Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów na lata 2023-2027
2 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Goleniów na lata 2024-2028
3 OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa 5 budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz drogową i pylonem reklamowym zlokalizowanego w miejscowości Żółwia na działkach nr 216/4, 216/5, 216/6, obręb ewidencyjny Budno 0032, gm. Goleniów, pow. goleniowski, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji.
4 OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 23.02.2024 r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz drogową i pylonem reklamowym zlokalizowanego w miejscowości Żółwia na działkach nr 216/4, 216/5, 216/6, obręb ewidencyjny Budno 0032, gm. Goleniów, pow. goleniowski.
5 Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 27 lutego 2024 r.
6 Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w okresie od 26.02.2024 r. do 28.02.2024 r.
7 Postanowienie nr 147/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 22 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Goleniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
8 Postanowienie Nr 146/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 22 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Goleniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
9 Postanowienie Nr 146/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 22 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Goleniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
10 Postanowienie nr 147/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 22 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Goleniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu