raz mówiliśmy o budżecie nie podjęła próby na nowo wprowadzenia projektu uchwały budżetowej przez te dwie sesje ? Dzisiaj jest 31 marca, to rozumiem, że to już jest koniec rozmowy o budżecie, a z tego, co czytałam, to w gestii Pani Przewodniczącej jest przede wszystkim nadzorowanie procedowania nad uchwałami. Chciałabym poznać Pani zdanie w tej materii. Dlaczego nie spróbowaliśmy jeszcze raz porozmawiać o tym budżecie i poszliśmy całkowicie w retorykę Pana Burmistrza, że RIO uchwala budżet. Tu broń Boże z mojej strony nie ma żadnej złośliwości. Chciałabym po prostu się dowiedzieć dlaczego, gdyż mieszkańcy mnie o to pytają i czasami mówią, że po prostu te dwie sesje są po prostu stracone. Odpowiedź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Jasińska 28-01-2019 12:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Justyna Miturska 21-04-2021 14:12