Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r,                o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71) decyzję w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn.: ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Krępsko ? Budzień polegająca na budowie drogi dla rowerów ( trasa wokół Zalewu Szczecińskiego) zlokalizowanego na terenie działek numer: 438/1, 420, 280/1, 279, 430, 278/2, 278/1, 429, 248/1, 248/2, 248/3, 427, 426, 247/1, 480, 422, 719/8, 222/5, 221/4, 218/1, 221/1 obręb Krępsko 231/3, 608, 257, 251, 252, 235, 233/2, 233/4, 232/2, 129, 103/3, 102, 53, 548/2, 548/4 Kąty, 811, 549/3 473/1 810, 474/1 obręb Budzień?, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym                                    w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Szczecinie

WPNS.6220.27.2018.JC                                                     Goleniów, 16 stycznia  2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.  poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r,                o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71) decyzję w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Krępsko – Budzień polegająca na budowie drogi dla rowerów ( trasa wokół Zalewu Szczecińskiego) zlokalizowanego na terenie działek numer: 438/1, 420, 280/1, 279, 430, 278/2, 278/1, 429, 248/1, 248/2, 248/3, 427, 426, 247/1, 480, 422, 719/8, 222/5, 221/4, 218/1, 221/1 obręb Krępsko 231/3, 608, 257, 251, 252, 235, 233/2, 233/4, 232/2, 129, 103/3, 102, 53, 548/2, 548/4 Kąty, 811, 549/3 473/1 810, 474/1 obręb Budzień”, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym                                    w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Szczecinie. W związku z powyższym Burmistrz Gminy Goleniów wystąpił do w/w Organów  z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Rozstrzygnięcie niniejszej sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień  i opinii.

            W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie oraz Urzędu Gminy i Miasta w Stepnicy, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Krępsko, Kąty, Budzień na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy            i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/., Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy                           i Miasta w Stepnicy:  http://bip.stepnica.pl/.

            Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) Strony postępowania mogą zapoznać się  z dokumentami w/w sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia siedzibie Urzędu Gminy                     i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72 - 100 Goleniów  (pokój nr 206) w terminie 14dni                                     od dnia  do publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 22-01-2020 15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 22-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Chilkiewicz 22-01-2020 15:11