Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr LVI/659/22 w sprawie rozpatrzenia skargi radnego, na Burmistrza Gminy Goleniów, z dnia 19 września 2022 r. 2022-12-29 09:13
dokument Uchwała Nr LVI/658/22 sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. 2022-12-29 09:13
dokument Uchwała Nr LVI/657/22 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2022-12-29 09:12
dokument Uchwała Nr LVI/656/22 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2022. 2023-01-03 12:12
dokument Uchwała Nr LVI/655/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2022-2028. 2022-12-29 09:10
dokument Uchwała Nr LVI/654/22 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. 2022-12-29 09:09
dokument Uchwała Nr LVI/653/22 w sprawie przekazania do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie ponaglenia mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 01 grudnia 2022 r. 2022-12-30 10:59
dokument Uchwała Nr LVI/652/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej nazwy ulicy "Spokojna" w miejscowości Krępsko. 2022-12-29 09:06
dokument Uchwała Nr LVI/651/22 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Miastu Szczecin części zadań Gminy Goleniów z zakresu publicznego transportu zbiorowego. 2022-12-29 09:05
dokument Uchwała Nr LVI/650/22 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich. 2023-01-24 14:07
dokument Uchwała Nr LVI/649/22 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2023 - 2028. 2022-12-29 09:14
dokument Uchwała Nr LVI/648/22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2023 rok. 2022-12-29 09:01
dokument Uchwała Nr LV/647/22 w sprawie przekazania pisma mieszkańca Gminy Goleniów do Prokuratury Rejonowej w Goleniowie 2022-12-05 14:45
dokument Uchwała Nr LV/646/22 w sprawie przekazania wniosku z dnia 10 listopada 2022 r. Burmistrzowi Gminy Goleniów 2022-12-05 14:44
dokument Uchwała Nr LV/645/22 w sprawie przekazania petycji z dnia 08 listopada 2022 r. Burmistrzowi Gminy Goleniów 2022-12-05 14:43
dokument Uchwała Nr LV/644/22 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy Goleniów z dnia 27 września 2022 r. 2022-12-05 14:43
dokument Uchwała Nr LV/643/22 w sprawie rozpatrzenia petycji 2022-12-05 14:42
dokument Uchwała Nr LV/642/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 lipca 2022 r. 2022-12-05 14:42
dokument Uchwała Nr LV/641/22 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Rurzyca 2022-12-05 14:41
dokument Uchwała Nr LV/640/22 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2022 2022-12-05 14:40
dokument Uchwała Nr LV/639/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2022-2028 2022-12-05 14:40
dokument Uchwała Nr LV/638/22 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. 2022-12-05 14:39
dokument Uchwała Nr LV/637/22 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców 2022-12-05 14:38
dokument Uchwała Nr LV/636/22 w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 2022-12-05 14:37
dokument Uchwała Nr LV/635/22 w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych 2022-12-05 14:37
dokument Uchwała Nr LV/634/22 w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów na lata 2023 - 2026" 2022-12-05 14:36
dokument Uchwała Nr LIV/633/22 w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Goleniowie stanowiska wobec ogłoszonej przez Burmistrza reorganizacji sieci publicznych przedszkoli niebędących przedszkolami specjalnymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów 2022-11-02 09:25
dokument Uchwała Nr LIV/632/22 współpracy z Lotos Paliwa sp. z o.o. 2022-11-02 09:24
dokument Uchwała Nr LIV/631/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2022-2028 2022-11-02 09:23
dokument Uchwała Nr LIV/630/22 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. 2022-11-02 09:22
dokument Uchwała Nr LIV/629/22 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Inina 2022-11-02 09:21
dokument Uchwała Nr LIV/628/22 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć 2022-11-02 09:20
dokument Uchwała Nr LIV/627/22 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu osiedla mieszkaniowego "Nad Potokiem" obręb Ciechno 2022-11-02 09:19
dokument Uchwała Nr LIV/626/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/507/21 z dnia 24 listopada 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu lotniska w Goleniowie 2022-11-02 09:18
dokument Uchwała Nr LIV/625/22 w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Goleniów 2022-11-02 09:17
dokument Uchwała Nr LIV/624/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/151/19 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 2022-11-02 09:16
dokument Uchwała Nr LIII/623/22 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli niebędących przedszkolami publicznymi oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Goleniów. 2022-11-29 11:57
dokument Uchwała Nr LII/622/22 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie w związku z realizacją poprawy efektywności energetycznej 2022-10-04 13:32
dokument Uchwała Nr LII/621/22 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie w związku z realizacją poprawy efektywności energetycznej 2022-10-04 13:31
dokument Uchwała Nr LII/620/22 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Goleniowskiego Klastra Energii Odnawialnej 2022-10-04 13:31
dokument Uchwała Nr LII/619/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 lipca 2022 r. 2022-10-04 13:30
dokument Uchwała Nr LII/618/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów 2022-10-04 13:29
dokument Uchwała Nr LII/617/22 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2022-10-04 13:29
dokument Uchwała Nr LII/616/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2022-2028 2022-10-04 13:28
dokument Uchwała Nr LII/615/22 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. 2022-10-04 13:27
dokument Uchwała Nr LII/614/22 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu płacowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 2022-10-04 13:27
dokument Uchwała Nr LII/613/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich 2022-10-04 13:26
dokument Uchwała Nr LII/612/22 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Miastu Szczecin części zadań Gminy Goleniów z zakresu publicznego transportu zbiorowego 2022-10-04 13:25
dokument Uchwała Nr LI/611/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie w związku z realizacją budowy budynków mieszkalnych przy ulicy Stargardzkiej/Wytwórczej w Goleniowie I i II etap 2022-09-07 07:36
dokument Uchwała Nr LI/610/22 w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIX/234/20 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Goleniów na lata 2020 -2025" 2022-09-06 10:40
dokument Uchwała Nr LI/609/22 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia uchwały intencyjnej 2022-09-06 10:39
dokument Uchwała Nr LI/608/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/480/18 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2022-09-06 10:38
dokument Uchwała Nr LI/607/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2022-2028 2022-09-06 10:38
dokument Uchwała Nr LI/606/22 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. 2022-09-06 10:36
dokument Uchwała Nr LI/605/22 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. 2022-09-06 10:36
dokument Uchwała Nr LI/604/22 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. 2022-09-06 10:35
dokument Uchwała Nr LI/603/22 w sprawie wyrażenia opinii do projektowanych obszarów ochrony siedliskowej, mających status obszarów sieci Natura 2000, oznaczonych kodem PLH320004 Dolina Iny oraz PLH320018 Ujście Odry i Zalew Szczeciński, położonych w granicach administracyjnych Gminy Goleniów 2022-09-06 10:34
dokument Uchwała Nr LI/602/22 w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy "Radosna" w miejscowości Podańsko 2022-09-06 10:33
dokument Uchwała Nr LI/601/22 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2022-09-06 10:32
dokument Uchwała Nr L/600/22 w sprawie przekazania skargi z dnia 15 czerwca 2022 r. 2022-08-10 11:00
dokument Uchwała Nr L/599/22 w sprawie przekazania wniosku mieszkańca Gminy Goleniów 2022-08-10 10:59
dokument Uchwała Nr L/598/22 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego uchwały Nr XII/61/2022 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI 2022-08-10 10:58
dokument Uchwała Nr L/597/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów za 2021 rok 2022-08-10 10:57
dokument Uchwała Nr L/596/22 w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy Goleniów wotum zaufania 2022-08-10 10:56
dokument Uchwała Nr XLIX/595/22 w sprawie nadania urzędowych nazw ulic "Bajkowa" i ,"Szafirowa" w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Goleniów 2022-07-05 14:21
dokument Uchwała Nr XLIX/594/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/480/18 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2022-11-29 11:58
dokument Uchwała Nr XLIX/593/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację inwestycji pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Blue Velo etap II" 2022-07-05 14:20
dokument Uchwała Nr XLIX/592/22 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie w związku z realizacją budowy budynków mieszkalnych przy ulicy Stargardzkiej/Wytwórczej w Goleniowie I i II etap 2022-07-05 14:19
dokument Uchwała Nr XLIX/591/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2022-2028 2022-07-05 14:18
dokument Uchwała Nr XLIX/590/22 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. 2022-07-05 14:15
dokument Uchwała Nr XLIX/589/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Goleniów na rok szkolny 2022/2023 2022-07-05 14:14
dokument Uchwała Nr XLIX/588/22 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli 2022-07-05 14:14
dokument Uchwała Nr XLIX/587/22 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów 2022-07-05 14:13
dokument Uchwała Nr XLIX/586/22 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łozienicy, przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej 2022-07-05 14:12
dokument Uchwała Nr XLIX/585/22 w sprawie nadania urzędowych nazw ulic "Skowronkowa" i ,"Kanarkowa" w miejscowości Kliniska Wielkie 2022-07-05 14:11
dokument Uchwała Nr XLIX/584/22 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu położonego przy ul. Bohaterów Warszawy w Goleniowie 2022-07-05 14:10
dokument Uchwała Nr XLIX/583/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Nowogardzkiej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Goleniowa 2022-07-05 14:09
dokument Uchwała Nr XLIX/582/22 w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Goleniowie stanowiska w sprawie wygospodarowania w budżecie Gminy Goleniów środków finansowych na zwiększenie dotacji udzielanych placówkom przedszkolnym, dla których Organem Prowadzącym nie jest Gmina Goleniów, do poziomu z początku roku 2021, z wyrównaniem od początku roku 2022 2022-07-05 14:08
dokument Uchwała Nr XLVIII/581/22 w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert 2022-05-27 12:59
dokument Uchwała Nr XLVIII/580/22 w sprawie przekazania skargi z dnia 26 kwietnia 2022 r. 2022-05-27 12:58
dokument Uchwała Nr XLVIII/579/22 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 lutego 2022 r. na Burmistrza Gminy Goleniów 2022-05-27 12:57
dokument Uchwała Nr XLVII/578/22 w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 września 2021 r. na działania Burmistrza Gminy Goleniów 2022-04-29 11:08
dokument Uchwała Nr XLVII/577/22 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 marca 2021 r. na Burmistrza Gminy Goleniów 2022-04-29 11:07
dokument Uchwała Nr XLVII/576/22 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 08 kwietnia 2021 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Goleniowie 2022-04-29 11:07
dokument Uchwała Nr XLVII/575/22 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 marca 2021 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Goleniowie 2022-04-29 11:06
dokument Uchwała Nr XLVII/574/22 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 marca 2021 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Goleniowie 2022-04-29 11:05
dokument Uchwała Nr XLVII/573/22 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 marca 2021 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Goleniowie 2022-04-29 11:05
dokument Uchwała Nr XLVII/572/22 w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Gminy Goleniów o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Spółce - Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie - w związku z inwestycją spółki przy ul. Stargardzkiej/Wytwórczej II etap 2022-04-29 11:04
dokument Uchwała Nr XLVII/571/22 w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Gminy Goleniów o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Spółce - Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie - w związku z inwestycją spółki przy ul. Stargardzkiej/Wytwórczej I etap. 2022-04-29 11:03
dokument Uchwała Nr XLVII/570/22 zmiany uchwały zmiany uchwały Nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w 2019 r. 2022-04-29 11:02
dokument Uchwała Nr XLVII/569/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/108/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w roku 2011 2022-04-29 11:01
dokument Uchwała Nr XLVII/568/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/453/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w roku 2010 2022-04-29 11:00
dokument Uchwała Nr XLVII/567/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2022 - 2028 2022-04-29 10:59
dokument Uchwały Nr XLVII/566/22 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. 2022-04-29 10:58
katalog Uchwała Nr XLVII/565/22 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/202/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie" oraz realizację inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin" - KATALOG -
dokument Uchwała Nr XLVII/564/22 w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego wykonania zadania inwestycyjnego 2022-04-29 10:55
dokument Uchwała Nr XLVII/563/22 w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego wykonania zadania inwestycyjnego 2022-04-29 10:54
dokument Uchwała Nr XLVII/562/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta Goleniowa do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 2022-04-29 10:53
dokument Uchwała Nr XLVII/561/22 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Goleniów oraz określenia sezonu kąpielowego 2022-04-29 10:52
dokument Uchwała Nr XLVII/560/22 w sprawie nadania urzędowych nazw ulic "Koralowa" i "Szafirowa" w miejscowości Kliniska Wielkie 2022-04-29 10:52
dokument Uchwała Nr XLVII/559/22 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica - Goleniowski Park Przemysłowy 2022-04-29 10:50
dokument Uchwała Nr XLVII/558/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 2022-04-29 10:49
dokument Uchwała Nr XLVII/557/22 w sprawie przyjęcia programu osłonowego w związku z przystąpieniem Gminy Goleniów do realizacji Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 2022-04-29 10:48
dokument Uchwała Nr XLVII/556/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przejęcia do realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Innym Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Goleniów na 2022 rok" 2022-04-29 10:47
dokument Uchwała Nr XLVI/555/22 w sprawie udzielenia pomocy Gminie Sławuta na terenie Ukrainy 2022-04-05 10:42
dokument Uchwała Nr XLVI/554/22 w sprawie udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy 2022-04-05 10:41
dokument Uchwała Nr XLVI/553/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2022-2028 2022-04-05 10:41
dokument Uchwała Nr XLVI/552/22 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. 2022-04-05 10:40
dokument Uchwała Nr XLVI/551/22 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. 2022-04-05 10:40
dokument Uchwała Nr XLVI/550/22 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów na 2022 rok 2022-04-05 10:39
dokument Uchwała Nr XLVI/549/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/542/22 z dnia 23 lutego 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Łozienica 2022-04-05 10:38
dokument Uchwała Nr XLVI/548/22 w sprawie współpracy Gminy Goleniów z miastem Sławuta w obwodzie chmielnickim w Ukrainie 2022-04-05 10:38
dokument Uchwała Nr XLVI/547/22 w sprawie wsparcia Ukrainy 2022-04-05 10:37
dokument Uchwała Nr XLV/546/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2022-03-02 13:34
dokument Uchwała Nr XLV/545/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2022-2028 2022-03-02 13:33
dokument Uchwała Nr XLV/544/22 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. 2022-03-02 13:32
dokument Uchwała Nr XLV/543/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich 2022-03-02 13:32
dokument Uchwała Nr XLV/542/22 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Łozienica 2022-03-02 13:31
dokument Uchwała Nr XLIV/541/22 w sprawie przekazania skargi z dnia 15 listopada 2021 r. Burmistrzowi Gminy Goleniów. 2022-01-31 15:01
dokument Uchwała Nr XLIV/540/22 w sprawie przekazania skargi z dnia 06 listopada 2021 r. Burmistrzowi Gminy Goleniów. 2022-01-31 15:00
dokument Uchwała Nr XLIV/539/22 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia pisma mieszkańca z dnia 21 października 2021 r. 2022-01-31 14:59
dokument Uchwała Nr XLIV/538/22 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goleniowie na 2022 rok. 2022-01-31 14:58
dokument Uchwała Nr XLIV/537/22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2022-01-31 14:57
dokument Uchwała Nr XLIV/536/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2022-2028. 2022-01-31 14:56
dokument Uchwała Nr XLIV/535/22 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. 2022-02-07 12:18
dokument Uchwała Nr XLIV/534/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania polegającego na pokryciu wypłacanej Operatorowi rekompensaty. 2022-01-31 14:53
dokument Uchwała Nr XLIV/533/22 w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Goleniów z Gminą Miasto Szczecin w zakresie przyjmowania bezdomnych psów z terenu Gminy Goleniów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin. 2022-01-31 14:52
dokument Uchwała Nr XLIV/532/21 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2022-01-31 14:49
dokument Uchwała Nr XLIV/531/22 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 w Gminie Goleniów wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021. 2022-01-31 14:47
dokument XLIV/530/22 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Innym Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Goleniów na 2022 rok. 2022-01-31 14:46