Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie- podaje się do publicznej wiadomości,  że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny-kruszywa naturalnego zlokalizowanego   na działkach numer 158/2, 162/7, 162/9, 162/15 i 165 obręb Mosty i 236/2 Danowo  w miejscowości Mosty

WPNS.6220.23.2019.JC                                                 Goleniów, dnia 17 grudnia  2019r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm).

Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości,  że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny-kruszywa naturalnego zlokalizowanego   na działkach numer 158/2, 162/7, 162/9, 162/15 i 165 obręb Mosty i 236/2 Danowo  w miejscowości Mosty.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Len - Kruszywa Sp. z o.o. o wydanie decyzji     o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz  z  uzupełnieniem .

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Goleniów.

Organem właściwym do wydania uzgodnienia w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Szczecinie.

  Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1,   w terminie 30-dniowym od daty podania tej informacji do publicznej wiadomości  tj. (od 19.12.2019r. do 19.01.2020r.)  w godzinach od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku).

Postępowanie toczy się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pokój 206.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

 

Po upływie ustawowego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

 

 

 

 

 

Dzień podania do publicznej wiadomości – 19 grudnia 2019r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 17-12-2019 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 17-12-2019
Ostatnia aktualizacja: - 17-12-2019 09:45