Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono     do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny-kruszywa naturalnego zlokalizowanego  na działkach numer 158/2, 162/7, 162/9, 162/15 i 165 obręb Mosty i 236/2 Danowo   w miejscowości Mosty.

WPNS.6220.23.2019.JC                                                 Goleniów, dnia 31 grudnia 2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.                       o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm).

 

Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono                                            do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego                  na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny-kruszywa naturalnego zlokalizowanego                            na działkach numer 158/2, 162/7, 162/9, 162/15 i 165 obręb Mosty i 236/2 Danowo                                      w miejscowości Mosty.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Len - Kruszywa Sp. z o.o. o wydanie decyzji                                                     o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz                              z  uzupełnieniem, które wpłynęło do tut. Organu dnia 18.12.2020r.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Goleniów.

Organem właściwym do wydania uzgodnienia w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska                   w Szczecinie oraz  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

            Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1,                          w terminie30-dniowym od daty podania tej informacji do publicznej wiadomości                               tj. (od 07.01.2021r. do 07.02.2021r.)  w godzinach od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku                     do piątku).

Postępowanie toczy się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pokój 206.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

 

Po upływie ustawowego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

 

 

 

 

 

Dzień podania do publicznej wiadomości 07.01.2021r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 04-01-2021 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 04-01-2021
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2021 14:16