Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play zlokalizowanej na terenie działki numer 181 1 obręb geodezyjny Miękowo

WPNS.6220.43.2019.JC                                              Goleniów, dnia 17 marca 2020r.
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

Stosownie do art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),tut. Organ,
                                      zawiadamia strony postępowania,
że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play zlokalizowanej na terenie działki numer: 181/1 obręb geodezyjny Miękowo.
W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, w związku z powyższym zgodnie z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) a więc strony będą zawiadomione o decyzji i imiych czynnościach organu poprzez obwieszczenie umieszczane w sposób zwyczajowo przyjęty.
Obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Miękowo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta
w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/.
Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami w/w sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72 - 100 Goleniów (pokój nr 206) w terminie 7 dni od chwili podania do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dzień publicznego ogłoszenia 25.03.2020r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 25-03-2020 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 25-03-2020
Ostatnia aktualizacja: - 25-03-2020 14:48