Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomosci stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 28 maja 2019r.


Data: 10.05.2019r.

B u r m i s t r z G m i n y

G o l e n i ó w

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca część działki nr 48/19 o powierzchni

do 3200m2, położona w obrębie nr 8 miasta Goleniów przy ul. Nadrzecznej z przeznaczeniem pod sezonową działalność rozrywkową w tym np. pod ustawienie namiotu, pod którym zostaną umieszczone dmuchane zabawki, zamki- zjeżdżalnie i inne atrakcje dla dzieci lub pod ustawienie bez zadaszenia samych ww. zabawek i atrakcji dla dzieci.

Wywoławczy miesięczny czynsz wynosi: 800,00zł

Minimalne postąpienie wynosi: 10,00zł

Wadium wynosi: 100,00zł

Przetarg odbędzie się 28.05.2019r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1 - sala 117.

Wadium należy wnosić w gotówce w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: NR 90 1020 4795 00009802 0350 9304 PKO Bank Polski S.A. w terminie przed rozpoczęciem przetargu.

Do przetargu dopuszczeni będą tylko oferenci, którzy wpłacili wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalenia listy licytantów. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu dokument tożsamości.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium uczestnikowi, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego

a innym uczestnikom zostanie zwrócone w całości.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się

od złożenia podpisu pod umową dzierżawy.

Umowa dzierżawy na użytkowanie gruntu przeznaczonego pod sezonową działalność rozrywkową zostanie zawarta na okres od 01.06.2019r. r. do 31.08.2019r.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na faktycznie zajętą powierzchnię gruntu nie większą niż 3200m2. Powierzchnia ta zostanie pomierzona i uzgodniona z ustalonym w wyniku przetargu dzierżawcą. Czynność ta nastąpi przed zawarciem umowy dzierżawy.

Niezależnie od wielkości zajętej powierzchni gruntu, miesięczny czynsz dzierżawny ustalony

w drodze licytacji nie ulegnie zmianie i będzie stanowił kwotę wylicytowaną w przetargu.

Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Czynsz płatny jest z góry do 10 -go każdego miesiąca.

Oprócz czynszu zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018r. poz. 1445 z późn. zm. ) dzierżawca zobowiązany będzie do płacenia podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości zostanie naliczony za powierzchnię gruntu wpisaną
w umowie dzierżawy tj. za faktycznie zajętą powierzchnię gruntu.

Przyszły dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany będzie:

  • do przygotowania, zagospodarowania i urządzenia terenu gminnego (wydzierżawionego) celem prowadzenia tego typu działalności gospodarczej;

  • do uzyskania wszelkich zezwoleń wymaganych przy tego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej;

  • w przypadku zapotrzebowania na energię elektryczną do przyłączenia się do sieci energii elektrycznej i spisania umowy na dostawę energii z operatorem;

  • w przypadku zapotrzebowania na wodę ustalenia możliwości przyłączenia się do sieci wodociągowej i ewentualnego spisania umowy na dostawę wody z Goleniowskimi Wodociągami i Kanalizacją;

  • do złożenia w tut. Urzędzie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i uiszczania tej opłaty;

  • w przypadku trudności ustawienia urządzeń zabawowych ze względu na opadające, zwisające gałęzie z drzew znajdujących się na działce, uzyskania w tut. Urzędzie zgody na wykonanie cięć sanitarnych gałęzi.

Na przedmiotowej działce istnieje możliwość przyłączenia się do sieci energii elektrycznej

i możliwość uzyskania zgody na wykonanie na drzewach cięć sanitarnych gałęzi.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać

w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie, pokój nr 05, tel. 91 46-98-248.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 13-05-2019 11:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kaźmierczak 13-05-2019
Ostatnia aktualizacja: - 13-05-2019 11:50