Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 9 grydnia 2021 r.

 

Data: 22.11.2021 r.

 

 

B u r m i s t r z G m i n y

G o l e n i ó w

 

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

 

Przedmiotem przetargu są stanowiska handlowe. Stanowiska przeznaczone są pod handel w okresie przedświątecznym i międzyświątecznym

tj. od 13.12.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

I. Stanowiska usytuowane na działce nr 14, położonej w obrębie nr 8 miasta Goleniów przy ul. Zielona Droga, przy targowisku „ Turzynek nad Iną „

 

1.Stanowisko nr 1 o pow. 25 m2

Wywoławczy czynsz wynosi: 450,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi: 10,00 zł

Wadium wynosi: 50,00 zł

Stanowisko nr 1 jest zlokalizowane na terenie nierównym - pochyłym.

 

2.Stanowisko nr 2 o pow. 25 m2

Wywoławczy czynsz wynosi: 450,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi: 10,00 zł

Wadium wynosi: 50,00 zł

 

3.Stanowisko nr 3 o pow. 25 m2

Wywoławczy czynsz wynosi: 450,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi: 10,00 zł

Wadium wynosi: 50,00 zł

 

II. Stanowisko usytuowane częściowo na działce nr 257/3 i częściowo na działce nr 257/34, położonych w obrębie nr 5 miasta Goleniów przy ul. Wł Jagiełły, przy sklepie Netto.

 

Stanowisko o pow. 24 m2

Wywoławczy czynsz wynosi: 450,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi: 10,00 zł

Wadium wynosi: 50,00 zł

 

III. Stanowisko usytuowane na działce nr 94/3, położonej w obrębie nr 8 miasta Goleniów przy ul. Dworcowa, przy galerii Mini Park.

 

Stanowisko o pow. 24 m2

Wywoławczy czynsz wynosi: 450,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi: 10,00 zł

Wadium wynosi: 50,00 zł

 

Lokalizację i kontury stanowisk przedstawiono na mapach stanowiących załącznik do ogłoszenia o przetargu.

 

 

Przetarg odbędzie się 09.12.2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1 - sala konferencyjna
nr 124 ( I piętro, wejście „ B ” od strony Biura Rady Miejskiej tj. wejście boczne z prawej strony budynku).

 

Wadium należy wnosić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1,

72-100 Goleniów lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. Nr 0610204795 0000 9802 0350 9361 w terminie przed rozpoczęciem przetargu z podaniem ulicy usytuowania stanowiska i zaznaczonym numerem stanowiska.

 

Do przetargu dopuszczeni będą tylko oferenci, którzy wpłacili wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalenia listy licytantów. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu dokument tożsamości.

 

Wejście na przetarg wyłącznie dla uczestników przetargu lub ich pełnomocników.

Uczestnicy, biorący udział w przetargu podlegają aktualnym ograniczeniom dotyczącym dezynfekcji rąk oraz ochrony ust i nosa za pomocą maseczki, zobowiązani są również do zachowania odstępu zgodnie z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

 

Umowy dzierżawy na użytkowanie gruntu pod poszczególne stanowiska handlowe, za czynsz dzierżawny ustalony w drodze licytacji zostaną zawarta na okres od 13.12.2021 r. do 31.12.2021 r.

Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy dzierżawy.

Czynsz dzierżawny płatny jest do 31.12.2021 r.

 

Dodatkowe informacje o stanowiskach handlowych zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, tel. 91 46-98-248, e-mail: geodezja@goleniow.pl, ugim@goleniow.pl

 

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż administratorem danych osobowych uczestników przetargu będzie Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzedzie Gminy i Miasta w Goleniowie możliwy będzie pod numerem tel. 91 46 98 293 lub e-mail: abi@goleniow.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Poprzez dokonanie wpłaty wadium uczestnik przetargu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Uczestnik przetargu ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

 

Z up. Burmistrza

 

Tomasz Banach

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 24-11-2021 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kaźmierczak 24-11-2021
Ostatnia aktualizacja: Teresa Kaźmierczak 24-11-2021 12:24