Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchni zabudowy do 3,74 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 90 i 91 położonych w obrębie geodezyjnym Imno.

WPNS.6220.46.2019.JC                                                Goleniów, dnia 10 marca  2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

Stosownie do art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)         

w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),tut. Organ,

 

zawiadamia strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do  4 MW i powierzchni zabudowy do 3,74 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną  na terenie działek numer 90 i 91  położonych w obrębie geodezyjnym Imno.

            W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, w związku z powyższym  zgodnie z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) a więc strony będą zawiadomione o decyzji i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie umieszczane w sposób zwyczajowo przyjęty.

Obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń  w miejscowości Imno na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta  w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/.

           Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) Strony postępowania mogą zapoznać się  z dokumentami w/w sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72 - 100 Goleniów  (pokój nr 206) w terminie 7 dni   od chwili podania do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 13-03-2020 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 13-03-2020
Ostatnia aktualizacja: - 13-03-2020 10:47