Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie-podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na  budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do  7 MW i powierzchni zabudowy do 7,1291 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 23  położonych w obrębie geodezyjnym Tarnowiec, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na konieczność uzupełnienia przez Wnioskodawcę przedłożonej dokumentacji przesłanej do Organów uzgadniających.

WPNS.6220.48.2019.JC                                                     Goleniów, dnia 23.01.2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                                   (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 2081 ze zm),

 

podaje się stronom do wiadomości,

że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na  budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do  7 MW i powierzchni zabudowy do 7,1291 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 23  położonych w obrębie geodezyjnym Tarnowiec, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na konieczność uzupełnienia przez Wnioskodawcę przedłożonej dokumentacji przesłanej do Organów uzgadniających.

Jednocześnie nadmienia się, iż Burmistrz Gminy Goleniów wyda postanowienie w w/w sprawie w terminie do 45 dni od daty wpływu do tutejszego Urzędu uzupełnienia przedłożonego przez Wnioskodawcę.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Tarnowiec  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/.

 

 

 

Dzień publicznego ogłoszenia 28 stycznia 2020r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 28-01-2020 15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 28-01-2020
Ostatnia aktualizacja: - 28-01-2020 15:08