Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O ODMOWIE ZMIANY DECYZJI CELU PUBLICZNEGOP- 92 z dnia 14 października 2019r. o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki 1090/6 w obrębie geodezyjnym Modrzewie, - budowie linii kablowej 15 kV na terenie działek nr: 1090/6, 1092/3, 1090/5, 1086/22 w obrębie Modrzewie, na terenie działki nr 1/1 w obrębie nr 6 w Goleniowie , oraz na terenie działek nr: 124 ( poza terenem objętym aktualnym planem zagospodarowania ) , 40/2, 66, 64/2 w obrębie nr 1 w Goleniowie, - budowie sieci rozdzielczej kablowej na terenie działki 1090/6 w obrębie Modrzewie, - budowie słupa linii napowietrznej 15 kV w miejsce demontowanego istniejącego słupa na terenie działki 1092/3 w obrębie Modrzewie, - demontażu stacji transformatorowej słupowej na terenie działki nr 1090/6 w obrębie Modrzewie, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o.

 

 

WPNS.6733.87.2020.KB                                      Goleniów, dnia 30 czerwca 2020r.

 

                                           OBWIESZCZENIE

                          BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW

  O WYDANIU DECYZJI O ODMOWIE ZMIANY DECYZJI CELU PUBLICZNEGO

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 256),

 

                               Burmistrz Gminy  Goleniów  zawiadamia

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych, przez podanie do publicznej wiadomości tj:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Modrzewie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/,

że w dniu 30 czerwca 2020r. została wydana decyzja P – 41 o ODMOWIE zmiany decyzji P- 92 z dnia 14 października 2019r. o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki 1090/6 w obrębie geodezyjnym Modrzewie,

- budowie linii kablowej 15 kV na terenie działek nr: 1090/6, 1092/3, 1090/5, 1086/22 w obrębie Modrzewie, na terenie działki nr 1/1 w obrębie nr 6 w Goleniowie , oraz na terenie działek nr: 124 ( poza terenem objętym aktualnym planem zagospodarowania ) , 40/2, 66, 64/2 w obrębie nr 1 w Goleniowie,

- budowie sieci rozdzielczej kablowej na terenie działki 1090/6 w obrębie Modrzewie,

- budowie słupa linii napowietrznej 15 kV w miejsce demontowanego istniejącego słupa na terenie działki 1092/3 w obrębie Modrzewie,

- demontażu stacji transformatorowej słupowej na terenie działki nr 1090/6 w obrębie Modrzewie,

na wniosek: ENEA Operator  Sp. z o.o.

 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Goleniów, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UGiM, z treścią decyzji można zapoznać się PO WCZEŚNIEJSZYMI TELEFONICZNYM UZGODNIENIU od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30   tel. 91 46 98 231.

Ponadto dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową,  lub poprzez e-puap.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 30-06-2020 14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 30-06-2020
Ostatnia aktualizacja: - 30-06-2020 14:54