Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie produkcyjno-biurowo-magazynowej z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 216/6 położonej w obręb geodezyjny Łozienica, przy ul. Prostej 1.

WPNS.6220.8.2020.JC                                                Goleniów, dnia 02 kwietnia 2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania administracyjnego

Stosownie do art. 49 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.  poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji               o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie produkcyjno-biurowo-magazynowej z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki   nr 216/6 położonej w obręb geodezyjny Łozienica, przy ul. Prostej 1.

            W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.        z 2018r. poz. 2096  ze zm.) w związku z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Łozienica na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/,

            Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) Strony postępowania mogą zapoznać się  z dokumentami w/w sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia siedzibie Urzędu Gminy  i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72 - 100 Goleniów  (pokój nr 206) w terminie 4 dni od chwili podania do publicznej wiadomości. Sprawę prowadzi p. Joanna Chilkiewicz. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień publicznego ogłoszenia 02.04.2020r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 02-04-2020 15:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 02-04-2020
Ostatnia aktualizacja: - 02-04-2020 15:38