Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Goleniów o przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości gminnej na dzień 29 października 2012r.


Goleniów, dnia 2012.09.25

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

Obręb nr 3 miasta Goleniowa przy ulicy Jana III Sobieskiego

Nieruchomość nie zabudowana znajdująca się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

- działka nr 195/1 o powierzchni 88m2, dla której założono Księgę Wieczystą na wniosek zawarty w akcie notarialnym Rep. A. nr 3045/2012 z dnia 21 września 2012r.

Cena wywoławcza: 9.729,56zł

Nieruchomość ze względu na zbyt małą powierzchnię nie spełnia parametrów samodzielnej nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę, a tym samym nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, co jest uzasadnieniem wyboru formy przetargu.

Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony zostanie dla właścicieli i użytkowników wieczystych przyległych nieruchomości.

Niwelacja i uprzątnięcie terenu działki na koszt Nabywcy. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej

Nieruchomość nie jest obciążona , ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2012r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1 , sala nr 019 (niski parter).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny przedłożyć aktualne dokumenty potwierdzające prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego przyległych nieruchomości wraz z dowodem uiszczenia wadium, w terminie do dnia 18 października 2012r., w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, pokój 010., e-mail: geodezja@goleniow.pl.

Wadium należy wnosić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w Banku PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona po sprawdzeniu dowodów potwierdzających spełnienie warunków, na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, nie później niż w dniu

22 października 2012r.

Wadium oferenta , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentem zostanie zwrócone w całości .

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pokój 010 , tel. 46-98-244, 46-98-243.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 02-10-2012 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 25-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 02-10-2012 10:57