Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XII/119/11 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2011 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Arkadiusz Sell 2011-12-08 15:16:52
Uchwała Nr XII/118/11 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2011-2045 Arkadiusz Sell 2011-12-08 15:15:46
Uchwała Nr XII/117/11 w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w roku 2011 Arkadiusz Sell 2011-12-08 15:13:55
Uchwała Nr XII/116/11 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. Arkadiusz Sell 2011-12-08 15:11:50
XII sesja Rady Miejskiej z dnia 28 września 2011 r. - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2011-12-08 15:09:14
XIV sesja Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2011 r. Arkadiusz Sell 2011-12-08 15:06:44
Przebudowa ulic Konstytucji 3 Maja i Szarych Szeregów w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną Izabela Szturo 2011-12-08 14:48:49
Przebudowa ulic Konstytucji 3 Maja i Szarych Szeregów w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną Izabela Szturo 2011-12-08 14:42:16
Wymiana słupów wraz z oprawami oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Goleniowie Katarzyna Nadolna 2011-12-08 14:26:00
Zarzadzenie nr 262/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30.11.2011 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. Teresa Kaźmierczak 2011-12-08 10:13:34
Zarządzenie nr 262/11 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30.11.2011 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2011-12-08 10:11:10
Zarządzenie nr 262/11 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30.11.2011 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2011-12-08 09:30:14
Zarządzenie nr 262/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30.11.2011 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2011-12-08 09:27:44
Zarządzenie nr 262/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30.11.2011 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2011-12-08 09:24:55
Wdrożenie systemu składowania danych i wirtualizacji wraz z dostawą do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Justyna Grabia 2011-12-08 08:08:25
Wdrożenie systemu składowania danych i wirtualizacji wraz z dostawą do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Justyna Grabia 2011-12-08 08:07:52
Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Specjalnej Burmistrza Gminy Goleniów BARNIM Edyta Guzikiewicz 2011-12-07 13:17:46
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów Justyna Grabia 2011-12-07 10:43:37
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów Justyna Grabia 2011-12-07 10:43:17
OBWIESZCZENIE o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębach ewidencyjnych nr 3 miasta Goleniowa i Kliniska Wielkie. Elżbieta Milewska 2011-12-06 12:28:12
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt Edyta Guzikiewicz 2011-12-05 15:14:59
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjno ? terapeutycznego dla dzieci z problemami rozwojowymi i ich rodziców Edyta Guzikiewicz 2011-12-05 15:14:22
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia Edyta Guzikiewicz 2011-12-05 15:13:40
Przebudowa ulic Konstytucji 3 Maja i Szarych Szeregów w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną Izabela Szturo 2011-12-05 14:46:42
informacja - w/s wydania decyzji o warunkach zabudowy nr. 656 z dnia 05 grudnia 2011r. polegającej na budowie : wiaty drewnianej, częściowo obudowanej przeznaczonej na słomę o powierzchni zabudowy ok. 350 m2 i wiaty o konstrukcji stalowej służącej do przechowywania sprzętu użytkowego na potrzeby fermy norek o powierzchni zabudowy ok. 250 m2 na terenie części działki nr 33/1 położonej w obrębie geodezyjnym Modrzewie. Kamila Buksik 2011-12-05 13:01:35
Zarządzenie nr 269/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedazy działki położonej w obrębie nr 5 miasta Goleniowa przy ulicy Ofiar Katynia Genowefa Palczak 2011-12-05 12:08:10
Zarządzenie nr 265/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy Stefana Starzyńskiego Genowefa Palczak 2011-12-05 11:50:42
Zarządzenie nr 264/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Czarna Łąka Genowefa Palczak 2011-12-05 11:45:28
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-109 z dnia 30 listopada 2011r. polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia ( do 10 kPa) na terenie działek nr : 172, 13, 48/2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. Kamila Buksik 2011-12-05 09:08:18
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-108 z dnia 30 listopada 2011r. polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w działce nr 241 od istniejącej stacji transformatorowej SN 15 kV do granicy z działką nr 203/14 w obrębie geodezyjnym Kliniska. Kamila Buksik 2011-12-05 09:07:39
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-107 z dnia 30 listopada 2011r. polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych w działce nr 29 położonej w obrębie geodezyjnym Kąty. Kamila Buksik 2011-12-05 09:06:53
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-106 z dnia 30 listopada 2011r. polegającej na budowie linii SN 15 kV , stacji transformatorowej słupowej , linii kablowej nn 0,4 kV, węzła kablowego i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr : 245 i 213 położonych w obrębie geodezyjnym Imno i na terenie działek nr : 44 i 94/1 położonych w obrębie geodezyjnym Mosty Kamila Buksik 2011-12-05 09:06:11
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-105 z dnia 30 listopada 2011r. polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV i linii kablowej 0,4 kV w połączeniu z istniejącą linią napowietrzną (z ewentualną budową nowych slupów), budowie stacji transformatorowych 15/04 kV. Kamila Buksik 2011-12-05 09:05:12
informacja - w/s wydania decyzji celu publicznego P-104 z dnia 30 listopada 2011r. polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr : 31, 29/7, 29/12 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska. Kamila Buksik 2011-12-05 09:03:15
Wymiana 1 sztuki drzwi zewnętrznych drewnianych w Zespole Szkół Publicznych w Mostach - w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Goleniów Katarzyna Nadolna 2011-12-02 15:34:18
Wymiana 1 sztuki drzwi zewnętrznych drewnianych w Zespole Szkół Publicznych w Mostach - w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Goleniów Katarzyna Nadolna 2011-12-02 15:31:07
Wymiana 1 sztuki drzwi zewnętrznych drewnianych w Zespole Szkół Publicznych w Mostach - w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Goleniów Katarzyna Nadolna 2011-12-02 15:29:00
ZAWIADOMIENIE o wydanej decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na terenie działki nr 238/3, położonej w Miękowie. Joanna Chilkiewicz 2011-12-02 14:55:44
Zarzadzenie Nr 268/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty Agnieszka Miturska 2011-12-02 13:56:01
Zarzadzenie Nr 267/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych Agnieszka Miturska 2011-12-02 13:54:40