Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów

      Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz      o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam    o podjęciu przez Radę Miejską w Goleniowie uchwał:

-  Nr XI/133/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren węzła gazowniczego w Imnie  (teren objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym uchwalonym uchwałą Nr L/453/02 z dnia z dnia 29 maja 2002 r., Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 54 z dnia 16 lipca 2002 r. , poz. 1202).

 

-  Nr XI/132/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza komunalnego w Goleniowie (teren objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym uchwalonym uchwałą Nr XIII/112/15 z dnia 28 października 2015 r., Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 08 stycznia 2016 r. , poz. 50).

 

Uchwała z uzasadnieniem znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, pok. 206 i na stronie internetowej www.goleniow.pl - BIP –„ Uchwały Rady Miejskiej” lub „Zagospodarowanie przestrzenne”.

 

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich  kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do dnia  04 października 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Jedocześnie stosowanie do art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.  Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu miejscowego planu oraz informuję, że wnioski mogą być składane w formach przewidzianych w art. 40 wyżej cytowanej ustawy t.j. w sposób podany jak wyżej.

 

 

                                                                                               Burmistrz Gminy Goleniów

                                                                                                             Robert Krupowicz     

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 05-09-2019 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Milewska 05-09-2019
Ostatnia aktualizacja: - 05-09-2019 14:09