Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Rozporządzenie Nr 24/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-09-22 10:03
dokument Rozporządzenie Nr 21/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 września 2023 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie m. Szczecin, powiatu polickiego oraz powiatu goleniowskiego 2023-09-12 09:36
dokument Rozporządzenie Nr 20/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-09-12 09:34
dokument Rozporządzenie Nr 19/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 września 2023 r. w sprawie nakazania zamykania przejść dla zwierząt w pasie drogowym i wykonywania przeszkód technicznych wzdłuż autostrady A-6 i drogi ekspresowej S-3 na obszarze gminy Miasto Szczecin oraz powiatów goleniowskiego i kamieńskiego 2023-09-12 09:32
dokument Rozporządzenie Nr 18/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-08-11 11:05
dokument Rozporządzenie nr 17/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie m.Szczecin, powiatu polickiego oraz powiatu goleniowskiego. 2023-07-21 12:50
dokument Decyzja nr SZ.RZT.70.054.2023.JK Dyrektora Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej w Szczecinie o skróceniu okresu obowiązywaina taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Goleniów wydanej dla Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacja sp. z o.o. 2023-07-12 12:48
dokument Informacja dotycząca sprzedaży końcowej paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2023-05-11 09:34
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora: SP-3 Goleniów, SP-Komarowo 2023-05-10 10:24
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora: SP-Kliniska Wielkie, ZSP-Białuń, SP-Komarowo, SP-3 Goleniów 2023-04-05 14:09
dokument Wynik zapytania ofertowego : Świadczenie bieżących usług w zakresie opieki nad zwierzętami uczestniczącymi w zdarzeniach drogowych na drogach gminnych na terenie całej gminy oraz drogach będących w zarządzie Gminy Goleniów na terenie miasta Goleniów,, rannymi, bezdomnymi, dzikimi, domowymi z terenu gminy Goleniów w roku 2023. 2023-02-06 14:35
dokument Informacja o sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2023-02-02 11:34
dokument Informacja o możliwości składania propozycji inwestycji przy swoich obiektach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2023-01-20 13:30
dokument Informacja o sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2022-12-14 10:11
dokument Informacja o przygotowaniu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Goleniów 2022-05-13 12:04
dokument ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyr. SP-Lubczyna 2022-04-13 13:03
dokument Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - dowóz uczniów do szkół - dokument stracił ważność 2022-03-23 10:49
dokument Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy z dnia 11.09.2019 prawo zamówień publicznych - dowóz uczniów do szkół - dokument stracił ważność 2022-03-23 10:46
dokument ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyr.: PP-2, SP-1, SP-2, SP-4, SP-Lubczyna i ZSP-Mosty 2022-03-15 08:33
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne informuję o postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością spółki GWIK Sp. z o.o. ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochądzących z Fermy Drobiu Przedsiębiorstwa Specjalistycznego Produkcji Drobiu Janusz Kaczmarek na terenie dz. nr 11 i 20/12 obręb Żółwia Błoć w gminie Goleniów. 2022-01-05 10:56
dokument Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - komunikacja miejska - dokument stracił ważność 2021-05-05 10:46
dokument Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy z 29.01.2019 r. PZP - komunikacja miejska - dokument stracił ważność 2021-05-05 10:47
dokument Odstrzał sanitarny dzików. Rozporządzenie Nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-04-07 13:31
dokument Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021-03-31 15:20
dokument Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) - dokument stracił ważność 2021-02-09 10:40
dokument Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Goleniów w 2020 r. 2020-06-25 08:03
dokument Informacja o rozliczeniu dotacji. 2020-12-31 11:05
dokument Wstępne ogłoszenie informacyne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 2020-07-08 09:47
dokument Uchwała Nr XIII/152/19 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Goleniów 2020-01-23 11:26
dokument Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie ogłasza nabór na stanowisko pracy Główny księgowy 2019-06-03 11:44
dokument Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie ogłasza nabór na stanowisko pracy Główny księgowy 2019-05-10 15:04
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyr. PP-4 w Goleniowie, SP-3 w Goleniowie oraz SP w Krępsku 2019-05-08 15:25
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie pojazdu specjalnego Pożarniczego STAR 266 GBA 2,5/16 nr rej. ZGL E224. 2019-03-26 10:21
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór kandydatów do Goleniowskiej Rady Seniorów na podstawie uchwały Nr XIV/150/15 Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie powołania Goleniowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu. 2019-01-15 14:45
dokument INFORMACJA dla osób, które do dnia 31.12.2018 r. były użytkownikami wieczystymi gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. 2019-01-02 12:19
dokument Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu o naborze na stanowisko pracy: Główny księgowy 2018-07-10 11:25
dokument Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Goleniowie w obrębie Gminy Goleniów 2018 2018-06-08 10:10
dokument Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - dowóz uczniów do szkół 2018-05-28 12:35
dokument Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - komunikacja miejska 2018-05-28 12:36
dokument Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawt z 29.01.2004 r. PZP - dot. komunikacja miejska 2018-05-28 10:45
dokument Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawt z 29.01.2004 r. PZP - dot. dowozu uczniów do szkół 2018-05-28 10:42
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyr. SP w Kliniskach Wielkich 2018-05-21 09:16
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu PEC w Goleniowie 2018-05-18 10:59
dokument Ogloszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamowien publicznych 2013-05-16 10:42
dokument Ogloszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych 2015-04-10 09:20
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyr. SP w Komarowie oraz ZSP w Białuniu 2018-05-04 07:47
dokument Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 2017-06-19 07:50
dokument Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 2017-06-13 12:06
dokument Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie 2017-06-12 07:37
dokument STMiG - zgłoszenie na IX Tydzień Sportu dla Wszystkich / XXIII Sportowy Turniej Miast i Gmin 2017-05-29 10:20
dokument Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora PP2, SP2, SP4, SP w Kliniskach Wielkich, ZSP w Mostach 2017-05-12 12:35
dokument Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie ogłasza nabór na stanowisko pracy Główny księgowy 2017-03-07 10:10
dokument Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - komunikacja miejska 2016-06-07 13:22
dokument Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - Zielona Linia 2016-06-07 13:21
dokument Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - dowóz uczniów do szkół 2016-06-07 13:20
dokument Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 2016-06-03 08:38
dokument Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 2016-06-03 08:37
dokument Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 2016-06-03 08:23
dokument OGŁOSZENIE O KONKURSIE na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie 2016-04-29 07:44
dokument Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 2015-05-29 12:45
dokument uzupełnienie do ogłoszenia z dn.10.04.2015 r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowień publicznych 2015-05-29 12:39
dokument Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu osobowego SKODA Octavia 2014-12-23 10:19
dokument Ogłoszenie 2013-02-05 08:08
dokument Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 Im. Wandy Chotomskiej ogłasza nabór na stanowisko pracy Główny księgowy 2013-02-04 07:43
dokument Ogłoszenie w sprawie sprzedaży bram garażowych OSP 2012-05-14 13:10
dokument Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów szkół/przedszkoli 2012-04-30 14:48
dokument KONKURS NA STANOWISKO: Prezesa Zarządu - Dyrektora Przedsiębiorstwa Spółki 2012-03-30 10:41
dokument Komunikat w sprawie otwartego konkursu ofert na wybór organu prowadzącego, który z dniem 1 września 2012 r. będzie prowadził niepubliczne przedszkole w budynku stanowiącym własność Gminy Goleniów przy ul. Pocztowej 15/18, 72-100 Goleniów 2012-03-16 13:48
dokument Komunikat w sprawie otwartego konkursu ofert na wybór organu prowadzącego, który z dniem 1 września 2012 r. będzie prowadził niepubliczne przedszkole w budynku stanowiącym własność Gminy Goleniów przy ul. Pocztowej 15/18, 72-100 Goleniów 2012-03-15 14:46
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wybór organu prowadzącego, który z dniem 1 września 2012 r. będzie prowadził niepubliczne przedszkole w budynku stanowiącym własność Gminy Goleniów przy ul. Pocztowej 15/18, 72-100 Goleniów 2012-02-23 08:11
dokument REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wybór organu prowadzącego, który z dniem 1 września 2012 r. będzie prowadził niepubliczne przedszkole w budynku stanowiącym własność Gminy Goleniów przy ul. Pocztowej 15/18, 72-100 Goleniów 2012-02-23 08:20
dokument KOMUNIKAT w sprawie otwartego konkursu ofert na wybór organu prowadzącego, który z dniem 1 września 2012 r. będzie prowadził niepubliczne przedszkole w budynku stanowiącym własność Gminy Goleniów przy ul. Marii Konopnickiej 10, 72-100 Goleniów 2012-02-24 08:01
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wybór organu prowadzącego, który z dniem 1 września 2012 r. będzie prowadził niepubliczne przedszkole w budynku stanowiącym własność Gminy Goleniów przy ul. Marii Konopnickiej 10, 72-100 Goleniów 2012-02-10 07:28
dokument REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wybór organu prowadzącego, który z dniem 1 września 2012 r. będzie prowadził niepubliczne przedszkole w budynku stanowiącym własność Gminy Goleniów przy ul. Marii Konopnickiej 10, 72-100 Goleniów. 2012-02-15 12:10
dokument ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Joanny Kulmowej w Komarowie 2011-06-09 12:14
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze. 2011-06-06 08:52
dokument Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór organu prowadzącego, któremu zostanie przekazana z dniem 1 stycznia 2012 r. do prowadzenia Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie 2011-03-25 08:33
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie pojazdu specjalnego Pożarniczego TATRA 148 GCBA 8,5/48 nr rej ZGL E974 2011-02-07 12:58
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie pojazdu specjalnego Pożarniczego TATRA 148 GCBA 8,5/48 nr rej ZGL E974 2010-11-25 09:24
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o postępowaniu administracyjnym w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu- Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.- ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzonych z terenu istniejącego Zakładu Kasacji Pojazdów Samochodowych zlokalizowanego w Goleniowie na działce nr ew. 105 obręb 0011, Miasto Goleniów. 2021-10-28 14:09
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 16 lutego 2009 r. wydanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. 2021-07-16 14:36
dokument Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu ''Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu''. 2021-07-06 09:17
dokument Zawiaodmienie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną działką nr 218/2( powstałą z podziału działki nr 218/1) o pow. 0,0337 ha, obręb Krępsko, gmina Goleniów. ''Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Krępsko-Budzień polegająca na budowie drogi dla rowerów oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Modrzewie-Stepnica(trasa wokół Zalewu Szczecińskiego)'' 2021-04-01 15:05
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania i zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 89/34 obręb Stepniczka( powstałą z podziału działki nr 89/10), która z mocy prawa zostanie przejęta na własność Województwa Zachodniopomorskiego z dniem ostateczności decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: ''Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica'' 2021-02-25 11:48
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne informuje o decyzji na usługę wodną - pobór wody powierzchniowej na cele technologiczne dla zadania pn.: ''Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Miękowo(koniec obw.Miękowo)- Rzęśnica(węzeł Rzęśnica z węzłem), realizowanego w ramach inwestycji pn.: Dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo(koniec obw. Miękowo)-Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)'' 2020-11-02 10:20
dokument Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę wylotu wraz z umocnieniem skarpy Kanału Jankowskiego, na działkach nr 55/6, 55/2, 84 i 216/26, obręb 0018 Łozienica, gmina Goleniów. 2020-10-23 13:21
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie osobie fizycznej reprezentowanej przez pełnomocnika, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód-wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególne szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej samoobsługowej- bezdotykowej wraz z kontenerem technicznym i socjalnym zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 155/1 w obrębie Załom w gminie Goleniów. 2020-09-30 09:23
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia udzielonego decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie pozwolenia wodnoprawnego. 2020-09-15 15:11
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie osobie fizycznej, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanoie z wód- wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych bedących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z dwustanowiskowej myjni samochodowej zlokalizaowanej na działce o numerze ewidencyjnym 95 w obrębie nr 1 miasta Goleniów. 2020-09-09 11:07
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie osobie fizycznej, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacyjnego przwidzianego do realizacji w działce o numerzze ewidencyjnym 127/39 w obrębie Modrzewie w gminie Goleniów, służącego do wprowadzenia do ziemi w działce o numerze ewidencyjnym 127/39 w obrębie Modrzewie w gminie Goleniów oczyszczonych ścieków bytowych. 2020-09-09 11:03
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodą- odprowadzenie do urządzenia wodnego-zbiornika rozsączającego, wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej oraz wykonanie urządzeń wodnych na terenie działki nr ew. 1/2 obręb Nadleśnictwo Kliniska, gm. Goleniów. 2020-09-09 11:00
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie POL-GLASS Sp. z o.o. o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do wód Kanału Jankowskiego z terenu firmy POL-GLASS Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 96/22 i 96/21 w obrębie Łozienica w gminie Goleniów. 2020-09-08 07:58
dokument Państowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o dokonaiu zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego przebudowy rowu polegającej na wykonania przepustu o długości 9,95m, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka na 393, obręb Krępsko, gmina Goleniów. 2020-08-12 13:44
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- informuje o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego wykonania przebudowy rowu i wykonania przepustu o długości L=7,00 m, w ciągu komunikacyjnym pasa drogowego, oznaczonego jako działka nr 26, obręb Budno, gmina Goleniów. 2020-08-07 14:39
katalog PAństwowe Gospodarstwo Wodne - KATALOG -
dokument Informacja - Nadzór Wodny w Goleniowie informuje o wniesieniu przez kierownika Nadzoru Wodnego w Goleniowie sprzeciwu dotyczącego zgłoszenia wodnoprawnego w sprawie wykonania przebudowy przepustu o długości 9,00m, w ciągu komunikacyjnym pasa drogowego oznaczonego jako działka nr 4, obręb Łaniewo, gmina Goleniów zlokalizowanym na wodach płynących oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 26, nr 27, obręb Łaniewo, gmina Goleniów. 2020-08-05 10:35
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- informuje o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego wykonania stawu na terenie działki nr 157/2, obręb Miękowo gmina Goleniów. 2020-07-30 15:01
dokument Informacja- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie przejęcia, praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego z dnia 16 lutego 2019 r. wydanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie znak WRiOŚ-II/WI/6250/2-6/09 zmienionego pozwoleniem z dnia 16 czerwca 2014r. znak: WOŚ.II.7322.19.3.2014.WI. 2020-06-10 10:56
dokument Informacja o przystąpieniu Gminy Goleniów do partnerstwa z Fundacją Concordia Szczecin 2019-12-18 15:59
dokument Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Dotyczy : postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Goleniów, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, dwóch zestawów skrzynek retencyjno - rozsączających zlokalizowanych na terenie działki nr 213/15 ( teren zamknięty ) obr. Kliniska Wielkie oraz dz. nr 213/5 obr Kliniska Wielkie, gm. Goleniów oraz na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do ziemi na terenie działek nr 213/15 (teren zamknięty) obr. Kliniska Wielkie oraz dz. nr 213/5 obr. Kliniska Wielkie gm. Goleniów wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, pochodzących z powierzchni szczelnych i terenów zielonych przebudowanej infrastruktury drogowej w obrębie stacji Kliniska . 2019-11-20 11:19
dokument Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki stomatologicznej nad uczniami 2019-10-25 10:44
dokument Ogłoszenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie w sprawie przejazdu kolejowo-drogowego na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 402 Koszalin-Goleniów z drogą wewnętrzną do m.Burowo 2019-08-28 08:46