Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o przystąpieniu do sporządzenia planu/zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obr. Łozienica, Podańsko, Modrzewie.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 w związku                z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania                            na środowisko (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską              w Goleniowie uchwał:

 

-  Nr XXXVII/465/21 z dnia 02 września 2021 r. i Nr XL/487/21 z dnia 27 października 2021 r.                     o przystąpieniu do sporządzenia kolejnych zmian w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującym teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica – Goleniowski Park Przemysłowy,

 (Teren objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym uchwalonym uchwałą Nr XXX/366/17   z dnia 26 kwietnia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 23 maja  2017 r., poz.  2363).

 

-  Nr XXXVII/466/21 z dnia 02 września 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Podańsko.

(Teren objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym uchwalonym uchwałą Nr XXVI/347/09 z dnia 25 lutego 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 29 maja 2009 r., Nr 19, poz. 783).

 

-  Nr XXIX/400/21 z dnia 24 lutego 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Modrzewie.

oraz

- o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektów planu/zmiany miejscowego planu gdzie wnioski mogą być składane w formach przewidzianych w art. 40 ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  w sposób podany jak poniżej.

 

      Uchwały z uzasadnieniem znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, pok. 206 i na stronie internetowej www.goleniow.pl - BIP –„ Uchwały Rady Miejskiej” lub „Zagospodarowanie przestrzenne”.

 

Wnioski należy składać na piśmie w formie papierowej do Burmistrza Gminy Goleniów, na adres: Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugim@goleniow.pl, lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy w terminie do dnia 13 grudnia 2021 r.

    

       

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacjami zawartymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (http://bip.goleniow.pl) w zakładce Ochrona Danych Osobowych.” oraz w siedzibie administratora. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel. 91- 4698293, e-mail: abi@goleniow.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 17-11-2021 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-11-2021
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2021 13:02