Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

 Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że dnia 04.02.2021r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach   dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu produkcyjnego wraz    z wykonaniem infrastruktury technicznej na działce ewidencyjnej nr 4/15  na terenie zakładu LM Wind Blades Poland Sp. z o.o. położonego na działkach ewidencyjnych  nr 4/15 i 4/18 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski.

WPNS.6220.38.2020.JC                                                                                                                                                                                                                      Goleniów, dnia  12 lutego  2021r.
                                                                                                                        
    
    OBWIESZCZENIE
    
    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256ze ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia   3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2020, poz. 283  ze zm.), 

    podaje się stronom do wiadomości,

że dnia 04.02.2021r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach   dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu produkcyjnego wraz    z wykonaniem infrastruktury technicznej na działce ewidencyjnej nr 4/15  na terenie zakładu LM Wind Blades Poland Sp. z o.o. położonego na działkach ewidencyjnych  nr 4/15 i 4/18 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski.
W związku z powyższym informuje się, że:
?    dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Wydział Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w pokoju  nr 206 (I piętro tutejszego urzędu),w godzinach od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku  do piątku),
?    w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia można zapoznać się z jej  treścią oraz wnieść stosowne uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

Liczba stron w postępowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 10, w związku z tym, stosownie do art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji                 o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm ), stosuje się przepisy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm ), strony będą zawiadomione o decyzji i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie umieszczane w sposób zwyczajowo przyjęty.

Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, Plac Batorego 4,                                     70-207 Szczecin za pośrednictwem Burmistrza Gminy Goleniów, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni                     od dnia publicznego ogłoszenia.


Dzień publicznego ogłoszenia 12.02.2021r.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 12-02-2021 15:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 12-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Joanna Chilkiewicz 12-02-2021 15:53