Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek osób fizycznych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących dwulokalowych, parterowych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem wraz  z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej oraz sieci z przyłączami wodno ? kanalizacyjnymi na terenie działki nr 429 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna przy ul. Plażowej

 

WPNS.6220.22.2020.JC                                                                                                                                                                                                  Goleniów, dnia 10 listopada 2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 .października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081 ze zm.),

podaje się stronom do wiadomości,

że na wniosek osób fizycznych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących dwulokalowych, parterowych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem wraz  z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej oraz sieci z przyłączami wodno – kanalizacyjnymi na terenie działki nr 429 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna przy ul. Plażowej,

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW,

po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, w tym w szczególności zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, w dniu 23 października 2020r., pod znakiem: WPNS.6220.22.2020.JC wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

            Z treścią ww. postanowienia strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta    w Goleniowie (ul. Plac Lotników1), w godzinach 730-1530. Jednocześnie informuję, że na w/w postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie     w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. ) doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień publicznego ogłoszenia   13.11.2020r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 10-11-2020 15:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 10-11-2020
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2020 15:40