Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - zawiadamia, się strony postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play? na terenie działki nr 33 obręb geodezyjny Danowo (numer projektu GOL 1501E)

WPNS.6220.42.2019.JC                                                  Goleniów, dnia 27 stycznia 2020r.
OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 .października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081 ze zm.),


podaje się stronom do wiadomości,


że na wniosek P4 Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” na terenie działki nr 33 obręb geodezyjny Danowo (numer projektu GOL 1501E),


BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW,


po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, w tym w szczególności zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, wydał postanowienie, w którym odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” na terenie działki nr 33 obręb geodezyjny Danowo (numer projektu GOL 1501E),
Z treścią ww. postanowienia strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (ul. Plac Lotników 1), w godzinach 7.30-15.30. Jednocześnie informuję, że na w/w postanowienie nie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.
W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Danowo na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/.
Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami w/w sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72 - 100 Goleniów (pokój nr 206) w terminie 14 dni od dnia do publicznego ogłoszenia.


Dzień publicznego ogłoszenia 05.02.2020r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 05-02-2020 15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 05-02-2020
Ostatnia aktualizacja: - 05-02-2020 15:29