Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie ogłasza nabór na stanowisko pracy Główny księgowy

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie

ogłasza nabór na stanowisko pracy

Główny księgowy

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia: 26 sierpnia 2019 r.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2043,68 zł ( ze stawki 4087,36 )

 Dodatki : funkcyjny, premia

Do konkursu może przystąpić osobą, która spełnia:

1. Niezbędne wymagania:

a)    jest obywatelem Unii Europejskiej bądź obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c)    nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

d)    posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

 

2. Dodatkowe wymagania:

 1. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
 2. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 3. znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
 4. znajomość przepisów podatkowych,
 5. znajomość przepisów płacowych,
 6. znajomość przepisów ZUS i PFRON
 7. znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,
 8. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, współpracy w zespole,
 9. znajomość programów Vulcan
 10. znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania, ewidencjonowania i rozliczania środków przyznawanych na realizację projektów w ramach Programów Unii Europejskiej;
 11. wysoka kultura osobista;
 12. odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań;
 13. umiejętność skutecznego porozumiewania się;
 14. dyspozycyjność;
 15. samodzielność, kreatywność, odporność na stres,
 16. dobry stan zdrowia.

 

3. Wymagania kwalifikacyjne

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną lub i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.

 

4. Podstawowy zakres obowiązków obejmuje między innymi:

a)    prowadzenie rachunkowości jednostki,

b)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c)   dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

d)  dokonywanie wstępnej kontroli i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

e)  sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki,

f)    naliczanie wynagrodzeń w programie płacowym VULCAN, rozliczanie składek ZUS

 

5. Wymagane dokumenty:

a)    list motywacyjny,

b)    życiorys

c)    kserokopie świadectw pracy,

d)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

f)     referencje – jeżeli takowe posiada,

g)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

h)   oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Szkole Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie, osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem do dnia 24 maja 2019 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko głównego księgowego".

Dokumenty kandydatów, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się 27 maja  2019r. o godz. 9.00.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie www.spkomarowo.goleniow.pl

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im. Joanny Kulmowej w Komarowie moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem”.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każda osoba przystępująca do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Udział w naborze bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krause 10-05-2019 15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2019
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2019 15:04