Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działek nr 50/1 i 94/12 w obrębie geodezyjnym Budno.
2 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury informującego o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na odwadnianiu gruntów i upraw z terenów polderu Brzeziny do wód Kanału Brzeziny poprzez istniejącą pompownię melioracyjną Brzeziny, zlokalizowaną w gm. Goleniów
3 Wystąpienie pokontrolne Niepubliczny Przedszkole PUCHATEK
4 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07.12.2022 r. o planowanym terminie i miejscu polowań OHZ Kliniska
5 Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14 grudnia 2022 r.
6 Petycja nr 8 z dnia 08.11.2022 r.
7 Informacja o zwołaniu XV sesji w dniu 15 grudnia 2022 r.
8 Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Żółwia w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Żółwia z ,,przysiółek wsi Budno na rodzaj kolonia"
9 o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego/zmian Żółwia Błoć,Inina,Ciechno,lotnisko
10 Zarządzenie 282/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 grudnia 2022r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnej