Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łozienica (działki dotychczas nie objęte planem).

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 w związku z   art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Łozienica wraz  z prognozą oddziaływana na środowisko.

 

WYŁOŻENIE odbędzie się w dniach od 14 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, w godz. od 7.30-15.30 oraz  na stronie internetowej www.goleniow.pl – miasto i gmina – zagospodarowanie przestrzenne – projekty planów miejscowych i studium do konsultacji społecznej i na BIP –zagospodarowanie przestrzenne.

Wyjaśnienia do ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można również uzyskać telefonicznie pod numerem tel. do kontaktu – 91 46 98 232.

Osoby chcące zapoznać się z projektem planu wyłożonego do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu, proszone są o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie planowanej wizyty pod nr telefonu (0- 91) 46 98 232, (0- 91) 46 98 235.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się:

-  w dniu 23 lutego 2023 r. o godz. 15³º w sali sesyjnej, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów. 

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej do Burmistrza Gminy Goleniów, na adres: Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugim@goleniow.pl, lub przez platformie ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 kwietnia 2023 r. Złożenie uwagi w formie pisemnej możliwe jest również podczas dyskusji publicznej. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Goleniowie, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Burmistrza Gminy Goleniów na adres: Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugim@goleniow.pl, lub przez platformie ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 kwietnia   2023 r. Złożenie uwagi może być również w formie ustnej do protokołu.   

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Gminy Goleniów.                                                                                       

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (http://bip.goleniow.pl) w zakładce Ochrona Danych Osobowych.”

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 13-02-2023 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Milewska 13-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Milewska 13-02-2023 08:54