Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierzawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 30 września 2021 r.

 

Data: 02.09.2021r.

 

 

B u r m i s t r z G m i n y

G o l e n i ó w

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

 

Przedmiotem przetargu są ogródki wyznaczone z część działki nr 53/8 i z części działki nr 54 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Goleniów przy ul. Grenadierów dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr SZ1O/00036003/1

i nr SZ1O/00051760/6

 

1.Część działki nr 53/8 i część działki nr 54 o łącznej pow. 425 m2 oznaczona na mapie jako
działka ogrodowa nr 5

Wywoławczy roczny czynsz wynosi: 89,25zł

Minimalne postąpienie wynosi: 5,00zł

Wadium wynosi: 20,00zł

1.Część działki nr 53/8 i część działki nr 54 o łącznej pow. 425 m2 oznaczona na mapie jako
działka ogrodowa nr 6

Wywoławczy roczny czynsz wynosi: 89,25zł

Minimalne postąpienie wynosi: 5,00zł

Wadium wynosi: 20,00zł

 

Przetarg odbędzie się 30.09.2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędzie Gminy i Miasta
w Goleniowie Plac Lotników 1 -
sala konferencyjna nr 124 ( I piętro, wejście „ B ” od strony Biura Rady Miejskiej (tj. wejście boczne z prawej strony budynku).

 

Wadium należy wnosić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1,

72-100 Goleniów lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. Nr 0610204795 0000 9802 0350 9361 w terminie przed rozpoczęciem przetargu z zaznaczeniem numeru działki ogrodowej.

 

Do przetargu dopuszczeni będą tylko oferenci, którzy wpłacili wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalenia listy licytantów. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej , przed rozpoczęciem przetargu dokument tożsamości.

 

Wejście na przetarg wyłącznie dla uczestników przetargu lub ich pełnomocników.

Uczestnicy, biorący udział w przetargu podlegają aktualnym ograniczeniom dotyczącym dezynfekcji rąk oraz ochrony ust i nosa za pomocą maseczki, zobowiązani są również do zachowania odstępu zgodnie z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego,

a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

 

Umowy dzierżawy na użytkowanie gruntu przeznaczonego pod ogródki zostaną zawarta na okres
do 3 lat.

Do wylicytowanego rocznego czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnie

z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy dzierżawy.

Roczny czynsz dzierżawny płatny jest z góry do końca pierwszego kwartału każdego roku trwania umowy.

Czynsz za wydzierżawiony grunt gminny będzie podwyższany z dniem 1 - go kwietnia każdego roku kalendarzowego o dodatni średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS.

 

Dodatkowe informacje o gruncie pod ogródki wyznaczone z działki nr 53/8 i nr 54, położonych
w obrębie nr 3 miasta Goleniów przy ul. Grenadierów zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, tel. 91 46-98-248, e-mail: geodezja@goleniow.pl, ugim@goleniow.pl

 

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż administratorem danych osobowych uczestników przetargu będzie Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzedzie Gminy i Miasta w Goleniowie możliwy będzie pod numerem tel. 91 46 98 293 lub e-mail: abi@goleniow.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Poprzez dokonanie wpłaty wadium uczestnik przetargu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Uczestnik przetargu ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 09-09-2021 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kaźmierczak 09-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Teresa Kaźmierczak 09-09-2021 09:37