Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXVI/472/09 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2010 r. 2017-01-13 13:10
dokument Uchwała Nr XXXVI/471/09 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej niewykonywania uchwał Rady Miejskiej przez Burmistrza Goleniowa 2017-01-13 13:09
dokument uchwała Nr XXXVI/470/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Tarnówko 2017-01-13 13:05
dokument Uchwała Nr XXXVI/469/09 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza zmierzających do zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług 2017-01-13 12:49
dokument Uchwała Nr XXXI/468/09 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty skarbowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-01-13 12:47
dokument Uchwała Nr XXXVI/467/09 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2009 2017-01-13 12:46
dokument Uchwała Nr XXXVI/466/09 w sprawie zmian budżetu gminyna 2009 r. 2017-01-13 12:45
dokument Uchwała Nr XXXVI/465/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2010 rok 2017-01-13 12:44
dokument Uchwała Nr XXXV/464/09 sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czarna Łąka 2017-01-13 12:40
dokument Uchwała Nr XXXV/463/09 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Załom 2017-01-13 12:39
dokument Uchwała Nr XXXV/462/09 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2017-01-13 12:38
dokument Uchwała Nr XXXV/461/09 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Goleniów 2017-01-13 12:37
dokument Uchwała Nr XXXV/460/09 w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów 2017-10-20 09:27
dokument Uchwała Nr XXXV/459/09 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Goleniów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 2017-01-13 12:30
dokument Uchwała Nr XXXV/458/09 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publicznez Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 ?Tęczowa Kraina? w Goleniowie celemprzekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Publicznez Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 "Tęczowa Kraina" w Goleniowie 2017-01-13 12:29
dokument Uchwała Nr XXXV/457/09 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne Nr 2 im. WandyChotomskiej w Goleniowie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwiePrzedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Goleniowie 2017-01-13 12:27
dokument Uchwała Nr XXXV/456/09 w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 2017-01-13 12:25
dokument Uchwała Nr XXXV/455/09 w sprawie Programu Współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 2017-01-13 12:23
dokument Uchwała Nr XXXV/454/09 w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów na 2010 rok" 2017-01-13 12:22
dokument Uchwała Nr XXXV/453/09 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku 2017-01-13 12:21
dokument Uchwała Nr XXXV/452/09 w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. 2017-01-13 12:19
dokument Uchwała Nr XXXIV/451/09 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publicznez Oddz. Integracyjnymi Nr 6 im. Tęczowa Kraina w Goleniowie celem przekształcenia gow jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Publicznez Oddz. Integracyjnymi Nr 6 im. Tęczowa Kraina w Goleniowie 2017-01-13 12:18
dokument Uchwała Nr XXXIV/450/09 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne Nr 5 2017-01-12 15:19
dokument Uchwała Nr XXXIV/449/09 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne Nr 4 2017-01-12 15:18
dokument Uchwała Nr XXXIV/448/09 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Goleniowie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Goleniowie 2017-01-12 15:14
dokument Uchwała Nr XXXIV/447/09 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne Nr 1 w Goleniowie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Publiczne Nr 1 w Goleniowie 2017-01-12 15:12
dokument Uchwała Nr XXXIV/446/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 2017-01-12 15:07
dokument Uchwała Nr XXXIV/445/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choszczno 2017-01-12 15:06
dokument Uchwała Nr XXXIV/444/09 w sprawie likwidacji rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Goleniów 2017-01-12 15:05
dokument Uchwała Nr XXXIV/443/09 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2017-01-12 15:02
dokument Uchwała Nr XXXIV/442/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski 2017-01-12 15:01
dokument Uchwała Nr XXXIV/441/09 w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów w roku 2010 2017-01-12 14:59
dokument Uchwała Nr XXXIV/440/09 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 2017-01-12 14:58
dokument Uchwała Nr XXXIV/439/09 w sprawie opłaty targowej 2017-01-12 14:57
dokument Uchwała Nr XXXIV/438/09 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. 2017-01-12 14:56
dokument Uchwała Nr XXXIV/437/09 w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. 2017-01-12 14:55
dokument Uchwała Nr XXXIII/436/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Goleniowa w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa 2017-01-12 14:54
dokument Uchwała Nr XXXIII/435/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej 2017-01-12 14:53
dokument Uchwała Nr XXXIII/434/09 w sprawie zmian w Statucie Gminy Goleniów 2017-01-12 14:52
dokument Uchwała Nr XXXIII/433/09 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Lubczyna 2017-01-12 14:51
dokument Uchwała Nr XXXIII/432/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegogminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Żółwia Błoć ? rejon węzła drogowego 2017-01-12 14:50
dokument Uchwała Nr XXXIII/431/09 w sprawie wskazówek do opracowania projektu budżetu Gminy Goleniów na rok 2010 2017-01-12 14:48
dokument Uchwała Nr XXXIII/430/09 w sprawie udzielenia poręczenia cywilnego tytułem zabezpieczenia kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Goleniowie 2017-01-12 14:47
dokument Uchwała Nr XXXIII/429/09 w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2009 dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Szanse bezdroży gmin Powiatu Goleniowskiego" 2017-01-12 14:46
dokument Uchwała Nr XXXIII/428/09 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. 2017-01-12 14:44
dokument Uchwała Nr XXXIII/427/09 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku 2017-01-12 14:43
dokument Uchwała Nr XXXIII/426/09 w sprawie zmian budzetu gminy na 2009 r. 2017-01-12 14:36
dokument Uchwała Nr XXXIII/425/09 w sprawie wstąpienia kandydata w okręgu wyborczym nr 2 z listy wyborczej nr 17 w miejsce radnego, którego mandat wygasł 2017-01-12 14:35
dokument Uchwała Nr XXXII/424/09 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej 2017-01-12 14:33
dokument Uchwała Nr XXXII/423/09 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2017-01-12 14:32
dokument Uchwała Nr XXXII/422/09 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresierealizacji projektu "Europejski nauczyciel bez barier",współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-01-12 14:31
dokument Uchwała Nr XXXII/421/09 w sprawie utworzenia Oddziału Terapeutycznego w Przedszkolu Publicznym z Oddziałami Integracyjnymi "Tęczowa Kraina" Nr 6 w Goleniowie 2017-01-12 14:30
dokument Uchwała Nr XXXII/420/09 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o ustalenie nazwy urzędowej miejscowości i rodzaju miejscowości 2017-01-12 14:24
dokument Uchwała Nr XXXII/419/09 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Lubczyna 2017-01-12 14:23
dokument Uchwała Nr XXXII/418/09 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy w zakresie realizacji inwestycji w miejscowości Niewiadowo na terenie działek nr 30/4 i 30/3 2017-01-12 14:22
dokument Uchwała Nr XXXII/417/09 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie 2017-01-12 14:22
dokument Uchwała Nr XXXII/416/09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Goleniów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Sztorm jako członka zwyczajnego 2017-01-12 14:45
dokument Uchwała Nr XXXII/415/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania inwestycyjnego Obwodnica Wschodnia Goleniowa 2017-01-12 14:20
dokument Uchwała Nr XXXII/414/09 w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. 2017-01-12 14:19
dokument Uchwała Nr XXXI/413/09 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleniów oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017-01-12 14:18
dokument Uchwała Nr XXXI/412/09 w sprawie zabezpieczenia zaliczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na dofinansowanie projektu pod nazwą "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej na terenie Miasta i Gminy Goleniów" 2017-01-12 14:16
dokument Uchwała Nr XXXI/411/09 w sprawie utworzenia oddziału integracyjnego w Szkole Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie 2017-01-12 14:15
dokument Uchwała Nr XXXI/410/09 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Kapituły ds. nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2017-01-12 14:14
dokument Uchwała Nr XXXI/409/09 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach 2017-01-12 14:13
dokument Uchwała Nr XXXI/408/09 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 2017-01-12 14:12
dokument Uchwała Nr XXXI/407/09 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Goleniów 2017-01-12 14:11
dokument Uchwała Nr XXX/406/09 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Rurzyca 2017-01-12 14:10
dokument Uchwała Nr XXXI/405/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, obejmującego przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia do DN 1000 2017-01-12 14:09
dokument Uchwała Nr XXXI/404/09 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2017-01-12 14:00
dokument Uchwała Nr XXXI/403/09 w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta Goleniowa do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 2017-01-12 13:42
dokument Uchwała Nr XXXI/402/09 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działki specjalną strefą ekonomiczną 2017-01-12 13:39
dokument Uchwała Nr XXXI/401/09 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Goleniów darowizny nieruchomości 2017-01-12 13:37
dokument Uchwała Nr XXXI/400/09 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostuwartości nieruchomości w wyniku budowy dróg w Goleniowie 2017-01-12 11:53
dokument Uchwała Nr XXXI/399/09 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku 2017-01-12 11:51
dokument Uchwała Nr XXXI/398/09 w sprawie zmina budżetu gminy na 2009 r. 2017-01-12 11:50
dokument Uchwała Nr XXXI/397/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Systemu Edukacji w Gminie Goleniów na lata 2009-2018 2017-01-12 11:49
dokument Uchwała Nr XXX/396/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stawno 2017-01-12 11:48
dokument Uchwała Nr XXX/395/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Goleniowa w związku z likwidacją szkół w Gminie Goleniów oraz brakiem odpowiedzi na pisma 2017-01-12 11:47
dokument Uchwała Nr XXX/394/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Goleniowa dotyczące spraw kadrowych w przeznaczonych do likwidacji szkołach wiejskich 2017-01-12 11:46
dokument Uchwała Nr XXX/393/09 w sprawie uchwalenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców: gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług 2017-01-12 11:45
dokument Uchwała Nr XXX/392/09 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Razem do celu",współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-01-12 11:44
dokument Uchwała Nr XXX/391/09 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresierealizacji projektu "Przez edukację do przyszłości", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-01-12 11:41
dokument Uchwała Nr XXX/390/09 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresierealizacji projektu ?"rzez talent do przedsiębiorczości", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-01-12 11:36
dokument Uchwała Nr XXX/389/09 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącej ustalenia nazwy urzędowej - "Żółwia" i określenia rodzaju miejscowości- "przysiółek" dla miejscowości położonej na terenie gminy Goleniów z mieszkańcami tej miejscowości oraz z mieszkańcami wsi Budno, której przysiółkiem jest miejscowość zwyczajowo nazywana jako Żółwia 2017-01-12 11:34
dokument Uchwała Nr XXX/388/09 w sprawie nadania Statutu Goleniowskiego Domu Kultury 2017-01-12 11:33
dokument Uchwała Nr XXX/387/09 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Rurzyca 2017-01-12 11:32
dokument Uchwała Nr XXX/386/09 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresierealizacji projektu "Akademia sukcesu ? zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne",współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-01-12 11:31
dokument Uchwała Nr XXX/385/09 O zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów oraz dopłaty dla grupy taryfowej - gospodarstwa domowe 2017-01-12 11:29
dokument Uchwała Nr XXX/384/09 o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Goleniów oraz dopłaty dla grupy taryfowej - gospodarstwa domowe 2017-01-12 11:28
dokument Uchwała Nr XXX/383/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2017-01-12 11:27
dokument Uchwała Nr XXX/382/09 w sprawie w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2009 dla Miejskiego Klubu Sportowego "Ina" Goleniów 2017-01-12 11:26
dokument Uchwała Nr XXX/381/09 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 2017-01-12 11:25
dokument Uchwała Nr XXX/380/09 w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w roku 2009 2017-01-12 11:20
dokument Uchwała Nr XXX/379/09 w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. 2017-01-12 11:19
dokument Uchwała Nr XXIX/378/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Gminy w zakresie trybu przekształceń gminnych przedszkoli 2017-01-12 11:17
dokument Uchwała Nr XXVIII/377/09 w sprawie nadania nazw rondom położonym na terenie miasta Goleniowa 2017-01-12 11:15
dokument Uchwała Nr XXVIII/376/09 w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. 2017-01-12 11:14
dokument Uchwała Nr XXVIII/375/09 w sprawie ustalenia na terenie gminy stref wolnych od dymu tytoniowego pod wiatami przystanków autobusowych oraz na placach zabaw dla dzieci 2017-01-12 11:13
dokument Uchwała Nr XXVIII/374/09 w sprawie stanowienia o kierunkach Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realziacji projektu "Szkoła inna niż wszytskie! - tu poznajemy siebie i odkrywamy świat", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-01-12 11:12
dokument Uchwała Nr XXVIII/373/09 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Edukacja dla godności", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-01-12 11:10
dokument Uchwała Nr XXVIII/372/09 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Przystanek:Kariera. Kompleksowy program dydaktyczny wyrównujący szanse edukacyjne i zawodowe gimnazjalistów pochodzących z gminy Goleniów", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-01-12 11:08
dokument Uchwała Nr XXVIII/371/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Systemu Edukacji w Gminie Goleniów na lata 2009-2018 2017-01-12 11:05
dokument Uchwała Nr XXVIII/370/09 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej i drogi w Łozienicy - II etap ulicy Produkcyjnej 2017-01-12 11:02
dokument Uchwała Nr XXVIII/369/09 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej na osiedlu ?Zielone Wzgórze? w obrębie nr 4 miasta Goleniów 2017-01-12 11:01
dokument Uchwała Nr XXVIII/368/09 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy drogi ? ulice Wawrzyniaka, Korczaka i Słowackiego w Goleniowie 2017-01-12 10:59
dokument Uchwała Nr XXVIII/367/09 w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psa i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-01-12 10:56
dokument Uchwała Nr XXVIII/366/09 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o 2017-01-12 10:54
dokument Uchwała Nr XXVIII/365/09 w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. 2017-01-12 10:50
dokument Uchwała Nr XXVIII/364/09 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Goleniów na lata 2009 - 2013" 2017-01-12 10:49
dokument Uchwała Nr XXVII/363/09 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Goleniowa za rok 2008 2017-01-12 10:48
dokument Uchwała Nr XXVII/362/09 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w Gminie Goleniów na rok 2009 2017-01-12 10:47
dokument Uchwała Nr XXVII/361/09 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stawno 2017-01-12 10:44
dokument Uchwała Nr XXVII/360/09 w sprawie ustalenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamrentu Europejskiego 2017-01-12 08:36
dokument Uchwała Nr XXVII/359/09 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania 2017-01-12 08:29
dokument Uchwała Nr XXVII/358/09 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy w zakresie realizacji inwestcyji w miejscowości Budno na terenie działki nr 117/34 2017-01-12 08:28
dokument Uchwała Nr XXVII/357/09 w sparwie trybu przekazywania, rozliczania oraz wykorzystania dotacji przyznawanych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku 2017-01-12 08:25
dokument Uchwała Nr XXVII/356/09 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Poznaję siebie i odkrywam świat", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-01-12 08:19
dokument Uchwała Nr XXVII/355/09 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Edukacja dla przyszłości", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-01-12 07:57
dokument Uchwała Nr XXVII/354/09 w sprawie regulaminu płacowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 2017-01-12 07:55
dokument Uchwała Nr XXVII/353/09 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług 2017-01-12 07:54
dokument Uchwała Nr XXVII/352/09 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Goleniów" 2017-01-12 07:53
dokument Uchwała Nr XXVII/351/09 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Goleniowskie Wodociągi 2017-01-12 07:52
dokument Uchwała Nr XXVII/350/09 w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. 2017-01-11 15:11
dokument Uchwała Nr XXVI/349/09 w sprawie podstawowej tematyki sesji Rady Miejskiej na 2009 r. 2017-01-11 15:05
dokument Uchwała Nr XXVI/348/09 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Pucice 2017-01-11 15:03
dokument Uchwała Nr XXVI/347/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Podańsko 2017-01-11 15:02
dokument Uchwała Nr XXVI/346/09 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej w Goleniowie na ulicy Odrodzenia i przyległych - IV etap 2017-01-11 15:00
dokument Uchwała Nr XXVI/345/09 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej - sieci wodociągowej w miejscowości Lubczyna 2017-01-11 14:59
dokument Uchwała Nr XXVI/344/09 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej - sieci wodociągowej do miejscowości Marszewo 2017-01-11 14:57
dokument Uchwała Nr XXVI/343/09 uchylająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej i odpłatności za posiłki 2017-01-11 14:56
dokument Uchwała Nr XXVI/342/09 w sprawie powołania rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Goleniów 2017-01-11 14:55
dokument Uchwała Nr XXVI/341/09 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 1 w Goleniowie 2017-01-11 14:54
dokument Uchwała Nr XXVI/340/09 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 "Tęczowa Kraina" w Goleniowie 2017-01-11 14:53
dokument Uchwała Nr XXVI/339/09 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Białuniu, Przedszkola Publicznego w Białuniu oraz Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu 2017-01-11 14:52
dokument Uchwała Nr XXVI/338/09 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie 2017-01-11 14:52
dokument Uchwała Nr XXVI/337/09 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie 2017-01-11 14:51
dokument Uchwała Nr XXVI/336/09 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Systemu Edukacji w Gminie Goleniów na lata 2009-2018 2017-01-11 14:50
dokument Uchwała Nr XXV/335/09 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Tarnówko 2017-01-11 14:49
dokument Uchwała Nr XXV/334/09 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krępsko 2017-01-11 14:48
dokument Uchwała Nr XXV/333/09 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czarna Łąka 2017-01-11 14:47
dokument uchwała Nr XXV/332/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Gminnego Programu Stypendialnego i zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów 2017-01-11 14:45
dokument Uchwała Nr XXV/331/09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Goleniów do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego 2017-01-11 14:33
dokument Uchwała Nr XXV/330/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2009 rok 2017-01-11 14:33