Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. Bieg Mikołajkowy 2023-09-26 09:22
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego 2023-05-08 11:18
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. Organizacja wypoczynku w okresie wakacji letnich 2023-05-08 11:29
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja wyścigu kolarskieg 2023-05-08 11:30
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Festyn rodzinny 2023-05-08 11:30
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Działania na rzecz wspólnot lokalnych z obszarów wiejskich 2023-03-16 14:38
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. Organizacja wypoczynku w okresie wakacji letnich 2023-03-16 14:37
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach działania 11.3 wsparcie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób uciekających przed wojną w Ukrainie 2023-02-23 15:27
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej 2023-02-20 10:23
dokument Zarządzenie Nr 53/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej 2023-02-20 10:22
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej 2023-01-26 14:24
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2023-01-11 14:46
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2023-01-11 14:21
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2023-01-11 14:21
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej 2023-01-04 12:46
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Prowadzenie działalności historyczno - edukacyjnej 2023-01-04 12:45
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2022-12-23 10:22
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa 2022-12-23 10:19
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci 2022-11-30 14:11
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych 2022-11-30 14:10
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt 2022-11-29 13:04
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2022-11-29 13:03
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Prowadzenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie 2022-11-29 13:02
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych 2022-11-29 13:01
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Prowadzenie świetlic dziennego pobytu dla seniorów 2022-11-29 13:00
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności 2022-11-29 12:58
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Klubu Abstynenta Exodus w Goleniowie 2022-11-29 12:12
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. Bieg Mikołajkowy 2022-10-14 11:49
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Festyn rodzinny 2022-05-23 12:41
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja wyścigu kolarskiego 2022-04-19 14:51
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2022-04-19 14:51
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. ?Język polski jako obcy ? nauka języka polskiego dla obywateli Ukrainy? 2022-04-01 14:27
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2022-01-12 13:46
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2022-01-12 13:45
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2022-01-12 13:45
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa 2021-12-29 12:37
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2021-12-29 12:37
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Prowadzenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie 2021-11-22 14:31
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt 2021-11-22 14:30
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. Organizacja różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży 2021-11-22 14:30
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2021-11-22 14:29
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Prowadzenie świetlic dziennego pobytu dla seniorów 2021-11-22 14:28
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności 2021-11-22 14:28
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2021-09-07 12:49
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób pomiędzy 65 a 75 rokiem życia 2021-09-03 14:09
dokument Informacja o odwołaniu otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia 2021-09-03 11:18
dokument Informacja o zmianie terminu realizacji zadania i przesunięciu terminu składania ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych 2021-08-17 14:06
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia 2021-07-30 13:25
dokument Informacja o zmianie terminu realizacji zadania i przesunięciu terminu składania ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych 2021-07-30 13:25
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych 2021-07-09 13:14
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Festyn motocyklowy 2021-07-02 13:48
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. ?Wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych? 2021-07-01 14:43
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja wyścigu kolarskiego 2021-05-31 14:26
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021-05-21 14:58
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Festyn rodzinny 2021-05-21 14:57
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2021-05-05 14:47
dokument Informacja o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2021-04-15 10:54
dokument Informacja o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2021-04-15 10:54
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2021-03-17 11:16
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2021-03-17 11:15
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt 2021-03-09 14:57
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2021-03-09 14:52
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności 2021-03-09 14:51
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Prowadzenie świetlic dziennego pobytu seniorów 2021-02-25 12:39
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa 2021-02-04 14:25
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Prowadzenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie 2021-02-04 14:24
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2021-02-04 14:23
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Prowadzenie świetlic dziennego pobytu dla seniorów 2021-02-04 14:22
dokument Informacja o odwołaniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa 2021-02-04 14:19
dokument Informacja o odwołaniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Prowadzenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie 2021-02-04 14:18
dokument Informacja o odwołaniu otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2021-02-04 14:18
dokument Informacja o odwołaniu otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Wsparcie logistyczne seniorów z obszaru Gminy Goleniów 2021-02-04 14:17
dokument Informacja o odwołaniu otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Prowadzenie świetlic dziennego pobytu dla seniorów 2021-02-04 14:16
dokument Informacja o odwołaniu otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności 2021-02-04 14:15
dokument Informacja o odwołaniu otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt 2021-02-04 14:15
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności 2020-11-27 10:52
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Prowadzenie świetlic dziennego pobytu dla seniorów 2020-11-27 10:52
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2020-11-27 10:51
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt 2020-11-27 10:50
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Prowadzenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie 2020-11-27 10:49
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa 2020-11-27 10:49
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Wsparcie logistyczne seniorów z obszaru Gminy Goleniów 2020-11-27 10:48
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia 2020-08-13 15:02
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Festyn motocyklowy 2020-08-12 14:56
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-07-24 14:06
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Festyn rodzinny 2020-06-09 13:37
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Działania na rzecz integracji cudzoziemców 2020-06-01 13:37
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Wsparcie logistyczne seniorów z obszaru Gminy Goleniów 2020-06-01 12:29
dokument Informacja o zmianie terminu realizacji zadania i przesunięciu terminu składania ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Festyn motocyklowy 2020-06-01 11:49
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2020-05-18 11:42
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. Profilaktyka i zdrowy styl życia 2020-05-18 11:41
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2020-05-18 11:40
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Festyn motocyklowy 2020-05-18 11:39
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2020-05-18 11:37
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2020-05-11 10:56
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2020-05-11 10:55
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. Profilaktyka i zdrowy styl życia 2020-05-11 10:54
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2020-05-11 10:52
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Festyn motocyklowy 2020-05-11 10:50
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2020-04-27 11:21
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2020-04-27 11:20
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Festyn motocyklowy 2020-04-27 11:19
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2020-04-27 11:18
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. Profilaktyka i zdrowy styl życia 2020-04-27 11:17
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2020-04-15 10:21
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Festyn motocyklowy 2020-04-15 10:20
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2020-04-15 10:19
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2020-04-15 10:18
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. Profilaktyka i zdrowy styl życia 2020-04-15 10:18
dokument Informacja o zmianie terminu realizacji zadania i przesunięciu terminu składania ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Festyn motocyklowy 2020-03-30 11:07
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2020-03-30 11:06
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2020-03-30 11:05
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. Profilaktyka i zdrowy styl życia 2020-03-30 11:05
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2020-03-30 11:04
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2020-03-16 09:29
dokument Informacja o zmianie terminu realizacji zadania i przesunięciu terminu składania ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. Profilaktyka i zdrowy styl życia 2020-03-16 09:29
dokument Informacja o zmianie terminu realizacji zadania i przesunięciu terminu składania ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2020-03-16 09:28
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Festyn motocyklowy 2020-03-09 15:02
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2020-03-09 15:02
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. Profilaktyka i zdrowy styl życia 2020-02-25 13:55
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2020-02-25 13:52
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2020-02-25 13:51
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja wyścigu kolarskiego 2020-01-17 13:23
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-01-08 14:15
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2020-01-08 14:15
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-01-08 14:14
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Prowadzenie punktu konsultacyjno - terapeutycznego 2019-12-19 10:45
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2019-12-19 10:44
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa 2019-12-11 14:02
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Wsparcie logistyczne seniorów z obszaru Gminy Goleniów 2019-12-11 14:01
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt 2019-11-29 14:17
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2019-11-29 14:16
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. Organizacja różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży 2019-11-29 14:15
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Prowadzenie świetlic dziennego pobytu dla seniorów 2019-11-29 14:14
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci 2019-11-29 14:13
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych 2019-11-29 14:13
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności 2019-11-29 14:12
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Prowadzenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie 2019-11-29 14:11
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Spotkanie wigilijne 2019-10-30 13:59
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych 2019-10-30 13:57
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji wolontariatu 2019-10-30 13:56
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. XVI Spotkania Artystyczne Razem z Wami 2019-10-02 13:35
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Goleniów do OREW w Ostromicach, na trasie OREW Przybiernów ? OREW Ostromice ? OREW Przybiernów 2019-07-02 13:27
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Senioralia 2019 2019-04-16 13:22
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2019-04-03 13:26
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2019-04-03 13:25
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. Profilaktyka i zdrowy styl życia 2019-02-28 14:01
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2019-02-27 14:16
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2019-01-14 14:25
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-01-14 14:24
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2019-01-14 14:24
dokument Informacja o zmianie terminu realizacji zadania, przesunięciu terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. Wsparcie logistyczne seniorów z obszaru Gminy Goleniów 2018-12-21 11:54
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności 2018-12-21 11:53
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2018-12-13 13:30
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Prowadzenie punktu konsultacyjno - terapeutycznego 2018-12-13 13:30
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2018-12-03 13:54
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. Wsparcie logistyczne seniorów z obszaru Gminy Goleniów 2018-12-03 13:53
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży 2018-12-03 13:52
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Prowadzenie świetlic dziennego pobytu dla seniorów 2018-12-03 13:51
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Prowadzenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie 2018-12-03 13:50
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Spotkanie wigilijne 2018-11-06 13:03
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności 2018-09-24 14:35
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Jesienne warsztaty pieśni 2018-09-24 14:34
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych 2018-09-17 09:50
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji wolontariatu 2018-09-17 09:49
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. XV Spotkania Artystyczne Razem z Wami 2018-08-03 13:31
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. XV Spotkania Artystyczne Razem z Wami 2018-07-11 12:46
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Goleniów do OREW w Ostromicach, na trasie OREW Przybiernów ? OREW Ostromice ? OREW Przybiernów 2018-07-03 14:54
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-06-12 14:02
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2018-03-22 12:43
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2018-03-07 15:01
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności 2018-01-23 12:36
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2018-01-22 12:41
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2018-01-22 12:40
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-01-22 12:39
dokument Informacja o odwołaniu otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności 2018-01-18 15:03
dokument Informacja o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności 2018-01-04 13:42
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. Profilaktyka i zdrowy styl życia 2017-12-07 14:50
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności 2017-12-07 14:49
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Prowadzenie punktu konsultacyjno - terapeutycznego 2017-12-07 14:48
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Klubu Abstynenta Exodus w Goleniowie 2017-11-22 13:49
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2017-11-20 13:04
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży 2017-11-20 13:01
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Prowadzenie świetlic dziennego pobytu dla seniorów 2017-11-20 13:00
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2017-11-20 12:59
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Prowadzenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie 2017-11-20 12:59
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Spotkanie wigilijne 2017-11-07 12:32
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Bożonarodzeniowa pomoc świąteczna dla najuboższych 2017-10-16 12:35
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych 2017-10-13 10:55
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji wolontariatu 2017-10-13 10:52
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2017-04-21 14:04
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2017-02-10 12:03
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2017-02-10 12:02
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2017-01-18 13:42
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2017-01-17 13:52
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2017-01-09 15:13
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2017-01-09 15:12
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2017-01-09 15:12
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2016-12-16 14:49
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-12-16 14:44
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży 2016-11-28 14:27
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludości 2016-11-28 14:24
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2016-11-28 14:24
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2016-11-28 14:25
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2016-11-28 14:25
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2016-11-03 14:44
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych 2016-10-18 12:37
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji wolontariatu 2016-10-18 12:35
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-10-18 12:33
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2016-03-10 13:50
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2016-03-10 13:49
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2016-03-10 13:49
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2016-03-01 13:52
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2016-01-14 11:02
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2016-01-12 13:14
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2016-01-12 13:13
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2015-12-30 14:20
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2015-12-29 10:18
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2015-12-24 09:41
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów otwartym konkursie ofert 2015-11-30 14:34
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2015-11-26 11:52
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2015-11-26 11:52
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2015-11-26 11:51
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2015-11-20 15:08
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2015-11-20 15:07
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2015-11-20 13:06
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2015-11-20 13:05
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2015-11-04 15:26
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2015-10-30 13:23
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2015-10-30 13:22
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2015-06-12 14:13
dokument Ogłoszenie Burmistrza Gminy Goleniów o naborze wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 2015-05-14 13:34
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2015-04-23 13:38
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2015-03-31 12:19
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2015-03-12 13:34
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2015-02-26 12:13
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o zmianie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert 2015-02-16 12:37
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2015-01-30 13:25
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2015-01-30 13:24
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2014-12-23 13:59
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2014-12-10 15:02
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2014-12-10 15:01
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2014-12-10 15:01
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2014-12-10 15:00
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2014-12-10 15:00
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2014-11-07 12:11
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2014-11-05 14:20
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2014-06-12 12:52
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2014-03-06 13:23
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2014-03-06 13:22
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2014-02-12 09:51
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2014-02-12 09:49
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2014-01-02 15:24
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2013-12-23 13:17
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o zmianie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert 2013-12-06 14:54
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2013-11-28 13:33
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2013-11-20 13:26
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2013-11-20 13:25
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2013-11-19 15:04
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2013-11-19 15:04
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert 2013-11-19 15:03
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2013-10-03 15:05
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 2013-10-03 14:51
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2013-04-25 15:10
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. ?X Festyn Goleniowskich Organizacji Pozarządowych? 2013-04-25 14:49
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o charakterze imprezy plenerowej pn. ?Dzień sąsiada? 2013-04-25 14:48
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym 2013-02-04 14:55
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego zakresu pomocy społecznej pt. ?Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Goleniów? 2013-02-04 14:54
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2013-02-04 14:54
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjno ? terapeutycznego dla dzieci z problemami rozwojowymi i ich rodziców 2012-12-21 08:11
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Klubu Abstynenta Exodus w Goleniowie 2012-12-03 07:53
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt 2012-11-29 14:45
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży 2012-11-29 14:45
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych 2012-11-29 14:44
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych 2012-11-29 14:44
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2012-11-29 14:43
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie 2012-11-29 14:42
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci 2012-11-29 14:42
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 2012-11-15 15:00
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2012-11-15 14:58
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2012-05-18 13:35
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. ?IX Festyn Goleniowskich Organizacji Pozarządowych? 2012-04-11 12:35
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt 2012-04-03 12:09
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2012 r. 2012-03-08 13:53
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2012 r. 2012-03-08 13:52
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2012-01-30 14:14
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego zakresu pomocy społecznej pt. ?Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Goleniów? 2012-01-11 10:59
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Klubu Abstynenta Exodus w Goleniowie 2011-12-12 09:45
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt 2011-12-05 15:14
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjno ? terapeutycznego dla dzieci z problemami rozwojowymi i ich rodziców 2011-12-05 15:14
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2011-12-05 15:13
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie 2011-11-25 14:45
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci 2011-11-25 14:45
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych 2011-11-25 14:44
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży 2011-11-25 14:42
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2011-10-24 11:30
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na zorganizowanie ?Mikołajek? dla dzieci i młodzieży 2011-10-24 11:30
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na organizacje obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 2011-10-24 11:29
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2011-05-10 14:43
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. ?VIII Festyn Goleniowskich Organizacji Pozarządowych? 2011-05-05 09:00
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2011-03-15 15:19
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2011-03-15 15:18
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2011-03-15 15:17
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2011-03-15 15:16
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w dziedzinie kolarstwa na rzecz dzieci i młodzieży do lat 23 2011-03-11 11:05
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. ?Obchody Dni Papieskich w Goleniowie? 2011-02-16 13:44
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego zakresu pomocy społecznej 2011-02-08 10:20
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie 2011-01-21 08:34
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjno ? terapeutycznego dla dzieci z problemami rozwojowymi i ich rodziców 2011-01-19 15:23
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2011-01-19 15:20
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci 2011-01-04 15:46
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży 2011-01-04 12:59
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży do lat 23 2011-01-04 12:56
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2010-10-14 14:45
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji imprezy pn. ?Mikołajki dla dzieci i młodzieży? 2010-10-14 14:43
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2010-05-28 14:36
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji obozu dla młodzieży szczególnie uzdolnionej 2010-05-17 14:42
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprezy plenerowej pn. ?Dzień sąsiada? 2010-05-06 14:23
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji obozu o profilu naukowym dla młodzieży szczególnie uzdolnionej 2010-04-14 14:27
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2010-04-12 15:59
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji VII Festynu Goleniowskich Organizacji Pozarządowych 2010-03-11 14:01
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej w miejscowości Stawno 2010-02-01 12:32
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 2010-01-29 14:26
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu integracji mieszkańców obszarów wiejskich 2010-01-29 14:25
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej 2010-01-29 14:23
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2009-11-20 14:27
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży 2009-11-20 14:26
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2009-11-20 14:26
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży do lat 23 2009-11-20 14:25
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób starszych 2009-11-20 14:24
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjno ? terapeutycznego dla dzieci z problemami rozwojowymi i ich rodziców 2009-11-20 14:24
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjno ? terapeutycznego dla dzieci z problemami rozwojowymi i ich rodziców 2009-11-20 14:22
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2009-11-20 14:21
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2009-11-20 14:20
dokument Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji imprezy ?Mikołajki dla dzieci i młodzieży? 2009-11-20 14:20