Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Latka Małgorzata

Lp. Data i miejsce zgłoszenia Treść interpelacji, wniosku lub zapytania Odpowiedź
1. 27.02.2019 r.
VI sesja RM

Radna złożyła interpelację na piśmie (interpelacja w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/19559.dhtml

Odpowiedź
2. 25.09.2019r. XII sesja RM Zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji w sprawie organizacji obchodów Dni Seniora w 2019 r. Podczas posiedzenia Goleniowskiej Rady Seniorów w dniu 23 maja 2019 r., w punkcie 6 obrad Rady, Pani Dyrektor Mażena Domańska, w imieniu Pana Burmistrza zapewniła Radę Seniorów, że w październiku tego roku zostaną zorganizowane obchody Dni Seniora w scenariuszu  jak w roku poprzednim. Kosztowna impreza, według słów Pani Domańskiej, na 500 osób z Panem przygrywającym do tańca, występami artystycznymi i poczęstunkiem ma być zorganizowana również w FJ Duet. W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji. Ile kosztowała organizacja imprezy z okazji Dni Seniora w FJ Duet w 2018 r. na którą, zaprosił Pan Burmistrz seniorów tylko z organizacji senioralnych ? Czy zaproszenie Pana Burmistrza na tegoroczną imprezę zostanie skierowane również tylko do seniorów zrzeszonych w organizacjach senioralnych, czy będzie to impreza otwarta dla wszystkich seniorów naszej Gminy ? Są słuchy, że dzielenie seniorów na zrzeszonych i niezrzeszonych jest niestosowne. Czy niepełnosprawni zostaną zaproszeni na imprezę ? Czy dla osób niepełnosprawnych, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w imprezie zostanie zorganizowany bezpłatny transport do i z FJ Duet z miejsca zamieszkania seniora ? W protokole z obrad Rady Seniorów zapisano, że „Urząd Gminy nie zapewni żadnego transportu”. Uważam, że jest to wykluczenie niepełnosprawnych z życia publicznego. W jakiej pozycji budżetu na 2019 r. i w jakiej wysokości zarezerwowano pieniądze na organizację obchodów Dni Seniora w FJ Duet ? Czy wyznaczono już datę obchodów Dni Seniora i czy Pan Burmistrz zarezerwował już salę w FJ Duet ? Odpowiedź
3. 25.09.2019r. XII sesja RM Drugi wniosek dotyczy udzielenia informacji o stanie realizacji uchwały nr VII/67/19  z dnia 27 marca 2019 r. dotyczącej Programu senioralnego na 2019 r. W uchwale jw. zapisano działania przewidziane do realizacji w Programie senioralnym na 2019 r., a Panu Burmistrzowi powierzono wykonanie tej uchwały. W pozycji 2 załącznika do uchwały zapisano działanie pod nazwą „Zachodniopomorska Karta Seniora” z terminem realizacji maj-czerwiec 2019 r. W ramach tego działania miano podczas pikników lokalnych promować Kartę Seniora. W związku z tym wnoszę o przedstawienie informacji z wykonania tego zadania. W informacji proszę
o podanie komu Pan Burmistrz powierzył zorganizowanie pikników. W jakich miejscowościach i w jakich terminach zorganizowano pikniki. Jakie materiały promujące Zachodniopomorską Kartę Seniora przygotowano na tą akcję. Jak Pan Burmistrz ocenia efekty tej akcji informacyjnej.
Odpowiedź
4. 23.10.2019r. Wspólne posiedzenie komisji RM

Wniosła o udzielenie informacji w sprawie realizacji uchwały o opłacie targowej:

- jakie były wpływy z opłaty targowej w latach 2016, 2017, 2018 i za 9 miesięcy 2019 r.;

- jaki był procentowy udział opłaty targowej (po odjęciu poboru opłaty targowej) w dochodach własnych Gminy w latach 2016, 2017, 2018 i za 9 miesięcy 2019 r.
Odpowiedź
5. 30.10.2019r. XIII sesja RM Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/21259.dhtml Odpowiedź
6. 30.10.2019r. XIII sesja RM Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/21261.dhtml Odpowiedź
7. 30.10.2019r. XIII sesja RM Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/21262.dhtml Odpowiedź
8. 30.10.2019r. XIII sesja RM Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/21263.dhtml Odpowiedź
9. 27.11.2019r. XIV sesja RM  Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/21459.dhtml Odpowiedź
10. 27.11.2019r. XIV sesja RM  Pierwszy wniosek dotyczy udzielenia informacji w sprawie przejęcia przez GWiK kanalizacji sanitarnej w Mostach. Pan Burmistrz, adresat mojego wniosku, 30 października 2019 r., kiedy odczytałam na sesji Rady Miasta w dniu 30 października 2019 r. i złożyłam w Biurze Rady Miejskiej zgodnie z procedurą opisaną w Statucie Gminy Goleniów § 29 pkt. 2, był zobowiązany udzielić mi odpowiedzi na piśmie bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 14dni. Czego nie uczynił naruszając postanowienie Statutu. Biuro Rady Miejskiej zamieściło na BIP-ie Urzędu Miasta i Gminy Goleniów jako odpowiedź na mój wniosek pismo GWiK z dnia 12 listopada 2019 r. adresowane do Pana Burmistrza. Nie znajduję innego wyjaśnienia dla tej sytuacji, jak błąd ze strony Biura Rady Miejskiej, które dopuściło się do nieprzekazania Burmistrzowi mojego wniosku, do czego było zobowiązane. Nie korespondowałam z GWiK i nie od nich oczekiwałam odpowiedzi, ale od Pana Burmistrza. Kolejne pismo z GWiK z dnia 26 listopada 2019 r. tej samej treści, tym razem adresowane do mnie, również nie było odpowiedzią na mój wniosek od Pana Burmistrza. W związku z powyższym zwracam się do Pana Burmistrza o dopełnienie obowiązku wynikającego ze Statutu Gminy Goleniów i odpowiedzenia na mój wniosek z 30 października 2019 r. w którym były tylko cztery pytania związane z obietnicami Pana Burmistrza złożonymi na Facebooku Robert Krupowicz Twój Burmistrz w dniu 02 listopada 2018 r. mieszkańcom Mostów i Imna, że będzie budowa w tych miejscowościach nowej kanalizacji. Odpowiedź
11. 27.11.2019r. XIV sesja RM  Wnoszę o naprawienie trzech lamp przy Bibliotece Publicznej w Goleniowie. Nie świeci jedna lampa od frontu Biblioteki przy kwietniku i dwie z tyłu biblioteki przy znajdującym się tam parkingu. Odpowiedź
12. 18.12.2019r. XVI sesja RM Pierwszy wniosek o udzielenie informacji w sprawie montowanego w parku 750-lecia urządzenia na wyłączanie oświetlenia. Podczas XIV sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2019 r., Pan Mirosław Guzikiewicz Skarbnik Gminy, w odpowiedzi na moje wystąpienie, w którym proponowałam podjęcie różnych  działań oszczędnościowych, w tym montażu urządzenia umożliwiającego wyłączanie i zmniejszanie natężenia w parku oświadczył, tu cytuję: „Jeżeli chodzi o park, ten system wyłączania, czy ograniczenia tej energii jest w tej chwili montowany, więc ten postulat już jest spełniony”. Zaskakująca i bardzo dobra informacja. Presja mieszkańców i radnych wywieranych na Urząd Gminy, którzy od dłuższego czasu domagali się podjęcia działań w tym zakresie, okazała się skuteczna. W związku z tym, że urządzenie jest już w trakcie montażu, proszę o udzielenie informacji, kiedy podpisano umowę na montaż urządzenia do włączania i wyłączania zużycia energii elektrycznej dla instalacji oświetleniowej w parku 750-lecia ? Jaki był koszt zakupu i montażu urządzenia ? Kiedy nastąpi odbiór i przekazanie urządzenia do eksploatacji ? Czy zakupione urządzenie poza wyłączaniem oświetlenia umożliwi również zmniejszenie natężenia oświetlenia, które jest postrzegane jako bardzo uciążliwe. Odpowiedź
13. 18.12.2019r. XVI sesja RM Mieszkańcy miejscowości Modrzewie zwrócili się do mnie z zapytaniami, czy są plany związane z budową ścieżki rowerowej z Goleniowa do miejscowości Modrzewie i dalej w kierunku Krępska i Kątów ? Ścieżka rowerowa w kierunku  Modrzewia kończy się tuż za Goleniowem, przy zjeździe na autostradę. Także większa część drogi z Goleniowa do Modrzewia pieszo, czy rowerem odbywa się po ruchliwej drodze, co jest szczególnie niebezpieczne latem ze względu na duży ruch samochodów. Droga przez Modrzewie jest drogą alternatywną nad morze i w okresie letnim chętnie korzystają z niej turyści. Czy są plany budowy chodnika w miejscowości Modrzewie, z powodów jak wyżej ? Brak chodnika sprowadza niebezpieczeństwo na mieszkańców. Odpowiedź
14. 05.02.2020r. XVII sesja RM Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/21997.dhtml Odpowiedź
15. 27.04.2020r. XVIII sesja RM Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/22394.dhtml

Odpowiedź

Odpowiedź 

16. 27.04.2020r. XVIII sesja RM Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/22395.dhtml Odpowiedź 
17. 27.05.2020r. XIX sesja RM Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/22786.dhtml Odpowiedź
18. 27.05.2020r. XIX sesja RM Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/22787.dhtml Odpowiedź
19. 06.10.2020r. Komisja Rewizyjna  Wniosła o uporządkowanie terenu wokół fontanny przy ul. Szczecińskiej. Odpowiedź
20. 28.10.2020r. XXIV sesja RM Chciałam złożyć trzy wnioski. Wnoszę o przegląd oświetlenia w Parku 750-lecia w Goleniowie oraz naprawę uszkodzonych lamp. Podczas spaceru po parku zauważyłam, że cztery klosze są uszkodzone, rozbite w alejce przylegającej do ul. Szczecińskiej, a wiele szklanych opraw jest pomazanych różnymi napisami, moim zdaniem, takie typu graffiti, które należałoby usunąć. Odpowiedź
21. 28.10.2020r. XXIV sesja RM Drugi wniosek dotyczy stanu technicznego małego amfiteatru parkowego. Ten mały amfiteatr po prostu się rozsypuje. 2 lata po oddaniu do użytkowania wygląda jakby był wybudowany przynajmniej 10 lat temu, spękana konstrukcja. Jest po prostu brudny. Myślę, że przez te 2 lata nie był ani razu wyczyszczony, a przecież istnieją środki typu chociażby myjka ciśnieniowa, gdzie można byłoby raz do roku umyć porządnie. Mam takie pytanie do Pana Burmistrza, wydaje mi się, że przegląd gwarancyjny obejmuje 5 lat i w związku z tym, kiedy był wykonany przegląd gwarancyjny i czy w protokole z przeglądu wpisano spękane konstrukcje, które zauważyłam ? Do odpowiedzi bardzo bym prosiła załączyć wszystkie protokoły z przeglądów gwarancyjnych. Czy Pan Burmistrz wystąpił o usunięcie zauważalnych wad konstrukcji i kiedy zostaną one usunięte w ramach gwarancji ? Odpowiedź
22. 28.10.2020r. XXIV sesja RM Trzeci wniosek w sprawie wyłączenia z użytkowania boiska do koszykówki na goleniowskim stadionie. Jedyne boisko jakie znajduje się do koszykówki na goleniowskim stadionie od kilku lat, z moich obserwacji, jest wyłączone z użytkowania. Obiekt w reprezentacyjnym miejscu stadionu wyposażony w sztuczną nawierzchnię i oświetlenie służy do magazynowania wycofanych i przeznaczonych do złomowania nie używanych od lat maszyn i wyposażenia jak bramki. Te bezwartościowe rzeczy powinny być przechowywane w mniej reprezentacyjnym miejscu stadionu, jeśli nie zlikwidowane, bądź nie wysłane na złom. Mam pytanie, do czego służą i w ogóle po co przydadzą się w przyszłości dwie stalowe bramki, które są oparte niechlujnie o słup oświetleniowy tuż za ogrodzeniem tego boiska. Oczekuję od zarządcy stadionu podania przyczyny, dla której boisko do koszykówki na tak długo jest wyłączone z użytkowania. Podjęcia działań mających na celu przywrócenia boiska do koszykówki do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a nie na magazyn. Niezwłocznego uprzątnięcia tego boiska z wszystkich zalegających tam rzeczy. Odpowiedź
23. 25.11.2020r. XXV sesja RM Chciałam złożyć wniosek w sprawie oświetlenia siłowni plenerowej zlokalizowanej na stadionie w Goleniowie. Ta siłownia i przyległy do niej plac zabaw na stadionie miejskim pogrążone są w mroku, co zniechęca ludzi do korzystania w okresie jesienno-zimowym już po godzinie 1600. Brak jakiekolwiek oświetlenia w tym rejonie stadionu powoduje, że odwiedzający stadion w popołudniowych godzinach omijają tą część stadionu i nie czują się tam bezpiecznie, gdzie jest siłownia i plac zabaw dla dzieci. Przypomnę, że stadion miejski otwarty jest do 2200. Tymczasem siłownia plenerowa w parku oświetlona jest rzęsiście 4 wysokimi lampami i 14 niskimi od zmroku do świtu, co daje ćwiczącym w parku poczucie bezpieczeństwa. Takie samo bezpieczeństwo powinni mieć mieszkańcy odwiedzający siłownię na stadionie miejskim. W związku z tym wnioskuję o oświetlenie rejonu siłowni i placu zabaw na stadionie miejskim od zmroku do czasu zamknięcia stadionu w jakości nie gorszej jak siłownia plenerowa w parku. Odpowiedź
24. 16.12.2020r. XXVI sesja RM Ja chciałam ponownie złożyć wniosek o oświetlenie siłowni plenerowej zlokalizowanej na stadionie miejskim w Goleniowie. Wniosek w tej samej sprawie składałam 25 listopada 2020 r. i nie został pozytywnie rozpatrzony. Zachęcam Państwa radnych do zapoznania się z odpowiedzią Pana Burmistrza zamieszczoną na BIP w Goleniowie. W uzasadnieniu odmowy oświetlenia siłowni na stadionie Pan Burmistrz pisze: „że przemyślał i zdecydował, że emeryci i uczniowie powinni korzystać w ciągu dnia z nieoświetlonych elementów rekreacyjnych na stadionie, a po południu wszyscy mieszkańcy w celu rekreacyjnym powinni udać się do parku, gdzie są oświetlone obiekty i dlatego nie będzie oświetlał siłowni na stadionie”. Nie zgadzam się z tą argumentacją. Mieszkańcy mają prawo korzystać z wszystkich udogodnień zainstalowanych na stadionie w sposób bezpieczny i w godzinach jego otwarcia, a to wymaga jednak montażu dodatkowego oświetlenia. Pan Burmistrz nie powinien przypisywać sobie prawa decydować, gdzie i o której porze dnia będą oddawać się rekreacji poszczególne grupy społeczne. Pan Burmistrz nie znajduje również środków finansowych na dodatkowe oświetlenie
i pokrycie kosztów energii elektrycznej, o czym pisze w odmowie. Świadczy to tylko o tym, że Pan Burmistrz Zajko przed podpisaniem odmowy nie przespacerował się na stadion. Panie Burmistrzu, zapraszam Pana na wspólny spacer. Siłownię można oświetlić praktycznie bez kosztowo, wykorzystując słupy oświetleniowe i zamontowanymi na nich reflektorami, które oświetlały wyłączone obecnie z użytkowania boisko do koszykówki, a oświetlenie nie będzie gorsze niż na siłowni w parku. Czy rzeczywiście koszty energii związane z oświetleniem siłowni czteroma reflektorami przekraczają możliwości naszej Gminy ? Pan Burmistrz w nieokreślonej przyszłości dla zapewnienia bezpieczeństwa na stadionie rozważa podjęcie działań w zakresie zaplanowania oświetlenia parkowego w części stadionu, w której znajduje się siłownia. Panie Burmistrzu, ja nie wnioskowałam o oświetlenie parkowe. Wręcz przeciwnie, nie jestem za tego typu oświetleniem, jak w parku. Wnioskowałam o oświetlenie siłowni na stadionie w jakości nie gorszej niż oświetlenie siłowni w parku, a to nie jest jednak to samo. Pan Burmistrz przyznaje, że jest problem z bezpieczeństwem na stadionie. Proszę nie rozważać spraw bezpieczeństwa, a podjąć niezwłoczne działania zwiększające poczucie bezpieczeństwa mieszkańców odwiedzających nasz stadion miejski. W związku z tym składam ponownie wniosek o oświetlenie placu zabaw i siłowni na stadionie miejskim w Goleniowie.
Odpowiedź
25. 11.01.2021r. Komisja Rewizyjna Wniosła, aby Burmistrz określił, co się dzieje z inwestycją budowy dworca, ponieważ w mediach społecznościowych są sprzeczne informacje. Zapytała, z jakiego powodu wszystkie roboty zostały wstrzymane? Odpowiedź
26.

02.02.2021r. 

Wniosek złożony na piśmie 

Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24289.dhtml  
27.

02.02.2021r. 

Wniosek złożony na piśmie 

Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24290.dhtml

Odpowiedź

Odpowiedź

28. 17.02.2021r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Wniosła o udzielenie odpowiedzi na pytania, w związku z niewykonaniem uchwały Nr XVII/183/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu w zakresie przygotowania centralnego, jawnego rejestru wniosków budżetowych przechowywanego u Skarbnika Gminy, co zapisano w § 2 ust. 2 ww. uchwały. W § 11 zapisano, że „Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy”. Dodała, że w odpowiedzi na wniosek radnego Krzysztofa Zajko o udostępnienie wykazu wniosków budżetowych, Pan Burmistrz napisał: „W Gminie nie jest prowadzony jednolity wykaz wniosków składanych do projektu budżetu Gminy Goleniów na dany rok”. W odpowiedzi tej jednak nie ma wyjaśnień, dlaczego Burmistrz nie zarządził przygotowania takiego rejestru, do czego zobowiązuje go uchwała Rady Miejskiej. W związku z powyższym wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytania:

- Dlaczego Burmistrz nie realizuje uchwały Rady Miejskiej w zakresie przygotowania centralnego rejestru wniosków budżetowych ? Poprosiła
o podanie przyczyn.

- Czy Burmistrz zamierza wykonać nałożony na niego przez uchwałę Rady Miejskiej obowiązek przygotowania centralnego rejestru wniosków budżetowych na potrzeby budżetu 2022 r. ? Jeżeli tak, to prosi o poinformowanie i przekazanie takiego rejestru wniosków.
Odpowiedź
29. 24.02.2021r. XXIX sesja RM  Zabierając głos w dyskusji przy planie zagospodarowania przestrzennego zgłosiłam zapytanie do Pana Burmistrza i nie uzyskałam odpowiedzi. Mam nadzieję, że zostanie potraktowane jako wniosek i zostanie udzielona odpowiedź na piśmie ? Odpowiedź
30. 24.02.2021r. XXIX sesja RM  Chciałabym poprosić o udzielenie odpowiedzi, czy Pan Burmistrz Robert Krupowicz w dniu 24 lutego, czyli dzisiaj w dniu sesyjnym był w pracy na terenie budynku Urzędu, czy może w delegacji poza Urzędem ? Jakie ważne przyczyny spowodowały nieobecność osobistą Pana Burmistrza w dzisiejszej sesji ? Odpowiedź
31. 24.02.2021r. XXIX sesja RM  Ja tylko jedno zdanie odnośnie tego wniosku dalej idącego. Nasz Statut nie przewiduje uregulowania odnośnie wniosku dalej idącego, a jak rozpoznałam sytuację w wielu gminach są uregulowane zasady, co to jest wniosek dalej idący. Więc tu nam się kłania uzupełnienie i zmiana Statutu.

Odpowiedzi na sesji udzieliła Przewodnicząca Rady, iż wniosek zostanie przekazany do Komisji Statutowej. 

Odpowiedź

32. 27.02.2021r. Interpelacja złożona na piśmie  Radna złożyła interpelacje na piśmie (interpelacja w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24470.dhtml Odpowiedź
33.

28.04.2021 r. Wniosek złożony na piśmie

Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24855.dhtml Odpowiedź
34.

28.04.2021 r. Wniosek złożony na piśmie

Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24856.dhtml Odpowiedź
35.

28.04.2021 r. Wniosek złożony na piśmie

Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24857.dhtml Odpowiedź
36.

28.04.2021 r. Wniosek złożony na piśmie

Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24858.dhtml  
37. 20.05.2021 r. Wniosek złożony na piśmie  Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24996.dhtml Odpowiedź
38. 20.05.2021 r. Wniosek złożony na piśmie  Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24997.dhtml Odpowiedź
39. 20.05.2021 r. Wniosek złożony na piśmie  Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24998.dhtml Odpowiedź
40. 20.05.2021 r. Wniosek złożony na piśmie  Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24999.dhtml Odpowiedź
41.  31.05.2021 r. Komisja Rewizyjna  Wniosła o przegląd i ewentualną naprawę wszystkich ławek na terenie miasta Goleniów, w szczególności chodzi o ławkę tzw. internetową znajdującą się przy Placu Mieszka I, przed kościołem św. Katarzyny w Goleniowie. Odpowiedź
42. 17.06.2021 r. Wniosek złożony na piśmie Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/25272.dhtml

Odpowiedź

Odpowiedź

43. 29.09.2021 r. XXXIX sesja RM Chciałabym złożyć wniosek, aby sesje nadzwyczajne odbywały się w godzinach popołudniowych. Ja rozumiem powagę sprawy, że są zwoływane rzadko, ale w godzinach popołudniowych taka sesja dodatkowa w miesiącu powoduje, że będą w niej uczestniczyć wszyscy członkowie, którzy mają problemy z pogodzeniem sesji z pracą zawodową. Odpowiedzi na sesji udzieliła Przewodnicząca Rady Miejskiej.
44. 24.11.2021 r. XLI sesja RM  W przedłożonej dzisiaj wieloletniej prognozie finansowej Gminy Goleniów na lata 2021-2028 w pozycji 1.3.2.13 zaplanowano na 2022 r. wydatkowanie z funduszy gminnych kwoty 1 110 000 zł na inwestycję pod nazwą Budowa krytych kortów tenisowych. Chciałabym uzyskać informację, z którego roku pochodzą oferty, lub kosztorysy na podstawie, których zaplanowano koszt realizacji inwestycji ? Ile ofert wpłynęło do Urzędu Gminy na wykonanie zadania ? Czy w związku ze znacznym wzrostem cen na rynku budowlanym, Pan Burmistrz nie powinien zaktualizować prognozy kosztów realizacji tej inwestycji i dokonać zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2028 ? Czy Pan Burmistrz podtrzymuje, że kwota podana w prognozie jest właściwa i wystarczająca na realizację tego zadania ? Bardzo bym prosiła o dostarczenie kopii wszystkich ofert i kosztorysów związanych z planowaną budowę kortów tenisowych. Odpowiedź
45. 17.12.2021 r. Stałe komisje RM Wniosła o przedłożenie umowy sprzedaży przez Gminę zabytkowego Spichlerza wraz ze wszystkimi załącznikami do umowy. Odpowiedź
46.

19.01.2022 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Wniosła o udzielenie informacji, z jakiego powodu na gmachu Urzędu Gminy i Miasta znajduje się flaga Unii Europejskiej, nie jest widoczna natomiast flaga narodowa Polski. Odpowiedź
47. 21.01.2022 r. Wniosek złożony na piśmie Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/26572.dhtml Odpowiedź
48. 08.02.2022 r. Wniosek złożony na piśmie Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/26678.dhtml Odpowiedź
49.

15.02.2022 r. Stałe komisje RM

Wniosła o przedłożenie elektronicznej wersji planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zakola rzeki Iny, przy Spichlerzu i ulicy Nadrzecznej. Odpowiedź
50. 16.02.2022 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  W związku z problemami technicznymi na wczorajszej komisji zwraca się z prośbą, aby komisje i sesje odbywały się w trybie stacjonarnym. Poprosiła, aby jej prośba została rozważona. Dodała, że na pewno ułatwiłoby to prowadzenie obrad. Odpowiedź
51.

23.02.2022 r. XLV sesja RM 

Wnoszę o udzielenie informacji, z jakich przyczyn, powodów pod obrady dzisiejszej sesji Rady Miejskiej nie wprowadzono projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza od Redakcji goleniow.net z 29 września 2021 r. ? Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zakończyła procedowanie nad skargą 16 lutego 2022 r. Protokół z tego posiedzenia został już zamieszczony na BIP. Więc zatem zostały spełnione wszystkie warunki do przedłożenia pod obrady dzisiejszej sesji tego punktu. Pomimo napomnień Wojewody, że prace nad rozstrzyganiem skarg są przedłużane, nie rozumiem, dlaczego nie zostało wprowadzone pod obrady procedowanie skargi od Redakcji goleniow.net, którą procedujemy od września 2021 r. W tym zakresie miałam tutaj bardzo dużo pytań, więc prosiłabym o odpowiedź na piśmie. Odpowiedź
52. 23.02.2022 r. XLV sesja RM Wnoszę o przygotowanie szczegółowego sprawozdania wszystkich zadań przyjętych do realizacji przez OSiR w 2022 r., w tym zadania inwestycyjnego pod nazwą Zadaszenie lodowiska, które powinno być zrealizowane w 2022 r. Zadanie to nie zostało ujęte w harmonogramie inwestycji zawierający krótki opis realizowanych inwestycji i remontów z budżetu Gminy 2022 r. Do odpowiedzi bardzo proszę załączyć całość korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej w prowadzonej sprawie i też tutaj oczekuję odpowiedzi na piśmie. Odpowiedź
53. 23.02.2022 r. XLV sesja RM Wnoszę o udzielenie informacji w sprawie działań jakie podjął, bądź podejmie Pan Burmistrz z wnioskiem Pana Starosty Goleniowskiego o pilną likwidację, lub przeniesienie w bezpieczne miejsce dodatkowej furtki prowadzącej do cmentarza komunalnego od strony stacji paliwowej Orlen. O tym, że Pan Burmistrz otrzymał pismo z wnioskiem jw. zostałam poinformowana przez Pana Starostę pismem z 14 lutego 2022 r. Z pisma tego wynika, że Pan Starosta nie zamierza fizycznie zlikwidować prowizorycznego, stwarzającego zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego parkingu zlokalizowanego na terenie, za który jest odpowiedzialny. Jedynie co zrobił, to wystosował wniosek do Komendy Powiatowej Policji z prośbą o częstsze kontrole na ul. Przestrzennej na odcinku od skrzyżowania z drogą prowadzącą w kierunku Lubczyny do łącznika z ul. Szczecińską. Pan Starosta uważa, że karając pieszych i kierowców przyczyni się do bezpieczeństwa w tym rejonie. To są działania pozorne i niewystarczające. Pan Starosta przerzuca faktycznie na Pana Burmistrza odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa w rejonie cmentarza licząc na to, że Pan Burmistrz zamknie lub przeniesie potrzebną furtkę do cmentarza. Moja taka refleksja, że może Pan Burmistrz i Pan Starosta powinni porozmawiać osobiście zamiast wymieniać się wspólnie pismami i uzasadniać wspólne działania, które faktycznie poprawią stan bezpieczeństwa w tym rejonie cmentarza. Do odpowiedzi proszę załączyć całą korespondencję pomiędzy Urzędem Gminy i Starostwem w tej sprawie. Odpowiedź
54. 23.02.2022 r. XLV sesja RM 19 stycznia 2022 r. złożyłam podczas obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wniosek o udzielenie informacji, z jakiego powodu na gmachu Urzędu Gminy i Miasta znajduje się flaga Unii Europejskiej, a nie jest widoczna flaga narodowa Polski. W odpowiedzi na mój wniosek Zastępca Burmistrza Pan Tomasz Banach, w zastępstwie Pana Burmistrza Roberta Krupowicza udzielił mi odpowiedzi, cyt. „Wywieszenie flagi Unii Europejskiej na budynku Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie jest indywidulaną inicjatywą Burmistrza Gminy Goleniów Roberta Krupowicza. Flaga Polski będzie podnoszona w czasie sesji zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz podczas świąt państwowych i innych uroczystościach o zasięgu państwowym lub lokalnym”. Mój komentarz do tej odpowiedzi jest taki, wywieszenie flagi Unii Europejskiej na budynku samorządowym bez związku z jakąkolwiek uroczystością, rocznicą jest prywatnym happeningiem Pana Burmistrza Roberta Krupowicza. Moim zdaniem właściwym miejscem na realizację indywidulanych inicjatyw Pana Burmistrza jest ogrodzenie jego prywatnej posesji, a nie budynek samorządu gminnego. Oczywiście przy zachowaniu poszanowania dla flagi Unii Europejskiej. Chciałam podziękować Panu Burmistrzowi, że przyszła refleksja i zdjął z budynku Urzędu Gminy flagę Unii Europejskiej i mam nadzieję, że więcej do tego pomysłu Pan Burmistrz Robert Krupowicz nie wróci. Natomiast nie rozumiem niechęci Pani Burmistrza do wywieszania flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej na maszcie przed Urzędem Gminy. Pan Burmistrz zapomniał o art. 5 tej samej ustawy, który przyzwala każdemu używać barwy Rzeczypospolitej Polskiej, co jest powszechnie interpretowane, że flagę państwową można wywieszać przez cały rok. Od roku 2004 po nowelizacji ustawy flaga może być wywieszana przez cały rok, trzeba jednak robić to przy jej poszanowaniu, o czym jest we wcześniejszych artykułach ustawy. Nie mam nic przeciwko temu, aby na masztach przed Urzędem Gminy obok dumnie powiewającej flagi Rzeczypospolitej Polskiej wywiesić flagę Goleniowa i flagę Unii Europejskiej, tylko tam jest właściwe dla niej miejsce. Pytanie, dlaczego dzisiaj 23 lutego 2022 r. w dniu obrad sesji Rady Miejskiej na masztach przed Urzędem Gminy nie podniesiono flag ? Proszę o odpowiedź na piśmie. Jeżeli Pan Burmistrz nie zgadza się ze mną, że flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej można wywieszać również poza dniami, które Pan wskazał, proszę zasięgnąć opinii gminnego radcy prawnego w tej sprawie. Ja twierdzę, że flaga może wisieć całorocznie. Odpowiedź
55. 30.03.2022 r. XLVI sesja RM  Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/27036.dhtml Odpowiedź
56. 30.03.2022 r. XLVI sesja RM  Chciałam złożyć jeszcze wniosek następującej treści, żeby Pani Przewodnicząca coś z tym zrobiła, wpłynęła jakoś na naszych kolegów radnych. Sesja jest długa, ale każdy jest zobowiązany być od początku do końca na sesji i to jest żenujące w jakim składzie jesteśmy teraz. Jedni mogą zostać, inni wychodzą i to jest nawet w oczach społeczeństwa, mieszkańców źle spostrzegane. Akurat dostałam smsa, że sobie „robimy kpiny”. Są tacy, którzy nas oglądają i jest to nie w porządku. Więc, wydaje mi się, że Pani, jako Przewodnicząca powinna przywołać do porządku. Nie wiem, czy może będziemy listę obecności podpisywać na koniec sesji, albo jakiś inny sposób. Każdy jest zmęczony. Jednak kultura
i etykieta wymaga czegoś od nas, tak ?

Przewodnicząca Rady udzieliła odpowiedzi na sesji. 

Odpowiedź

57. 26.04.2022 r. XLVII sesja RM Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/27209.dhtml Odpowiedź
58. 25.05.2022 r. XLVIII sesja RM Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/27410.dhtml Odpowiedź
59. 13.06.2022 r. Wniosek złożony na piśmie Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/27519.dhtml Odpowiedź
60. 27.07.2022 r. L sesja RM Ja bym chciała złożyć wniosek, kiedy w końcu zostanie odnowiona ławeczka internetowa, znajdująca się przed kościołem św. Katarzyny? Ona miała być wizytówką miasta, miała upiększać miasto, a ona po prostu szpeci miasto. I to już dwa wnioski wcześniej składałam, i ciągle jest brak odpowiedzi. Kiedy po prostu to Pan odnowi, wyremontuje i będzie ona wyglądała tak, jak powinna wyglądać? Odpowiedź
61. 31.08.2022 r. LI sesja RM Ja bardzo ubolewam, że nikogo z Państwa Burmistrzów nie ma, bo wnioski są kierowane do nich, ale mam nadzieję, że chociaż przeczytają. Pierwszy wniosek, wnioskuję o udostępnienie całej korespondencji jaką Pan Burmistrz prowadził z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Nadzór Goleniów w sprawie zanieczyszczeń Strugi Goleniowskiej po interpelacjach radnych Rady Miejskiej Goleniów. W odpowiedzi na wniosek dotyczący zanieczyszczenia Strugi Goleniowskiej jaką Pani radna Danuta Faryniarz otrzymała od Pana Burmistrza wynika, że przekazał Pan wniosek Pani radnej Wodą Polskim bez własnego komentarza, tak jakby w ogóle Pan nie był zainteresowany, Panie Burmistrzu, tą sprawą. Bezwład instytucji odpowiedzialnej za utrzymanie Strugi w czystości wynika z braku Pana zainteresowania się tym tematem. Ile interpelacji, Panie Burmistrzu, jeszcze muszą złożyć radni, ile publikacji powinno ukazać się w mediach społecznościowych, aby Pan zauważył, że Struga Goleniowska wygląda po prostu jak zwykły „ściek” ? Mieszkańcy, w tym obywatel Ukrainy już zabrali się do oczyszczania Strugi własnymi rękami w centrum miasta. To wstyd Panie Burmistrzu, że Pan tego nie zauważa. Przekazanie wniosku radnej to za mało. Powinien Pan wystąpić z „ostrym” pismem wzywającym Wody Polskie do systematycznego oczyszczania zanieczyszczonej Strugi.  Odpowiedź
62. 31.08.2022 r. LI sesja RM Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/27932.dhtml Odpowiedź
63. 31.08.2022 r. LI sesja RM Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/27933.dhtml Odpowiedź
64. 31.08.2022 r. LI sesja RM Wnioskuję o przygotowanie informacji o stanie przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego „Zadaszenie kortów i lodowiska na stadionie OSiR” zapisanego w budżecie Gminy na rok 2022, w Dziale 9026, § 6050. Odwiedzając stadion OSiR w Goleniowie nie zauważyłam żadnych przygotowań do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie w 2022 r. zadaszenia nad lodowiskiem, co mnie zaniepokoiło. Zadanie powinno być zrealizowane nie później niż z końcem października 2022 r. tak, aby okres korzystania z lodowiska był znacznie wydłużony
w porównaniu do poprzednich sezonów przy zmniejszonym zużyciu energii elektrycznej, co w tych czasach jest nie bez znaczenia. Odrzucam myśl, że Pan Burmistrz wykreślił to zadanie inwestycyjne z budżetu Gminy na 2022 r. nie powiadamiając o tej decyzji radnych miejskich, a niezbędne prace przygotowawcze zmierzające do oddania inwestycji do użytkowania o czasie będą prowadzone i są prowadzone. A zatem proszę mi przedstawić informację o stanie przygotowania do realizacji, tj. wszystkie zapytania ofertowe przygotowane przez OSiR i wysłane potencjalnym wykonawcom zadania; pozyskane oferty będące odpowiedzią na zapytanie ofertowe, tym wskazanie wybranej oferty; uzgodniony z wybranym wykonawcą termin rozpoczęcia i zakończenia prac; inne informacje i dokumenty, które są przydatne do oceny stanu przygotowania do realizacji zadania. Powyższe dokumenty proszę załączyć do odpowiedzi na mój wniosek.
Odpowiedź
65. 26.09.2022 r. Wniosek złożony na piśmie Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/28097.dhtml Odpowiedź 
66.

28.09.2022 r. Wniosek złożony na piśmie

Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/28156.dhtml Odpowiedź 
67. 18.11.2022 r. Wniosek złożony na piśmie  Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu) https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/28493.dhtml Odpowiedź
68. 18.11.2022 r. Wniosek złożony na piśmie  Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/28494.dhtml Odpowiedź
69. 18.11.2022 r. Wniosek złożony na piśmie  Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/28495.dhtml Odpowiedź
70. 18.11.2022 r. Wniosek złożony na piśmie  Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/28496.dhtml Odpowiedź
71. 18.11.2022 r. Wniosek złożony na piśmie  Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/28497.dhtml Odpowiedź
72. 30.11.2022 r. Wniosek złożony na piśmie  Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/28607.dhtml Odpowiedź
73. 30.11.2022 r. LV sesja RM Wnioskuję o uzasadnienie konieczności zakupu przez Gminę gruntów za 2 100 000 zł, co zapisano w planie wydatków zakupów majątkowych dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005, § 606. Proszę również o podanie łącznej powierzchni tych gruntów z podziałem na poszczególne działki, kto jest dotychczasowym właścicielem tych działek oraz cenę wykupu 1 m2 poszczególnych działek. Odpowiedź
74. 30.11.2022 r. LV sesja RM Wnoszę o wskazanie w planie wydatków zakupów majątkowych Gminy Goleniów na rok 2023 będących załącznikiem do projektu budżetu na rok 2023 pozycji pod którą zapisano „Wykonanie zadania Pomnika Niepodległości na Placu Rotmistrza Pileckiego w Goleniowie”. Wniosek o oświetlenie Pomnika złożyłam 30 marca 2022 r. Proponowałam oświetlić Pomnik Niepodległości tak, jak oświetlono budynek Sądu Rejonowego, załączyłam zdjęcia. Zamontowanie dwóch reflektorów na słupie oświetleniowym, to rozwiązanie skuteczne, estetyczne, które nie obciąży znacząco budżetu Gminy. Uważam, że Plac Rotmistrza Pileckiego powinien być otoczony szczególną opieką władz Gminy, a sam Pomnik wyeksponowany przez jego oświetlenie. Przed Pomnikiem Niepodległości kilka razy w roku odbywają się oficjalne uroczystości upamiętniające wydarzenia historyczne. W te dni plac udekorowany jest flagami, a przed pomnikiem składane są kwiaty i zapalane znicze. W tym wystrój świąteczny widoczny jest tylko za dnia, a po zmroku Plac tonie w ciemnościach. Na mój wniosek, który złożyłam 30 marca 2022 r. dostałam odpowiedź 08 kwietnia 2022 r. podpisaną przez Zastępcę Burmistrza Panią Anitę Jurewicz, że zadanie to zostanie wprowadzone do propozycji budżetu na rok 2023. Moje pytanie, czy w tym roku nie zabezpieczono środków na zrealizowanie tego zadania, ponieważ w projekcie brak takiej pozycji ? Odpowiedź
75. 21.12.2022 r. LVI sesja RM  Składam wniosek o udzielenie pełnej informacji dotyczącej wybudowania popiersia Rotmistrza Pileckiego, który miałby stanąć przy Pomniku Niepodległości. Jestem zaskoczona tą inicjatywą  Zarządu Gminy o, której dzisiaj poinformował nas Pan Burmistrz Banach. W związku z tym proszę o odpowiedź na poniższe pytania: kto był pomysłodawcą budowy popiersia Rotmistrza z imienia i nazwiska ? Czy Zarząd Gminy ma uprawnienia do realizacji tego typu zadań bez konsultacji ze  społeczeństwem Gminy i wcześniejszej zgody Rady Miejskiej ? Oczekuję upublicznienia całej korespondencji prowadzonej przez Pana Burmistrza z IPN i innej korespondencji zewnętrznej w tej sprawie. Odpowiedzi na powyższe proszę dołączyć do odpowiedzi na mój wniosek. Odpowiedź
76. 21.12.2022 r. LVI sesja RM  Wnioskuję o przygotowanie przez Pana Burmistrza dla Rady Miejskiej pełnej informacji dotyczącej budowy popiersia Rotmistrza Pileckiego
i przedłożenia tej informacji na najbliższej Sesji Rady Miejskiej.
Odpowiedź
77.

20.02.2023 r.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Zapytała, czy ktoś zajął się już sprawą awarii drzwi na dworcu autobusowo-kolejowym w Goleniowie i jak długo będzie trwała ta awaria?

Odpowiedź
78.

01.03.2023 r.

LVIII sesja RM

Chciałam złożyć wniosek następującej treści, że wielokrotnie występowałam o przeglądi konserwację, odnowienie wszystkich ławek, które znajdują się na terenie naszej Gminy. I mam pytanie, czy Gmina posiada rejestr, które ławki wymagają konserwacji i kiedy nastąpi jakiś harmonogram przeglądów stanu technicznego tych ławek ?  Moim zdaniem ławki są już tak zaniedbane i to w samym centrum naszego miasta, że taki przegląd by się przydał. Także proszę o informację na piśmie, czy jest taki rejestr i kiedy Gmina przeprowadzi przegląd i kiedy będzie konserwować, odnawiać ławki ? Odpowiedź
79. 29.03.2023 r. LIX sesja RM Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/29476.dhtml odpowiedź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Jasińska 28-01-2019 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Tyszkiewicz 28-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Monika Jasińska 08-03-2019 08:32