Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dorota Chodyko

Lp. Data i miejsce zgłoszenia Treść interpelacji, wniosku lub zapytania Odpowiedź
1. 21.01.2019 r.
Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu 

Wniosła, aby w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zostały zawarte zadania, które nie zostały zrealizowane ze Strategii Rozwoju Systemu Edukacji w Gminie Goleniów na lata 2009 – 2018, między innymi sala gimnastyczna w szkole w Lubczynie i w Komarowie.

Odpowiedź
2. 27.02.2019r.
VI sesja RM
18 czerwca 2018 r. otrzymałam odpowiedź w takich następujących sprawach. Pierwsza sprawa, kwestia drożności Strugi Miękowskiej. Państwa odpowiedź: „Została ponownie przekazana do zarządcy, to jest Państwowego Gospodarstwa Wód Polskich, Nadzór Wodny w Goleniowie”. Taka była odpowiedź w dniu 18 czerwca 2018 r. i do dzisiaj nie mam dalszego ciągu wydarzeń, jakie zostały podjęte ze strony Pana Burmistrza. Wnioskuję o przedstawienie działań, jakie zostały podjęte od czerwca tamtego roku, aby zostały przedstawione na piśmie poszczególne działania, nazwisko i imię kto podejmował działania. Odpowiedź
3. 27.02.2019r.
VI sesja RM
Drugi mój wniosek dotyczy również odpowiedziz czerwca 2018 r. Odpowiedź Pana Burmistrza: „Zbiornik PPOŻ w Glewicach i w Żółwiej Błoci obecnie są własnością Skarbu Państwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie. Biorąc pod uwagę rozpatrzone przez nas powiązania odpływu wód z tychże zbiorników do cieków wodnych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Wód Polskich Nadzór Wodny w Goleniowie informuję, iż mamy do czynienia z nowymi podmiotami. Do tej chwili nie udało nam się uzyskać wiążących, faktycznych działań od wyżej wymienionych instytucji, które naszym zdaniem są do tego zobowiązane. Z uwagi na wagę wyżej wymienionego problemu oraz zmierzające do konsolidacji wszystkich prac związanych z odprowadzaniem wód deszczowych w celu profesjonalizacji współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wód Polskich Nadzorem Wodnym w Goleniowie, który miejmy nadzieję doprowadzi do większej skuteczności w zakresie naszych potrzeb, Gmina Goleniów planuje przekazać wyżej wymienione sprawy spółce gminnej, to jest GWiK spółka z o.o. zajmującej się i już współpracującej z Wodami Polskimi”. Wnioskuję również o odpowiedź o podjętych działaniach od czerwca ubiegłego roku, jakie zostały podjęte działania, imię i nazwisko osoby, która prowadziła te działania. Odpowiedź
4. 27.02.2019r.
VI sesja RM
Wniosek trzeci dotyczy pytania, wniosku, który zadałam 27 października 2017 r. w sprawie rządowego projektu Otwartych Stref Aktywności, w skrócie OSA. Pan Burmistrz odpowiedział: „iż posiada taką wiedzę, że taki rządowy projekt jest. Jednakże w grudniu nie było zarysu projektu oraz minimalnego zakresu rzeczowego przedstawionego przez stronę rządową”. Żadne szczegóły nie były w kwestii tego projektu podane. Wnioskuję o przedstawienie w tej kwestii Państwa zapytań do strony rządowej, czy też Państwo braliście udział właśnie w tym projekcie Otwartych Stref Aktywności. Odpowiedź
5. 27.02.2019r.
VI sesja RM
Kolejny wniosek dotyczy sprawy siedzib dla organizacji pozarządowych działających na obszarze Gminy Goleniów. Wiemy, że wiele organizacji otrzymało siedzibę w nowym obiekcie, w skrócie CAL, Centrum Aktywności Lokalnej. Wnioskuję o przedstawienie organizacji, które skorzystały z zaproszenia, aby z tego budynku korzystać i czy również korzystają z tego budynku harcerze goleniowscy ? Jeżeli nie, to gdzie mają swoją siedzibę ? Odpowiedź
6. 18.03.2019 r.
Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu 
Poprosiła o informację dotyczącą powstania łaźni miejskiej na terenie OSiR-u. Zapytała, czy faktycznie planowana jest budowa ? Jeżeli tak, prosiłaby o podanie większej ilości szczegółówi danych dotyczących tej inwestycji.  
7. 27.03.2019r.
VII sesja RM
Ponawiam wniosek z 25 listopada 2015 r. dotyczący budowy boiska sportowego pod nazwą Wielofunkcyjny zespół boisk dla Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu. W 2015 r. zostało to zgłoszone. Potem był wniosek przesuwany w budżecie Gminy. Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu ma ponad 120 uczniów i nie ma takiego terenu, który by powodował realizację podstawy programowej w szkole. Ponadto takie wielofunkcyjne boisko sportowe służyłoby wszystkim mieszkańcom Trójwsi,  Miękowa, Białunia i Żółwiej Błoci. Chcemy ten nasz wniosek podyktować tym, że podobna inwestycja miała miejsce w Krępsku, jak budowa hali sportowej i również boiska. Wiemy, że  przy Zespole Szkół Publicznych w Białuniu nie ma takiego terenu,w związku z tym był wniosek, nie tylko mój, aby takie boisko powstało właśnie na terenie miejscowości, na terenie obecnego boiska, które oczywiście nie spełnia takich wymogów. Odpowiedź
8. 27.03.2019r.
VII sesja RM
Zwracam się z prośbą o przedstawienie raportów z przeglądu hydrantów, ostatniego takiego przeglądu i przedostatniego, abym mogła porównać, jakie zostały podjęte działania w stosunku do hydrantów, które były niesprawne w poprzednich kontrolach. Odpowiedź
9. 27.03.2019r.
VII sesja RM
Prosiłabym o przedstawienie danych, ile wykonano czynności odbiorowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w Gminie Goleniów przez GWiK. Na jakie cele i zadania ta kwota została przeznaczona w Goleniowskich Wodociągach i Kanalizacji w Goleniowie ? Odpowiedź
10. 27.03.2019r.
VII sesja RM
Kolejny wniosek dotyczy naprawy dróg gminnych. Chodzi mi teraz o drogi gminne w Żółwiej Błoci i w Białuniu. Nie zostały jeszcze podjęte działania. Ja w tamtym roku zgłaszałam w miesiącu grudniu, ale oczywiście pora roku była niewłaściwa. Te drogi wymagają naprawy i załatania. Również proszę wziąć pod uwagę drogi gruntowe, które są rozjechane, są błotniste i też należałoby je poprawić. Odpowiedź
11. 27.03.2019r.
VII sesja RM
Prosiłabym o zobowiązanie przewoźników, czy to z Kamienia Pomorskiego PKP, czy też z Gryfic, lub też innych przewoźników o informowanie o zawieszeniu danych linii na terenie Gminy Goleniów, bądź też odwołania kursów, aby poinformować Gminę Goleniów, jak również mieszkańców, którzy korzystają z takich linii. Wiemy, że w Niewiadowie miało dojść, nie wiem, czy dojdzie do zawieszenia linii przewoźnika z Kamienia Pomorskiego. Mieszkańcy o tym dowiedzieli się taką pocztą pantoflową. Chodzi o taki przepływ informacji, który będzie jasny dla mieszkańców. Odpowiedź
12. 27.03.2019r.
VII sesja RM
Prosiłabym o zobowiązanie przewoźników, czy to z Kamienia Pomorskiego PKP, czy też z Gryfic, lub też innych przewoźników o informowanie o zawieszeniu danych linii na terenie Gminy Goleniów, bądź też odwołania kursów, aby poinformować Gminę Goleniów, jak również mieszkańców, którzy korzystają z takich linii. Wiemy, że w Niewiadowie miało dojść, nie wiem, czy dojdzie do zawieszenia linii przewoźnika z Kamienia Pomorskiego. Mieszkańcy o tym dowiedzieli się taką pocztą pantoflową. Chodzi o taki przepływ informacji, który będzie jasny dla mieszkańców. Odpowiedź
13. 27.03.2019r.
VII sesja RM
Bardzo przepraszam, że ponownie się zgłaszam. Jest to bardzo świeży wniosek mieszkańców miasta Goleniów, ul. Szkolnej, którzy skarżą się na ciemności od ul. Szkolnej w kierunku ul. Pocztowej, przez ul. Sorysa. Nie ma tam lampy, jest tam bardzo ciemno. Oprócz tego, że mówię o wsi, a ten wniosek jest poparty tym, że nie powinno być nikogo wykluczonego, jeżeli chodzi o oświetlenie ulic w całej Gminie. Po prostu są to podatki, które są przeznaczone na tą infrastrukturę. Nie ma dotacji na oświetlenie, z tego co wiem, tylko z podatków powinni mieć mieszkańcy minimum zapewnione, czyli bezpieczeństwo. Odpowiedź
14.

24.04.2019r. VIII sesja RM

Nie uzyskałam odpowiedzi na pytanie w sprawie łaźni, takie były plany i zapowiedzi również medialne, w mieście Goleniów. Chciałabym prosić o odpowiedź, na jakim etapie jest inwestycja pod nazwą budowa łaźni w Goleniowie, czy dalej jest aktualny temat wyposażenia Ośrodka Sportu
i Rekreacji w tą inwestycję ?
Odpowiedź
15. 24.04.2019r. VIII sesja RM Kolejny wniosek dotyczy zbiorników wód PPOŻ w Glewicach i w Żółwiej Błoci. Ostatnią odpowiedź na ten temat, którą otrzymałam to jest z 11 marca tego roku i w tej odpowiedzi Pana Burmistrza jest napisane, że Państwo oczekujecie na odpowiedź w wyżej wymienionej sprawie od Państwowego Gospodarstwa Wód Polskich Nadzór Wodny Zarząd Zlewni w Stargardzie, nazwa skomplikowana. Minął ponad miesiąc w myśl przepisów kodeksu postępowania administracyjnego powinna być jakaś odpowiedź, jakakolwiek, brak jest tej odpowiedzi.  
16. 24.04.2019r. VIII sesja RM Również brak odpowiedzi w sprawie konserwacji Strugi Miękowskiej w miejscowości Żółwia Błoć. Również powinna być odpowiedź od Państwowego Gospodarstwa Wód Polskich Nadzór Wodny Zarząd Zlewni w Stargardzie. Taką odpowiedź Państwo mi tutaj załączyliście z dnia 08 października 2018 r. Z tej odpowiedzi wynika, że Wody Polskie, mówiąc w skrócie, powinny podjąć działania odnośnie tej Strugi w tym roku. Proszę Państwa nie ma żadnego ruchu. Struga nie przypomina Strugi. Niestety, ale otoczenie troszeczeczkę tej strugi jest przygnębiające. W związku z tym będę do skutku kontynuować te dwa tematy, czyli Strugi Miękowskiej w Żółwiej Błoci i wodnych zbiorników PPOŻ w Glewicach i w Żółwiej Błoci licząc na to, że sprawy zostaną załatwione pozytywnie. Odpowiedź
17. 24.04.2019r. VIII sesja RM Chciałabym mieć odpowiedź, jeżeli chodzi o utrzymanie w Centrum Aktywności Lokalnej 15 organizacji pozarządowych. Wiemy, że takie organizacje pozarządowe, 15, bo jest to odpowiedź z dnia 11 marca 2019 r., ma swoją siedzibę w CAL-u. Które z tych organizacji pozarządowych ponoszą koszty utrzymania, czy też wszystkie według jednego klucza korzystają z pomieszczeń i całej infrastruktury za darmo, czy też ponoszą koszty związane z korzystania z pomieszczeń. Odpowiedź
18. 24.04.2019r. VIII sesja RM Kolejna sprawa, to jest sprawa oświetlenia. Panie Burmistrzu zadałam pytanie w sprawie już nie wsi, bo wsie są cały czas aktualne, że te inwestycje są bardzo, bardzo zapomniane od kilkudziesięciu lat nie wyszły na prostą. Już są nowe zaległości, bo jak wiemy miejscowości w Gminie Goleniów się rozbudowują. Zadałam pytanie w sprawie oświetlenia na ul. Józefa Sorysa. Dostałam odpowiedź, że propozycja zostanie przedstawiona do projektu budżetu na 2020 r. Oczywiście ostateczną decyzję podejmie Rada Miejska. Taki jest oczywiście klucz do tych wszystkich spraw. Szanowni Państwo oświetlenie i drogi, oświetlenie nawet jak tej drogi nie ma, jest jaka jest nawet gruntowa, ale oświetlenie jest elementarną sprawą, bezpieczeństwo i to jest, apel do wszystkich do Pana Burmistrza, ale też do radnych, żeby sobie nie pozwalali po prostu na takie kontynuowanie bylejakości. Tak nie może być. Nie może być obywatel, który płaci podatki, gdziekolwiek mieszka, żeby prosił o lampę, pisał, protestował, zadawał pytania przez radnych. To jest elementarna sprawa. Pije kawę, czyta gazetę i ma po prostu oświetlenie przed domem. Tak to powinno być w XXI w. Przepraszam, że mówię to z pewną dozą emocji, ale nie mieści mi się to w XXI w. w głowie, że mówimy o oświetleniu, o drogach, jeszcze o wodzie, kanalizacji. Oczywiście budynku kultury itd. to jest też coś, co jest potrzebne, ale proszę Państwa mówimy o elementarnej infrastrukturze i podejdźmy do tego w sposób odpowiedzialny i żebyśmy po prostu nie czuli się jak, ja się czuję, no nie wiem, jak, nie użyję tego słowa. Przepraszam. Zamykam tą sprawę i uważam, że dość tego i po prostu zajmijmy się sprawami podstawowymi. Od tego trzeba zacząć, to też jest kultura. Odpowiedź
19. 24.04.2019r. VIII sesja RM Następna sprawa, to już dzisiaj zostało poruszone w takcie oczywiście innej dyskusji, ale zadano mi pytanie w sprawie goleniowskiej telewizji, Telewizja Fakty Goleniów. Ja to nazywam Kornika, Kronika Wydarzeń w Goleniowie, Kronika Goleniowska i tam są trzy podejścia przy zamknięciu informacji ,właśnie profil Twój Burmistrz. Zadano mi pytanie, czy jeżeli jest to telewizja publiczna, to nie powinno być jedno podejście na koniec zamknięcie Gmina Goleniów, jako Gmina Goleniów. Wydaje mi się, że to może Panu Burmistrzowi umknęło. Nie wydaje mi się, że chciałby korzystać z własnych profili, czy Facebooka, żeby też było to na stronie telewizji Gminy Goleniów. Prosiłabym o zweryfikowanie ewentualnie, żeby to była telewizja publiczna Gminy Goleniów. Odpowiedź
20. 18.06.2019r. Komisja Budżetu i Gospodarki Gminnej

Wniosła o interwencję dotyczącą przejazdu kolejowego na ul. Nowogardzkiej w Goleniowie. Od kilku dni nieczynna jest tam sygnalizacja świetlna. Obok przejazdu znajduje się drzewo, które w sposób znaczny uniemożliwia widoczność, a pobocze drogi jest zarośnięte. 

Odpowiedź
21. 27.11.2019r. XIV sesja RM Wniosek o wykonanie robót budowlanych polegających na pokryciu płytami youmbo odcinka drogi, to jest ok. 56 m, na działce nr 443/5 położonej w Żółwiej Błoci. Odpowiedź
22. 27.11.2019r. XIV sesja RM Następny wniosek dotyczy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Goleniowie. Mieszkańcy Kolonii Budno proszą o ograniczenie prędkości na drodze nr 113. To też jest droga wojewódzka, odcinek drogi nr 80. Pojazdy rozwijają bardzo dużą prędkość, odcinek ten stanowi bardzo duże zagrożenie dla takiego podstawowego bezpieczeństwa.

Odpowiedź

Odpowiedź

23. 27.11.2019r. XIV sesja RM Następny wniosek dotyczy budowy, w pierwszej kolejności, ciągu pieszo-rowerowego na odcinku wiaduktu WD2 Miękowo, aby przedłużyć stworzenie pełnej pętli ciągów pieszo-rowerowych łączących miejscowości Miękowo, Białuń, Żółwia Błoć z Goleniowem i przeprawą po pętli w kierunku od strony Żółwiej Błoci, jak i od strony Miękowa. Dokonanie tego fragmentu ciągu ma powiązanie ze złożonymi 07 października 2015 r. petycjami dotyczącymi budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach Miękowo i Białuń, które zostały ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2016-2020. Dodatkowo rozwiązanie to usprawni poruszanie się po drodze Powiatowej między wiaduktem, a Miękowem, która w chwili obecnej jest za wąska, aby nanieść na nią oznakowanie poziome i elementy drogowe. Zostało to stwierdzone, Proszę Państwa podczas spotkań z mieszkańcami Żółwiej Błoci, Białunia i Miękowa. Stworzenie tego odcinka pieszo-rowerowego zapewni zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa i przyczyni się do pełnej realizacji projektu budowy ścieżek rowerowych w naszej Gminie, o którym wspominał Pan Burmistrz Robert Krupowicz – wpis na oficjalnym profilu Facebook z 20 listopada 2014 r. Odpowiedź
24. 27.11.2019r. XIV sesja RM Kolejny wniosek dotyczy zbiorników wodnych w Żółwiej Błoci i Glewicach. Są to zbiorniki wodne, w Glewicach jest to teren nieogrodzony, w Żółwiej Błoci ogrodzenie jest w bardzo złym stanie technicznym. W Żółwiej Błoci dodatkowo teren jest zarośnięty od kilku lat monitujemy o zapewnieniu bezpieczeństwa w tym obszarze. Nie wykorzystuję Proszę Państwa tragedii, która się wydarzyła w Szczecinie na zbiorniku wodnym, tylko jeszcze raz apeluje, aby takie sprawy dotyczące bezpieczeństwa nie trwały kilka lat. Odpowiedź
25. 27.11.2019r. XIV sesja RM Kolejny mój wniosek dotyczy sprawy Strugi Miękowskiej w Żółwiej Błoci. Zgłaszałam kilkukrotnie od kilku lat o bardzo zaniedbanym utrzymaniu tej strugi. Do dzisiaj ta struga jest zaniedbana, porośnięta krzewami, drzewami wręcz. Tym bardziej to źle wygląda, ponieważ wybudowany został odcinek pieszo-rowerowej ścieżki z nową jezdnią z bardzo ładnym oświetleniem i jak zwykle to, co wokół otacza tą drogę jest w bardzo złym stanie i nie przynosi to absolutnie dobrej chluby Gminie Goleniów, chociaż nie jest to wina Gminy Goleniów, ale prosimy tutaj o to, aby Wody Polskie doprowadziły tą Strugę do właściwego stanu technicznego.

Odpowiedź

Odpowiedź

26. 27.11.2019r. XIV sesja RM Panie Burmistrzu składam wniosek, ponawiam wniosek dotyczący wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Nie było mnie przez kilka miesięcy, byłam na zwolnieniu lekarskim. Nie wydaje mi się, że w tej sprawie cokolwiek się zmieniło. W każdym razie dotarły do mnie głosy od osoby, która jest bardzo chora na nowotwór i potrzebuje pewnych rzeczy i nie stać jej na zakupienie. Wydaje mi się, że to jest kolejna rzecz, która po prostu wymaga jakiegoś szybkiego rozwiązania, bardzo szybkiego i poprosiłabym, aby ten temat został poruszony i żeby faktycznie ta wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób potrzebujących w mieście Goleniów została zorganizowana i uruchomiona. Odpowiedź
27. 09.01.2019 r.
Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu 

Wniosła o udzielenie informacji dotyczącej kosztów, jakie poniosła Gmina Goleniów w związku z planowaną inwestycją Centrum Kultury
w Goleniowie. 

Odpowiedź
28. 18.12.2019r. XVI sesja RM

Składam wniosek o uzupełnienie odpowiedzi, pod którą podpisał się Pan Zastępca Burmistrza Henryk Zajko odnośnie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Napisał Pan w tym piśmie, że „wypożyczalnią sprzętu kieruje Pani mgr Aleksandra Holek, ul. Pocztowa 43, II piętro i podany jest telefon stacjonarny. Wypożyczalnia udostępnia sprzęt nieodpłatnie”. Kolejna informacja, że druga wypożyczalnia znajduje się w Profi-Med, podany jest adres i telefon. Chciałabym wiedzieć, kiedy te wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego są czynne, w jakich godzinach przede wszystkim. Jak ta informacja jest rozpowszechniona wśród wszystkich mieszkańców ? Czy ktoś w sobotę,w niedzielę może tą informację śledzić na stronach internetowych Gminy Goleniów ? W odpowiedzi podany jest telefon stacjonarny i często tego telefonu nikt nie odbiera, ponieważ te osoby są w terenie. Jest to informacja taka zbywająca jakby temat, a temat jest bardzo istotny dla mieszkańców Gminy Goleniów.

Odpowiedź
29. 16.01.2020 r. Komisja Budżetu i Gospodarki Gminnej Wniosła o informację, jakie są postępy w sprawie ul. Grenadierów i ul. Metalowej. Odpowiedź
30. 05.02.2020 r. XVII sesja RM Proszę o podanie kwoty za rok 2019 na podstawie faktur utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie Goleniów, z podziałem na miasto, na wieś, w tym na Park 750-lecia w Goleniowie.

Odpowiedź

Odpowiedź

31. 05.02.2020 r. XVII sesja RM Proszę o zwrócenie się do Wód Polskich o podanie dokładnego terminu wykonania prac konserwatorskich na Strudze Goleniowsko-Miękowskiej. Mamy od dwóch lat odpowiedź, że to zadanie zostało ujęte w planie rzeczowo-fiansowym. Jednakże do 2020 r. nic nie zostało wykonane. Struga Miękowska, która ma ciek w Żółwiej Błoci jest w stanie katastrofalnym. Od kilkunastu lat została po prostu zaniedbana. W związku z tym prosimy o dokładny termin tych prac.

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

32. 05.02.2020 r. XVII sesja RM Kolejny mój wniosek dotyczy połączeń komunikacyjnych, dotyczy miejscowości Żółwia Błoć i dotyczy przewoźników, którzy obsługują linię Nowogard, czy też poza Nowogardem, Goleniów – Szczecin. Okazuje się, że walczyliśmy o to, aby przystanki autobusowe były zlokalizowane przed węzłem S6, czyli w pobliżu Żółwiej Błoci. Okazuje się, że przewoźnicy omijają wiaty przystankowe, oświetlone. Nie zatrzymują się, w ogóle nie docierają. Ja wiem, że to nie jest w kompetencji bezpośredniej Gminy Goleniów, jednakże mieszkańcy Pana Burmistrza proszą o  podjęcie rozmów, żeby wykluczenie, które obecnie dotyczy nas zostało usunięte.

Odpowiedź

Odpowiedź

33. 29.04.2020 r. XVIII sesja RM Szanowni Państwo, zwracam się do Pani Przewodniczącej z prośbą w związku z obecną sytuacją i chudymi latami, bo one się rozpoczęły chude lata, a mieliśmy bardzo tłuste lata. Proszę o przywrócenie stawek diet przed podwyżką, biorąc pod uwagę okoliczności i koszty jakie ponoszą wszyscy tego, co się dzieje, zarazy a nie zanosi się, że będzie lepiej. Pokłosiem tego będą oszczędności. Sołtysi proporcjonalnie do podwyżek diet dla radnych wnoszą wniosek o podwyżki dla sołtysów, co oczywiście jest to dla mnie zrozumiałe. Jest to wniosek do Pani, do wszystkich którzy przygotowali uchwałę od razu na starcie rozpoczynając kadencję o podwyżkę diet. Mamy chude lata. Nie będzie lepiej. W związku z tym jest to prośba podykotowana w imieniu też mieszkańców. Odpowiedź
34. 29.04.2020 r. XVIII sesja RM Drugi mój wniosek kieruję do Pana Burmistrza, w związku z tym, że to nie jest tylko moja opinia, ale wiele osób zwraca uwagę, że Pan ma wyjątkowe talenty medialne i naprawdę to są talenty z branży medialnej. W związku z tym byłoby wspaniale gdyby szukać oszczędności w Wydziale Promocyjnym, a on tam podajże ogrania kwotę ponad 700 000 zł w budżecie, żeby zrezygnować np. z Pana Chacińskiego, który jest wspaniałym radiowcem. Pamiętam go z programów radiowych. Jednakże biorąc pod uwagę obecną sytuację i budżet Gminy. Przyjdą lepsze lata, tłuste lata i może faktycznie będzie nam potrzebna taka super telewizja, ale póki co uważam, że biorąc pod uwagę obecną sytuację prosiłabym w imieniu mieszkańców o zrównoważenie ponoszenia kosztów i żebyśmy po prostu zrezygnowali z Wydziału Promocyjnego. Zatrudnieni są świetni pracownicy w Magistracie, którzy na pewno w sposób przejrzysty i dobry przekażą informacje. Odpowiedź
35. 29.04.2020 r. XVIII sesja RM Proszę o naprawę chodników na ul. Zakładowej. Kostka brukowa zapada się, co kilkanaście metrów. Są to dosyć niebezpieczne różne nierówności, które oczywiście nie powinny mieć miejsca. Odpowiedź
36. 27.05.2020r. XIX sesja RM Wnioskuję o uporządkowanie informacji które są przekazywane radnym i mieszkańcom. Chodzi mi  o sprawozdanie z działalności Burmistrza, w pkt. 1 inne wydarzenia, ważne wydarzenia jest informacja odnośnie zapewnienia uczniom dostępu do internetu, że Gmina pozyskała 100 000 zł na zakup. Z tego, co wiem z mediów jest to program rządowy. Nie wiem, czy Minister Cyfryzacji, czy Minister Edukacji. Chodzi o uściślenie. Dobrze, że tak się stało, ale żeby to była kompletna informacja, że jest to realizowane zadanie rządowe. Oczywiście pionizujemy do samorządu, do jednostek samorządu terytorialnego i to jest bardzo dobra informacja, ale faktycznie w mediach można było zobaczyć szaleństwo po prostu wójtów, burmistrzów  i wszystkich innych władz w noszeniu laptopów. Bardzo dobrze będą służył, ale rzeczywista relacja skąd te pieniądze są i jest to rządowy program. Odpowiedź
37. 27.05.2020r. XIX sesja RM Proszę o uporządkowanie informacji, która została przekazana Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu, która była dyskutowana 18 maja  i jest to informacja na temat infrastruktury edukacyjnej oraz koncepcji zmian w funkcjonowaniu oświaty. Dociekałam kto tą informację przygotował, zespół, w jaki sposób, ale tam po prostu Przewodniczący Łebiński mnie zgasił, jak straż pożarna. W związku z tym wracam do tego tematu, żeby została uzupełniona informacja, kto sporządził, jaki zespół. Bardzo dobry przykład jest z tych dzisiejszych informacji, projektów uchwał, gdzie mamy napisany zespół, który uczestniczył w opracowaniu dokumentów. Jest to absolutnie wzór do przygotowania kolejnych dokumentów. Jeszcze wnioskuję, aby ta informacja na temat infrastruktury edukacyjnej oraz koncepcji zmian funkcjonowania oświaty została i na przyszłość była zawsze przekazana do szkół, jako wiadomość. Tym bardziej, że tutaj głównie chodzi o trzy placówki Komarowo, Kliniska i Lubczyna, do wiadomości. Jak budujemy społeczeństwo obywatelskie, a wiemy, że będzie dyskusja na temat koncepcji, to warto, żeby od początku mieszkańcy śledzili, jakie są koncepcje i były przygotowane do dyskusji. Odpowiedź
38. 27.05.2020r. XIX sesja RM Kolejny wniosek dotyczy kosztów za oświetlenie. Wnioskuję, żeby zostały wyrównane różnice, jeżeli chodzi o zacofanie cywilizacyjne między miastem, a sołectwami w Gminie Goleniów, ponieważ otrzymałam za 2019 r. wyliczenie faktur za utrzymanie oświetlenia. Oświetlenie uliczne miasta Goleniów wynosi 459 380,80 zł. Oświetlenie na wsiach wynosi 231 007,30 zł. Oświetlenie parku 750-lecia w Goleniowie koszt 21 098,19 zł. Czyli koszty oświetlenia parku, jeżeli podzielmy kwotę oświetlenia ulicznego poza granicami, czyli sołectw, jest wyższe jak niektórego sołectwa. Wydaje mi się proszę Państwa i wniosek jest absolutnie uzasadniony już po przez ostatnią sytuację pandemiczną, co jest ważne jakie są priorytety ważne. Proszę Państwa, na pewno oświetlenie, na pewno zapewniona woda bieżąca, elementarne rzeczy podstawowe, to jest proszę Państwa, zadanie Gminy i obnażył, co jest niezbędne, co jest podstawowe. W związku z tym wnioskuję, poza tym komisja, która 10 lat liczy lamy, chyba już Chińczycy prawdopodobnie się policzyli, w Gminie nie policzyliśmy wszystkich lamp na obszarach wiejskich. Ja gratuluję, bo to już po prostu jest dla mnie kompromitujące. Odpowiedź
39. 27.05.2020r. XIX sesja RM Kolejny wniosek dotyczy utrzymania Strugi Miękowskiej. Chodzi mi o odcinek na terenie sołectwa Żółwia Błoć. Ja dziękuję bardzo za pisma skierowane do Wód Polskich przez Pana Burmistrza. Otrzymaliśmy odpowiedź, która absolutnie nie daje nam odpowiedzi. My nie wiemy w jakim czasie będzie konserwowana Struga Miękowska w Żółwiej Błoci. Odpowiedź jest, że była konserwowana. Wiem, mieszkam w Żółwiej Błoci. Jest zarośnięta, porośnięta. Wygląda po prostu jak zapuszczony teren, porośnięty drzewami, krzakami. W zasadzie ciek, można powiedzieć, jest niedrożny, Struga jest niedrożna. Więc ponawiam znowu do Pana Burmistrza wniosek o to, żeby wystąpił do Wód Polskich o spotkanie przedstawiciela Wód Polskich w Żółwiej Błoci z przedstawicielem Gminy Goleniów, sołectwem i również z moją skromną osobą. Odpowiedź
40. 27.05.2020r. XIX sesja RM Kolejny wniosek dotyczy, Szanowni Państwo, mojego wniosku w którym przedstawiłam stan czystości i utrzymania pojemników na odpady w mieście Goleniów. Zaznaczyłam, że jest bark estetyki utrzymania właściwego porządku właśnie w tych miejscach, gdzie są pojemniki. Otrzymałam odpowiedź od Pana Prezesa PGK, za którą oczywiście dziękuję. Jest wyczerpującą odpowiedzią i faktycznie bardzo kompetentną. Jednocześnie daje bardzo ważny wniosek, że za brak utrzymania czystości odpowiadają właściciele nieruchomości. W związku z tym, że mamy Regulamin utrzymania czystości, ja bym nie chciała do tego tematu wracać, proszę o egzekwowanie Regulaminu od właścicieli nieruchomości utrzymania tych miejsc na właściwym poziomie, żebyśmy do tego wstydliwego tematu  nie wracali. Mamy służby, mamy Straż Miejską. Wydaje mi się, że jeżeli Państwo nie radzi sobie jako Gmina, jest też odpowiedzialna za porządek publiczny Policja. Naprawdę powinniśmy w końcu skoczyć z taką sytuacją z jaką mamy do czynienia w niektórych miejscach centralnych  w Goleniowie. Odpowiedź
41. 27.05.2020r. XIX sesja RM Kolejny wniosek dotyczy komunikacji przewozów w Żółwiej Błoci. Otóż wystąpiłam do Pana Burmistrza z prośbą o zajęcie stanowiska, jak również nawiązanie współpracy z przewoźnikami, ponieważ Żółwia Błoć po wybudowaniu węzła została wykluczona komunikacyjnie. Mamy wybudowane przystanki komunikacyjne w miejscowości Żółwia Błoć, ale do nas nie zajeżdżają przewoźnicy. Bardzo dziękuję tutaj Panu Burmistrzowi, bo faktycznie jest to też drugie pismo, które jest wyczerpujące. Prosiłabym o kontynuację i w dalszym ciągu współpracę  z przewoźnikami i zaznaczenie, że zależy mieszkańcom wsi Żółwia Błoć na godzinach 1000, 1100. To są te godziny, gdzie my nie mamy łączności
z miastem, pomimo, że mamy naprawdę bardzo blisko. Ta godzina 1500, 1600 jest akceptowana przez nas. Brak natomiast dojazdu do miasta w godzinach rannych, czyli godzina mniej więcej 1000, 1100. I tutaj w imieniu mieszkańców kontynuuję oczywiście tą prośbę, żeby to zostało w jakiś sposób rozpatrzone i było rozstrzygnięte na korzyść mieszkańców Żółwiej Błoci i biorąc oczywiście pod uwagę przewoźników.
Odpowiedź
42. 02.06.2020r. Komisja Rewizyjna Wniosła o sprawdzenie jakości dostarczanych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a także zakupu i wyposażenia mieszkańców nieruchomości w pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odpowiedź
43. 16.06.2020r. Stałe komisje Wniosła o przekazanie radnym Rady Miejskiej w Goleniowie opisu koncepcji budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w Goleniowie. Odpowiedź
44. 24.06.2020r. XX sesja RM Panie Burmistrzu zwracam się z prośbą, myślałam, że już nie będę o tym informować jak dziury w drodze gminnej w Żółwiej Błoci wynika ze Strategii Gminy, że ten stan jest monitorowany, mamy już koniec czerwca, a po prostu nie mamy informacji, kiedy takie prace będą wykonane, czy to coś normalnego jak drogi kilkudziesięcioletnie, żeby po prostu były w miarę bezpieczne. Prosiłabym o informację telefoniczną, nie papierową, czy też e-mail, kiedy w drodze gminnej w Żółwiej Błoci będą załatane dziury. Odpowiedź
45. 24.06.2020r. XX sesja RM Kolejna sprawa dotyczy budowy nowego dworca, który wiemy, że ma nastąpić w najbliższych miesiącach, w  związku z ostatnią prezentacją wizualizacji i krótkiego opisu i pytań radnych. Wiemy, że dzisiaj dostaliśmy odpowiedź na pytania w sprawie właśnie wizualizacji i pytań. Ja uważam i przede wszystkim kieruje się Strategią Gminy do 2023 r., która powinna stanowić katechizm realizacji zadań i też konsultacji i transparentności dla mieszkańców, jest nazwane to zadanie, że jest ranga bardzo znacząca. To już świadczy o tym, że temat musi być przedstawiony na sesji. Takie jest moje zdanie, ponieważ też ma swoją rangę. W związku z tym, że dzisiaj nie udało się, a mamy już odpowiedzi, prosiłabym Panią Przewodniczącą, żeby jako reprezentująca nas wszystkich radnych czuwała nad tym, żeby ten punkt był jak najistotniejszy i żeby wszyscy mieszkańcy mogli się dowiedzieć, jaki będzie kolor, jak będzie wyglądać dworzec, ponieważ program funkcjonalno-użytkowy ma 100 stron.  Pani Przewodnicząca, mnie troszeczkę jakby do kąta ustawiła w obecności mojego Dyrektora, że mam nie zabierać dużo głosu ani rozmawiać, ponieważ jest Informacja na temat bezpieczeństwa. Nie było to strategiczne z Pani strony, na pewno nie jest to dobry standard postępowania, ale absolutnie przyjmuje to, bo to już nie jedno takie dla mnie, jakieś niezbyt może odpowiedzialne zachowanie, ponieważ jesteśmy dorosłymi osobami i uważam, że to było nie na miejscu. Jednakże wracam do tematu dworca, proszę żeby ten temat był absolutnie potraktowany priorytetowo ze względu na mieszkańców. Stu stronnicowy dokument jest trudny dla każdego, i  dla mnie, nie jestem fachowcem i ktoś mi powiedział, niech Pani mi pokaże burmistrza, który stustronicowy folder opracowuje wyborczy, albo radnego. Tego nikt nie przeczyta proszę Pani, po prostu to wyrzuci, nawet się tym nie zainteresuje. On jest owszem, ja go nie oceniam, to jest dokument budowalny i potrzebny, niezbędny, ale chodzi o krótki opis, streszczenie, informacje takie bardzo proste, komunikatywne dla mieszkańców, jak będzie wyglądał dworzec, na który wszyscy czekamy, który był zapowiedzią strategiczną, wyborczą Pani komitetu wyborczego, z którego Pani też startowała. To nie jest przytyk, ale większość tu radnych, którzy reprezentują tu większość szli z tym sztandarem, tak i jak 10 lat temu też w Strategii jest ten punkt, więc chyba każdy zasługuje na to, żeby ten punkt był nagłośniony, żeby była poświęcona temu sesja, żebyśmy poznali wszystkie istotne rzeczy. Odpowiedź
46. 24.06.2020r. XX sesja RM Ja bym chciała jeszcze dodać do wniosku tego, że chcę zobaczyć, przeprowadzić taką wizję, które drzewa zostaną wycięte. Jest ponad 60 drzew, które będą wycięte w związku z tym projektem, aczkolwiek tutaj inżynierowie, architekci bardzo zaakcentowali, że projekt wymagałby zrezygnowania z pewnych rozwiązań, żeby ocalić drzewa. To jest bardzo ważny aspekt biorąc pod uwagę bardzo dużą wycinkę drzew, a na Wojska Polskiego do dzisiaj po prostu niektórzy twierdzą, że te lipy, które zostały wycięte, to jest duży, duży błąd. W związku z tym proszę o wskazanie do 01 lipca, z kim mogę zobaczyć, z jakim pracownikiem Urzędu, które drzewa zostaną wycięte. Chciałbym zobaczyć te drzewa. Jak również wprowadzenie punktu budowy dworca, jako punktu priorytetowego do obrad sesji przede wszystkim służący mieszkańcom, jego transparentności. Odpowiedź
47. 24.06.2020r. XX sesja RM Jeszcze jeden wniosek chciałam zgłosić, mam sprzeczne informacje na temat przyłącza internetowego w świetlicy w Żółwiej Błoci. Jest to placówka, świetlica socjoterapeutyczna. W Żółwiej Błoci mamy światłowód i dowiedziałam się od kilku mieszkańców, że właśnie w świetlicy nie ma możliwości korzystania z internetu, czy też prowadzenia jakiś zajęć, korzystania z różnych projektów unijnych. Niektórzy mówią, że jest, więc są sprzeczne informacje i prosiłabym na ten temat o odpowiedź. Jeżeli nie mam to o podjęcie działań żeby ta infrastruktura była doprowadzona. Odpowiedź
48. 28.07.2020r. Komisja Rewizyjna

Wniosła o:

- zobowiązanie Straży Miejskiej na reagowanie na brak porządku w Gminie Goleniów. Chodzi o bloki przy plantach, mianowicie przy murze jest mnóstwo butelek, spotykają się tam ludzie, którzy nadużywają alkoholu, a także załatwiają potrzeby fizjologiczne. W związku z tym wniosła o przekazanie w trybie natychmiastowym nadzoru oraz uporządkowania tego obszaru miasta.

- uporządkowanie terenu przy Bramie Wolińskiej, tj. zarośniętej trawy, usunięcia brudu, ubytków w kamieniu, naprawy poręczy drzwi, które są obustronnie zniszczone i zużyte.
Odpowiedź
49.  08.09.2020r. Komisja Rewizyjna 

Wniosła o udostępnienie umowy Gminy Goleniów nr 252/2018 z dnia 01 lutego 2018 r. zawartej z GWiK Sp. z o.o. regulującej zasady wzajemnej współpracy w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów.

Odpowiedź
50. 09.09.2020r. XXIII sesja RM Chciałabym prosić Pana Burmistrza o przedstawienie stanu w sprawie załatwienia i rozwiązania problemu zbiornika wodnego w Żółwiej Błoci. Kilka lat temu sprawa została zgłoszona. Stan zbiornika wodnego w Żółwiej Błoci jest w bardzo opłakanym stanie. Jego ogrodzenie, w zasadzie tylko przypomina ogrodzenie. Jest porośnięty, zaniedbany, niebezpieczny. Kilka lat nie mamy odpowiedzi, co w tej sprawie zrobiono. Więc proszę przedstawić przebieg załatwiania tej sprawy i kiedy nastąpi rozwiązanie tego problemu ze skutkiem pozytywnym.

Odpowiedź

Odpowiedź

51. 09.09.2020r. XXIII sesja RM Następna kwestia dotyczy dróg gminnych w Żółwiej Błoci. Stan tych dróg jest bardzo zły. Zostały załatane dziury, które były dosyć głębokie  i niebezpieczne. Jednakże droga tylko przypomina z nawierzchni drogę asfaltową. W związku z tym wnosimy o przeprowadzenie kapitalnego remontu dróg gminnych w Żółwiej Błoci. Odpowiedź
52. 09.09.2020r. XXIII sesja RM Kolejna sprawa dotyczy przewozów. Sytuacja przypomina mi absolutnie film Barej, który jest najbardziej jaskrawym przykładem, co zupełnie nie powinno mieć miejsca. Wybudowano przystanki w Żółwiej Błoci, przy drodze nr 6, na poziomie węzła. Otóż przewoźnicy nie zjeżdżają na węzeł w kierunku Nowogardu, ponieważ przemieszczają się bezpośrednio starą drogą, nazywamy to w kierunku lotniska do Glewic. Nikomu to się  nie opłaca. Jest taka sytuacja, że mamy uczniów, którzy dojrzeją do Nowogardu do szkoły i nie mogą się dostać z Żółwiej Błoci do Nowogardu bezpośrednio. Muszą dojechać do Goleniowa, z Goleniowa przez Glewice do Nowogardu. Sytuacja jest nieprzeciętna. Prosiłam proszę Państwa, mówię to głośno, Pana Adama Fedeńczaka, który jest osobą ze wszech miar znaną, bo jest również radnym Sejmiku Wojewódzkiego, o wpłynięcie, o zmianę tej sytuacji. Do dziś nie mamy żadnego rozwiązania. Dochodzimy do drogi nowogardzkiej prawie kilometr, żeby dojechać gdziekolwiek. To jest niesamowita sytuacja. Ja to już zgłaszałam i proszę Pana Burmistrza o bardzo rychłe, pilne, bardzo szybkie rozwiązanie tego niechlubnego problemu, ponieważ mamy oświetlone przystanki, a nie możemy z nich korzystać. Oczywiście służymy pomocą i wszech miar może nagłośnienie tej sprawy poprzez media. Jeżeli nie znajdziemy rozwiązania normalnego, bo to jest przeszkoda, jak rozumiem, bo sprawa od kilku miesięcy stoi w miejscu. Nagłośnimy ten temat. To nie jest absolutnie straszenie. Chcemy tylko przypomnieć, że miało nie być wykluczenia przemieszczania się, a niestety jest wykluczenie. Odpowiedź
53. 09.09.2020r. XXIII sesja RM Kolejna sprawa dotyczy świetlicy w Glewicach. Na Komisję Spraw Społecznych został przygotowany materiał na temat korzystania ze świetlic w poszczególnych miejscowościach. Dowiedzieliśmy się, że w Glewicach w świetlicy nic się nie dzieje. Proszę Państwa, tutaj wszyscy pamiętamy jak miała być budowana w Glewicach świetlica.  Zostało to zdjęte przez klub, nazywałam to Klub Platformy Obywatelskiej, który reprezentował radny Pan Wojciech Łebiński. Zostało to skreślone. Pan radny Łebiński mówił do mnie: „Pani Chodyko spokojnie. W następnym roku będzie świetlica”. Już trzeci rok będzie od tego wydarzenia i nie ma żadnych ruchów. Chciałabym wiedzieć, co w tej sprawie wykonano. Czy doszło do przekształcenia działki, która należy do agencji. Obecnie jest tam tzw. boisko. Wiem, że Pan sołtys z mieszkańcami był u Pana Burmistrza Henryka Zajko, że poczyniono jakieś ruchy. Dzwoniono do mnie wczoraj i pytano, jaki  jest etap. Kiedy będzie działka przeznaczona na budowę świetlicy w Glewicach. Nie ma tam świetlicy, tylko jest budynek. Dzieci po prostu nie mają żadnych warunków, żeby spotkać się po południu po lekcjach, żeby spędzać czas zgodnie z ustawą, która powinna zapewniać dzieciom pobyt nieodpłatny w takich świetlicach wiejskich socjoterapeutycznych. Odpowiedź
54. 09.09.2020r. XXIII sesja RM Kolejna sprawa. Do dzisiaj nie mam odpowiedzi w sprawie Strugi płynącej w Żółwiej Błoci. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami spółki Wody Polskie w Żółwiej Błoci. Mija już klika miesięcy od tego wydarzenia, od złożenia wniosku. Struga jest porośnięta drzewami. Nie wiem, czy to był żart, czy też nie, ale usłyszałam, że to jest naturalne, że drzewa powinny rosnąć w Strudze. Nie znam takiego rozwiązania. W Goleniowie w zasadzie też powinny w Strudze Goleniowskiej być porośnięte drzewa. Nie ma ich. To chyba jest błąd. W każdym bądź razie traktuję to jako dowcip. Proszę o odpowiedź, co w tej sprawie zostało zrobione. Odpowiedź
55. 09.09.2020r. XXIII sesja RM Proszę o zwiększenie kwoty na zabytki sakralne w Gminie Goleniów. 50 000 zł, to proszę Państwa, jest zbyt niska kwota na tak ważne, cenne obiekty zabytkowe. Wydajemy na Rampę, wydajemy na Wieżę Design grube miliony. Są to obiekty, które zasługują na wyjątkowe traktowanie, a w większości są naprawdę w bardzo złym stanie. Wymagają rewitalizacji. Chciałabym prosić o pochylenie się Rady w tej kwestii. Odpowiedź
56. 09.09.2020r. XXIII sesja RM Składam wniosek o zajęcie się mostem na ul. Szczecińskiej. Każdy z nas na pewno widzi w jakim jest on stanie. Jest tam bardzo widoczna korozja. Wystające elementy metalowe bardzo niebezpieczne. Wygląda tak, jakby po prostu nie było gospodarza w mieście. Nie powinno tak być. Odpowiedź
57. 09.09.2020r. XXIII sesja RM Zwracam uwagę na brak czystości w mieście. To, co się dzieje przy Bramie Wolińskiej pozwoliłam sobie zgłosić do Straży Miejskiej. Po prostu wstydzę się tego miejsca. Jak powinno wyglądać miasto, to proszę Państwa, najlepsze są przykłady, bo słowa uczą, a czyny jednak pokazują jak powinno być. Proszę zobaczyć teren wokół PZU. Wymieniam to głośno, ponieważ tak powinno wyglądać miasto. Jak ktoś nie widział, to zachęcam przejść się, zobaczyć. Obok jest Brama Wolińska. Jestem zdumiona, że tak może wyglądać obiekt gminny. Odpowiedź
58. 09.09.2020r. XXIII sesja RM Drzwi, które są zamontowane do tego punktu informacyjnego w Bramie Wolińskiej nadają się już do wymiany. Są one niechlujne, nieestetyczne. Proszę o zajęcie się tą sprawą. Odpowiedź
59. 09.09.2020r. XXIII sesja RM Proszę o przedstawienie planów inwestycyjnych odnośnie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Białuń–Miękowo–Goleniów. Przede wszystkim przedstawienie rozwiązania drogowego na odcinku Miękowo–Goleniów przez słynny wiadukt woliński. Jest to droga powiatowa, która jest zbyt wąska jest bardzo niebezpieczna i uczestnicy tej drogi, którzy przejeżdżają najczęściej rowerem rekreacyjnie, skarżą się na bezpieczeństwo. Uważam, że ten problem posinień być jednak rozwiązany w najbliższej krótkiej przyszłości. Odpowiedź
60. 20.10.2020r. Wspólne posiedzenie komisji

Wniosła o przedstawienie informacji, jakie Gmina Goleniów podjęła działania w konkretnych placówkach oświatowych, na przestrzeni ostatnich 5 lat, aby poziom nauczania został podniesiony.

Odpowiedź
61. 28.10.2020r. XXIV sesja RM Proszę podać informację, ile szkół podstawowych posiada obsługę w szkole kadrowo-finansową ? Ile jest zatrudnionych pracowników administracyjnych?

Odpowiedź

Odpowiedź

62. 28.10.2020r. XXIV sesja RM Następny wniosek dotyczy powtarzającego się problemu z brakiem bieżącej wody dobrej jakości w Glewicach. Ostatnio mieliśmy kilka przypadków w ciągu roku, że woda była niezdatna do spożycia, zanieczyszczona bakteriologicznie, czytam o tym w informacji zamieszczonej na stronie Gminy Goleniów, jak również wiem od mieszkańców. Oczywiście to przez ostatnie lata jest standard, że mieszkańcy nie mają dobrej, zdatnej wody do picia. Proszę o odpowiedź jakie działania zostały podjęte w tej kwestii i czy mieszkańcy mogą już zapomnieć o tym, że takie sytuacje będą się powtarzały. Płacą przecież rachunki za wodę, która jest zdatna do spożycia. Wniosek dotyczy niezdatnej wody do spożycia we wrześniu w Glewicach i wnioskuję, żeby mieszkańcy mieli zapewnioną dobrej jakość wody. Chciałabym, aby Pan Burmistrz udzielił informacji w tym zakresie, co zostało zrobione do dzisiaj, jakie zostały podjęte działania.

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

63. 28.10.2020r. XXIV sesja RM Ilu mieszkańców złożyło wnioski na wymianę pieców i kotłów węglowych na nowe niskoemisyjne źródła ? Odpowiedź
64. 28.10.2020r. XXIV sesja RM Następny wniosek dotyczy wniosków, które składali mieszkańcy na wymianę pieców i kotłów węglowych na nowe niskoemisyjne źródła ciepła. W związku z tym chciałabym wiedzieć, czy zostały odrzucone jakieś wnioski i z jakiego powodu ? Odpowiedź
65. 28.10.2020r. XXIV sesja RM Wnioskuję o przeprowadzenie działań edukacyjnych przez Wydział Ochrony Środowiska dotyczących ochrony środowiska, zwłaszcza powietrza atmosferycznego. Większość miejscowości w Gminie Goleniów korzysta z kotłów węglowych. Proszę Państwa, powietrze jest tak zanieczyszczone i też oczywiście rejony Goleniowa, że nie ma czym oddychać. W związku z tym wnioskuję o podjęcie działań edukacyjnych przez Wydział Ochrony Środowiska. Chciałabym, aby mi przekazano w formie pisemnej, jakie działania zostały już podjęte, a jakie będą podejmowane, żeby poprawić jakość powietrza atmosferycznego. Nawiązuje też do tego programu ochrony środowiska, który jest w Gminie realizowany. Odpowiedź
66. 28.10.2020r. XXIV sesja RM Wnioskuję do Pana Burmistrz o skierowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska apelu mieszkańców Żółwiej Błoci o wykonanie budowy ekranów wzdłuż drogi S6. Jak również przedstawienie mieszkańcom wyników pomiaru natężenia hałasu jaki jest na granicy drogi S6 z miejscowością Żółwia Błoć.

Odpowiedź

Odpowiedź

67. 31.03.2021r. XXX sesja RM  Proszę w imieniu Konwentu Sołtysów, aby środki, które są przeznaczone na ten rok na przedsięwzięcia z uwagi na pandemię i trudne warunki, aby zostały przekazane na kontynuacje zadań na następny rok. Nie wiem, czy też nie na następne lata, bo trudno dzisiaj rokować, jak będzie przebiegała sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju. To jest serdeczna prośba, wniosek wszystkich sołtysów. Odpowiedź
68. 31.03.2021r. XXX sesja RM  Chciałabym prosić o przeprowadzenie konfrontacji w miejscowości Żółwia Błoć w sprawie zbiornika wodnego, który jest w naszej miejscowości i od nastu lat jest w bardzo złym stanie technicznym. Stan techniczny się pogarsza. Jednocześnie dziękuję Panu Burmistrzowi Henrykowi Zajko za skierowanie pisma do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w tej sprawie, jednak nie napawa dumą ta korespondencja. W związku z tym proszę o przeprowadzenie konfrontacji. Chciałabym w tym uczestniczyć, jak również mieszkańcy Żółwiej Błoci chcą w tym uczestniczyć, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. Proszę Pana Burmistrza, aby doprowadził to do końca, ponieważ stan tego zbiornika jest, szeroko mówiąc, niebezpieczny dla zdrowia i życia potencjalnie każdego użytkownika, mieszkańca, jak również zwierząt. Odpowiedź
69. 31.03.2021r. XXX sesja RM  Jednocześnie korzystając z głosu chciałam przychylić się do podziękowań Pani radnej Danuty Faryniarz dla Pana Komendanta Straży Miejskiej. Oczywiście buduje to zaufanie. Takie to prawdziwe. Nie wypowiadając okrągłe zdania, Pan po prostu działa i możemy teraz wszyscy korzystać z parkingu swobodnie, bez problemu przede wszystkim mieszkańcy, my też jesteśmy mieszkańcami. Dlatego jestem pewna, że Pana Komendanta nacisk na wyegzekwowanie porządku i czystości w naszym mieście jest kwestią czasu, że doprowadzi Pan również do właściwego wyglądu. Oczywiście oczekuję tego i życzę powodzenia.  
70. 31.03.2021r. XXX sesja RM  Zwracam się z prośbą o przedstawienie listy zadań i obszarów, które były analizowane pod kątem szukania oszczędności, a to w kontekście planów sprywatyzowania stołówek w przedszkolach publicznych, gdzie organem prowadzącym jest Gmina Goleniów. To też jest istotne ze względu na to, że mieszkańcy zwracają się do mnie z prośbą, ponieważ nie doczytali się w kampanii wyborczej ostatniej tego zadania, tych planów. Gdyby byli przygotowani, że Pan Burmistrz planuje takie zadanie, to też byłaby inna frekwencja i to jest bardzo istotne. Jakie obszary, ile zadań było analizowanych ? Proszę taką listę, ile odbyło się spotkań roboczych i kto brał udział w tych spotkaniach analizujących szukanie oszczędności, że akurat padło to na dzieci, na obszar gdzie zajmujemy się opiekę nad dziećmi i akurat te oszczędności są tylko widoczne i wyłącznie w grupie najmłodszej, czyli dzieci, które uczęszczają do przedszkoli publicznych w Goleniowie ? Odpowiedź
71. 31.03.2021r. XXX sesja RM  Jednocześnie wnioskuję o otwartość, przejrzystość działania i oczywiście w tym dobrym znaczeniu, jak dobro wspólne dla wszystkich mieszkańców Gminy Goleniów w kontekście sprawy na Kościuszki. Ja jednocześnie dziękuję za spotkania. Przede wszystkim ukłon dla mieszkańców ul. Kościuszki. Wierzę, że Państwo po prostu wygracie tą sprawę dla dobra wszystkich mieszkańców Gminy Goleniów.  
72. 31.03.2021r. XXX sesja RM  Przepraszam bardzo, to chyba pomyłka jest, ale oczywiście korzystając z głosu dziękuję za przypomnienie o terenie wokół Bramy Wolińskiej, bo jest po prostu bez zmian. Jest bylejakość, jak w wielu miejscach w Goleniowie.  
73.

28.04.2021 r.

XXXI sesja RM
Chciałam złożyć kontynuację wniosku, na który otrzymałam odpowiedź, a dotyczy szukania oszczędności, jak dotychczas w obszarze oświaty, co skutkuje prywatyzacją kuchni w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Goleniów. Mój wniosek dotyczył wskazania, gdzie jeszcze w innych obszarach, czy też działach były dyskusje, spotkania, wnioski i szukanie tych oszczędności. Otrzymałam odpowiedź na wniosek tylko i wyłącznie dotyczący obszaru oświaty, a na mój wniosek dotyczący innych działów, obszarów jest zero odpowiedzi. Jest to bardzo ważny wniosek biorąc pod uwagę spotkanie Komisji Budżetu dotyczący dzisiejszych spraw omawianych obligacji, czy też szukanie pieniędzy na ul. Metalową, która jest dla mnie priorytetem. Jednakże póki, co mamy tylko prywatyzację kuchni. Mój wniosek dalej kontynuuje, proszę o wyczerpującą odpowiedź, bardzo precyzyjną, przejrzystą, gdzie te oszczędności jeszcze według Państwa powinny być znalezione i na pewno taka organizacja pracy w Gminie, w Urzędzie powinna to wykazać. Przy tym wniosku również chciałabym Panów Burmistrzów prosić o odpowiedź, ponieważ miałam wiele telefonów osób zatrudnionych w kuchniach. Większość z nich miała łzy i płakała, że otrzymała wypowiedzenia z pracy, które otrzymali z rąk dyrektorów placówek. Oczywiście to jest chyba taka kolej rzeczy, procedura zgodna z prawem. Jednakże chciałabym prosić, wnioskuję o przekazanie mi pisma, które zostało przekazane dyrektorom tych placówek, jak wyglądała treść i forma tego pisma o zwolnienie tych pracowników. Jaka forma była, czy pisemna, telefoniczna, mailowa ? Bardzo proszę o taką informację. Odpowiedź
74. 13.05.2021 r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Wniosła o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jakie były kosztotwórcze czynniki utrzymania stołówek w 2020 r. w następujących przedszkolach: Przedszkole nr 2 w Goleniowie, Przedszkole nr 4 w Goleniowie oraz w Przedszkole w Mostach. Odpowiedź
75.

13.05.2021 r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu

Wniosła o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jak prowadzenie stołówek w ww. przedszkolach obciążyło budżet Gminy Goleniów w 2020 r. Odpowiedź
76. 13.05.2021 r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Wniosła o natychmiastowe podjęcie działań w celu doprowadzenia pomp na Cmentarzu Komunalnym w Goleniowie do takiego stanu, by były praktyczne i łatwe w użytkowaniu,  mając na względzie również osoby starsze i niepełnosprawne. Podkreśliła, że obecnie pompy są niepraktyczne: nie można obsłużyć ich jedną ręką, a podczas ich użytkowania woda rozpryskuje się, ochlapując użytkowników. Odpowiedź
77. 26.05.2021r. XXXIII sesja RM Pierwszy wniosek dotyczy przedstawienia wszystkich zadań inwestycyjnych w 2021 r., które będą przeprowadzane na terenach wiejskich. Proszę o nazwę zadania, nazwę miejscowości i terminie realizacji. Odpowiedź
78. 26.05.2021r. XXXIII sesja RM Drugi wniosek dotyczy tematu, który od dekady zgłaszam, co najmniej od 5 lat, jak byłam sołtysem to już naście lat i nie został do dzisiaj zrealizowany. Jest to zbiornik wodny, który znajduje się w Żółwiej Błoci w centrum wsi. Jest on w bardzo złym stanie technicznym. Nawet „w złym” jest nieadekwatnym określeniem do tego, co tam się znajduje. Już zaczynając od ogrodzenia, jak również od zawartości. Do dzisiaj tego tematu, chociaż był podejmowany, nie został rozwiązany. Taka prosta rzecz nie została rozwiązana. Wymaga chyba nadzwyczajnych środków zaangażowania. Prosta rzecz, także prosiłabym, żeby w trybie pilnym został skutecznie wyprostowany temat, zabezpieczony ten zbiornik, ponieważ jego obecny stan stwarza realne zagrożenie zdrowia i życia. 
 
Odpowiedź
79. 26.05.2021r. XXXIII sesja RM Trzeci wniosek dotyczy też pilnej sprawy, jest to droga gminna, to jest odcinek drogi gminnej, która się znajduje przy Szkole Podstawowej w Białuniu. To jest odcinek od drogi powiatowej w kierunku ul. Sielankowej. Nawierzchnia tej drogi gminnej jest również nienadająca się do użytkowania. Jest to droga do szkoły. Uczymy dzieci postawy, zachowań, estetyki. Urąga to po prostu jakimś zwyczajom. Taka droga jakby była do Urzędu Gminy i Miasta, to świadczyłoby o Gminie. Ona dalej świadczy, ale jest po prostu niewidoczna z okien. Prosiłabym o natychmiastowe doprowadzenie nawierzchni do normalnego stanu zgodnego z wymogami, które są w rozporządzeniach  dotyczących nawierzchni dróg. Odpowiedź
80. 22.06.2021 r. Stałe komisje  Wniosła o informację, gdzie można znaleźć harmonogram działania basenu odkrytego przy ulicy Spacerowej oraz o przedstawienie zakresu umowy dzierżawnej, tj. jakie obowiązki powinien wypełniać wobec mieszkańców prywatny przedsiębiorca w zakresie dzierżawienia tego obiektu. Odpowiedź
81. 30.06.2021 r. XXXV sesja RM Proszę o informację na temat obecnych piłkochwytów wykonanych na boisku sportowym w Mostach w zakresie, w którym roku były wykonane, jaki był koszt finansowy tych piłkochwytów i kto brał udział z Urzędu Gminy i Miasta w odbiorze, jaki pracownik. Odpowiedź
82. 30.06.2021 r. XXXV sesja RM Drugi wniosek dotyczy zbiornika wodnego w miejscowości Żółwia Błoć. Otóż od prawie dekady sygnalizuję, składam wnioski, jak również sołectwo składało w tym zakresie wnioski, że jest w bardzo złym stanie technicznym, że stwarza zagrożenie, fatalny wygląd, jego funkcja. Otóż Burmistrz Gminy Goleniów skierował kilka pisma w tej sprawie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, oddział terenowy Szczecin, sekcja zamiejscowa w Nowogardzie i te pisma po prostu są bezskuteczne. Do dzisiaj nic się nie dzieje przy tym zbiorniku. W związku z tym proszę Pana Burmistrza o wizje lokalną tego obiektu w Żółwiej Błoci. Również poinformowanie Straży Pożarnej o tym stanie zbiornika, żeby zakończyć tą sprawę, która trwa ponad 10 lat bezskutecznie. Odpowiedź
83. 30.06.2021 r. XXXV sesja RM Kolejny wniosek dotyczy hałasu dobiegającego z drogi krajowej S6. Teraz korzystając z obecności Pana mecenasa chciałam się zapytać o taką rzecz, ponieważ mieszkańcy Żółwiej Błoci złożyli petycję w tej sprawie. Hałas jest bardzo uciążliwy, jest permanentny, jest ciągły. Oczywiście też zależy od kierunku wiatru, ale mieszkańcy się do mnie zwrócili w tej sprawie, na jakim etapie jest ta petycja. Ona jest na żadnym etapie. Nie mamy żadnych informacji, żadnych ruchów w celu zamontowania ekranów. Życie stało się koszmarne po prostu w miejscowości Żółwia Błoć. Oczywiście droga jest potrzebna, wiadukt również, ale druga strona tego medalu jest właśnie uciążliwość, hałas. Dzwoniłam do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i poinformowano mnie, że w myśl obecnych przepisów, gdybyśmy skierowali ten wniosek właśnie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska według kompetencji i właściwości ten wniosek byłby przekierowany do Starostwa celem wykonania badań natężenia hałasu. W związku z tym wnoszę wniosek do Pana Burmistrza Gminy Goleniów, żeby ten wniosek dotyczący wykonania badania hałasu został skierowany właśnie od Burmistrza Gminy Goleniów do Starostwa. Jest to coś nowego w tej kwestii, ale Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska mnie poinformował, że od dawna są takie procedury i też się w to włącza burmistrz, czy też wójt danego terenu. W związku z tym prosimy tutaj o pomoc Pana Burmistrza. Dotyczy to mieszkańców, naszych warunków życia, żeby taki wniosek został skierowany i nadać temu zdaniu tempa, żebyśmy mogli po prostu normalnie funkcjonować.

Odpowiedź

Odpowiedź

84. 28.07.2021 r. XXXVI sesja RM Mam kilka wniosków. Pierwszy wniosek jest wnioskiem mieszkańców, którzy wezwali mnie jako radną, żeby wnieść Panu Burmistrzowi sprawę utrzymania czystości  w Gminie Goleniów. Dotyczy to po pierwsze parku miejskiego 750-lecia. Mieszkańcy twierdzą, którzy korzystają z tego miejsca, że jest zaniedbany, zarośnięty chwastami. Absolutnie nie spełnia oczekiwań tych, które stawiane były przed rewitalizacją. Według mieszkańców miejsce wymaga nadzoru i jest właśnie taka prośba, żeby to miejsce było utrzymywane w sposób systematyczny w takim no należytym wyglądzie. Odpowiedź
85. 28.07.2021 r. XXXVI sesja RM Druga sprawa dotyczy utrzymania czystości i elementarnych spraw. To jest ul. Pocztowa. Są tam dwie działki, które stanowią teraz taki nieużytek porośnięty trawą, chwastami, te chwasty, porośnięte krzaki zajmują już 1/2 chodnika, bądź nawet większą część chodnika. Jedna działka jest vis-a-vis Misiowego przedszkola w Goleniowie, gdzie dzieci mają kontakt z tym miejscem, które absolutnie wymaga uporządkowania. Ten temat zgłaszałam już bezpośrednio do Straży Miejskiej, jak również pracownikom Urzędu Miasta, którzy no, przechodząc rano do pracy, widzimy się., kłaniamy się sobie i prosiłam, żeby to po prostu zgłosili i to jak zawsze nie zostało to wykonane. Więc proszę o interwencję tutaj Pana Burmistrza, żeby to zostało doprowadzonych do normalnego stanu. Odpowiedź
86. 28.07.2021 r. XXXVI sesja RM Następna sprawa dotyczy wyglądu, estetyki i czystości wokół Bramy Wolińskiej.  W raporcie na wstępie, proszę Państwa, możemy przeczytać, że to jest miejsce turystyczne. Jest zaakcentowane przez sporządzającego ten raport. No proszę Państwa, jeżeli to jest miejsce reprezentacyjne, atrakcja turystyczna, to nie wiem w jakiej kategorii. Naprawdę ja się zawsze wstydzę jak przychodzę do tego miejsca, że tak może wyglądać obiekt, który jest w zarządzaniu bezpośrednio jednostki gminnej. Wymaga to faktycznie jakiegoś, nie wiem szkolenia może, czy Państwo sobie nie radzicie. Wydaje mi się, że jest tutaj wielu chętnych radnych, którzy wytłumaczą na czym polega utrzymanie tych obiektów w takim wyglądzie, żebyśmy się nie musieli wstydzić przed turystami. Odpowiedź
87. 28.07.2021 r. XXXVI sesja RM Kolejna sprawa dotyczy zbiornika wodnego w miejscowości Żółwia Błoć. Proszę Państwa, otrzymałam odpowiedź dotyczącą właśnie tej sprawy, które się dosyć długo już ciągnie. Dziękuję oczywiście za odpowiedź i też taką interwencję Gminy Goleniów. Jednakże w związku z tym, że to jest odłożone w czasie, żeby ten zbiornik był bezpieczny. Wiemy, że tym obiektem zarządza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, sekcja zamiejscowa w Nowogardzie. Proszę Państwa na tym obiekcie, który naprawdę stopień zużycia jest ogromny, w tym ogrodzenia nie ma żadnej informacji, kto zarządza tym obiektem. Nie ma też informacji ostrzegającej zakaz wstępu, bo jeżeli ktoś z dzieci, czy ludzie, czy zwierzęta może dojdzie do jakiegoś wypadku. Jak zwykle będzie dyskusja nad rozlanym mlekiem. Także prosiłabym tu jest wniosek, żeby wyraźnie zasygnalizować, że jest to miejsce niebezpieczne, żeby była informacja. No coś takiego w centralnym miejscu na wsi, w takim stanie, gdzie naszą tutaj jednostką samorządową jest Gmina Goleniów i to się tak długo ciągnie, jest dla mnie absolutnie niezrozumiałe, niewytłumaczalne. Prosiłabym o takie dosyć radykalne rozwiązania dotyczące właśnie bezpieczeństwa na ten czas, dopóki nie dojdzie do technicznych zmian i uporządkowania takiego na 100 % tego obiektu. Odpowiedź
88. 28.07.2021 r. XXXVI sesja RM Kolejny wniosek dotyczy budowy boiska do piłki nożnej w miejscowości Mosty w zakresie piłkochwytów. Dziękuję za udzielenie odpowiedzi na mój wniosek złożony 30 czerwca. Wiemy, że zmiany budżetu przewidują ponowne wykonanie piłkochwytów, ponieważ obecne piłkochwyty nie spełniają norm, ponieważ są zbyt niskie. W odpowiedzi na wniosek zostałam poinformowana, że obecnie zamontowane piłkochwyty zostaną przeniesione w miejsce, w którym dalej będą spełniać swoją rolę. Lakoniczna odpowiedź. Jeżeli nie spełniają bezpieczeństwa, kosztowały ponad 40 000 zł. Wiemy, że kolejne są zmiany w budżetówce i chcemy przeznaczyć kolejne kilkadziesiąt tysięcy. Te piłkochwyty nie spełniają w związku z tym tych norm, a zostaną przeniesione. Proszę o sprecyzowanie odpowiedzi, bo związku z racjonalizacją wydatków w Gminie Goleniów, które są podnoszone, to uważam, że faktycznie nie, nie jest to spójne między deklaracjami a z faktami. Odpowiedź
89. 28.07.2021 r. XXXVI sesja RM Kolejny mój wniosek dotyczy raportu, który został dzisiaj przedstawiony, raportu o stanie Gminy za rok 2020. Mój wniosek  dotyczy, żeby taki raport był opracowany w zakresie własnych sił, kompetencji i profesjonalizmu, który w Urzędzie, magistracie jest znany. Prawie każda instytucja w Polsce wykonuje we własnym zakresie. Mamy dobry przykład Starostwa Powiatowego w Goleniowie, który taki raport wykonał we własnym zakresie. Bardzo racjonalny, bardzo spójny. Czytałam. Jest napisany językiem normalnym, zrozumiałym. Ten raport jest dokumentem, który faktycznie jest dla mnie nawet nieaktualny, ponieważ na przykład na stronie 7 przeczytałam ten wykaz występujących czterech kategorii ośrodków centralnych na terenie wiejskim części Gminy. Mamy ośrodki usług podstawowych, ośrodki elementarne o poszerzonym programie usług, ośrodki elementarne, przysiółki i osady. I związku z tym, że mieszkam w Żółwiej Błoci absolutnie jest to dokument nieaktualny, ponieważ  Żółwia Błoć jest miejscowością, w której jest bardzo znany zakład przetwórstwa rolnego. Poza tym rozpoczęła działalność placówka pod tytułem żłobek. Jest kościół filialny, są zakłady pracy, jest sklep, jest świetlica. No i na przykład ta miejscowość  w tych raportach bez analizy, tak sposób, powiedziałabym, schematyczny jest w ośrodkach elementarnych. To jest zupełnie niespójne. Uważam, że jest mnóstwo takich drobiazgów, które absolutnie nie są analizowane, nie są podnoszone w analizie. No jest to smutne  bo chciałabym też wiedzieć, ile kosztował ten raport i żeby ten raport faktycznie był bardzo taki normalnym dokumentem, lekkostrawnym, czytelnym, obrazowym, zrozumiałym i podsumowującym dany rok. Odpowiedź
90. 27.10.2021 r. XL sesja RM Składam wniosek dotyczący przedstawienia protokołu, bądź notatki ze spotkania z sołtysami, które się odbyło ostatnio, w październiku, z Panią Wiceburmistrz. W związku z tym chciałabym mieć z tego spotkania dostęp do protokołu, bądź innej adnotacji, która była sporządzona. Jakie tematy były poruszane, jakie kwestie, jakie wnioski zostały skonstruowane na tym spotkaniu. Odpowiedź
91. 27.10.2021 r. XL sesja RM Kolejny wniosek dotyczy Żółwiej Błoci. Zwracam się do Pana Burmistrza z prośbą w ramach bezpieczeństwa drogowego. Proszę o zamontowanie lamp oświetleniowych na drodze gminnej, która prowadzi do działki 143/19, która się znajduje przy drodze gminnej. Powstało tam, na tym obszarze bardzo duże osiedle. Ponadto są tam domy istniejące od 1945 roku, zamieszkałe. Poza tym powstaje tam obiekt pod nazwą „żłobek”. Jest w trakcie budowy, ma zostać oddany do użytkowania, ma się tam rozpocząć rok szkolny następny. Przy tej drodze proszę Państwa takie kuriozum jest, ale się wydarzyło, miało to miejsce w Gminie Goleniów. Brali w tym udział niektórzy radni, ze szczególnym naciskiem, żeby tam powstały tylko dwie lampy w tym obszarze. Jest to droga prawie kilometr. No ale taki mamy klimat i tak jest. W związku z tym przygotowujemy się do przedstawienia podpisów przez mieszkańców, ale jeżeli mamy mówić o bezpieczeństwie, oświetleniu i poruszaniu pospolitego ruszenia, żeby to udowodnić, to proszę Państwa jest to absurd. W związku z tym proszę, aby ta sprawa została rozwiązana. Odpowiedź
92. 06.12.2021 r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Wniosła o udzielenie informacji o stopniu realizacji zadań planowanych na 2021 rok przez Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej „Żółty Domek”. Poprosiła również o informację, jaki jest koszt utrzymania Żółtego Domku z rozróżnieniem na media i utrzymanie infrastruktury oraz kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników, informację, w jakich godzinach Żółty Domek prowadzi działalność, jaka jest liczba osób tam zatrudnionych oraz jaki jest ich zakres działalności. Odpowiedź
93. 06.12.2021 r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Wniosła o pilną interwencję w sprawie zapadniętej studzienki (należącej do Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji) przy posesji nr 31, w Żółwiej Błoci. Uzupełniła, że studzienka zapadła się pod wpływem zbierającej się tam wody i błota, gdyż od czasu zakończenia inwestycji pn. budowa gazociągu i budowa kanalizacji, nawet przy normalnych opadach, zbiera się tam ogromna ilość wody.  
94. 06.12.2021 r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Poprosiła o interwencję w sprawie drogi gminnej w Żółwiej Błoci, od budynku nr 1 w stronę „kurników”, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków codziennego życia dla mieszkańców, gdyż droga ta jest gruntowa, błotnista, wodnista i ciemna, i występuje tam olbrzymia ilość kałuż. Odpowiedź
95. 22.12.2021 r. XLIII sesja RM Składam wniosek o interwencję w sprawie zbiornika wodnego zlokalizowanego na działce nr 97 w Żółwiej Błoci. Według informacji, która w zasadzie ma już kilka lat, Otrzymaliśmy pisemną odpowiedź od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Sekcja Zamiejscowa w Nowogardzie, we współpracy z Panem Burmistrzem, że zostaną przeprowadzone prace techniczne do końca kwartału tego roku. Proszę Państwa, dość, że prace nie zostały wykonane to jeszcze brak jest jakiejkolwiek informacji, że nie zostaną wykonane. Są różne sytuacje. Jesteśmy w stanie zrozumieć, że może być przedłużony termin. Jesteśmy mieszkańcami, jesteśmy obywatelami. Takie przedmiotowe traktowanie jest po prostu kompletnie niezrozumiane dla mieszkańców, dla mnie również. Proszę i żądam, przepraszam za to słowo, ale wyjaśnień, dlaczego jesteśmy tak traktowani. Zbiornik jest w bardzo złym stanie. Ogrodzenie stwarza zagrożenie bezpieczeństwa. Zostaliśmy po prostu zlekceważeni brakiem wykonania tego zadania. Jak również brakiem informacji, że te prace nie zostaną wykonane. Bardzo proszę tutaj Pana Burmistrza w imieniu mieszkańców, jak również własnym o taką interwencję w Ośrodku w Nowogardzie Odpowiedź
96. 22.12.2021 r. XLIII sesja RM Proszę o uzupełnienie dziur. To są naprawdę bardzo duże dziury na drodze gminnej w Żółwiej Błoci na wysokości sklepu oraz dalszej części tej drogi. Wewnętrzne drogi, które są asfaltowe zostały utwardzone taką nawierzchnią asfaltową ponad 40 lat temu. W zasadzie przypominają coś takiego smutnego. Jednakże jak są tak niebezpieczne dziury, to martwimy się o bezpieczeństwo. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że jest to główna droga do sklepu, do przemieszczania się nawet dla pieszych, bo nie ma pobocza. Więc to jest dla nas taka pilna sprawa. Odpowiedź
97. 22.12.2021 r. XLIII sesja RM Również proszę o uzupełnienie dziur na drodze gminnej w Niewiadowie na odcinku drogi prowadzącej do sołtysa wsi. Jest to budynek leśniczego. Bardzo dużo ludzi się tam przemieszcza. Teraz okres świąteczny, choinkowy. Trzeba patrzeć na swoje nogi, jak również na pojazdy.  
98. 22.12.2021 r. XLIII sesja RM W związku z taką sytuacją jaka jest z drogami gminnymi, które są utwardzone kilkadziesiąt lat temu wnioskuję w ogóle o to, żeby zostały zweryfikowane te drogi pod względem bezpieczeństwa i uzupełnienia dziur. Wiem, że ten okres nie jest właściwy, zimowy, jednakże zostało to bardzo w jakiś sposób zaniedbane i stan jest jaki jest. Odpowiedź
99. 22.12.2021 r. XLIII sesja RM Wnioskuję o rozpoznanie aktualnych potrzeb w miejscowości Glewice, m.in. w zakresie budowy świetlicy wiejskiej, budowy kanalizacji sanitarnej, budowy ciągu pieszo-rowerowego. Przypominam tylko, że w miejscowości mieści się bardzo duży zakład pracy pod nazwą Jednostka Wojskowa. Natężenie ruchu pojazdów jest odpowiedni do dużego zakładu pracy, wprost proporcjonalny. Do tego jest ruch pieszy. Stąd ten wniosek o rozpoznanie potrzeb i podjęcie stosownych działań.

Odpowiedź

Odpowiedź

100. 22.12.2021 r. XLIII sesja RM Proszę o przedstawienie prac z podziałem na remontowe i pielęgnacyjne w ramach opieki nad zabytkami, które zostały wykonane w 2021 r. Oczywiście mam na myśli zabytki jakimi są cmentarze. Nie brakuje ich na terenach wiejskich. W jaki sposób były one pielęgnowane, jakie prace zostały tam wykonane. Proszę o taki wykaz. Odpowiedź
101. 22.12.2021 r. XLIII sesja RM Proszę o przedstawienie informacji, w jakim stanie technicznym znajduje się krata metalowa, która zamontowana jest na Bramie Wolińskiej. Mile widziany jest ostatni przegląd tej kraty. Przyglądałam się jej, ale może faktycznie organoleptycznie wygląda jak wygląda, ale chciałabym wiedzieć jaki jest stan techniczny. Wiadomo wymóg bezpieczeństwa jest priorytetowy Odpowiedź
102. 22.12.2021 r. XLIII sesja RM Kolejny wniosek dotyczy budynku, który popularnie nazywamy Żółtym Domkiem. Ja dziękuję bardzo za odpowiedź. Na tym budynku brak jest tablicy informacyjnej dla mieszkańców. Wydaje się, że taka tablica powinna być standardem, że jest to obiekt Urzędu Gminy i Miasta, w jakich godzinach jest ten obiekt czynny. Miałam sygnały od mieszkańców, że takiej informacji nie ma. Wydaje mi się, że taka informacja powinna być zamieszczona. Odpowiedź
103. 22.12.2021 r. XLIII sesja RM Również składam wniosek dotyczący tego budynku, w związku z tą odpowiedzią. Wiadomo, że czas pandemii zminimalizował działalność takich obiektów otwartych. Obiekt użyteczności publicznej powinien spełniać te warunki jakim jest dostosowanie dla osób niepełnosprawnych. Ten obiekt jest niedostosowany. Chciałabym wiedzieć jakie są plany w tym kontekście, czy zamierzacie Państwo dostosować ten obiekt ze względu na jego rolę. W tej odpowiedzi została opisana ta rola.    Odpowiedź
104. 22.12.2021 r. XLIII sesja RM Następny wniosek dotyczy utwardzenia drogi gruntowej. Panie Burmistrzu, utwardzenie bieżące drogi gruntowej, która jest od budynku nr 1 w kierunku drogi S6 w miejscowości Żółwia Błoć. Tam są odcinki, które po prostu nie pozwalają na normalne funkcjonowanie. Po deszczach są bardzo duże dziury, błoto, woda. Generalnie brak możliwości normalnego funkcjonowania, które powinno być normalnością. Obojętnie w jaki sposób utwardzić prosimy, ale żeby po prostu można było zjechać do domu i też, żeby dzieci mogły korzystać z wyjścia do miejscowości, na plac zabaw, czy też do szkoły. Odpowiedź
105. 22.12.2021 r. XLIII sesja RM Ostatni wniosek dotyczy zweryfikowania oświetlenia ulicznego, lamp na słupach. Głównie chodzi o część Owalnicy, tej starej części wsi. Część lamp jest niedoświetlona, jest nieczynna. Więc nie wiem, czy są jakieś prace, harmonogram, że jest ten przegląd, że nie musimy o takich rzeczach mówić, interweniować. Wygląda jednak, że od dłuższego czasu nie ma reakcji. Prosiłabym o podjęcie działań w tej sprawie. Odpowiedź
106. 17.01.2022 r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Wniosła o wskazanie, od kiedy nie odbywają się zajęcia na basenie dla uczniów z terenu Gminy Goleniów oraz o zweryfikowanie, czy informacja ta została podana w rocznym sprawozdaniu z zakresu oświaty, które jest prezentowane Radzie Miejskiej. Odpowiedź
107. 14.02.2022 r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Wniosła o udzielenie informacji, jakie działania prowadzone są w Gminie Goleniów, w sprawie wdrożenia - od września 2022 r. - obowiązku zapewnienia wyżywienia uczniom we wszystkich szkołach. Odpowiedź
108. 14.02.2022 r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Wniosła o wyjaśnienie sprawy budowy nowo powstałego oświetlenia na ul. Sielankowej w Białuniu. Znajduje się ono na terenie niezabudowanym, a lampy posadowione są wśród drzew i krzaków. Poprosiła o udzielenie informacji, kto podjął taką decyzję, jaki był koszt i z jakiego powodu oświetlenie powstało przy odcinku, przy którym nie ma zabudowań. Odpowiedź
109. 14.02.2022 r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Wniosła o ujednolicenie godzin włączania i wyłączania oświetlenia w Żółwiej Błoci. Odpowiedź
110. 14.02.2022 r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Wniosła o przygotowanie - na podstawie Strategii rozwoju Gminy Goleniów - strategii Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej zrównoważonego rozwoju dla wszystkich mieszkańców, jeśli chodzi o oświetlenie uliczne i utwardzenie dróg na terenach wiejskich, która zawierać będzie również informację, do którego roku planowane są działania. Odpowiedź
111. 23.02.2022 r. XLV sesja RM Proszę o zakończenie rozpoczętej inwestycji utwardzania drogi gminnej płytami yombo. Pierwszy etap rozpoczęty w ubiegłej kadencji. Jest to działka drogowa nr 327. Drugi etap, który nie został rozpoczęty od kilku lat dotyczy działki drogowej nr 322. Jest tam zwarta zabudowa domków jednorodzinnych, więc mieszkańcy od kilku dobrych lat, od tamtej kadencji czekają. Byli też w Urzędzie Gminy i Miasta, przedstawiali swoje argumenty. Był wniosek taki, że inwestycja zostanie podzielona na dwa etapy i tego drugiego etapu do dzisiaj nie ma przy działce drogowej nr 322. Zwracam jeszcze uwagę, że przy tym pierwszym etapie utwardzania drogi nr 327 pozostawiono dwie posesje 53 i 53B. To, co tam się dzieje na tej drodze, w zasadzie nie chce mi się już cytować, ale to co powiedział już Pan Sypień, że to są drogi, które „wołają o pomstę do nieba”, wręcz momentami są nieprzejezdne. Przy ulewach teren grzęski, rozjeżdżony. Bardzo bym prosiła o zakończenie utwardzania tych dróg gminnych. Jeszcze raz powtórzę 327 i 322. Odpowiedź
112. 23.02.2022 r. XLV sesja RM Proszę również o inwestycję polegającą na budowie oświetlenia przy tych drogach gminnych. Tym bardziej, że to na czym nam najbardziej zależy i Gminie Goleniów również na rozwoju, na przedsiębiorczości i mamy taki przykład wspaniały, że przy drodze nr 327 na działce 143/19 zostaje zakończona już budowa żłobka. Widać już wspaniały obiekt budowany od samych podstaw. Wiemy, że w Żółwiej Błoci, na wsiach, w mieście zapotrzebowanie na taką działalność jest bardzo duże. Odpowiedź
113. 23.02.2022 r. XLV sesja RM Następny wniosek dotyczy również zakończenia inwestycji przy drodze gminnej nr 324/7. Tam pozostawiono bez utwardzonej drogi i oświetlenia jeden dom. To też było w ubiegłej kadencji. Były pozwolenia na budowę, to było w trakcie budowy, no ale tutaj nie uzyskało to aprobaty komisji i został ten jeden dom bez utwardzonej drogi i bez oświetlenia. Przy czym cały odcinek drogi, bez tego jednego domu, jest utwardzony i również bardzo ładne oświetlenie uliczne powstało.

Odpowiedź

Odpowiedź

114. 23.02.2022 r. XLV sesja RM Wniosek o zlikwidowanie nierówności, kolein, tworzonych się kałuż, można powiedzieć że jeziora powstają na drodze gminnej nieutwardzonej, gruntowej nr 317/11. Na całym docinku, tam jest bodajże malutki kawałek 200 m w kierunku drogi nr S6, który można powiedzieć nie stwarza jakiś problemów, w miarę jest grunt utwardzony. Natomiast od nr 1 do tego momentu takiego w miarę dobrego stanu technicznego droga jest teraz w fatalnym stanie. Tworzą się właśnie kałuże, jeziora. Mieszkam tutaj 60 lat i można powiedzieć, że to jest coś nowego. Biorąc pod uwagę, że były tam bardzo oczekiwane inwestycje wykonywane jak światłowody, jak kanalizacja, gazyfikacja i budowa drogi S6, gdzie się przemieszczał Budimexu ciężki transport i taki mamy efekt, jaki mamy. Odpowiedź
115. 23.02.2022 r. XLV sesja RM Kolejny wniosek dotyczy można powiedzieć sprawy takiej świeżej. W związku z nowym harmonogramem inwestycji i wymiany starej na nową nawierzchnię na placu zabaw na Plantach proszę o rozważenie, żeby został zamontowany tam stojak na rowery. Często widzę jak dzieci korzystają z tego placu zabaw. Brak jest stojaka. Natomiast ktoś wykazał się dużymi inspiracjami i tuż przy tym placu zabaw są wykonane klomby z roślinami. No nie wiem, nigdy nie brakuje roślin, ale tutaj ze względów użytkowo-funkcjonalnych jest to nietrafione. Prosiłabym o spojrzenie na to pod względem użytkowym i funkcjonalnym na ten odcinek, żeby te klomby zostały zlikwidowane, żeby w sposób bezpieczny zostały zamontowane stojaki na rowery, na których przyjeżdżają dzieci na ten plac zabaw. Odpowiedź
116. 23.02.2022 r. XLV sesja RM Proszę o przedstawienie informacji, jaka firma wykonywała ocieplenie dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Białuniu i Szkoły Podstawowej w Mostach. Jaka firma, kiedy zostały prace zakończone, jaki był koszt wykonania poszczególnych inwestycji w tych szkołach i jaka osoba merytorycznie odpowiedzialna z Gminy była za prowadzenie tych inwestycji, czy był okres gwarancji na bezpieczeństwo ocieplenia pokrycia dachowego. Wnioskuję również, aby przedstawić mi informację, jaki będzie koszt teraz naprawy tego ocieplenia okrycia dachowego. Odpowiedź
117. 23.02.2022 r. XLV sesja RM Kolejny wniosek dotyczy kontroli prędkości w miejscowości Białuń, zwłaszcza przy drodze powiatowej. Mam informację od wielu rodziców, że jest niezachowana prędkość zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w miejscowości znajduje się szkoła podstawowa wraz z przedszkolem. Tutaj jest apel rodziców, aby te kontrole były częste. Wiem, że przynoszą skutek, tak jak w Żółwiej Błoci bardzo dziękujemy za te kontrole, które są rano, o różnych porach dnia i wieczorem. Odpowiedź
118. 23.02.2022 r. XLV sesja RM Wnoszę o naprawę drogi nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na poziomie Szkoły Podstawowej w Białuniu. Od lat nawierzchnia tej drogi w zasadzie urąga wszelkim wymogom biorąc pod uwagę, że poruszają się po niej uczniowie. Uczy dzieci właściwych zachowań, estetyki, więc to jest olbrzymia rozbieżność między tym co dzieci widzą, korzystają, a tym co się uczy dzieci. Prosiłabym o poprawę tej drogi w sposób gruntowny, żebyśmy nie wracali do tematu. Odpowiedź
119. 23.02.2022 r. XLV sesja RM Zwracam się z prośbą o rozważenie budowy parkingu przy cmentarzu na powierzchni pomiędzy Szkołą Podstawową nr 4, a stacją paliw Orlen. Jest tam taki zadrzewiony, ja bym powiedziała trójkąt. Jakoś tych drzew też budzi zastrzeżenia. Wiadomo, nie ma tych przeglądów. Ja nie widzę. Są tam powalone drzewa. Jest to zarośnięte w ciągu lata. Brak jest parkingu przy cmentarzu, jak również bramka, o której wcześniej wypowiadała się Pani radna, która prowadzi przy CPN do cmentarza jest bardzo niebezpieczne przejście i proszę również tutaj o rozważenie budowy parkingu, jak również bezpiecznego przejścia na ten odcinek terenu cmentarza komunalnego. Odpowiedź
120. 23.02.2022 r. XLV sesja RM Kolejny wniosek dotyczy sprawy budowy nowego osiedla na ul. Nowogardzkiej. Na terenie budowy znajduje się, tak jak normalnie, olbrzymi dźwig budowlany, który czasami ma skierowanego żurawia na drogę powiatową. Wydaje mi się, że tam już było kilka interwencji, bo czasami się zdarza, że jest przesunięty, ale nie do końca. Biorąc pod uwagę wydarzenia w Polsce i wichury proszę, żeby została zwrócona uwaga inwestorowi o zapewnienie bezpieczeństwa dla osób korzystających z drogi powiatowej na ul. Nowogardzkiej.  
121. 23.02.2022 r. XLV sesja RM Kolejny wniosek dotyczy sprawy budowy nowego osiedla na ul. Nowogardzkiej. Na terenie budowy znajduje się, tak jak normalnie, olbrzymi dźwig budowlany, który czasami ma skierowanego żurawia na drogę powiatową. Wydaje mi się, że tam już było kilka interwencji, bo czasami się zdarza, że jest przesunięty, ale nie do końca. Biorąc pod uwagę wydarzenia w Polsce i wichury proszę, żeby została zwrócona uwaga inwestorowi o zapewnienie bezpieczeństwa dla osób korzystających z drogi powiatowej na ul. Nowogardzkiej. Odpowiedź
122. 23.02.2022 r. XLV sesja RM Składam również wniosek dotyczący budowy świetlicy w Glewicach. Rozpoczęta dokumentacja, niezakończona. Brak w obecnym lokalu infrastruktury sanitarnej, wodnej. Urąga to absolutnie godności tych mieszkańców. Nie zasłużyli sobie na takie traktowanie. Tym bardziej, że w 2019 r. było spotkanie z Panem Burmistrzem, z mieszkańcami, z przedstawicielami GWiK-u. Prosiłabym o przedstawienie planów dotyczących budowy świetlicy godnej XXI w. tak jak będzie w Kliniskach świetlica budowana. Tutaj chodzi o typowy budynek, który zapewniałby normalne spełnienie oczekiwań. Odpowiedź
123. 23.02.2022 r. XLV sesja RM Chciałam zgłosić jeszcze wniosek dotyczący standaryzacji, to takie słowo które będę teraz używać, bo to jest słowo które też wypowiadają Państwo w Gminie, urzędnicy, postępowań. Otóż chodzi mi o budowę świetlicy przy przedszkolu w Kliniskach. Okazuje się, że w Białuniu były apele mieszkańców, żeby przy budowie hali sportowej  powstała również świetlica dla mieszkańców Białunia. Jest to bardzo duża miejscowość. Okazało się, że nie ma takiej możliwości, że przy obiektach oświatowych nie mogą powstawać świetlice, ponieważ są obwarowania dotyczące organizacji imprez itd. W każdym bądź razie nie uzyskało to poklasku, ani żadnego pozytywnego rozpatrzenia.  A wiemy, że może być inaczej. Kilka lat minęło i bardzo dobrze, że powstaje świetlica przy budowanym przedszkolu w Kliniskach. Dlaczego tutaj wolno, a tutaj nie było wolno ? Chciałabym tą odpowiedź na piśmie. Odpowiedź
124. 23.02.2022 r. XLV sesja RM Kolejny wniosek dotyczy właściwego oznakowania godzin pracy na tzw. Żółtym Domku. Otóż na budynku widnieje informacja, że od 1000 godziny. Przy czym mam informację od Państwa z Urzędu Gminy, że instytucja pracuje od godz. 800. Prosiłam   o zweryfikowanie tych informacji, które są rozbieżne między tym, co mam w odpowiedzi,  a tym co jest na budynku. Odpowiedź
125. 30.03.2022 r. XLVI sesja RM  Na ostatniej sesji zgłosiłam wniosek dotyczący kapitalnego remontu drogi powiatowej od Żółwiej Błoci przez Białuń i Miękowo. Stan nawierzchni drogi w Białuniu jest katastroficzny. Proszę Państwa, ta droga się nie nadaje do użytkowania. Mnóstwo jest sygnałów. Odpowiedź, którą otrzymałam brzmi, że będzie budowa ścieżki pieszo-rowerowej, już są plany, dokumentacje itd., czyli inwestycja w toku, można tak powiedzieć i droga w obecnej, jakby, sytuacji wystarczy. Jednak absolutnie to nie jest rozwiązanie problemu. Dlatego proszę, żeby Gmina Goleniów, czyli Pan Burmistrz nawiązał współpracę z Powiatem w celu podjęcia planu prac w kierunku modernizacji tej drogi, ponieważ droga była budowana 50 lat temu i naprawdę „ser szwajcarski” to w zasadzie jest nic w stosunku do tego aktualnego stanu nawierzchni. Rozumiem, że nie ma funduszy, ale prace podejmowane przez Rząd w kierunku naprawy dróg, remontów dróg, budowy, proszę o wykorzystanie wszelkich możliwości w tym kierunku.

Odpowiedź

Odpowiedź

126. 30.03.2022 r. XLVI sesja RM  Drugi mój wniosek dotyczy miejscowości Glewice. Otrzymałam informację, że w ogóle nie jest brana pod uwagę budowa kanalizacji. Ani w obecnych planach do 2024 r., ani poza tymi latami, co jest dla mnie niezrozumiałe, ponieważ jest totalna stagnacja miejscowości, że nie zostaną wykonane instalacje podziemne, budowa  kanalizacji, infrastruktura gazyfikacji. Miejscowość jest zaniedbana. Mieści się tam bardzo duży zakład pracy, jednostka wojskowa. Chciałabym prosić Pana Burmistrza o podjęcie wszelkich możliwych działań, żeby ta miejscowość faktycznie miała status miejscowości XXI w., czyli wybudowanie podstawowej infrastruktury, ścieżki pieszo-rowerowej zapewniającej bezpieczeństwo i oczywiście budowa świetlicy, ale tutaj ten temat podejmę na następnej sesji.

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

127. 26.04.2022 r. XLVII sesja RM  Chciałam złożyć wniosek w sprawie wdrożenia w trybie natychmiastowym narzędzi formalno-prawnych w sprawie uruchomienia inwestycji Centrum Przesiadkowe w Załomiu. Głównie dotyczy to uruchomienia komunikacji miejskiej, ponieważ cała inwestycja, cały proces został zrealizowany, aby polepszyć warunki życia dla mieszkańców Klinisk, również Czarnej Łąki, Pucic, Załomia. Wiemy, że w kwietniu definitywnie na podstawie też informacji przekazanych przez media, wypowiedzi Zastępcy Burmistrza wskazywały jednoznacznie, że w kwietniu zostanie zażegnany kryzys, nazwijmy to tak, w kwestii porozumienia. W związku z tym, że do dzisiaj tego nie ma, inwestycja nie spełnia swojego zadania. Proszę o wykorzystanie wszelkich narzędzi formalno-prawnych i pokazanie, że administracja samorządowa jest sprawna, żebyśmy mogli wszyscy to odczuć w trybie natychmiastowym.  
128. 25.05.2022 r. XLVIII sesja RM Na podstawie przyjętej Strategii Gminy na lata 2014-2023 uchwałą Rady Miasta wnioskuję o następujące sprawy. Pierwsza sprawa to poprawienie nawierzchni drogi asfaltowej w miejscowości Żółwia Błoć, chodzi o załatanie dziur. W Strategii mamy, że takie rzeczy będą w sposób pilny i bieżący rozwiązywane. To jest nierealizowane. Są dziury i do dzisiaj, a kilka miesięcy temu prosiłam i nic z tego nie wynika i dalej nie jest naprawiona droga. Odpowiedź
129. 25.05.2022 r. XLVIII sesja RM Drugi wniosek na podstawie nierealizowania zapisów Strategii Gminy na lata 2014-2023 dotyczy wywiązywania się m.in. w zakresie wyrównywania dostępu do wyposażenia cywilizacyjnego na obszarach wiejskich. A mianowicie wniosek dotyczy budowy świetlicy na obszarach wiejskich. Ten zapis jest w Strategii, Szanowni Państwo, i nikt w 2014 r. nie przypuszczał, że będziemy mówić o kontenerach, czy jak powiedziała Pani radna Ogórska stodołach. Ja bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Proszę o przedstawienie, jakie są koszty planowanego konteneru w miejscowości Glewice, o powierzchni, o tym jakie będzie ogrzewanie, a jakie byłby przypuszczalne koszty budowy obiektu budowlanego, murowanego, jednokondygnacyjnego w Glewicach. Planowana jest budowa gazyfikacji do lotniska w Glewicach i w związku z tym mamy tutaj już dalszy ciąg, oczywiście przy staraniach Gminy Goleniów, a wiem, że takie starania odnoszą olbrzymi skutek. Pamiętam gazyfikację miejscowości Żółwia Błoć, Miękowo, Białuń, gdzie naprawdę zaangażowanie Pana Burmistrza Banach było niewymierne i przyspieszyło w ogromny sposób. Także wiem, że jest to możliwe i Pan Burmistrz Banach to udowodnił i skutek mamy taki, że mamy trzy miejscowości zgazyfikowane. Teraz jest zaplanowana gazyfikacja do lotniska Glewice, która pomija Glewice, ale już składam tutaj wniosek z prośbą do Pana Burmistrza, żeby również został pociągnięty następny odcinek do miejscowości Glewice, ponieważ miejscowość ta od lat prosi o tą inwestycję i było to przedstawione na spotkaniu w 2018 r. przed wyborami. Był to wniosek mieszkańców Glewic. W związku z tym proszę o to, żeby zostało przedstawione mi takie zestawienie kosztów  budowy kontenerowca metalowego, a budynku murowanego. Wnioskuję również o przedstawienie takiego obiektu kontenerowca w Resku, który ma 10 lat, jak wygląda po 10 letnim użytkowaniu, jakie są koszty utrzymania takiego kontenerowca. Odpowiedź
130. 25.05.2022 r. XLVIII sesja RM Następny wniosek dotyczy prowadzonych przedszkoli przez organy inne niż Gmina Goleniów. Przy okazji dziękuję, że zostały podjęte już działania, o których powiedziała Pani Wiceburmistrz Jurewicz. Byłam na spotkaniu z organami, które wywołały właśnie tą całą dyskusję. Proszę Państwa, pewnie nie wszyscy radni są zorientowani, że brakuje pieniędzy na papier do kserowania. Taki jest obecnie stan przedszkoli prowadzonych przez inne organy niż Gmina Goleniów. Wniosek mój dotyczy tego, aby do wszystkich uchwał, czy jakiekolwiek będą rozmowy z tymi organami, spotkania, żebyśmy byli informowani na piśmie o wnioskach po spotkaniach, żebyśmy mieli taką przejrzystość w tej sprawie. Również jak będą jakieś uchwały, jak właśnie była dzisiaj uchwała dotycząca zmian w budżecie i były tu nowe zmian w kwestii podwyższenia  dotacji, żeby były również informowane te organy. Można zrobić taką grupę, czy na Messengere, czy po przez różną komunikację elektroniczną, żeby informować te organy, żebyśmy mieli informację zwrotną
o stanowisku. Proszę Państwa, te organy prowadzące czekają na każdą złotówkę i wiemy jakie to jest ważne. Proszę o przekazywanie wszystkich informacji o spotkaniach, czy też informowanie poprzez komunikatory elektroniczne tych organów o wszystkich podjętych działaniach i zmianach w tym właśnie zakresie.
Odpowiedź
131. 23.06.2022 r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Wniosła o podjęcie działań, które umożliwią normalne i bezpieczne funkcjonowanie (zarówno gdy jest sucho, jak i po opadach) przy nieutwardzonych odcinkach dróg gminnych gruntowych w Żółwiej Błoci. W jej opinii podczas suszy jest mnóstwo kurzu, pyłów, co zagraża bezpieczeństwu bawiących się dzieci, mieszkańcy zaś skarżą się na kurz i pył w domach. Z kolei po opadach ilość wody uniemożliwia korzystanie z drogi. Odpowiedź
132. 23.06.2022 r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Wniosła o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do właściwego stanu drogi przy posesji nr 31 w Żółwiej Błoci, gdyż po opadach brak jest możliwości wyjazdu z posesji, z uwagi na zbierającą się tam wodę deszczową. Wskazała, iż sytuacja ta ma miejsce od czasu budowy kanalizacji, rurociągu gazowego, światłowodów i drogi. Odpowiedź
133. 29.06.2022 r. XLIX sesja RM Pierwszy wniosek dotyczy podjęcia działań, w zakresie kompetencji Urzędu, w celu przejęcia działki w Glewicach, która należy do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek jest również związany z zebraniem, które miało miejsce w 2018 r. w Glewicach. Jest to postulat mieszkańców. Oczywiście zostało powiedziane, że ta sprawa nabierze właściwej procedury i tak się stanie. Jak wiemy dzisiaj z wypowiedzi Pana Burmistrza, zaskoczony był, a poza tym, sprawa jest nieznana, czy zapomniana. W każdym bądź razie powtarzam tą sprawę i wniosek mój dotyczy podjęcia działań w takim trybie, powiedziałabym, na ile jest to możliwe, w natychmiastowym. Odpowiedź
134. 29.06.2022 r. XLIX sesja RM Drugi wniosek dotyczy sprawy hałasu jaki ma miejsce po wybudowaniu drogi S6. Ja rozmawiałam w przerwie podczas ostatniej sesji z Panem Burmistrzem Banachem, który powiedział mi, że mam zebrać podpisy. „Niech Pani zbierze podpisy i zobaczymy, co się da zrobić dalej”. Mój wniosek dotyczy złożonych już podpisów. Złożona została petycja do wszystkich urzędów, w tym do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie z prośbą o podjecie działań, więc są wszystkie dokumenty, podpisy. Nic nie uległo zmianie. Wręcz przeciwnie hałas jest tak uciążliwy, jest taki dyskomfort dla nas którzy są narażeni na ten hałas. Wydaje się, że to nic nadzwyczajnego. Miejscowość była od kilkuset lat, kilkudziesięciu od wojny Żółwia Błoć. Prosimy więc o to, żeby zapewnić nam normalne warunki i żeby tutaj Magistrat, czyli Pan Burmistrz w imieniu mieszkańców podjął wszystkie działania na podstawie tej złożonej petycji w 2016 r. Ona jest aktualna, bo podjęto procedury, że ten hałas był mierzony. Ja również idę dalej i proszę Pana Burmistrza o zorganizowanie takiego spotkania w miejscowości Żółwia Błoć. Mamy świetlicę. Z wyprzedzeniem proszę dać nam znać. Chcemy się spotkać z władzami miasta, z władzami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i chcemy przedstawić swoje stanowisko i swoje wrażenia związane z sąsiedztwem przy tak hałaśliwej, intensywnej drodze ekspresowej.

Odpowiedź

Odpowiedź

135. 29.06.2022 r. XLIX sesja RM Kolejny mój wniosek dotyczy sprawy, wszystkie sprawy mam bliskie historii i tożsamości, jak oddanie czci którzy walczyli o niepodległość i wolność ojczyzny, jak również świata, bo brali też udział w czasie II wojny światowej, otóż sprawa dotyczy Pomnika Niepodległości, jak również całego placu Rotmistrza Witolda Pileckiego, który jest zaniedbany, często bywa zabrudzony. Już kiedyś rozmawialiśmy, że powinien być stały monitoring tego miejsca, tak jest na całym świecie cywilizowanym. Chyba, że są jakieś państwa barbarzyńskie, dla których niepodległość i bohaterowie są niczym. Wiemy, że tak jest na świecie, bo Federacja Rosyjska to robi. Prosiłabym, żeby to miejsce było pełne godności, szacunku. Było utrzymane czysto. Ponadto rozmawialiśmy z Zastępcą Burmistrza Panem Banachem na temat pomnika i zagospodarowania tego terenu. Mój wniosek dotyczy, aby przedstawić co w tej sprawie zostało zrobione. Odpowiedź
136. 29.06.2022 r. XLIX sesja RM Kolejna sprawa, która nie wymaga żadnych nakładów i jest  związana z pismem Pana Burmistrza, jakie zostało wystosowane do Rady Seniorów  w sprawie zamontowania na stałe masztu flagowego przy Pomniku Niepodległości w Goleniowie. Proszę Państwa, ja z wielkim wstydem przekazuję odpowiedź jaką otrzymała Rada Seniorów, stanowisko Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, że „ustawiony maszt narażony byłby na częste ataki wandalizmu, co mogłoby spowodować zagrożenie życia, zdrowia osób przebywających w pobliżu”. Proszę Państwa, z wielkim wstydem czytam tą odpowiedź i cytuję. Kompletnie nie wiem gdzie jestem, czy to jest Gmina Goleniów, czy to jest moja Gmina Goleniów, która współpracuje, która służy, która jest kompetentna, profesjonalna. Proszę Państwa, Pomnik Niepodległości to jest symbol. Ci ludzie, którzy walczyli o niepodległość nie zastanawiali się o wandalizmie, czy wrócą z walki bez ręki, bez nogi, czy zginą. Okazuje się, że mamy odpowiedź, że przedsiębiorstwo obawia się wandalizmu w centrum miasta. Prosiłabym, ponawiam tą prośbę, wniosek, żeby na stałe został zainstalowany masz flagowy przy Pomniku Niepodległości w tym wymiarze, w którym teraz jest, tzw. krytycznym, żeby było to synchronizowane z postawą mieszkańców, obywateli, którzy wnioskowali, którzy wnioskują. Ja też się pod tym podpisuję dwoma rękami. Odpowiedź
137. 29.06.2022 r. XLIX sesja RM Proszę o wyjaśnienie sytuacji jaka ma miejsce przy wykonywaniu inwestycji pod tytułem budowa oświetlenia ulicznego. Sytuacja ma miejsce w miejscowości Białuń na ul. Sielankowej. Wniosek dotyczy inwestycji, która powstała na ul. Sielankowej w Białuniu. Zostało wybudowane oświetlenie na ulicy, w szczerym polu jest kilka lamp. Nie ma tam żadnych budynków, tylko szczere pole. Wniosek ten dotyczy, żeby wyjaśnić tą sprawę, jak doszło do wydania pieniędzy podatników w sytuacji, kiedy 30 lat, 40, 50 ludzie w ścisłym zabudowaniu proszę o lampy. Jak tutaj boisko, które jest dewastowane w Kliniskach nie może doczekać się lamp, a zostało wybudowane oświetlenie w szczerym polu. Chciałabym wiedzieć kto głosował za taką inwestycją w Zespole, który jest do spraw wiejskich. Czy było to konsultowane z Panem Burmistrzem?

Odpowiedź

Odpowiedź

138. 27.07.2022 r. L sesja RM Składam wniosek, dotyczący jednego odcinka ulicy: ulica Pomorska i Kordeckiego w Goleniowie. Ulica jest w bardzo złym stanie technicznym. Mam informację od mieszkańców i od osoby niepełnosprawnej, że w wyniku złego stanu technicznego doszłoby do wypadku. W związku z tym, żeby do czasu kapitalnego remontu naprawić te płyty w taki sposób, żeby można się było po nich poruszać. To coś bardzo chyba pilnego i wymaga to też szybkich ruchów dotyczących nawierzchni technicznej. Odpowiedź
139. 27.07.2022 r. L sesja RM Ja również pozwolę sobie jeszcze raz w tym punkcie zabrać głos. Szanowni Państwo, często wnioskuję o sprawy dotyczące utrzymania bieżącego czystości, porządku w mieście. Nie mówię o sołectwach, ponieważ wiemy, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nie sprząta i nie utrzymuje zieleni, tylko robią to sołtysi najczęściej, rady sołeckie, dobrej woli mieszkańcy i tak to wygląda. Czyli zostaje tylko miasto. I w tym mieście bywa różnie i wnioskuję o to, żeby realizowane były zapisy wynikające z budżetu gminy, które mówią o utrzymaniu ulic, czystości. I proszę o to Pana Burmistrza, ja nie będę chyba już składała takich wniosków, bo ja nie mam żadnej satysfakcji. Czuje się duży dyskomfort, że w mieście jest brudno. Otwarte bramy wcale nie są reklamą naszego miasta. Mój dzień często o 7:30 rozpoczynam od telefonu do Straży Miejskiej. Bardzo dziękuję tu Panu komendantowi za szybkie interwencje. Bywają one czasami dłuższe, ale Pan też mnie informuje, że wszczynane są postępowania administracyjne i egzekucyjne różnej natury, żeby realizować obowiązek. Ale tak nie może być. I dlatego jest apel do Pana Burmistrza, żeby na takim poziomie wnioski nie były zgłaszane, bo to jest po prostu wstyd. Nie powinno tak być. I teraz teren Pomnika Niepodległości, Plac Rotmistrza Pileckiego, to jest… Proszę Państwa, jeżeli ja czytam wypowiedzi na temat solidarności z Ukraińcami, z Ukrainą, z patriotyzmem, oczywiście jak najbardziej. Ale gdzie są czyny? Jak możemy mówić o innych krajach, narodowości i patriotyzmie, jak sami pod nosem mamy brud? Bo to jest niewiarygodne. Niszczone są pomniki Armii Krajowej na Białorusi, niszczone są bohaterskie historie, a my na własnym podwórku nie potrafimy zadbać o te miejsca. Tam jest brudno, tam leżą gałęzie, konary od trzech tygodni. Brudne są ławki, zaniedbana jest ta powierzchnia cementowa, nie jest to myte. To jest po prostu obraza nas wszystkich. I tak jest w mieście Goleniów, w gminie Goleniów. To jest podsumowanie dzisiejszego chyba absolutorium i spotkania, i obecności mieszkańców, że naprawdę dużo rzeczy jest do zrobienia. Odpowiedź
140. 19.09.2022 r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu

Wniosła o zamontowanie na stałe masztu na flagę Rzeczypospolitej Polski w centralnym i godnym miejscu na Placu Rotmistrza Pileckiego przy pomniku niepodległości. Wniosek poparty jest dyskusją i opiniami innych środowisk, gdyż maszt, który instalowany jest na Święto Niepodległości jest masztem o konstrukcji nie do zamontowania na stałe.

Odpowiedź
141. 19.09.2022 r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu

Wniosła o interwencję dla mieszkańców Żółwiej Błoci w sprawie zbiornika wodnego zlokalizowanego na działce nr 97, którego właścicielem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, terenowy ośrodek jest w Nowogardzie, a główna siedziba w Szczecinie. Jest to obiekt urągający godności w XXI w. i wokół są posesje i domy. Ponadto obiekt zagraża bezpieczeństwu. Prowadzona korespondencja z KOWR wskazuje, że nie podejmie on żadnych prac porządkowania terenu zbiornika, ani ogrodzenia, w związku z niewyłonieniem wykonawcy z uwagi na zbyt wysoką kwotę. Zbiornik ulega degradacji, jest dużo wody, która przedostaje się do piwnicy sąsiadującego budynku mieszkalnego. Nie wiadomo nawet, czy zbiornik jest potrzebny, gdyż Powiatowa Straż Pożarna uważa, że zapotrzebowanie na potrzeby gaśnicze wody w sieci jest wystarczające. Wniosła o doprowadzenie zbiornika do należytego stanu, bądź go zlikwidować.

Odpowiedź
142. 19.09.2022 r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu

Wniosła o wyjaśnienie i rozwiązanie problemu pojawiających się po intensywnych ulewach ogromnych kałuż, m.in. przed posesją nr 31 w Żółwiej Błoci, występujących po budowie kanalizacji, gazyfikacji i światłowodów. Kałuże te uniemożliwiają wyjazd i wjazd na posesję.

Odpowiedź
143. 19.09.2022 r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu

Wniosła w imieniu seniorów, którzy byli obecni na spotkaniu nt. koncepcji budowy Domu Kultury, które odbyło się w sali konferencyjnej urzędu, o naprawę nagłośnienia w sali, gdyż dźwięk jest źle słyszalny dla osób siedzących w górnych rzędach sali.

 
144. 28.09.2022 r. LII sesja RM  Proszę o budowę oświetlenia w Żółwiej Błoci przy drodze gminnej, która rozpoczyna się od budynku nr 54B. Wzdłuż tej drogi usadowione są te „słynne” dwie lampy. Wzdłuż tej drogi powstało kilkadziesiąt budynków mieszkalnych, w tym też działalność gospodarcza, gdzie pracują ludzie i się przemieszczają. Odpowiedź
145. 28.09.2022 r. LII sesja RM  Również wzdłuż tej drogi, która prowadzi od budynku nr 54B jest zarośnięte pobocze do tego stopnia, że wystające krzaki, gałęzie dzikorosnące itd. uszkadzają karoserie samochodów, jak również zagrażają bezpieczeństwu osób poruszających się, czy pieszo, czy jadących rowerem. Więc sprawa jest bardzo pilna. Odpowiedź
146. 28.09.2022 r. LII sesja RM  Kolejny wniosek dotyczy miejscowości Wierzchosław. Dotarły do mnie wiadomości, że w miejscowości jest jeden przystanek. Jest to dość rozciągnięta miejscowość położona wzdłuż drogi, bo można powiedzieć drogi, że nie ma typowej jakieś owalnicy i ludzie, którzy muszą rano dostać się do pracy, wychodzą przed 600, żeby dostać się do przystanku przy sklepie. Bardzo bym prosiła o zweryfikowanie ilości przystanków i doprecyzowanie w konsultacji z mieszkańcami, gdzie te przystanki usadowić i dokonać tego. Odpowiedź
147. 28.09.2022 r. LII sesja RM  Kolejny wniosek dotyczy odcinka drogi w Krępsku przy drodze wojewódzkiej. Wiemy, że przebudowa drogi wojewódzkiej nr 112 Krępsko-Kąty i proszę Państwa od dłuższego czasu na odcinku na poziomie przystanku autobusowego i plebanii jest teren, który prawdopodobnie, dotarły do mnie takie informacje, że odnaleziono szczątki przy budowie. Przepraszam, jeżeli to akurat nie jest prawdą, ale trudno było mi uzyskać jakiekolwiek informacje, dlaczego te roboty się zatrzymały. Prosiłabym o przedstawienie krótkiej informacji, co tam się wydarzyło, bo to jest nasza miejscowość w Gminie Goleniów pomimo, że przebudowę drogi prowadzi Urząd Wojewódzki. Odpowiedź
148. 28.09.2022 r. LII sesja RM  Proszę również o informacje dotyczącą miejscowości Kąty. Trwa tam też inwestycja przebudowa drogi wojewódzkiej nr 112 i też jest wniosek, aby przedstawić informację na temat budowy ciągu pieszo-rowerowego biegnącego wzdłuż miejscowości Kąty i kiedy będzie zakończona inwestycja. Oczywiście w porozumieniu z Urzędem Wojewódzkim, żebym mogła taką informację otrzymać. Odpowiedź
149. 28.09.2022 r. LII sesja RM  Kolejny wniosek dotyczy budowy chodnika. Proszę Państwa, to jest taka sprawa, która toczy się tak jak Rurzyca. Bardzo przepraszam, że teraz o tym mówię przy tej sytuacji, gdzie był ten nieszczęśliwy wypadek. Nie wykorzystuję tej sytuacji, jednakże ul. Niepodległości w Goleniowie, to jest ulica przy której położona jest szkoła muzyczna i prowadzi do szkoły specjalnej. Do szkoły muzycznej przychodzą dzieci w różnym wieku. To, co się dzieje tam na tej ulicy, to powiem krótko, nie czekajmy na wypadek. To jest droga powiatowa. Część tam nie wiadomo do kogo należy. Zwracam się z prośbą do Pana Burmistrza, jakie są narzędzia jednostki samorządu terytorialnego, żeby doprowadzić do spotkania, wyjaśnień i proszę o odpowiedź czyj jest to odcinek drogi, dlaczego nie ma chodnika i jakie zostaną podjęte działania, które zapewnią potencjalne bezpieczeństwo dla uczestników tej drogi. Naprawdę tam jest niebezpiecznie. Nie czekajmy na kolejny wypadek i „biadolenie”, że znowu coś się wydarzyło, aczkolwiek wszędzie może się wydarzyć. Jednak są to działania profilaktyczne, zapobiegawcze.

Odpowiedź

Odpowiedź

150. 28.09.2022 r. LII sesja RM  Składam również wniosek odnośnie Rurzycy. Wiemy, że sprawa budowy chodnika została przekazana ze Starostwa w kierunku Gminy Goleniów, że Gmina Goleniów wyraziła taką wolę dokonania tej inwestycji i chciałam zapytać, co z brakującym tym odcinkiem, o którym debatujemy też już bardzo długo. Odpowiedź
151. 28.09.2022 r. LII sesja RM  Jeszcze jeden wniosek dotyczy świetlicy środowiskowej w Żółwiej Błoci. Świetlica jest prowadzona przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Grodnica. Od kliku miesięcy okazuje się, że jest uszkodzony sufit na tyle, że odpada tynk. Jest to bardzo widoczne i znaczące, o czym też został poinformowany Pan Zastępca Burmistrza Tomasz Banach podczas spotkania w Żółwiej Błoci. Widział akurat jak to wygląda. Jest to coś niesamowitego, że od kliku miesięcy rozpoczęte zostały procedury. Proszę Państwa, biorąc pod uwagę całą strukturę finansową, bo rozmawiałam z Panią Prezes GTBS, że jak będą pieniądze, a pieniądze daje Gmina, ponieważ oni zrobili przetarg i ofertę, to nie będzie to wykonane. Prosiłabym Pana Burmistrza, aby te pieniądze się znalazły z uwagi na podstawowe bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, które przebywają na tej świetlicy.     Odpowiedź
152. 28.09.2022 r. LII sesja RM  Wrócę jeszcze do wniosku odnośnie Krępska. Dostałam teraz informację od Pana redaktora Pawła Palicy, 06 czerwca odnośnie Krępska, gdzie odnaleziono ludzkie kości, dlatego została wstrzymana ta budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Krępsku. To miejsce nie jest zabezpieczone nijak. Ja widziałam jak to wygląda. Jest to przerażające. To jest kilka miesięcy. Mamy dziką zwierzynę. Jest to wprost niewiarygodne. Ja bym, bardzo prosiła Pana Burmistrza, żeby w tej sprawie zostały podjęte szybkie działania. Mamy tutaj Pana Komendanta Straży Miejskiej i chyba niejednorodnie widzieliście Państwo to miejsce. Myślę, że trzeba mieć wokół głowy oczy i zwracać na wszystko uwagę, żeby takich sytuacji nie było.  
153. 26.10.2022 r. LIV sesja RM  Mam klika wniosków, które są jakby bieżące. Wnoszę o prowadzenie strony internetowej serwis Gminy i Miasta Goleniów w sposób aktualny i bieżący, ponieważ na stronie mamy np. informację „ostrzeżenia, awarie”. Mam ją otwartą, bo zarzucono mi, że coś wymyślam w trakcie rozmowy o źródłach ciepła: „Przerwa w dostawie wody  w dniu 19 stycznia 2002 r.”. Ja nie wiem, może proszę Państwa, ja jestem czasami zbyt krytyczna. Informacja chyba ze stycznia 2002 r. nie powinna być w październiku ? Prawda ? W związku z  tym wniosek, aby osoby kompetentne prowadziły tą stronę w sposób właściwy, bieżący, która służy mieszkańcom Gminy Goleniów. Nie wszyscy mają Facebooka i trudno jest odwoływać wszystkich na BIP, Facebook itd. Dla wielu osób, które są na takim normalnym, podstawowym poziomie informatycznym otwierają stronę i czytają wszystko. W ostrzeżeniach mamy miesiąc marzec, kwiecień no i styczeń. Mnóstwo rzeczy jest nieaktualnych. Ja nie będę tutaj poświęcała swojego czasu i Państwa na te zaniedbania
i zupełnie niezrozumiałą sytuację. Po prostu są takie zaległości, takie braki. Powiedziałabym niechlujstwo prowadzenia tej strony.
 
154. 26.10.2022 r. LIV sesja RM  Kolejny wniosek dotyczy przedstawienia działań, zadań i rezultaty tych działań w zakresie prowadzenia programu „Czyste Powietrze”, które jest priorytetem od 2018 r. Wnioskuję również, aby te działania, zdania i ich realizacja były przedstawiane i monitorowane na bieżąco na stronie internetowej Gminy Goleniów.

Odpowiedź

Odpowiedź

155. 26.10.2022 r. LIV sesja RM  Kolejny wniosek dotyczy budowy oświetlenia przy drodze nr 327 w Żółwiej Błoci. Jest to droga gminna. I tak ja np. oświetlenie budowane przy drodze pieszo-rowerowej w Podańsku nie było procedowane przez Komisję Obszarów Wiejskich, tylko było normalnie procedowane w budżecie przez Radę Miejską. Również proszę, aby tą drogę w taki sposób procedowano. Przy tej drodze mieści się niepubliczny żłobek dla 30 dzieci, gdzie w „egipskich ciemnościach” dowożone są dzieci. Nie ma czegoś takiego jak zakłady pracy, inne obiekty, że wielkie jest procedowanie, czy te oświetlenie ma tam być, czy nie. Ono tam po prostu powinno być. Oczywista oczywistość. W związku z tym wniosek o pilną budowę oświetlenia przy drodze 327 w Żółwiej Błoci. Odpowiedź
156. 26.10.2022 r. LIV sesja RM  Wniosek o oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Nowogardzkiej, ponieważ jest lampa, a brak jest oświetlenia. Odpowiedź
157. 26.10.2022 r. LIV sesja RM  Zgłaszam wniosek dotyczący parku przy Szkole Podstawowej nr 1, ponieważ są duże ubytki w kostce brukowej na ścieżce. Może dojść tam do wypadku, także prosiłabym o to aby Państwo to kontrolowali, monitorowali, Straż Miejska, można się przejść i zobaczyć.   Odpowiedź
158. 26.10.2022 r. LIV sesja RM  Wniosek, aby w świetlicy wiejskiej w Żółwiej Błoci utworzyć punt wydawania preparatu  jodku potasu. Zapoznałam się z wykazem wszystkich punktów i brak jest punktu w Żółwiej Błoci. Mamy świetlicę, więc nie wiem, dlaczego nie została uwzględniona Żółwia Błoć. Odpowiedź
159. 26.10.2022 r. LIV sesja RM  Tutaj również chciałam zgłosić taką uwagę, ponieważ występuje w Glewicach przy punkcie wydawania preparatu jodku potasu nazwa „świetlica wiejska”. Proszę Państwa, z uwagi na warunki lokalowe, techniczne i standardy jakie panują w tym pomieszczeniu prosiłabym, żeby Gmina nie używała nazwy „świetlica wiejska”, bo to urąga godności przede wszystkim dzieciom, bo ta świetlica jest skierowana dla dzieci mieszkańców. Proszę nie używać takiego zwrotu „świetlica wiejska”.  Odpowiedź
160. 26.10.2022 r. LIV sesja RM  Złożyłam wniosek dotyczący wyznaczenia dodatkowego przystanku w miejscowości Wierzchosław na prośbę mieszkańców. Nie dostałam żadnej odpowiedzi. Minął ponad miesiąc taki ustawowy wynikający z przepisów i nie mam odpowiedzi, co w tej sprawie zrobiono. Czy były rozmowy ? Wieś jest bardzo długa. Wzdłuż drogi jest jeden przystanek, który znajduje się przy sklepie. Mieszkańcy skarżą się, że z odcinka bardzo odległego muszą dojść do tego przystanku. Byli już w Gminie i niestety zostali potraktowani w sposób taki nienależyty. Stąd moja prośba o wyznaczenie dodatkowego przystanku w konsultacji z mieszkańcami na ten temat.  
161. 30.11.2022 r.  LV sesja RM Pierwszy wniosek dotyczy dzisiejszej dyskusji na temat zorganizowanej pracy w magistracie. W związku z tym, że pracowników dotyczy tajemnica prosiłabym, żeby pracownicy nie załatwiali spraw obywateli w holu, ponieważ są to sprawy, które często słyszą inni obywatele załatwiający sprawę w kasie, przychodzący, bądź korzystający z Biura Obsługi Interesanta. Odpowiedź
162. 30.11.2022 r.  LV sesja RM Drugi wniosek dotyczy budowy parkingu przy cmentarzu komunalnym w Goleniowie. Ja już kilkakrotnie zgłaszałam problem, zresztą to jest wniosek mieszkańców. To jest teren położony między stacją paliw Orlen, a Szkołą Podstawową nr 4. Jest to lasek, oczywiście on jest generalnie zaniedbany. Są tam różne wiatrołomy itd. i też tak było w czasie nawet świąt Wszystkich Świętych leżały suche gałęzie, można było się o nie potknąć itd. W związku z tym mnóstwo mieszkańców pozostawia samochody nawet na poboczu drogi, na krawędzi, są pochylone. Jest tam naprawdę bardzo niebezpiecznie. Prosiłabym o opinię Państwa, jakie są zamierzenia odnośnie tego terenu, czyj to jest to teren, żeby faktycznie poprawić to bezpieczeństwo w tak ważnym miejscu. Odpowiedź
163. 30.11.2022 r.  LV sesja RM Trzeci wniosek związany również z cmentarzem komunalnym i dotyczy to chodnika, który biegnie w kierunku ul. Wrzosowej tuż przy Przedszkolu „Tęczowa Kraina” w lasku i prowadzi do głównej drogi na cmentarz. Chodnik jest tak nierówny, są tam przez korzenie wystające płyty. Naprawdę trzeba mieć wielkie szczęcie, żeby nie doszło tam do wypadku.  Mnóstwo ludzi się tam porusza starszych, schorowanych, czy też wózki z dziećmi. Nie wiem, dlaczego taka sytuacja ma miejsce. Odpowiedź
164. 30.11.2022 r.  LV sesja RM Kolejny wniosek, to jest też nawiązanie do tego, co powiedział Pan radny Marcin Gręblicki o oszczędnościach, które powzięła Gmina w związku z trudną sytuacją wyłączenia oświetlenia. Otóż proszę Państwa, to nie jest śmieszne, to jest tragiczne, że wybudowano oświetlanie na ul. Sielankowej, jest to 9 lamp na odcinku prawie 400 m w szczerym polu. Nie mówię o budynkach, które wcześniej są oświetlone i tak powinno być. W szczerym polu w niedzielę idąc z lasu godz. 1630 wszystkie lampy są włączone. Idę kilkaset metrów dalej, gdzie budynki kilkadziesiąt lat stoją nie są oświetlone, ponieważ Komisja Obszarów Wiejskich nie przegłosowała tego. Takie nierówności, taka niesprawiedliwość nie powinna mieć miejsca w Gminie Goleniów. Proszę to rozwiązać, żeby to było zgodne z sumieniem, z mądrością, z godnością, a nie z takim rozrzutem niesprawiedliwości w Gminie Goleniów. Odpowiedź
165.  08.12.2022 r.
Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu
Wniosła przedstawienie informacji (według załączonej tabeli) na temat oświetlenia oraz dróg przez ostatnie 3 kadencje, tj. od roku 2010, z uwzględnieniem podziału na miejscowości. Odpowiedź
166. 21.12.2022 r. LVI sesja RM Składam wniosek o zmianę podejścia mentalnie i praktycznie w sposób radykalny, że oświetlenie jest dobrem elementarnym bez względnie potrzebnym. Wniosek ma ten na celu przede wszystkim skok cywilizacyjny w zarządzaniu Gminą, dotyczy oświetlenia i dróg. Zapewne, jeśli dojdzie do  zmiany i podejścia w sposób radykalny doprowadzi do tego, że dzieci 3, 4, 5- letnie nie będą chodziły w kaloszach w temperaturze 30° C latem na drodze gminy, która jest wysypana szlaką, która tworzy totalne zapylenie, zaczernienie i jest szkodliwe. Zapewni bezpieczeństwo, że dzieci będą się poruszać w godzinach zmroku normalnie będą mogły się odwiedzać, przemieszczać. I proszę o sprawiedliwe dysponowanie środkami finansowymi, które są w zarządzaniu Pana, Panie Burmistrza decyzji, a nie poszczególnych Radnych, którzy mają czasem podejście niekompetentne, nieracjonalne i marnują środki podatników. Odpowiedź
167. 21.12.2022 r. LVI sesja RM Kolejny wniosek dotyczy wniosku, który częściowo został zrealizowany, a dotyczył  uporządkowania krzewów rosnących w pasie drogowym nr 327
w Żółwiej Błoci. Otóż krzewy zostały przycięte, uległy takiej małej pielęgnacji, ale proszę Państwa w pasie drogowym nie do końca. Został odcinek, który w dalszym ciągu nie jest uporządkowany. Także proszę to dokończyć, żeby ten faktycznie pas był  uporządkowany, bo tam częściowo  droga jest osadzona, nie ma oświetlenia. Jest to bardzo duże osiedle, jest tam też żłobek, jest ciemno, jest niebezpiecznie. W związku z tym proszę
o dokończenie tego zadania.
Odpowiedź
168. 21.12.2022 r. LVI sesja RM Powracam do tego, żeby droga 327 do końca była utwardzona, do końca została zrealizowana ta inwestycja. To tak jak by na przykład dworzec był np. budowany etapami przez 10 lat. To tak jak by parking za Urzędem był etapami budowany 8 lat. Jest to niedopuszczalne, więc proszę traktować wszystkich jednakowo. Odpowiedź
169. 21.12.2022 r. LVI sesja RM Kolejny wniosek dotyczy ciągu komunikacyjnego do Szkoły Muzycznej w Goleniowie. Dostałam odpowiedź na wniosek, „że na terenie zarządzanym przez Gminę Goleniów znajdują się chodniki. Natomiast teren na ul. Niepodległości do placówki, właśnie Szkoły Muzycznej należy do Starostwa. W związku z powyższym wniosek zostanie przekazany do właściciela terenu”.  Ja bym prosiła by  nie przerzucać odpowiedzialności. Mi szkoda tego papieru naprawdę, to jest takie marnotrawienie i nieekologicznie jest to  niemoralnie, żeby ta sprawa została załatwiona.  To się ciągnie, przepraszam, że znowu odwołam się do chodnika w Rurzycy. Szkoła Muzyczna mieści się w budynku zarządzanym przez Starostwo, ale tam chodzą dzieci Gminy Goleniów i  nie tylko, ale to są nasze dzieci, maluchy tam po prostu jest bardzo niebezpiecznie. Kolejny punkt, który naprawdę należy do miejsc niebezpiecznych. Uważam, że to się ciągnie latami, naście lat to powinno być rozwiązane i na pewno byłaby chluba dla Państwa rządzących. Odpowiedź
170. 21.12.2022 r. LVI sesja RM

Kolejny wniosek dotyczy inwestycji, która się rozpocznie, budowy drogi, przebudowy drogi, remontu  kapitalnego Pucice–Czarna Łąka. Zadanie  jest wykonane przez  Starostwo Powiatowe w Goleniowie. Pozyskane zostały środki finansowe również, ale nie ma absolutnie mowy w tym projekcie na temat ciągu pieszo–rowerowego. Mieszkańcy oczywiście są zaniepokojeni i są przekonani, że w tym przedsięwzięciu będzie partycypować również Gmin Goleniów. Otóż, że są mieszkańcami Gminy Goleniów. Jest to osiedle młodych ludzi. Proszę Państwa, wieś to nie są już rolnicy przepraszam bydło, zwierzęta itd.. Nie ma rolników. Są ludzie młodzi, którzy mają samochody, którzy aktywnie wypoczywają, którzy pracują, chcą jeszcze aktywnie żyć, wyjść, pobiegać,  przejechać się z dziećmi, przejść bezpiecznie, także to już tak wygląda standard życia. Więc bardzo proszę o wniosek w związku z tą nową inwestycją, żeby doszło do współpracy i żeby Gmin Goleniów partycypowała w kosztach w przedsięwzięciu budowy ciągu pieszo-rowerowego na tym odcinku, który będzie przebudowywany.

Odpowiedź
171. 21.12.2022 r. LVI sesja RM Kolejny wniosek dotyczy budowy parkingu  przy cmentarzu komunalnym w Goleniowie. Otóż trudno się pogodzić z odpowiedzią, że nie ma środków finansowych, przed chwileczką mieliśmy zmiany do budżetu, te środki tracą na wartości. My wiemy, co się dzieje przez te lata zaniechanych inwestycji  takich, które wynikają z strategii. W związku z tym, że teren jest bardzo często uczęszczany, są uroczystości pogrzebowe inne uroczystości, święta, przyjeżdża mnóstwo samochodów i naprawdę ta ilość parkingów obecnych nie zapewnia elementarnego  bezpieczeństwa. W związku z tym ten teren pomiędzy Szkołą Podstawową nr 4,  a stacją paliw Orlen jest wskazany przez mieszkańców, że jest blisko położony i faktycznie byłoby zapewnione bezpieczeństwo. Kolejny raz wnoszę o to, żeby przychylić się do wniosku mieszkańców. Odpowiedź
172. 21.12.2022 r. LVI sesja RM Kolejny wniosek dotyczy odpowiedzi jaką otrzymałam odnośnie przyjmowania interesantów, mieszkańców, obywateli w Urzędzie Gminy Goleniów. Ostatnio mieliśmy na ten temat dyskusję , że jakby Urząd jest zamknięty i pracownicy schodzą do holu po uprzednim umówieniu się i przyjmują interesantów. Ja tu mam odpowiedź, że to absolutnie tak nie wygląda do końca sytuacja. Więc troszeczkę rozjeżdża się nam ta odpowiedź z poprzedniej dyskusji tutaj,a  tym, co otrzymałam „że mieszkańcy, obywatele mogą przeprowadzać swoje rozmowy, rozwiązywać sprawy w poszczególnych miejscach, pokojach”. Także chciałabym, żeby Pan Burmistrz do tego się odniósł, czy faktycznie, ja dzwoniąc do jako obywatel umawiam się i wchodzę do danego pokoju, a nie, że do mnie schodzi pracownik i rozmawiam na jakieś swoje tematy. Chociaż tutaj w tej odpowiedzi wskazana jest informacja przez Panią Zastępcę Burmistrza Anitę Jurewicz, że „pracownicy Urzędu są poinformowani, aby podczas rozmowy zadbać o ochronę danych osobowych oraz tajemnicę spraw wnoszonych przez interesantów”. Proszę Państwa, to jest niemożliwe  w tym holu, gdzie jest skupisko i przejście. Ja dalej twierdzę, że jeżeli nawet pokój 117 jest niewykorzystywany w takim rozumieniu codziennym itd., to tam powinny być zorganizowane stanowiska, czy właśnie przyjmowanie obywateli i rozmowy i pomoc przede wszystkim obywatelowi, żeby mógł usiąść i mógł być załatwiony według jego potrzeb, w taki sposób uważam, a nie na stojąco i w holu. Odpowiedź
173. 21.12.2022 r. LVI sesja RM Kolejny wniosek dotyczy naprawy chodnika pomiędzy ul. Wrzosową, a cmentarzem  komunalnym. Proszę Państwa jest odpowiedź, że wiosną. Ja uważam, że jeżeli czas pozwoli, bo to wystarczy po prostu  wyrównać te miejsca, żeby ta sprawa została jak najszybciej rozwiązana, bo to też są po prostu bardzo niebezpieczne tereny, nierówne, wystające chodniki i to jest też niebezpieczne. Odpowiedź
174. 21.12.2022 r. LVI sesja RM Proszę o przedstawienie strategii rozwoju szkoły w Helenowie, w związku z budową nowego osiedla, które tak jak Pan zaznaczył jest to dosyć intensywna rozbudowa, mnóstwo będzie młodych ludzi. Szkoła w Helenowie ma swoje ograniczone możliwości. W związku z tym proszę przedstawić jakie są Państwa plany i działania w tym kierunku. Odpowiedź
175. 17.01.2023 r. Komisja Spraw Społecznych, Kultury, Edukacji i Sportu Wniosła o wyczyszczenie bocianich gniazd w miejscowości Żółwia Błoć przy posesji nr 18 oraz 31. Odpowiedź
176. 17.01.2023 r. Komisja Spraw Społecznych, Kultury, Edukacji i Sportu Wniosła o wycinkę drzew na terenie zbiornika wodnego zlokalizowanego na działce nr 97 w miejscowości Żółwia Błoć, którego właścicielem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Drzewa są stare i stwarzają zagrożenie. Odpowiedź
177. 17.01.2023 r. Komisja Spraw Społecznych, Kultury, Edukacji i Sportu Wniosła o naprawę uszkodzonej lampy ulicznej zlokalizowanej przy posesji 54a w miejscowości Żółwia Błoć. Odpowiedź 
178. 17.01.2023 r. Komisja Spraw Społecznych, Kultury, Edukacji i Sportu Wniosła o utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Żółwia Błoć, mianowicie chodzi o drogę dz. nr 327. Droga została utwardzona tylko w części. Odpowiedź
179. 17.01.2023 r. Komisja Spraw Społecznych, Kultury, Edukacji i Sportu Zgłosiła ponownie wniosek o zadbanie o drogę gminną dz. nr 317/11 od posesji nr 1 w kierunku trasy S6. Droga jest częściowo utwardzona szlaką, są tam dziury, doły i błoto, natomiast latem jest zakurzona. Odpowiedź
180. 17.01.2023 r. Komisja Spraw Społecznych, Kultury, Edukacji i Sportu

Wniosła o utwardzenie płytami jumbo brakującego odcinka drogi dz. nr 324/7 w kierunku posesji nr 96, tj. dz. nr 180/15.

Odpowiedź
181. 17.01.2023 r. Komisja Spraw Społecznych, Kultury, Edukacji i Sportu Wniosła o ustawienie znaku z nazwą ulicy Metalowa przy ulicy Nowogardzkiej w kierunku Goleniowa. Odpowiedź
182. 25.01.2023 r. LVII sesja RM Bieżące sprawy dworzec PKP, Gminy Goleniów jest tam brak zegara na poczekalni, a jest to podstawowe narzędzie, jak buty na nogach, brak ręczników, czy suszarki do rąk w sanitariatach. Mówimy o takim nowym wysokim standardzie oddanego obiektu więc nie wiem, czy tam PGK zarządzał czy ktoś, żeby to było monitorowane i uzupełnione i aby był zegar, bo to jest bardzo istotne. Odpowiedź
183. 25.01.2023 r. LVII sesja RM No i również jak zegar, bo to jest coś charakterystycznego, bo nie mamy jakieś tam Starówki itd., ale mamy zegar na budynku Urzędu Gminy i Miasta, który czasami nie jest dobrze ustawiony i nie jest podświetlony. Generalnie jak jest zmierzch, wieczór, albo jest bardzo późno to nie widać godziny. Uważam, że na takim Urzędzie jak magistrat ten drobiazg powinien być zrobiony, żeby to było widoczne. Odpowiedź
184. 25.01.2023 r. LVII sesja RM Kolejny mój wniosek dotyczy realizacji Strategii Gminnej, która w zasadzie kończy swoją żywotność, bo 2023 r. będziemy obchodzić uroczyście za pewnie ten dokument, co zostało wykonane, zrealizowane jakie są cele i strategie w dalszym działaniu na rzecz dobra naszych obywateli, naszych mieszkańców, bo takie założenie było tego dokumentu. I tu jest zapis dotyczący „długofalowej poprawy sieci i stanu dróg na terenie Gminy, budowa nowych odcinków dróg”, bo to mnie interesuje w nawiązaniu do studium komunikacyjnego Gminy Goleniów z 2008 r. Ale tu jest też taki punkt „system monitorowania stanu i poprawy nawierzchni dróg Gminy”. Droga gminna to też jest droga nieutwardzona i muszę powiedzieć, że ostatnio jak byłam na posiedzeniu Zespołu do spraw rozwoju obszarów wiejskich, oczywiście rzeczami które są priorytetowe i najważniejsze dla mieszkańców obszarów, tu Pani Radna Lucyna Skałecka-Włodarczyk użyła takiego słowa jak wprowadzamy jakieś nowe, stare zadania budowy nowego oświetlenia,  budowy dróg, utwardzenia dróg, żeby normalnie funkcjonować, to użyła takiego słowa „chaos”. Mnie tak to słowo zabolało, że po prostu jak można użyć takiego słowa jeżeli wiemy, że od 10 lat nie są sprawiedliwie dzielone środki na obszary wiejskie. Proszę Państwa, jeżeli budujemy oświetlenie dotyczy to realizacji Strategii do 2023 r. takie było założenie tego dokumentu, nie jest to realizowane sprawiedliwie dla wszystkich mieszkańców Gminy Goleniów,  ponieważ największym, wyrazistym dowodem tego jest budowa oświetlenia na ul. Sielankowej, gdzie jest 9 lamp zamontowanych oświetlonych, w dzisiejszych czasach, w  szczerym polu, gdzie nie ma żadnego budynku mieszkalnego, żadnego obiektu, żadnego przedsiębiorstwa. Odpowiedź
185. 01.03.2023 r. LVIII sesja RM  Pierwszy wniosek dotyczy budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem w Czarnej Łące. Proszę o przedstawienie planowanych działań
w tym kierunku, żeby przy tej historycznej inwestycji wykonanej przez Starostwo Powiatowe również była partycypacja środków finansowych Gminy Goleniów, żeby zapewnić normalne standardy naszym mieszkańcom.
odpowiedź
186. 01.03.2023 r. LVIII sesja RM  Drugi wniosek dotyczy utrzymania czystości w mieście Goleniów. W nawiązaniu do wypowiedzi Pana radnego Zajko, zwracam uwagę w ogóle na centrum miasta, że jest gorzej utrzymane niż część przemysłowa. Chodzi mi o część przemysłową, to jest ul. Maszewska, Brygady Legionów. Można powiedzieć, że to, co powinno być wypielęgnowane, powinno być perełką dla mieszkańców, dla turystów niestety, ale nie wygląda to w stosunku do części przemysłowej dobrze. Więc należałoby proporcje zachować. Bardzo prosiłabym w tym wniosku o zachowanie proporcji wyglądu naszego miasta centrum, walorów historycznych w stosunku do części przemysłowej miasta Goleniów. odpowiedź
187. 01.03.2023 r. LVIII sesja RM  Kolejny wniosek dotyczy, chciałabym przedstawić 2 zdjęcia. To jest droga numer 317/11. To jest droga gminna, istniejąca od kilkudziesięciu lat. Od początku istnienia samorządu. Proszę Państwa, przepraszam, że niektórzy się śmieją z tego z tego tytułu, ale za to nie odpowiadam. Proszę Państwa, zdjęcie wykonane jest podczas słonecznych kilku dni. Po lewej stronie tego zdjęcia są budynki mieszkalne. Jest niemożliwością, żeby dzieci po prostu bez kaloszy, bez normalnego obuwia jakiegoś wsiadły do samochodu, przyjechały z przedszkola. Ta droga jest zgłaszana już od dawna, również była na ostatnim posiedzeniu Zespołu przedstawiona. Podczas suchych dni zapylenie jest pyłem czarnym. Osoby mają problem ze zdrowiem, a podczas właśnie niewielkich opadów takie są zastoiny. Jest w ogóle niemożliwość użytkowania. Prosiłabym o podjęcie pilnych działań niezwłocznych do tego, żeby droga była przejezdna, bezpieczna, żeby mieszkańcy nie musieli grzęznąć w błocie. Również oświetlenie tego ciągu. Wniosek dotyczy również drogi gminnej 315, drogi gminnej 324/7 drogi 327 do budynku 53. Drugie zdjęcia tak to wygląda. Tak to wygląda, to jest standard. Proszę Państwa, to są 3 dni słoneczne. Tak wygląda życie w Żółwiej Błoci droga nr 317/11. Bardzo dziękuję i  podzielam Pana opinię, że takich dróg jest wiele (zdjęcia stanowią załącznik nr 1 i nr 2). Taki sam wniosek dotyczy drogi 327 do budynku 53 B, drogi 324/7 od posesji 93 do 96, drogi 18/7. Tam jest w ogóle tragedia. Proszę Państwa i drogi 315 wraz z oświetleniem. Proszę Państwa tak się składa, że Biuletynie Informacji Publicznej, wniosek dotyczy tego samego z 2013 r., czyli niedługo będzie już 20 lat jak o to prosimy. Staje się sytuacja krytyczna, niebezpieczna, więc powielam ten wniosek, proszę o podjęcie skutecznych działań, sprawiedliwych wobec wszystkich miejscowości w Gminie Goleniów, żeby były równo środki rozkładane i żeby mieszkańcy nie czekali 20 lat na elementarne bezpieczeństwo. odpowiedź
188. 01.03.2023 r. LVIII sesja RM  Następny wniosek dotyczy terenu pomiędzy stacją paliw Orlen, a Szkołą Podstawową nr 4. Już kilka lat powielam ten wniosek o budowę parkingu przy naszym Cmentarzu Komunalnym w Goleniowie. Sytuacja staje się krytyczna. Odpowiedzi są lakoniczne w tej sprawie. Nie ma odpowiedzi konkretnej, co Państwo planujecie z tym terenem. Więc proszę o odpowiedź i budowę parkingów dla osób, które korzystają z nekropolii, odwiedzają swoich świętej pamięci zmarłych. odpowiedź
189. 01.03.2023 r. LVIII sesja RM  Proszę o dostęp do informacji publicznej do protokołu z posiedzenia Zespołu do spraw rozwoju obszarów wiejskich, które odbyło się 22 lutego 2023 r. Odpowiedź 
190. 01.03.2023 r. LVIII sesja RM  Popieram wniosek. Proszę o dokończenie inwestycji w Krępsku na ul. Kościelnej. Ponieważ pierwszy odcinek wykonano w starobruku w związku z tym, że przy tej ulicy zlokalizowana jest świątynia, Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Kościół przeszedł bardzo kapitalny, gruntowny remont. Jest wizytówką Gminy Goleniów, niezależnie od światopoglądu i wyznawanej wiary. Jest po prostu wizytówką pod każdym względem. Część drogi wykonano w starobruku. Oczywiście w części jest błoto, szlaka i proszę Państwa podczas uroczystości, obrzędów kościelnych mieszkańcy Gminy Goleniów brną w kurzu, w brudzie, albo w błocie. Także bardzo prosimy o dokończenie tej inwestycji, która była rozłożona na etapy. Bym bardzo prosiła też o odpowiedź w tej sprawie, jakie działania, dlaczego zaniechano i kiedy zostanie zakończona ta inwestycja. odpowiedź
191. 21.03.2023 r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Wniosła o utwardzenie i oświetlenie drogi  317/11 w Żółwiej Błoci, od domu nr 1 do drogi nr S6, w związku z tworzącymi się dużymi kałużami na tej drodze oraz brakiem oświetlenia.

Odpowiedź

ODPOWIEDŹ

192. 29.03.2023 r. LIX sesja RM  Zgłaszam wniosek o lokalizację dodatkowo jednego przystanku w miejscowości Wierzchosław. ODPOWIEDŹ
193. 29.03.2023 r. LIX sesja RM Kolejny wniosek dotyczy przesłanej informacji mailowo na pocztę Pana Burmistrza Krupowicza i Zastępców Pana Banacha i Pani Jurewicz. Będę oczywiście wysyłać zgodnie z wolą mieszkańców zdjęcia i informacje jak wygląda aktualna sytuacja dróg. Drogi są nieprzejezdne. W związku z tym wniosek, proszę o zapewnienie na drogach gminnych normalnych warunków. W jaki sposób Państwo to zrobią, to oczywiście należy do kompetencji Gminy Goleniów. Dotyczy to działki nr 317/11 od domu nr 1  w stronę drogi S 6. Wysłane zostały do Państwa zdjęcia. Grzęzną ludzie w błocie i oczywiście w ciemnościach. Jest to droga uczęszczana przez wielu mieszkańców. Działka nr 327 do budynku 53 B. Brakuje tam podajże 200 m. Inwestycja została źle zaplanowana. Ci mieszkańcy byli na posiedzeniu Zespołu do spraw oceny potrzeb inwestycyjnych obszarów wiejskich. Nie ukrywam, że byli zdumieni przebiegiem tego Zespołu, opiniami i w ogóle jakimiś zwrotami do nich, np. że „są podburzani przeze mnie”. Byli oburzeni na takie sformułowanie Pani radnej Skałeckiej. Działka nr 327/ 7 od posesji 93 do posesji 96 nieutwardzona, błoto. Działka 18/7 nieutwardzona, błoto, bez oświetlenia oczywiście wszystkie są te odcinki. Droga gminna od budynku nr 10 A, B do 13. Proszę Państwa, jest to działka 315 przy budynkach 10 A, B do 13, tam jest bardzo niebezpiecznie. Apeluję o natychmiastowe wizje. Oczywiście jak jest sucho itd. później Państwo mi odpisujecie, że nie widzą Państwo problemu. Jest to bardzo nieprofesjonalna odpowiedź, wręcz niegodna urzędników. Na działce nr 315 na drodze gminnej jest skarpa, która schodzi do drogi powiatowej i do ciągu pieszo-rowerowego. Tam jest tak niebezpiecznie, że w zasadzie wszyscy mówią o tym mieszkańcy Żółwiej Błoci, że może dojść w każdym momencie do tragedii. Jest tam błoto. Są tam kamienie. Tworzą się koleiny. Osoby, które poruszają się ścieżką pieszo-rowerową nie widzą tej skarpy, nie wiedzą o jej istnieniu na drodze gminnej, która jest nieutwardzona, błotnista, z wykolejnami i tworzy bezpośrednie zagrożenie, bo to błoto, maź schodzi na ścieżkę powiatową pieszo-rowerową. Bardzo prosimy o pilne podjęcie działań. Mam nadzieję, że jest to nagrywane, zaprotokołowane. Robimy wszystko, co jest w naszej mocy. Działania leżą po stornie Urzędu Gminy i Miast, po stronie Pana Burmistrza. W związku z tym, że wysyłamy do Państwa informacje, zdjęcia, które jasno dają obraz, do dzisiaj nie ma żadnych działań i cały czas mamy brak środków finansowych. Brak oświetlenia, a wiemy, że oświetliliśmy drogę dla przyszłego dewelopera, oczywiście wzrasta znaczenie tych działek. Taki mamy klimat w Goleniowie. Proszę Państwa, zastanawiam się nad tym, co dzisiaj słyszałam, zaangażowanie Pana Burmistrza w działalność spółek, nie jest wprost proporcjonalne zaangażowanie do życia mieszkańców. Jednocześnie zastanawiam się nad koncertem, który ma się odbyć z okazji urodzin Goleniowa. Mamy ogromny deficyt finansowy na oświetlenie podstawowych miejsc do życia, zapewnienia normalnych dróg do normalnego funkcjonowania, a przygotowujemy koncert. W związku z tym chciałabym, żeby Pan Burmistrz odpowiedział sam przed sobą, czy nas na to stać na igrzyska, jak nie mamy chleba. Uważam, że w tej sytuacji bardzo kryzysowej, a przez wszystkie przypadki odmieniamy kryzys, kryzys, brak środków, brak środków, dla młodzieży nie możemy zapewnić normalnych warunków funkcjonowania na boisku,a stać nas na koncerty. Uwielbiam koncerty i dobrą rozrywkę. Uważam, proszę Państwa, niestety z bólem, że nas nie stać. Proszę o zajęcie stanowiska w sprawie moich wniosków.

odpowiedź

odpowiedź

194. 29.03.2023 r. LIX sesja RM Proszę o przedstawienie planów przyłączania niektórych miejscowości do miasta Goleniów. Mój wniosek dotyczy ostatniego spotkania w Marszewie. Sołtys zorganizował zebranie. Podana była informacja, że są 4 głosy. Czy Ci mieszkańcy byli właśnie u Pana Burmistrza, którzy chcą, żeby Marszewo zostało przyłączone do miasta Goleniów ? Dużo mieszkańców było zaskoczonych. Była to sobota, został zajęty ich czas. Wydaje mi się, że to nie jest rolą jakby sołtysa plany przyłączenia, czy zmiana miejscowości, przyłączenia do miasta. To są kompetencje władz po jakiś konsultacjach, po jakiś dyskusjach. W związku z tym, że takie rzeczy mają miejsce proszę o wniosek Państwa strategii, czy takie prowadzone są rozmowy z mieszkańcami, żeby niektóre miejscowości, czy które miejscowości mają być przyłączone do miasta Goleniów. Jest to po prostu pokłosie spotkania Pana sołtysa w Marszewie z mieszkańcami. ODPOWIEDŹ
195.

10.05.2023 r.Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu

Przedstawienie informacji na temat występowania przemocy w rodzinie w Gminie Goleniów tj.: ilości założonych niebieskich kart, informacji jaki jest nad tym nadzór i jakie zostały podjęte w tym kierunku działania odpowiednich służb. Odpowiedź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Jasińska 28-01-2019 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Tyszkiewicz 28-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Monika Jasińska 28-01-2019 14:27