Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr III/9/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej 2015-01-15 15:15
dokument Uchwała Nr III/8/14 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2014 2015-01-15 15:15
dokument Uchwała Nr III/7/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2014-2026 2015-01-15 15:14
dokument Uchwała Nr III/6/14 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2015-01-15 15:14
dokument Uchwała Nr II/5/14 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej 2015-01-15 15:14
dokument Uchwała Nr II/4/14 w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej 2015-01-15 15:14
dokument Uchwała Nr II/3/14 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Goleniowie oraz ustalenia przedmiotu ich działania 2015-01-15 15:14
dokument Uchwała Nr II/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Goleniowie 2015-01-15 15:13
dokument Uchwała Nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie 2015-01-15 15:13
dokument Uchwała Nr L/576/14 w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2015 rok" 2015-01-15 15:11
dokument Uchwała Nr L/575/14 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2015-01-15 15:09
dokument Uchwała Nr L/574/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren działki nr 34/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Łozienica 2015-01-15 15:09
dokument Uchwała Nr L/573/14 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goleniów 2015-01-15 15:08
dokument Uchwała Nr L/572/14 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 2015-01-15 15:08
dokument Uchwała Nr L/571/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2014 rok" 2015-01-15 15:08
dokument Uchwała Nr L/570/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowisk miejskich położonych w Goleniowie 2015-01-15 15:07
dokument Uchwała Nr L/569/14 w sprawie opłaty targowej 2015-01-15 15:07
dokument Uchwała Nr L/568/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 2015-01-15 15:07
dokument Uchwała Nr L/567/14 w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów w roku 2015 2015-01-15 15:07
dokument Uchwała Nr L/566/14 w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2015 2015-01-15 15:07
dokument Uchwała Nr L/565/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2014-2026 2015-01-15 15:06
dokument Uchwała Nr L/564/14 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2015-01-15 15:05
dokument Uchwała Nr XLIX/563/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Goleniów 2015-01-15 15:05
dokument Uchwała Nr XLIX/562/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej informacji o rodzajach alarmów i sygnałach alarmowych 2015-01-15 15:05
dokument Uchwała Nr XLIX/561/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej niewykonania wniosku odnośnie ustawy o ochronie zwierząt 2015-01-15 15:05
dokument Uchwała Nr XLIX/560/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej niewykonania wniosku z 27 czerwca 2012 r. 2015-01-15 15:04
dokument Uchwała Nr XLIX/559/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej ochrony środowiska 2015-01-15 15:04
dokument Uchwała Nr XLIX/558/14 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2015-01-15 15:03
dokument Uchwała Nr XLIX/557/14 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2015-01-15 15:03
dokument Uchwała Nr XLIX/556/14 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania Gminy Goleniów 2015-01-15 15:03
dokument Uchwała Nr XLIX/555/14 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2015-01-15 15:02
dokument Uchwała Nr XLIX/554/14 w sprawie zwolnienia budynków i budowli od podatku od nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji w ramach pomocy de minimis 2015-01-15 15:02
dokument Uchwała Nr XLIX/553/14 w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w 2014 r. 2015-01-15 15:02
dokument Uchwała Nr XLIX/552/14 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 2020-01-24 11:45
dokument Uchwała Nr XLIX/551/14 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. 2015-01-15 15:01
dokument Uchwała Nr XLIX/550/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2014-2026 2015-01-15 15:01
dokument Uchwała Nr XLIX/549/14 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2015-01-15 15:01
dokument Uchwała Nr XLVIII/548/14 o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg 2015-01-15 14:59
dokument Uchwała Nr XLVIII/547/14 w sprawie wskazówek do opracowania projektu budżetu Gminy Goleniów na rok 2015 2015-01-15 14:58
dokument Uchwała Nr XLVIII/546/14 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn: "Torfowisko mszarne Jankowo" 2015-01-15 14:58
dokument Uchwała Nr XLVIII/545/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Żółwia Błoć 2015-01-15 14:58
dokument Uchwała Nr XLVIII/544/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Lubczyna 2015-01-15 14:58
dokument Uchwała Nr XLVIII/543/14 zmieniająca Uchwałę Nr XI/81/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Goleniowie z dnia 15 grudnia 1989 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom we wsi Załom 2015-01-15 14:57
dokument Uchwała Nr XLVIII/542/14 w sprawie nadania nazw ulicom: Sasanki i Leszczynowa we wsi Rurzyca 2015-01-15 14:57
dokument Uchwała Nr XLVIII/541/14 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Goleniów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2015-01-15 14:57
dokument Uchwała Nr XLVIII/540/14 w sprawie Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2015-01-15 14:57
dokument Uchwała Nr XLVIII/539/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2014-2026 2015-01-15 14:56
dokument Uchwała Nr XLVIII/538/14 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2015-01-15 14:56
dokument Uchwała Nr XLVII/537/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2014-2026 2015-01-15 14:56
dokument Uchwała Nr XLVI/536/14 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej inwestycji na targowisku miejskim w Goleniowie 2015-01-15 14:55
dokument Uchwała Nr XLVI/535/14 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej dotacji na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i schroniska dla osób bezdomnych przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Grodnica" w Kliniskach Wielkich 2015-01-15 14:55
dokument Uchwała Nr XLVI/534/14 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nadwyżki pieniędzy uzyskanej przez gminę od mieszkańców w ramach opłat za odpady komunalne 2015-01-15 14:55
dokument Uchwała Nr XLVI/533/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szczecińskiej, Matejki, Nadrzecznej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Goleniowa 2015-01-15 14:53
dokument Uchwała Nr XLVI/532/14 zmieniająca Uchwałę Nr XIX/221/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy i zmiany nazwy ulicy w obrębie 1 miasta Goleniów 2015-01-15 14:53
dokument Uchwała Nr XLVI/531/14 w sprawie nadania nazw ulicom: Skryta, Odległa, Zaciszna i Bukowa we wsi Rurzyca 2015-01-15 14:50
dokument Uchwała Nr XLVI/530/14 zmieniająca Uchwałę Nr LIV/486/02 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 września 2002r. w sprawie nadania nazw ulicom w Rurzycy 2015-01-15 14:50
dokument Uchwała Nr XLVI/529/14 w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2015-01-15 14:49
dokument Uchwała Nr XLVI/528/14 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności na nieruchomościach położonych w Goleniowie, przejmowanych od Polskich Kolei Państwowych S.A. 2015-01-15 14:49
dokument Uchwała Nr XLVI/527/14 w sprawie przyjęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej pn. "Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów" 2015-01-15 14:49
dokument Uchwała Nr XLVI/526/14 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Goleniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2015-01-15 14:49
dokument Uchwała Nr XLVI/525/14 o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg 2020-01-24 11:45
dokument Uchwała Nr XLVI/524/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2014-2026 2015-01-15 14:48
dokument Uchwała Nr XLVI/523/14 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2015-01-15 14:45
dokument Uchwała Nr XLVI/522/14 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 2015-01-15 14:45
dokument Uchwała Nr XLVI/521/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów w roku 2013 2015-01-15 14:45
dokument Uchwała Nr XLV/520/14 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie cen biletów za przejazdy środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Goleniów 2015-01-15 14:44
dokument Uchwała Nr XLV/519/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej 2015-01-15 14:44
dokument Uchwała Nr XLV/518/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej 2015-01-15 14:44
dokument Uchwała Nr XLV/517/14 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej niewykonywania przez Burmistrza Gminy zadań w zakresie obrony cywilnej na terenie Goleniowa 2015-01-15 14:43
dokument Uchwała Nr XLV/516/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy dotyczącej niewykonania uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie 2015-01-15 14:43
dokument Uchwała Nr XLV/515/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie kontroli przeprowadzonej w Niepublicznym Żłobku "Stokrotka" w Goleniowie 2015-01-15 14:43
dokument Uchwała Nr XLV/514/14 o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania 2015-01-15 14:43
dokument Uchwała Nr XLV/513/14 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2015-01-15 14:42
dokument Uchwała Nr XLV/512/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2014-2026 2015-01-15 14:42
dokument Uchwała Nr XLV/511/14 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2015-01-15 14:42
dokument Uchwała Nr XLIV/510/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Goleniowskiego Domu Kultury za rok 2013 2015-01-15 14:41
dokument Uchwała Nr XLIV/509/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie za rok 2013 2015-01-15 14:41
dokument Uchwała Nr XLIV/508/14 wyrażająca opinię w sprawie zmiany granicy gminy Goleniów 2015-01-15 14:41
dokument Uchwała Nr XLIV/507/14 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Łozienica 2015-01-15 14:40
dokument Uchwała Nr XLIV/506/14 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy Stargardzkiej, przeznaczonej pod realizację urządzeń infrastruktury technicznej 2015-01-15 14:40
dokument Uchwała Nr XLIV/505/14 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2014 na terenie Gminy Goleniów 2015-01-15 14:40
dokument Uchwała Nr XLIV/504/14 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2020-01-24 11:44
dokument Uchwała Nr XLIV/503/14 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2015-01-15 14:40
dokument Uchwała Nr XLIV/502/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2014-2026 2015-01-15 14:39
dokument Uchwała Nr XLIV/501/14 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2015-01-15 14:39
dokument Uchwała Nr XLIII/500/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej niewykonywania uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie 2015-01-15 14:39
dokument Uchwała Nr XLIII/499/14 w sprawie przystąpienia Gminy Goleniów do Stowarzyszenia Związku Portów Jachtowych - Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego 2015-01-15 14:38
dokument Uchwała Nr XLIII/498/14 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2015-01-15 14:38
dokument Uchwała Nr XLIII/497/14 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania Gminy Goleniów 2015-01-15 14:38
dokument Uchwała Nr XLIII/496/14 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów na 2014 rok 2015-01-15 14:38
dokument Uchwała Nr XLIII/495/14 w sprawie udzielania dotacji na remont kościoła p.w. św. Katarzyny w Goleniowie 2015-01-15 14:37
dokument Uchwała Nr XLIII/494/14 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa i wyznaczenia inkasenta 2015-01-15 14:37
dokument Uchwała Nr XLIII/493/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2014-2026 2015-01-15 14:37
dokument Uchwała Nr XLIII/492/14 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2015-01-15 14:37
dokument Uchwała Nr XLII/491/14 w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Goleniowie 2015-01-15 14:36
dokument Uchwała Nr XLII/490/14 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Nowogard w kosztach jego utrzymania 2015-01-15 14:36
dokument Uchwała Nr XLII/489/14 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Goleniów na lata 2014-2023 2015-01-15 14:36
dokument Uchwała Nr XLII/488/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2015-01-15 14:36
dokument Uchwała Nr XLII/487/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2014-2026 2015-01-15 14:35
dokument Uchwała Nr XLII/486/14 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2015-01-15 14:35
dokument Uchwała Nr XLI/485/14 w sprawie podstawowej tematyki sesji Rady Miejskiej na 2014 r. 2015-01-15 14:35
dokument Uchwała Nr XLI/484/14 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów 2015-01-15 14:34
dokument Uchwała Nr XLI/483/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Łozienica 2015-01-15 14:34
dokument Uchwała Nr XLI/482/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Czarna Łąka 2015-01-15 14:33
dokument Uchwała Nr XLI/481/14 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Przybiernów w kosztach jego utrzymania 2015-01-15 14:33
dokument Uchwała Nr XLI/480/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia nieruchomości położonych w Mostach, Lubczynie, Krępsku z tym samym podmiotem na kolejny okres 2015-01-15 14:33
dokument Uchwała Nr XLI/479/14 w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goleniów 2015-01-15 14:32
dokument Uchwała Nr XLI/478/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 2015-01-15 14:32
dokument Uchwała Nr XLI/477/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2014 rok" 2015-01-15 14:32
dokument Uchwała Nr XLI/476/14 w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2014 dla Stowarzyszenia Społeczno Edukacyjno Kulturalnego Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wood & Brass Band 2020-01-24 11:43
dokument Uchwała Nr XLI/475/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2014-2026 2015-01-15 14:31
dokument Uchwała Nr XLI/474/14 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2015-01-15 14:31
dokument Uchwała Nr XLI/473/14 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Goleniowie 2015-01-15 14:30