Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego/zmian Żółwia Błoć,Inina,Ciechno,lotnisko

      Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 w związku  z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Goleniowie uchwał:

-  uchwała Nr LIV/628/22 z dnia 26 października 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu położonego    w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć,

 

-  uchwała Nr LIV/629/22 z dnia 26 października 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu położonego    w obrębie geodezyjnym Inina,

 

 -  uchwała Nr LIV/626/22 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/507/21 z dnia 24 listopada 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu lotniska w Goleniowie,

 

-  uchwała Nr LIV/627/22 z dnia 26 października 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu osiedla mieszkaniowego „Nad Potokiem” obręb Ciechno.

 

oraz

- o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektów miejscowych planów gdzie wnioski mogą być składane w formach przewidzianych w art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w sposób podany jak poniżej.

Wnioski należy składać na piśmie w formie papierowej do Burmistrza Gminy Goleniów, na adres: Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugim@goleniow.pl, lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek  dotyczy, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.

        Uchwały z uzasadnieniem znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, pok. 206 i na stronie internetowej www.goleniow.pl - BIP –„Uchwały Rady Miejskiej” lub „Zagospodarowanie przestrzenne”.

          

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (http://bip.goleniow.pl) w zakładce Ochrona Danych Osobowych.” oraz siedzibie administratora. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel. 91- 4698293, e-mail: abi@goleniow.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 07-12-2022 13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Milewska 07-12-2022
Ostatnia aktualizacja: - 07-12-2022 13:18