Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wyłożenie do publicznego wgłądu projektu planu Goleniów obr. 1 i 6 ul.Wojska Polskiego - uchwała + prognoza środowiskowa

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 w związku  z   art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Uchwały Nr XLIII/524/18 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowa zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowa wraz z prognozą oddziaływana na środowisko, w dniach od 12 marca 2021 r. do dnia 09 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, w godz. od 7.00-15.00. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej www.goleniow.pl – miasto i gmina – zagospodarowanie przestrzenne – projekty planów miejscowych i studium do konsultacji społecznej. Wyjaśnienia do ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można również uzyskać telefonicznie pod numerem tel.  kontaktu – 91 46 98 232).

Osoby chcące zapoznać się z projektem planu wyłożonym do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu, proszone są o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie planowanej wizyty pod nr telefonu (0- 91) 46 98 232, (0- 91) 46 98 235. Interesanci wchodzący do Urzędu zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub w sposób dopuszczony przez Ministra Zdrowia oraz do dezynfekcji rąk.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2021 r. o godz. 15³º w sali sesyjnej, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej do Burmistrza Gminy Goleniów, na adres: Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugim@goleniow.pl, lub przez platformie ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r. Złożenie uwagi w formie pisemnej możliwe jest również podczas dyskusji publicznej. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Goleniowie, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Burmistrza Gminy Goleniów na adres na adres: Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugim@goleniow.pl, lub przez platformie ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r. Złożenie uwagi może być również w formie ustnej do protokołu.                                                                                          

 

 DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI LUB UWAGI DO MPZP

Administrator danych

Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.

Inspektor ochrony danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej od daty przekazania ich do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 11-03-2021 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-03-2021
Ostatnia aktualizacja: - 11-03-2021 13:46