Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania że w dniu 19.05.2020r. wpłynęło do tut. organu odwołanie od decyzji Burmistrza Gminy Goleniów nr 11 /ŚU/2020 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play zlokalizowanej na terenie działki numer: 181/1 obręb geodezyjny Miękowo.

WPNS.6220.43.2019.JC                                                                                                                                                                                                      Goleniów, dnia 09  czerwca 2020r.

 

 

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. w związku z art. 49 k.p.a. oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 19.05.2020r. wpłynęło do tut. organu odwołanie od decyzji Burmistrza Gminy Goleniów nr 11 /ŚU/2020 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play zlokalizowanej na terenie działki       numer: 181/1 obręb geodezyjny Miękowo.                                                                                                                                                                                                                                                                  Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 133 k.p.a., odwołanie to wraz z aktami sprawy zostało przekazane dnia 22.05.2020r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego      w Szczecinie, Pl. Batorego 4, celem przeprowadzenia postępowania odwoławczego.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, przedmiotowe zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Miękowo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Dzień publicznego ogłoszenia 12 czerwca 2020r.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 09-06-2020 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Chilkiewicz 09-06-2020 10:00