Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szczecińskiej, Matejki, Nadrzecznej

OBWIESZCZENIE

 

                 Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały  Nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 09 marca 2011 r., a także art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235  z późniejszymi zmianami),

            zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szczecińskiej, Matejki, Nadrzecznej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Goleniowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko obejmującego teren objęty projektem planu miejscowegow dniach:

 

od 17 lutego 2014 r. do 18 marca 2014r.

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  w Goleniowie, Plac Lotników 1 w pok. nr 206  w godz. od 8ºº do15ºº.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 marca 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie  w sali konferencyjnej o godz. 15ºº.

 

           Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu czy prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi do wyłożonych dokumentów.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokółu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej: e-mail: ugim@goleniow.pl do Burmistrza Gminy Goleniów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 kwietnia 2014 r.

 

 

 

                                             Informacja telefoniczna: 91 46 98 232

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 07-02-2014 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Milewska 07-02-2014
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2014 10:43