Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIV/329/08 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2009 r. 2017-01-11 14:19
dokument Uchwała Nr XXIV/328/08 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych 2017-01-11 14:18
dokument Uchwała Nr XXIV/327/08 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania drogi wraz z infrastrukturą techniczną w Łozienicy - I etap ulicy Produkcyjnej 2017-01-11 14:17
dokument Uchwała Nr XXIV/326/08 w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia granic portu morskiego w Policach od strony lądu 2017-01-11 14:16
dokument Uchwała Nr XXIV/325/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia z pracodawcą wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Goleniowie 2017-01-11 14:15
dokument Uchwała Nr XXIV/324/08 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć 2017-01-11 14:13
dokument Uchwała Nr XXIV/323/08 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy Goleniów uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2017-01-11 14:11
dokument Uchwała Nr XXIV/322/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. 2017-01-11 14:10
dokument Uchwała XXIV/321/08 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2008 2017-01-11 14:03
dokument Uchwała Nr XXIV/320/08 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku 2017-01-11 14:02
dokument Uchwała Nr XXIV/319/08 w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. 2017-01-11 14:01
dokument Uchwała Nr XXIV/318/08 w sprawie uchwalenia "Strategii społeczno ? gospodarczego rozwoju Gminy Goleniów na lata 2009-2015" 2017-01-11 13:59
dokument Uchwała Nr XXIII/317/08 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu 2017-01-11 13:58
dokument Uchwała Nr XXIII/316/08 o zmianie uchwały w sprawie powołania Kapituły d/s nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2017-01-11 13:56
dokument Uchwała Nr XXIII/315/08 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Łozienica 2017-01-11 13:55
dokument Uchwała Nr XXIII/314/08 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Goleniów 2017-01-11 13:54
dokument Uchwała Nr XXIII/313/08 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 2017-01-11 13:53
dokument Uchwała Nr XXIII/312/08 w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów na 2009 rok" 2017-01-11 13:51
dokument Uchwała Nr XXIII/311/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów oraz dopłaty dla grupy taryfowej - gospodarstwa domowe 2017-01-11 13:50
dokument Uchwała Nr XXIII/310/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Goleniów oraz dopłaty dla grupy taryfowej - gospodarstwa domowe 2017-01-11 13:48
dokument Uchwała Nr XXIII/309/08 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2008-2015 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2017-01-11 13:45
dokument Uchwała Nr XXIII/308/08 w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. 2017-01-11 13:44
dokument Uchwała Nr XXII/307/08 w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta Goleniowa do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 2017-01-11 13:43
dokument Uchwała Nr XXII/306/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Goleniów przy ul. Bocznej 2017-01-11 13:40
dokument Uchwała Nr XXII/305/08 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym szkołom 2017-01-11 13:38
dokument Uchwała Nr XXII/304/08 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2017-01-11 13:37
dokument Uchwała Nr XXII/303/08 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu 2017-01-11 13:37
dokument Uchwała Nr XXII/302/08 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Krępsko 2017-01-11 13:35
dokument Uchwała Nr XXII/301/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectw Gminy Goleniów 2017-01-11 13:34
dokument Uchwała Nr XXII/300/08 w sprawie oświadczenia patronackiego 2017-01-11 12:10
dokument Uchwała Nr XXII/299/08 w sprawie powołania rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie 2017-01-11 12:09
dokument Uchwała Nr XXII/298/08 w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Goleniowski Młodzieżowy Dom Sportu 2017-01-11 12:08
dokument Uchwała Nr XXII/297/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2017-01-11 12:07
dokument Uchwała Nr XXII/296/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. 2017-01-11 12:05
dokument Uchwała Nr XXII/295/08 w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. 2017-01-11 12:04
dokument Uchwała Nr XXII/294/08 w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2009 2017-01-11 12:03
dokument Uchwała Nr XXII/293/08 w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów w roku 2009 2017-01-11 12:02
dokument Uchwała Nr XXII/292/08 w sprawie opłaty targowej 2017-01-11 12:01
dokument Uchwała Nr XXII/291/08 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 2017-01-11 12:00
dokument Uchwała Nr XXII/290/08 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. 2017-01-11 11:59
dokument Uchwała Nr XXII/289/08 w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju turystyki w Gminie Goleniów" 2017-01-11 11:58
dokument Uchwała Nr XXII/288/08 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów dla Pana Jana Dyczkowskiego 2017-01-11 11:57
dokument Uchwała Nr XXI/287/08 w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym 2017-01-11 11:55
dokument Uchwała Nr XXI/286/08 w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Goleniów 2017-01-11 11:54
dokument Uchwała Nr XXI/285/08 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Goleniowie przy ul. J. Słowackiego 1 na okres do 10 lat 2017-01-11 11:53
dokument Uchwała Nr XXI/284/08 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Rurzyca 2017-01-11 11:52
dokument Uchwała Nr XXI/283/08 w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 2017-01-11 11:45
dokument Uchwała Nr XXI/282/08 w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu 2017-01-11 11:44
dokument Uchwała Nr XXI/281/08 w sprawie wskazówek do opracowania projektu budżetu Gminy Goleniów na rok 2009 2017-01-11 11:42
dokument Uchwała Nr XXI/280/08 w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. 2017-01-11 11:21
dokument Uchwała Nr XX/279/08 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Komputer da się oswoić", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-01-11 11:20
dokument Uchwała Nr XX/278/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie 2017-01-11 11:18
dokument Uchwała Nr XX/277/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy w zakresie przeciągania wypłaty odszkodowania, nakazanego wyrokiem sądowym 2017-01-11 11:17
dokument Uchwała Nr XX/276/08 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek specjalną strefą ekonomiczną 2017-01-11 11:14
dokument Uchwała Nr XX/275/08 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Goleniowa 2017-01-11 11:15
dokument Uchwała Nr XX/274/08 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodzyjnym Kiliniska Wielkie 2017-01-11 11:11
dokument Uchwała Nr XX/273/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, wobrębach ewidencyjnych Łozienica i Nadleśnictwo Kilinska, dotyczący powiększenia Goleniowskiego Parku Przemysłowego 2017-01-11 11:10
dokument Uchwała Nr XX/272/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania w zakresie wykupu gruntów pod Obwodnicę Wschodnią Goleniowa 2017-01-11 11:06
dokument Uchwała Nr XX/271/08 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w roku 2008 2017-01-11 11:05
dokument Uchwała Nr XX/270/08 w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. 2017-01-11 11:04
dokument Uchwała Nr XX/269/08 w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego w Mostach do Zespołu Szkół Publicznych im. Lotników Polskichj w Mostach 2017-01-11 10:57
dokument Uchwała Nr XX/268/08 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym 2017-01-11 10:55
dokument Uchwała Nr XX/267/08 w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie i nadania statutu 2017-01-11 10:53
dokument Uchwała Nr XIX/266/08 w sprawie likwidacji Goleniowskiego Młodzieżowego Domu Sportu 2017-01-11 10:48
dokument Uchwała Nr XIX/265/08 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realziacji projektu "Do sukcesu przez edukację i wychowanie w integracji", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności 2017-01-11 10:47
dokument Uchwała Nr XIX/264/08 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Droga do sukcesu", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-01-11 10:45
dokument Uchwała Nr XIX/263/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żółwia Błoć ( wraz z gajówką Grabina), Gmina Goleniów 2017-01-11 10:12
dokument Uchwała Nr XIX/262/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żdżary (wraz z miejscowością Domastryjewo), Gmina Goleniów 2017-01-11 10:11
dokument Uchwała Nr XIX/261/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Załom, Gmina Goleniów 2017-01-11 10:09
dokument Uchwała Nr XIX/260/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wierzchosław, Gmina Goleniów 2017-01-11 10:08
dokument Uchwała Nr XIX/259/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tarnówko (wraz z miejscowością gajówka Tarnówko), Gmina Goleniów 2017-01-11 10:07
dokument Uchwała Nr XIX/258/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tarnowiec, Gmina Goleniów 2017-01-11 10:06
dokument Uchwała Nr XIX/257/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Święta (wraz z miejscowościami Bolesławice, Kamieniska, Inoujście ), Gmina Goleniów 2017-01-11 10:05
dokument Uchwała Nr XIX/256/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stawno, Gmina Goleniów 2017-01-11 10:04
dokument Uchwała Nr XIX/255/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pucice, Gmina Goleniów 2017-01-11 09:34
dokument Uchwała Nr XIX/254/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podańsko, Gmina Goleniów 2017-01-11 09:31
dokument Uchwała Nr XIX/253/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niewiadowo, Gmina Goleniów 2017-01-11 09:26
dokument Uchwała Nr XIX/252/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mosty, Gmina Goleniów 2017-01-11 09:25
dokument Uchwała Nr XIX/251/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Modrzewie, Gmina Goleniów 2017-01-11 09:19
dokument Uchwała Nr XIX/250/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miękowo (wraz z miejscowościami Gniazdowo, Twarogi), Gmina Goleniów 2017-01-11 09:16
dokument Uchwała Nr XIX/249/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Marszewo, Gmina Goleniów 2017-01-11 09:15
dokument Uchwała Nr XIX/248/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łaniewo, Gmina Goleniów 2017-01-11 09:14
dokument Uchwała Nr XIX/247/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubczyna, Gmina Goleniów 2017-01-11 09:13
dokument Uchwała Nr XIX/246/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krępsko, Gmina Goleniów 2017-01-11 09:13
dokument Uchwała Nr XIX/245/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Komarowo (wraz z osadą Ininka i miejscowością Nadrzecze), Gmina Goleniów 2017-01-11 09:12
dokument Uchwała Nr XIX/244/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kliniska Wielkie, Gmina Goleniów 2017-01-11 09:11
dokument Uchwała Nr XIX/243/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kąty, Gmina Goleniów 2017-01-11 09:09
dokument Uchwała Nr XIX/242/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Imno, Gmina Goleniów 2017-01-11 09:08
dokument Uchwała Nr XIX/241/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Glewice, Gmina Goleniów 2017-01-11 09:07
dokument Uchwała Nr XIX/240/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Danowo, Gmina Goleniów 2017-01-11 09:04
dokument Uchwała Nr XIX/239/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czarna Łąka wraz z osadą Bystra, Gmina Goleniów 2017-01-11 09:03
dokument Uchwała Nr XIX/238/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Burowo, Gmina Goleniów 2017-01-11 09:02
dokument Uchwała Nr XIX/237/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Budno, Gmina Goleniów 2017-01-11 09:02
dokument Uchwała Nr XIX/236/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borzysławiec (i Kępy Lubczyńskie), Gmina Goleniów 2017-01-11 09:01
dokument Uchwała Nr XIX/235/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bolechowo wraz z przynależnymi miejscowościami (Bącznik, leś.Krzewno, os.Łęsko i os. Zabród), Gmina Goleniów 2017-01-11 09:00
dokument Uchwała Nr XIX/234/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Białuń, Gmina Goleniów 2017-01-11 08:58
dokument Uchwała Nr XIX/233/08 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Łozienica 2017-01-11 08:52
dokument Uchwała Nr XIX/232/08 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Szczecinie 2017-01-11 08:51
dokument Uchwała Nr XIX/231/08 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej na osiedlu Helenów w Goleniowie 2017-01-11 08:49
dokument Uchwała Nr XIX/230/08 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy drogi wewnętrznej w rejonie ulicy Mikołajczyka w Goleniowie 2017-01-10 15:35
dokument Uchwała Nr XIX/229/08 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowyu drogi - ulicy Gałczyńskiego w Goleniowie 2017-01-10 15:33
dokument Uchwała Nr XIX/228/08 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomosci w wyniku budowy drogi-ulicy Anny Jagiellonki w Goleniowie 2017-01-10 15:32
dokument Uchwała Nr XIX/227/08 w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów" 2017-01-10 15:30
dokument Uchwała Nr XIX/226/08 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa w obrębie geodzezyjnym nr 4 - dotyczącego terenu w rejonie "Górki Radarowej" 2017-01-10 15:22
dokument Uchwała Nr XIX/225/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2017-01-10 15:20
dokument Uchwała Nr XIX/224/08 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2017-01-10 15:17
dokument Uchwała Nr XIX/223/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. 2017-01-10 15:16
dokument Uchwała Nr XIX/222/08 w sprawie wyrażenia zgody za przeniesienie na rzecz Gminy Goleniów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Polskich Kolei Państwowych S.A. 2017-01-10 15:15
dokument Uchwała Nr XIX/221/08 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 2017-01-10 15:14
dokument Uchwała Nr XIX/220/08 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego 2017-01-10 14:48
dokument Uchwała Nr XIX/219/08 w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w roku 2008 2017-01-10 14:47
dokument Uchwała Nr XIX/218/08 w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r. 2017-01-10 14:46
dokument Uchwała Nr XVIII/217/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Goleniów 2017-01-10 14:45
dokument Uchwała Nr XVIII/216/08 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2017-01-10 14:43
dokument Uchwała Nr XVIII/215/08 w sprawie założenia Przedszkola Publicznego w Białuniu 2017-01-10 14:42
dokument Uchwała Nr XVIII/214/08 w sprawie zamiaru włączenia Przedszkola Publicznego w Mostach 2017-01-10 14:41
dokument Uchwała Nr XVIII/213/08 w sprawie zamiaru likwidacji Goleniowskiego Młodzieżowego Domu Sportu 2017-01-10 14:38
dokument Uchwała Nr XVIII/212/08 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego 2017-01-10 14:37
dokument Uchwała Nr XVIII/211/08 w sprawie udzielenia poręczenia cywilnego tytułem zabezpieczenia kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Goleniowie 2017-01-10 14:36
dokument Uchwała Nr XVII/210/08 w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r. 2017-01-10 14:35
dokument Uchwała Nr XVII/209/08 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie zawarcia porozumień o partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci 2017-01-10 14:34
dokument Uchwała Nr XVII/208/08 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich 2017-01-10 14:32
dokument Uchwała Nr XVII/207/08 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Goleniowie 2017-01-10 14:31
dokument Uchwała Nr XVII/206/08 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie udzielania pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Goleniowie 2017-01-10 14:29
dokument Uchwała Nr XVII/205/08 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goleniowie 2017-01-10 14:27
dokument Uchwała Nr XVII/204/08 w sprawie utworzenia oddziałów integracyjnych w Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie 2017-01-10 14:25
dokument Uchwała Nr XVII/203/08 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy w zakresie realizacji inwestycji w miejscowości Glewice na terenie działki nr 145 2017-01-10 14:24
dokument Uchwała Nr XVII/202/08 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy w zakresie realizacji inwestycji w miejscowości Święta na ternie działki nr 71/3 2017-01-10 14:23
dokument Uchwała Nr XVII/201/08 w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody 2017-01-10 14:21
dokument Uchwała Nr XVII/200/08 w rawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 2017-01-10 14:21
dokument Uchwała Nr XVII/199/08 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody "Aleja Dębów" 2017-01-10 13:56
dokument Uchwała Nr XVII/198/08 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Lubczyna 2017-01-10 13:55
dokument Uchwała Nr XVII/197/08 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Załom 2017-01-10 13:54
dokument Uchwała Nr XVII/196/08 w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie nr 4 miasta Goleniów 2017-01-10 13:52
dokument Uchwała Nr XVII/195/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2017-01-10 13:51
dokument Uchwała Nr XVII/194/08 w sprawie współdziałania z Województwem Zachodniopomorskim w realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji pn. "Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina" wraz z "Raportem oddziaływania na środowisko" 2017-01-10 13:49
dokument Uchwała Nr XVII/193/08 w sprawie przedłużenia czasu trwania umowy pożyczki dla Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie 2017-01-10 13:48
dokument Uchwała Nr XVII/192/08 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. 2017-01-10 13:47
dokument Uchwała Nr XVII/191/08 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. 2017-01-10 13:46
dokument Uchwała Nr XVII/190/08 w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r. 2017-01-10 13:45
dokument Uchwała Nr XVII/189/07 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Goleniów za rok 2007 2017-01-10 13:44
dokument Uchwała Nr XVI/188/08 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w Gminie Goleniów na rok 2008 2017-01-10 13:43
dokument Uchwała Nr XVI/187/08 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier na automatach 2017-01-10 13:41
dokument Uchwała Nr XVI/186/08 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Załom 2017-01-10 13:40
dokument Uchwała Nr XVI/185/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Pucice 2017-01-10 13:38
dokument Uchwała Nr XVI/184/08 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Goleniowie 2017-01-10 13:32
dokument Uchwała Nr XVI/183/08 w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej i odpłatności za posiłki 2017-01-10 13:30
dokument Uchwała Nr XVI/182/08 w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. 2017-01-10 13:29
dokument Uchwała Nr XVI/181/08 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy drogi - ulicy Partyzantów w Goleniowie 2017-01-10 13:28
dokument Uchwała Nr XVI/180/08 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy drogi od ulicy Jodłowej do ulicy Sikorskiego w Goleniowie 2017-01-10 13:27
dokument Uchwała Nr XVI/179/08 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej - sieci wodociągowej w miejscowości Krępsko, Łaniewo, Modrzewie 2017-01-10 13:25
dokument Uchwała Nr XVI/178/08 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infatsruktury technicznej - sieci wodociągowej w miejscowości Żółwia 2017-01-10 13:23
dokument Uchwała Nr XVI/177/08 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomosći w wyniku jej geodezyjnego podziału 2017-01-10 13:21
dokument Uchwała Nr XV/176/08 w sprawie podstawowej tematyki sesji Rady Miejskiej na 2008 r. 2017-01-10 13:20
dokument Uchwała Nr XV/175/08 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krępsko 2017-01-10 13:19
dokument Uchwała Nr XV/174/08 w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie nr 4 miasta Goleniów 2017-01-10 13:18
dokument Uchwała Nr XV/173/08 w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie nr 1 miasta Goleniów 2017-01-10 13:16
dokument Uchwała Nr XV/172/08 w sprawie zasad udzielania pożyczek z budżetu Gminy dla organizacji pozarządowych 2017-01-10 13:15
dokument Uchwała Nr XV/171/08 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. 2017-01-10 13:14
dokument Uchwała Nr XV/170/08 w sprawie udzielenia pożyczek przez Burmistrza Gminy w roku 2008 2017-01-10 13:12
dokument Uchwała Nr XV/169/08 w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r. 2017-01-10 13:11