Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek Słoneczko VIII Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do  15 MW   i powierzchni zabudowy do 19,54 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 439/4 i 439/20  położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo. BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, pod znakiem: WPNS.6220.47.2019.JC wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

WPNS.6220.47.2019.JC                                                 Goleniów, dnia 09 marca  2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia                                     3 .października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081 ze zm.),

podaje się stronom do wiadomości,

że na wniosek Słoneczko VIII Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do  15 MW                                           i powierzchni zabudowy do 19,54 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 439/4 i 439/20  położonych w obrębie geodezyjnym Komarowo.

 

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW,

po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, w tym w szczególności zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, w dniu 28 lutego 2020r., pod znakiem: WPNS.6220.47.2019.JC wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

            Z treścią ww. postanowienia strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta     w Goleniowie (ul. Plac Lotników1), w godzinach 730-1530. Jednocześnie informuję, że na w/w postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie                   w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. ) doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień publicznego ogłoszenia   12.03.2020r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 09-03-2020 15:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 09-03-2020
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2020 15:21