Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4101 Z  na odcinku Pucice ? Czarna Łąka. Łączna długość dróg w ramach planowanej przebudowy ok. 2,5 km na terenie działek numer 19, 20 obręb geodezyjny Pucice oraz  działki nr 28 obręb geodezyjny Czarna Łąka
2 Obwieszczenie - że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.) oraz zgodnie  z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4101 Z  na odcinku Pucice ? Czarna Łąka. Łączna długość dróg w ramach planowanej przebudowy ok. 2,5 km na terenie działek numer 19, 20 obręb geodezyjny Pucice oraz  działki nr 28 obręb geodezyjny Czarna Łąka , wydaje się po uzgodnieniu  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.     
3 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie części działek nr 148, 193/12 i 196/13 w obrębie geodezyjnym Miękowo.
4 Zarządzenie nr 190/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 sierpnia 2022r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
5 Zarządzenie Nr 189/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 sierpnia 2022r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów na rok 2022 r.
6 Uchwała Nr L/600/22 w sprawie przekazania skargi z dnia 15 czerwca 2022 r.
7 Uchwała Nr L/599/22 w sprawie przekazania wniosku mieszkańca Gminy Goleniów
8 Uchwała Nr L/598/22 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego uchwały Nr XII/61/2022 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI
9 Uchwała Nr L/597/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów za 2021 rok
10 Uchwała Nr L/596/22 w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy Goleniów wotum zaufania