Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Petycja z dnia 08.08.2023 r. dotycząca zaprzestania planów budowy spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych w Glewicach Arkadiusz Sell 2023-09-15 14:36:34
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO -budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi na terenie działki nr 341/25 w obrębie geodezyjnym Marszewo Joanna Chilkiewicz 2023-09-15 13:37:33
Porządek posiedzenia Zespołu Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej ds. oceny potrzeb inwestycyjnych obszarów wiejskich w dniu 21 września 2023 r. Katarzyna Bielan 2023-09-15 12:37:39
Mituła Łukasz Katarzyna Bielan 2023-09-15 11:29:58
1837 Katarzyna Bielan 2023-09-15 11:28:50
1837 Katarzyna Bielan 2023-09-15 11:28:47
Różański Andrzej Katarzyna Bielan 2023-09-15 08:59:55
Panek Artur Katarzyna Bielan 2023-09-15 08:55:54
Różański Andrzej Katarzyna Bielan 2023-09-15 08:54:48
1816 Katarzyna Bielan 2023-09-15 08:26:14
1816 Katarzyna Bielan 2023-09-15 08:26:11
1818_1819_1820_1821_1822_1823_1829_1830_1831 Katarzyna Bielan 2023-09-15 08:25:13
1818_1819_1820_1821_1822_1823_1829_1830_1831 Katarzyna Bielan 2023-09-15 08:25:11
Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że rozpatrzeniu wniosku osoby fizycznej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 9/39 obręb geodezyjny Modrzewie oraz budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 9/40 obręb geodezyjny Modrzewie BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 14.09.2023r., pod znakiem: BOS.6220.9.2023.JC wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia Joanna Chilkiewicz 2023-09-14 15:24:18
Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 2/23, obręb geodezyjny Kliniska Wielkie, Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Joanna Chilkiewicz 2023-09-14 15:10:02
Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr  2/23, obręb geodezyjny Kliniska Wielkie, Gmina Goleniów. Joanna Chilkiewicz 2023-09-14 15:05:46
Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 2? o mocy do 5 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 127/3, 127/4, 126, 131, 132/1 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec, gmina Goleniów., nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na brak opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie. Joanna Chilkiewicz 2023-09-14 15:02:40
Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 11.09.2023r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 2? o mocy do 5 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 127/3, 127/4, 126, 131, 132/1 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec, gmina Goleniów. Joanna Chilkiewicz 2023-09-14 15:00:13
Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji Farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 3?o mocy do 15 MW wraz z wszelką  infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 172, 176, 174, 175, 173, 163/2, 170/1, 29/2, 159, 161, 163/1, 170/3, 160/2, w obrębie geodezyjnym Borzysławiec, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na brak opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie. Joanna Chilkiewicz 2023-09-14 14:57:10
Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 11.09.2023r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji Farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 3?o mocy do 15 MW wraz z wszelką  infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 172, 176, 174, 175, 173, 163/2, 170/1, 29/2, 159, 161, 163/1, 170/3, 160/2, w obrębie geodezyjnym Borzysławiec. Joanna Chilkiewicz 2023-09-14 14:55:05
Panek Artur Katarzyna Bielan 2023-09-14 14:53:13
1817_1824_1832_1833 - dokument usunięty Katarzyna Bielan 2023-09-14 14:50:49
1817_1824_1832_1833 - dokument usunięty Katarzyna Bielan 2023-09-14 14:50:42
1817_1824_1832_1833 Katarzyna Bielan 2023-09-14 14:50:40
1817_1824_1832_1833 - dokument usunięty Katarzyna Bielan 2023-09-14 14:49:56
1817_1824_1832_1833 Katarzyna Bielan 2023-09-14 14:49:55
Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że rozpatrzeniu wniosku osoby fizycznej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 9/39 obręb geodezyjny Modrzewie oraz budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 9/40 obręb geodezyjny Modrzewie BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 14.09.2023r., pod znakiem: BOS.6220.9.2023.JC wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia Joanna Chilkiewicz 2023-09-14 14:46:17
1812 Katarzyna Bielan 2023-09-14 14:43:38
1812 Katarzyna Bielan 2023-09-14 14:43:34
Mituła Łukasz Katarzyna Bielan 2023-09-14 14:42:06
Dorota Chodyko Katarzyna Bielan 2023-09-14 14:41:13
1836 Katarzyna Bielan 2023-09-14 14:39:56
1836 Katarzyna Bielan 2023-09-14 14:39:53
1843 Katarzyna Bielan 2023-09-14 14:39:28
1843 Katarzyna Bielan 2023-09-14 14:39:25
Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 149/1 obręb geodezyjny Marszewo, gmina Goleniów. Joanna Chilkiewicz 2023-09-14 14:11:09
Obwieszczenie - informuje się o wydanej w dniu 03.07.2023r.,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  NR 17/ŚU/2023 znak: BOS.6220.6.2023.JC  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowej wraz z utwardzeniem terenu na działce nr 1217/2 obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów i jednocześnie określającej istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich Joanna Chilkiewicz 2023-09-14 13:55:04
Obwieszczenie - informuje się o wydanej w dniu 03.07.2023r.,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  NR 17/ŚU/2023 znak: BOS.6220.6.2023.JC  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowej wraz z utwardzeniem terenu na działce nr 1217/2 obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów i jednocześnie określającej istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich Joanna Chilkiewicz 2023-09-14 13:54:18
Obwieszczenie - informuje się o wydanej w dniu 03.07.2023r.,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  NR 17/ŚU/2023 znak: BOS.6220.6.2023.JC  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowej wraz z utwardzeniem terenu na działce nr 1217/2 obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów i jednocześnie określającej istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich Joanna Chilkiewicz 2023-09-14 13:40:10
Obwieszczenie - informuje się o wydanej  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  NR 17/ŚU/2023 znak: BOS.6220.6.2023.JC  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce numer 150/1 obręb geodezyjny Marszewo, Gmina Goleniów i jednocześnie określającej istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. - dokument usunięty Joanna Chilkiewicz 2023-09-14 13:35:02